Groningen-Leeuwarden

Welkom op de webpagina’s van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden

•    De NSGV is de vereniging voor kerkmuziek in de rooms-katholieke kerk.
•    Bij de NSGV zijn alle koren van rooms-katholieke kerken in Nederland aangesloten (overeenkomstig bisschoppelijk besluit)
•    De NSGV telt ruim 4.000 koren met in totaal 125.000 leden.
•    De r.-k. kerk in Nederland telt zeven bisdommen. In elk bisdom is een afdeling van de NSGV werkzaam. Zo staat de NSGV dicht bij haar leden. De afdelingen worden ondersteund door het landelijk bureau.

 

Werkt u mee aan de opbouw van ons adressenbestand? 

De NSGV heeft ontdekt dat het adressenbestand niet meer up to date is. De NSGV wil haar dienstverlening en service mede via de website www.nsgv.nl verder uitbreiden en u daarvan in kennis stellen. De NSGV wil gericht benaderen.
U vindt hieronder twee formulieren: een voor koren en een voor individuele personen.

Formulier koor

Bent u bestuurslid of vertegenwoordiger, contactpersoon van een koor dan wordt u uitgenodigd het formulier voor koor in te vullen.

Formulier persoon

Bent u dirigent, cantor, organist, pianist, toetsenist, koorzanger, pastor, bestuurslid dan wordt u uitgenodigd  het formulier voor persoon in te vullen.