Gregoriusbibliotheek

IMG 1491 resize

Bibliotheek van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging

Na een pleidooi door A.J.W. Brugman voor de oprichting van een bibliotheek van de Sint-Gregorius vereniging (Sint Gregorius-blad 28, no. 9 (1903)), nam het bestuur van de vereniging dit voorstel over (Sint Gregorius-blad 29, no. 8-9 (1904)). Al in 1910 en 1915 verschenen er catalogi voor respectievelijk boekwerken en bladmuziek. Daarna is de collectie blijven groeien. In 1970 kreeg het Instituut voor Muziekwetenschap de bibliotheekcollectie in bruikleen. Daarna verhuisde de collectie naar de Hogeschool voor de Kunsten. In 1997 werd de collectie in permanente bruikleen overgedragen aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Tegenwoordig is deze collectie ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek locatie Uithof.

Topstukken uit de collectie zijn de Codex Lassus uit ca. 1580-1590, met vier werken van Orlandus Lassus (1532-1594), en Handschrift B113 (16 H 34), uit ca. 1500, met één- en meerstemmige gezangen die merendeels afkomstig zijn uit de kring van de Moderne Devotie.  De bibliotheek omvat 175 meter (2 meter handschriften, 22 meter tijdschriften (ca. 250 titels), 91 meter monografieën, 60 meter bladmuziek); ca. 7000 titels in 16000 banden/omslagentitels Documentsoort: handschriften: muziekhandschriften, een kleine hoeveelheid archiefmateriaal (nota's); gedrukt werk: bladmuziek, monografieën, tijdschriften. De collectie is ook ontsloten via een aantal Excel bestanden: bladmuziek, boeken, handschriften, mappen.

Catalogus Collectie Gregoriusbibliotheek is te raadplegen, klik op bijgaande link. http://repertorium.library.uu.nl/node/2873

Zie daar verder de afzonderlijke links voor de diverse Excel bestanden.

  • Hits: 3710