Infocentrum - Toonzaal

Op de plank (in onze toonzaal !)

Op zoek naar nieuw repertoire?

Als je op zoek bent naar nieuw repertoire, kom dan eens kijken in onze toonzaal op Parade 11, vlak bij de Sint Jan. Je kunt daar partituren inzien en cd's beluisteren.
Maak voor een bezoek een afspraak met Wil Marcus (tel. 024-6773998 of cursusKISG@kpnmail.nl)
Van harte welkom.

 

Adem in ons
Dit is het vervolg op Taizé-liederen en gebedenboek..
Er zijn nu 145 liederen opgenomen, waarvan 85 in het Nederlands zijn vertaald.
Daarnaast bevat dit boek bij heel wat liederen ook solo's in het Nederlands.
Uitgeverij Kokboekencentrum Utrecht - € 19,99

Lof zij U, Christus
Evangelie-acclamaties
Kees Waaijman
lof zij u christus
Als antwoord op het evangelie van iedere zondag heeft Kees Waaijman een acclamatie geschreven, in totaal ongeveer 170 acclamaties voor de driejarige cyclus in de Rooms-katholieke liturgie. De acclamatie is een korte lofprijzing die - in deze uitgave - geënt is op het evangelie van die betreffende zondag. De acclamaties zijn op muziek gezet door Ad de Keijzer en Chris Fictoor.
Uit elk evangelie wordt tevens een centrale zin opgelicht, gevolgd door een gebed.
Kees Waaijman laat het geheel voorafgaan door een degelijke inleiding over de spiritualiteit van deze acclamaties. Alleen al om deze inleiding is dit een waardevolle uitgave.
Uitgave Berne Media. € 22,95

Maar één ging er zingen
Een muzikale biografie van
Floris van der Putt (1915-1990)
maar een ging er zingen

Floris van der Putt (1915-1990) was priester en een belangrijk componist van kerkmuziek en volksliederen. In het midden van de jaren '60 kwam de rooms-katholieke liturgie in het Nederlands.
Van der Putt begon toen aan een oeuvre van Nederlandstalige gezangen voor de liturgie.
Bekend is bijvoorbeeld Niemand leeft voor zichzelf. Hij schreef talrijke acclamaties en recitatieven, zette een honderdtal prefaties op muziek, evenals de lijdensverhalen van de evangelisten.
Zijn volksliederen behoren tot het algemeen cultuurbezit van Nederland. Sommige liederen zijn klassieker geworden, zoals Toen den hertog
Jan kwam varen... In deze publicatie worden de ontwikkelingen in zijn muzikale denken beschreven, zowel op het gebeid van het volkslied als van de gezongen liturgie.

Uitgave Berne Media, € 34,95


Zangen van zoeken en zien

ZangenZoekenZien

Zangen van Zoeken en Zien is een nieuwe oecumenische liedbundel met liturgische liederen. De bundel bevat ruim 750 liederen met een open, verbindend en vernieuwend karakter. De liederen zijn geschikt voor samenzang, cantor, zanggroep of koor.De liedbundel is vooral bedoeld voor (oecumenische) basisgroepen, ecclesia’s, parochies, kloosters en gemeenten die zich daarmee verwant voelen.  € 25,--

NIEUWE KINDERZANGBUNDEL 'KOM EN ZING!'

De mooiste geloofsliederen voor kinderen

cover Kom en zingZingen doe je met heel je lijf. Zingen geeft lucht aan emotie. Zingen is  een manier om teksten te beleven en te onthouden. Sommige liedjes blijven je je hele leven bij!

Er zijn liedjes die een bijzondere snaar laten trillen: die van geloof, hoop en liefde. Je kunt zingen over het licht van de nieuwe dag, over de schepping en de seizoenen. Je kunt zingen op weg naar Kerstmis en op weg naar Pasen. Je kunt zingen over Jezus, over heiligen en feesten. Op school, thuis of in de kerk. De meeste kinderen vinden zingen heerlijk!  
In deze gloednieuwe bundel ‘Kom en zing!’ vind je een rijke verzameling geloofsliederen voor kinderen. Er is aan gewerkt door een werkgroep van ervaren kinderkoordirigenten uit het bisdom Haarlem-Amsterdam onder leiding van Bert Stolwijk. Zij kozen uit een enorm repertoire liederen die blijvende kwaliteit hebben: goede teksten, aansprekende melodieën, een duidelijke bedoeling. Dit heeft geresulteerd in ‘Kom en zing!’, een bundel met 175 liederen, canons en andere gezangen voor op school, in de kerk en in de kleine groep. Hierin staat alles handig bij elkaar voor dirigent, pastor, leerkracht en natuurlijk voor alle zingende kinderen.

