Donateurs

Een warm hart voor katholieke kerkmuziek?

Op initiatief van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging is in het jaar 2003 bij de viering van 125 jaar NSGV de Stichting 'Vrienden van Gregorius' opgericht.

Het doel van de stichting is de ondersteuning en ontwikkeling van katholieke kerkmuziek in de ruimste zin van het woord binnen de Nederlandse kerkprovincie.

Voor de organisatie wordt het steeds moeilijker uit overheidsbronnen subsidies te verkrijgen.
Om ondersteuning van activiteiten op het gebied van de kerkmuziek te continueren is daarom dit particuliere initiatief noodzakelijk geworden.

De Stichting Vrienden van Gregorius ondersteunt:

  •     de NSGV die zich bezighoudt met de bevordering en bewaking van de studie en de beoefening van de liturgische muziek ten behoeve van de r.k. kerk in Nederland;
  •     de door de NSGV geïnitieerde bijzondere leerstoel Muziek en Christendom aan de Universiteit van Tilburg.

Draagt u de katholieke kerkmuziek een warm hart toe?

Maak dan een financiële bijdrage over op rekeningnummer  NL98ABNA0484470922 t.n.v. Stichting Vrienden van Gregorius te Posterholt.
Zie ook het formulier (pdf-document). Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
(De Stichting is aangemerkt als een ANBI)

Voor nadere informatie:
drs. G. Kock, voorzitter
Bachlaan 33
5384 BL  HEESCH
0412 453987

  • Hits: 1941