Gregoriusblad maart 2021

Het maartnummer 2021 van het Gregoriusblad gaat verschijnen!
Hieronder een korte samenvatting van deze editie, zoals gebruikelijk voorzien van beeld en geluid:

De allure van de liturgie

Erik Heijerman vraagt zich in zijn column af of de kerken het gevoel voor esthetische schoonheid aan het verliezen zijn.
Hij liet zich daarbij leiden door o.a. een stijlvolle liturgieviering op TV vanuit de Nicolaasbasiliek te Amsterdam
en het boek Ever ancient, ever new van Winfield Bevins.
Voor zijn conclusie: Koop en lees onze GB-maarteditie!!


Zingen op zondag – liturgie in tijden van corona

door Richard Bot en Hester Westra

In dit hoofdartikel staan Richard Bot en Hester Westra stil bij de complexiteit van liturgie en liturgische muziek ten tijde van de coronacrisis. Welke vragen roept het fenomeen online liturgievieren op? Is er een liturgisch-muzikaal beleid? Wat zijn de gevolgen voor de liturgie en voor de (koor) zang? Welke contouren tekenen zich af in deze praktijk van de koorzang zowel in de liturgie als wat betreft de koorrepetitie? Zijn er praktische tips voor de liturgisch-muzikale vormgeving van de orde van dienst?
Benieuwd naar antwoorden en praktische suggesties? Zie het maartnummer 2021 van het Gregoriusblad.

Beluister klinkende voorbeelden bij hun verhaal (klik op de titel):
O salutaris hostia - Juan Crisóstomo Jacobo Antonio de Arriaga

Ave verum corpus – Edward Elgar

 

Josquin Des Prez (ca 1475-1521)

door Anthony Zielhorst

Zestig jaar geleden verscheen de historische roman Het motet voor de kardinaal (Amsterdam, 1960) van Theun de Vries. In deze roman neemt de Vries ons mee naar Italië rond 1500. Toentertijd werd een belangrijk deel van het muziekleven in de Italiaanse steden vormgegeven door componisten uit het Noorden, met name de Lage Landen. Centrale figuur is één van de grootste componisten uit de geschiedenis van de Lage Landen: Josquin des Prez, geboren rond 1475 in de om geving van Doornik. Anthony Zielhorst laat, vertrekkend van de roman van De Vries, zijn licht schijnen over leven van deze grote, maar in de liturgie weinig uitgevoerde, componist en bespreekt enkele werken.

Beluister van Josquin Des Prez:

Miserere mei Deus (ps 51)

Illibata Dei virgo

Missa La-sol-fa-mi-re - Kyrie

Tu solus qui facis mirabila

 

Improviseren over het etiket van een jampotje


Geerten Liefting (1983) is sinds 2007 dirigent-organist van de Heilige Bonaventurakerk in Woerden. Daarnaast is hij assistent-organist van de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam. Als organist won hij – met name met zijn improvisaties – eerste en tweede prijzen op grote internationale concoursen. Voordat corona toesloeg gaf hij veel concerten. Componeren doet hij ook, en met plezier. Kees van Mechelen sprak hem 'op locatie' – in een van de bijruimten van de Bonaventurakerk – coronaproof.

Beluister Laetatus sum , een compositie van Geerten Liefting

Klik hier voor diverse recente improvisaties en uitvoeringen van hem.

 

Het Maarschalkerweerd-orgel in de Ludgeruskerk te Dronten

door Cees van der Poel

In 1876 leverde de Utrechtse orgelmaker Michaël Maarschalkerweerd een orgel voor de parochiekerk van de H. Carolus Borromeus in Soesterberg. In 1954 nam de parochie een nieuw kerkgebouw in gebruik; het orgel verhuisde mee. Negen jaar later verving Jos. Vermeulen uit Alkmaar het instrument voor een nieuwbouworgel. Het werkstuk van Maarschalkerweerd werd verkocht aan de Ludgerusparochie in Dronten. Ook daar verhuisde het orgel opnieuw - en onderging weer wat aanpassingen - toen de Ludgerusparochie in 1998 een nieuwe kerk betrok. In 2016 werd het orgel gerestaureerd door orgelmaker Nijsse in samenspraak met de parochie en KKOR-adviseur Cees van der Poel.

 

Uitgeverij Gooi en Sticht, bron van liturgische vernieuwing?

Door Anton Vernooij

In 2020 bestond de uitgeverij Gooi en Sticht (G&S) honderd jaar. G&S: Een begrip voor een ieder die zich in Nederland en Vlaanderen sinds jaar en dag inzet voor de verzorging van de volkstaalliturgie. Het eeuwfeest biedt aanleiding tot een terugblik op hoe het gegaan is. Dit ‘het’ betreft niet alleen de jubilerende uitgeverij, maar ook de liturgische praktijk van de afgelopen 100 jaar. Waarbij niet weggekeken mag worden van de moeizame relaties met vooral de kerkelijke instanties.

 

Muziekbijlage Gregoriusblad – maart 2021

Tweemaal per jaargang vindt u bij het Gregroriusblad een muziekbijlage (MB) van 32 pagina's (Beluister hier opnamen van een aantal gezangen uit eerdere edities).
Nog steeds is zingen in de liturgie slechts in beperkte mate of geheel niet mogelijk. Wellicht komen deze én andere, eerder verschenen bijlagen van pas, als de lof Gods straks weer breder mag klinken in de liturgie?
In deze maartbijlage 2021 onder meer:
-Zogenoemde Alleluia-coda's – meerstemmige zettingen van Hans Leenders voor de de afsluiting van de Alleluia-zangen in GvL 257 (Tijd door het jaar) en 242 (Advent).
-Missa Ad Modum Anglicanum – een eenvoudig uit te voeren mis van Ben Holtkamp, geïnspireerd op gregoriaanse motieven en Anglicaanse chant.
-Het motet Dat zij U kennen en een Alleluia-acclamatie van Wouter van Belle
-Beurtzang naar psalm 119 van Jan Valkestijn (overleden 2019)
-Psalm 19 van Lisanne Bosman
-Theme I – Expectation/Repente – een instrumentale meditatie voor piano of orgel van Douwe Eisenga, bedoeld voor Advent en Veertigdagentijd.

Erratum: Memento Mei - Ronald van Baekel

In de Muziekbijlage bij dit septembernummer 2020 is het motet Memento Mei niet correct afgedrukt.
Klik hier om de juiste versie te downloaden.Meer lezen? En geïnteresseerd in nieuwe liturgische muziek?
Voor informatie, bestellen van losse edities, muziekbijlagen en abonnementen, mail naar gregoriusblad@gmail.com

  • Hits: 1394