Makkelijk kiezen, instuderen en uitvoeren! De bundel heeft zes onderdelen: Van dag tot dag - Het jaar rond - De heiligen - Zingen met de psalmen - Andere geloofsliederen - Samen vieren.

Zes redenen om ‘Kom en zing!’ te kopen: 1 • Voor kinderen van verschillende leeftijden. Een aantal liederen is speciaal geschikt voor de jongste kinderen, andere voor wat oudere kinderen. De meeste liederen kunnen door jong en oud – en dus ook door volwassenen! – meegezongen worden. 2 •  Bewust is ervoor gekozen enkele Engelse en anderstalige liederen op te nemen, waaronder ook Latijnse gezangen. Zo ervaren kinderen dat mensen van over de hele wereld en van alle tijden in geloof met elkaar verbonden zijn. 3 •  In de muziekuitgave zijn bij veel liederen akkoordsymbolen toegevoegd, zodat ze gemakkelijk begeleid kunnen worden op gitaar en toetsinstrument. 4 •  Er is gekeken naar zowel taalkundige en muzikale kwaliteiten als naar theologische inhoud en pedagogische waarde. 5 •  Handige registers (o.a. op thema en op Bijbelplaatsen) en een overzicht van de liederen die goedgekeurd zijn voor gebruik in de liturgie.   6 •  Op de website www.komenzing.nl vind je achtergrondinformatie over de liederen, instrumentale begeleidingen, video- en geluidsbestanden en een forum waar de gebruikers ervaringen en tips kunnen uitwisselen, vragen kunnen stellen, etc.

Boekgegevens De bundel ‘Kom en zing!’ is een gezamenlijke uitgave van de Kerkelijke Stichting St. Gregorius (KSSG) in het bisdom Haarlem-Amsterdam en Uitgeverij Adveniat Geloofseducatie BV.  De bundel is verkrijgbaar in twee uitvoeringen:

  • Kom en zing! Muziekuitgave, hardcover met notenschrift en vrolijke leeslinten. Formaat 21 x 15 cm, twee leeslinten, ISBN 978 94 9209 310 3, Prijs € 19,50     
  • Kom en zing! Tekstuitgave, paperback met afgeronde hoekjes. Formaat 21 x 14,5 cm ISBN 978 94 9209 302 8, Prijs € 12,50.

Bestel de bundel nu per e-mail.  Vanaf 10 exemplaren: 5% korting Vanaf 20 exemplaren: 10% korting

Servaasmis - Floris vd Putt.
Eenvoudige éénstemmige mis. Uitgave Annie Bank. € 11,95

Servaas mis

Wees gegroet Maria - Frans Bullens
Eenvoudig voor 3 st. koor (SAM) en piano/orgel
€ 3,--   Uitgabe efbe-music (zie ook op internet bij Frans Bullens!)

Vier psalmen voor de vormselviering
ps. 23     De Heer is mijn herder
Ps. 96     Meldt aan de volken
Ps. 104   Zendt Gij uw Geest
Ps. 117   Gij zult mijn getuigen zijn

Voor 3 st. koor (SAM), samenzang en piano/orgel
Uitgave via bisdom Breda (Kijk op hun site!)

Antwoordpsalmen voor de zondagsliturgie.
64 psalmcomposities op teksten van Ad Bronkhorst en 3 kantieken.
Goed zingbare en speelbare psalmen!
€ 35,--   Uitgave efbe-music

Supplement bij Antwoordpsalmen I, II en III
Anvulling van alle psalmen voor elke zondag!
Uitgave efbe-music

Godlof! Maar hoe?

