Home

Bereikbaarheid landelijk bureau NSGV

Adres: Koningin Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort
Telefonisch: tussen 9.45 - 18.45 uur op maandag op tel.nr. 030-233.10.10. Overige dagen: e-mail naar info@nsgv.nl 
Dringende gevallen: 06-361.456.94 (privénummer coördinator)

Gezongen passie in het Nederlands
De NSGV biedt zeven verschillende gezongen passies aan in verschillende toonzettingen van Floris van der Putt en pater Nico Wesselingh o.s.b. Je vindt ze hier  (scroll naar beneden tot 'passie'). De bezetting is steeds voor drie solisten in een zeer eenvoudige toonzetting. De passies worden per drie stuks geleverd voor € 15,00 excl. administratie- en portokosten.

Koepelorganisatie VNK wordt Koornetwerk Nederland
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK) heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur om de ontwikkeling en promotie van koorzang in Nederland op een nieuwe manier te organiseren en te ondersteunen in een nieuwe organisatie onder de naam: Koornetwerk Nederland.
De VNK constateert dat de krachten in de koorwereld versnipperd zijn en dat de koorsector geen gezamenlijk gezicht heeft naar de buitenwereld en naar beleidsmakers. Ook ontbreekt een brug tussen het professionele veld en de amateursector op het gebied van koorzang. Daarom is de VNK op dit moment volop in transitie naar een nieuwe en krachtige organisatie voor korenbonden en andere organisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling en promotie van koorzang in Nederland en daarbuiten.
De huidige tien aangesloten nationale korenbonden hebben een plan uitgewerkt voor een slagvaardige nieuwe organisatie van korenbonden én van andere (landelijk opererende) organisaties die zich met koorzang bezig houden.
Meer informatie volgt binnenkort op www.nederlandsekorenorganisaties.nl

Nieuwe en aangepaste toonzettingen van het Onze Vader
Vanaf de eerste zondag van de Advent 2016 wordt het Onze Vader gebeden en gezongen met de aangepaste tekst. Er zijn acht toonzettingen beschikbaar, waarvan de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) er vijf in het speciaal daarvoor uitgegeven magazine publiceerde. Een zesde toonzetting is de aangepaste zetting van Jan Raas uit de bekende Thomasmis (in de bundel 'Gezangen voor Liturgie' te vinden onder nummer 329) (nog niet gepubliceerd). Een zevende toonzetting is te vinden in de “Laurentiusmis” die Aart de Kort componeerde i.o.v. het bisdom Rotterdam. Een achtste toonzetting is de aangepaste versie van het Onze Vader uit de Petrusmis van Herman Strategier (in de bundel 'Gezangen voor Liturgie' te vinden onder nummer 324)(nog niet gepubliceerd).
Begeleidingen bij de toonzettingen alsmede de toonzetting van Herman Strategier en Jan Raas worden gepubliceerd in de muziekbijlage bij het Gregoriusblad die verschijnen in maart en september 2017.
Zie onderstaande links voor alle beschikbare informatie:
• Magazine, achtergronden en uitleg: https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/magazine-over-het-onze-vader-gepubliceerd
• Gratis download bladmuziek van de melodie, geluidsregistratie en video bij het Onze Vader (naar Mozarabische oratietoon IV): https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/video-en-bladmuziek-met-nieuwe-onze-vader-toonzetting
• Gratis download bladmuziek van de melodie en de begeleiding, geluidsregistratie en video bij het Onze Vader (toonzetting Peter Pieters): https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/audio/leer-het-nieuwe-onzevader-zingen-met-partituur
• Besteladres (koor)partituur Laurentiusmis: http://www.bisdomrotterdam.nl/webwinkel/Pages/Laurentiusmis.aspx
• Begeleidingen bij de toonzettingen alsmede de toonzetting van Herman Strategier worden gepubliceerd in het Gregoriusblad vanaf het decembernummer van 2016: http://www.kok.nl/tijdschriften/gregoriusblad/

DONEK wordt goedkoper en uitgebreid met Latijnse en anderstalige kerkmuziek
Lees de nieuwe folder

Gregoriusblad, multimediaal
Het decembernummer 2016 van het Gregoriusblad verschijnt binnenkort. In deze editie onder meer:
Esther Sijp, musicus en stafmedewerker van de Gregoriusvereniging Den Bosch staat uitgebreid stil bij de vraag Is er nog toekomst voor onze kerkkoren?;
een interview met Gerard Kock, liturgist en Jan Schuurmans, dirigent en stafmedewerker kerkmuziek van het bisdom Breda;
een kennismaking met The Young Angels, kinder- en jeugdkoor te Sneek;
filosoof Erik Heijerman en theoloog Matthijs Ploeger buigen zich over het onderwerp Muziek en het heilige;
en Jan Willems bespreekt én bespeelt het Smits-orgel in de Dionysiuskerk ('t Goirke) in Tilburg.

footerlogo2016