Godlof

Document van de Noord-Amerikaanse bisschoppenconferentie over muziek en liturgie.
Godlof! Maar hoe? maakt dit document toegankelijk: het bevat niet alleen een vertaling van de volledige tekst, maar voorziet deze tevens van commentaar.
Het commentaar is geschreven vanuit oecumenisch perspectief en bestaat uit twee delen: de vertaling en de toepassing van Sing to the Lord in de praktijk van parochie en gemeente.
Uitgeverij Abdij van Berne. Prijs ca. € 16,95

De gezangen van de eucharistie - Joseph Gelineau

 Gelineau

Dit laatste boek van Joseph Gelineau (1920-2008), een van de belangrijkste pioniers en denkers in de twintigste eeuw op het terrein van muziek en liturgie, is verschenen. De tekst van Gelineau is aangepast voor gebruik in Nederland. Na elk hoofdstuk volgen vragen waarmee men de inzichten van Gelineau kan toepassen op de muzikale situatie in de eigen parochie of geloofsgemeenschap.
Uitgeverij Abdij van Berne. Prijs € 14,95

Hoogtepunten uit de gregoriaanse traditie. Een liturgisch en historisch perspectief.

Hollaardt

De gregoriaanse traditie kent een lange en rijke geschiedenis. Zij omvat de oudst genoteerde muziek uit de Europese cultuur. Desondanks blijft het boeien en inspireren.
Uitgave Abdij van Berne. Prijs € 24,95

Het nieuwe liedboek

Liedboek 

Het nieuwe liedboek voor onze protestante broeders. Ook iets voor ons?
Interkerkelijke Stichting voor het kerklied. € 25,--

Lied tot de heilige Geest

Afbeelding1

voor volkszang, koor en orgel, prijs € 4,25.
Uitgaven bisdom Breda, tel.076-5223444.       www.bisdombreda.nl     (webshop)

Vier antwoordpsalmen

Afbeelding2

De nu uitgegeven antwoordpsalmen, en muziek, zijn geschikt om tijdens een viering van het vormsel gezongen te worden. Ze zijn geschreven voor volkszang, koor, dwarsfluit en orgel: psalm 23 (eenstemmig),
psalm 96, 104 en 117 (alle drie voor SAM-koor).  Prijs partituur € 12,95     www.bisdombreda.nl     (webshop)

Een feest om te vieren!

Afbeelding3

Suggesties voor een levendige eucharistieviering / Diocesane Werkgroep Liturgie
Bisdom Groningen-Leeuwarden  € 4,00     www.bisdomgroningenleeuwarden.nl  

Begeleidingsbundel GvL

GvLbeg

Eindelijk is er een begeleidingsbundel GvL voor de amateurorganisten verschenen. Een wens van veel organisten is eind november uitgekomen. In opdracht van de Stichting Liedboek is bij de gezangen 401-659 een begeleiding gekozen, die afgestemd is op de gemiddelde amateurorganist. Vanwege dit criterium is er voor gekozen om de wat moeilijker begeleidingen te vervangen door een aantal nieuwe, wat eenvoudiger vegeleidingen.
Prijs € 59,50 te bestellen bij Gooi en Sticht te Utrecht

Missa 'Jubilemus Salvatori' - Bernard Bartelink
Voor SAM-koor en orgel, met de latijnse tekst. Aan de componist zijn eisen gesteld wat betreft stemomvang, moeilijkheidsgraat en beknoptheid.
Besteladres: Monique Tonino, Johan de Wittstraat 236, 3311 KK Dordrecht.
m.tonino@hccnet.nl. Tel.: 078 - 6148928. Prijs € 8,--

Het woord dat vleugels kreeg - Wilko Brouwers
Gregoriaans zingen met kinderen in twintig lessen, geschreven door Wilko Brouwers, directeur van het Ward Centrum Nederland.
Met deze lessenserie wil Wilko kinderen in aanraking brengen met de oudste en meest authentieke muziek van de katholieke Kerk: het Gregoriaans; het wil kinderen gevoelig maken voor de nauwe relatie tussen woord en toon, tussen tekst en melodie; het wil hen de smaak van de middeleeuwse modi laten proeven; het wil hen laten voelen dat ze verbonden zijn met een eeuwenoude en tegelijk levende traditie.
De lessenserie bestaat uit een handleiding, een werkboek en een CD.
Prijs: € 22,50 voor handleiding en CD. € 10,-- voor het werkboek.
www.wardcentrumnederland.eu

In paradisum
Studiemap met suggesties voor gezangen in de uitvaartliturgie voor de kerkkoren. Het bevat 28 volledige partituren met gezangen met Nederlandse teksten en enkele Latijnse teksten.
Prijs € 10,--  www.nsgvroermond.nl

Canon
van de RK Kerkmuziek in Nederland. In 23 vensters wordt een inkijk gegeven in de ontwikkelingen van de kerkmuziek in katholiek nederland aan de hand van personen, composities, zangbundels en stromingen.
Uitgave: Gooi en Sticht, Utrecht. Prijs € 14,50  verkoop@kok.nl

Graduale novum
Er wordt voortdurend gezocht naar de meest authentieke lezing van het Gregoriaans, naar melodische en ritmische correcties van de melodieën van het Graduale Romanum. Handschriften van St. Gallen en Laon.
Prijs € 49,--.  www.benedictusberg.nl

Antiphonale Romanum II
In dit boek staan de Gregoriaanse gezangen voor de vespers van de zon- en feestdagen. Het bevat alle elementen die voor een gezongen, Latijnse vespers nodig zijn: hymnen, antifonen, psalmen en kantieken, korte beurtzangen, lezingen en gebeden. Met enig gepuzzel sluit het aan bij het in 1990 verschenen Getijdenboek, zodat men ook over de Nederlandse vertalingen kan beschikken. Door de monniken van Solesmes is aan deze uitgave vele jaren gewerkt; de melodieën van de antifonen zijn gerestaureerd volgens oude handschriften en in overeenstemming gebracht met gegevens van de actuele muziekwetenschap. Uitgave Abdij Saint-Pierre de Solesmes, ISBN 978-2-85274-338-0, verkrijgbaar bij Abdij Sint Benedictusberg Lemiers, goossens@benedictusberg.nl, prijs € 41,00.

Antwoordpsalmen Vlaanderen
In de bundel ‘Zingt Jubilate’ staan bij P 1 t/m P 238 een groot aantal keerverzen. Op de verzen van de psalmen, zoals die in het missaal zijn aangegeven voor de zon- en feestdagen in het A, B en C-jaar, worden geleidelijk aan melodieën geschreven, passend bij deze keerverzen. Hiervoor gebruikt men de psalmvertalingen van Ad Bronkhorst; de melodieën hebben meerdere auteurs, o.a. Jos Bielen, Jan Schrooten, Ignace Thevelein. De psalmen van het B en C-jaar zijn grotendeels gereed; voor het A-jaar wordt de huidige liturgische kalender gevolgd. De melodieën zijn gratis te downloaden op internet: www.kerknet.be, liturgie, Zingt Jubilate.

Confirmatio
Confirmatio is de latijnse benaming voor het sacrament van het VORMSEL.
Tekst en muziek zijn van Albert Arens. Het is een vormsellied voor jongeren-/middenkoren waarbij alle aanwezigen betrokken worden bij het ritueel.
De compositie is voor SAM-koor, solo, volkszang, piano, djembé of drums, dwarsfluiten.
Uitgave Code - Music. Prijs partituur € 10,--

Pinksterlied
Dertien nieuwe composities voor Pinksteren. Het zijn gezangen die qua taal en muziek geschikt zijn voor jongere mensen. De partituren zijn gratis te downloaden op www.pinksterlied.nl
Prijs voor de hele bundel € 8,95  Uitgave Studio Elim - studio@elimgroep.nl

In uw vrede
Avondwake; viering van de uitvaart.
Vierstemmige liederen van de Franse Dominicaan André Gouzes. De muziek vraagt om een verstilde
wijze van zingen. De vertalingen zijn van Henk Jongerius. Prijs € 17,50.
Prijs CD "In uw vrede"  € 22,50.  www. kloosterhuissen.nl

CD  Door de wereld gaat een lied 18
22 eenstemmige gezangen uit de bundel "Zingt Jubilate". Meerdere van deze gezangen
staan ook in GvL.  Boekhandel Berne in Heeswijk.

Zitten of opstaan? Deel 7
Kinderliederen van vier tot twaalf jaar met bijbelverhalen als onderwerp of thema's waar de bijbel over vertelt. Bij de liedbundel zijn een pianoboek en een CD verrijgbaar èn een CD met de soundmix van de liederen. Prijs liedbundel € 12,95, pianoboek € 14,50. Uitgave SGO Hoevelaken.

Sporen naar God 3
Twaalf liederen voor jongerenkoor op de thema's: vriendschap, vertrouwen, verzet, verlangen, verzoening. Prijs € 18,50. Uitgave Code-X Music.

Ruimte waar licht kan komen
Liturgische muziek van Henny Vrienten. Teksten van de Oekumenische Studentengemeente EUG uit Utrecht. Het werk omvat gezangen voor een complete liturgische viering. Het is geschreven voor SATB-koor, solisten en instrumentaal ensemble. De uitgave bevat de koorpartituur en het klavieruitreksel.
Prijs € 27,50.  Bestellingen: bestellingen@kerkzang.nl  of  Bureau@kerkzang.nl

Nicolaasmis - Jan Valkestijn
Prachtige Nederlandstalige vaste gezangen. Een uitvoering is mogelijk voor SAM, of SA,
of SM of voor één koorstem; steeds met volkzang en orgel. Tevens is de medewerking van een koperkwartet mogelijk. Niet heel erg gemakkelijk.
Uitgegeven zijn een partituur, een koorpartituur en een set partijen voor blazers. Prijs van de partituur € 15,70.
Uitgave Annie Bank , www.koormuzieknet.nl

Sint Vitus mis - Fritz Haaze
Nederlandstalige vaste gezangen gecomponeerd voor SAM-koor en orgel. De koormuziek is afwisselend één- en driestemmig en vrij eenvoudig.
Uitgave Annie Bank, prijs € 10,25

Tussentijds – Cantorijbundel I
Als aanvulling op de liedbundel 'Tussentijds' zijn nu twee uitgaven beschikbaar met zettingen voor 2, 3 en 4-stemmig (gemengd) koor en voor kinderkoor. In een aantal gevallen bestaan er van liederen uit 'Tussentijds' reeds goed bruikbare koorzettingen, maar bij een groot aantal ontbreken die nog. In deze leemte is nu voorzien:

- lied 1 t/m 116 - de gemeente bijeen - Cantorijbundel I - 51 zettingen
- lied 117 t/m 124 - de getijden van de dag - Cantorijbundel II - 4 zettingen
- lied 125 t/m 194 - de getijden van het jaar - Cantorijbundel II - 35 zettingen
- lied 195 t/m 205 - de getijden van het leven - Cantorijbundel II - 6 zettingen
- lied 206 t/m 217 - de gemeente en de wereld - Cantorijbundel I - 6 zettingen
Bij meerdere liederen staat een orgel- of pianopartij. De zettingen zijn van meerdere componisten (Gerrit Baas, Hayo Boerema, Willem Datema, Karel de Wolf en vele anderen).
Cantorijbundel II: zie kwartaaloverzicht 2009-2; Cantorijbundel I is nieuw. Uitgave Stichting Centrum voor de Kerkzang, www.kerkzang.nl, bureau@kerkzang.nl, prijs per bundel € 22,00.
 
Tussentijds - Cantorijbundel II
Van het tweede gedeelte van de bekende liedbundel "Tussentijds", zijn in deze nieuwe bundel zeer bruikbare zettingen opgenomen voor 2,3 en 4-stemmig gemengd koor, met in een aantal gevallen een aparte orgel- of pianopartij. Prijs € 22,00.
Uitgave Stg Centrum voor de Kerkzang, i.gootjes@planet.nl , tel 026-3811610.

Zie naar ons om - vijf gezangen voor de eucharistie
Kyrie, de Lofzang, het Hoogheilig lied (sanctus), Doxologie, Litanie van het Lam (Agnus Dei). Tekst Jan Duin, muziek Jan Raas.
In de partituur van deze ordinariumgezangen zijn partijen opgenomen voor kinderkoor, jongerenkoor, gemengd koor, voorganger en gemeenschap, met begeleiding van orgel en piano. De diverse geledingen van een parochie kunnen met deze gezangen samen zingend liturgie vieren; gemeenschap, voorganger en de verschillende koren hebben allemaal een eigen rol. Ook als niet alle partijen meedoen kunnen de gezangen goed gebruikt worden.
Er zijn drie uitgaven beschikbaar: een volledige partituur à € 20,--; een koorpartij met alle koorstemmen à € 5,- (bij afname van 10 of meer exemplaren € 4,- per stuk); een uitgave voor cantor, volkszang en orgel à € 10,-.
Uitgave Berne Heeswijk, tel. 0413 - 291394. www.berneboek.com

Breng mij over de grenzen

Een liedbundel voor jongeren voor gebruik tijdens de Wereld Jongerendagen, jongerenvieringen e.d. De bundel bevat 152 liederen , die meestal éénstemmig en soms meerstemmig zijn. Ze zijn voorzien van akkoordsymbolen. Uitgave: Code Music, tel. 0345-513994, www.code-music.nl. Prijs: € 8,--

Taizé - liederen- en gebedenboek
Een bundel met maar liefst 125 eenvoudige korte liederen. Van een veertigtal gezangen zijn ook de soloverzen (met Nederlandse teksten) afgedrukt. Ook zijn in dit boek 44 modellen opgenomen voor gebedsvieringen. De liederen kunnen ook in een eucharistie goed gebruikt worden, zeker bij wat jongere kerkgangers. Uitgave: Gooi en Sticht. ISBN 978 90 304 1124 6. Prijs: € 15,--

Maurice Pirenne
Bij uitgeverij Ascolta zijn de laatste jaren ‘n 25-tal bundels en afzonderlijke gezangen verschenen van de componist Maurice Pirenne (1928-2008). De meest recente, die niet eerder in een kwartaaloverzicht zijn vermeld, met Nederlandse tekst en in de liturgie bruikbaar, volgen hier:
- Al onze schulden zijn vergeven - SATB-koor a cappella; tekst Joke van den Eerenbeemt.
- Alleluiaverzen voor de Advent - cantor, SATB-koor, gemeente en orgel; vier composities.
- Herdersliedje - eenstemmig (kinder)koor, orgel of piano; tekst Louis Nabbe.
- Het carillon - SATB, orgel en beiaard; tekst Ida Gerhardt.
- O hoofd vol bloed en wonden - SSA-koor a cappella; authentieke tekst.
- Passage - SATB-koor a cappella; tekst Louis Nabbe.
- Psalm 102 (verzen 2-5,14) - eenstemmig koor a cappella; tekst I. Gerhardt en M.v.d. Zeyde.
- Psalm 150 - SATB-koor; één partituur met orgel; één partituur met blaasensemble (fluit,
  hobo, klarinet, fagot, 2 trompetten, 2 hoorns, 3 trombones); tekstbewerking Gabriël Smit.
- Ziel - SATB-koor en blaaskwintet (fluit, hobo, klarinet, hoorn, fagot); tekst Daniëlle van Dijck-
  Burgmans.
Ascolta Houten, tel.030-6374237, info@ascolta.nl, de prijzen zijn gevarieerd.
 

CD  Dat een nieuwe wereld komen zal
23 Gezangen op tekst van Huub Oosterhuis en muziek van Antoine Oomen. Van het merendeel zijn de partituren terug te vinden in verschillende uitgaven van Stichting Leerhuis & Liturgie. Er is 'n 24ste lied toegevoegd: Ode aan de lucht, tekst Pablo Neruda en Dolf Verspoor, muziek Antoine Oomen. Uitgave www.leerhuisenliturgie.nl, tel.020-6256940, prijs € 20,-

CD  Nu weet mijn hart
De monniken van de Abdij Maria Toevlucht in Zundert laten drie hoofddelen horen van een Maria-officie: een ochtenddienst, een middagdienst en een avonddienst. De gezangen komen uit het Abdijboek van de IWVL (Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie) of zijn in/via de abdij van Zundert ontstaan. Eerdere cd's uit Zundert zijn 'Nu de avond daalt' en 'Als ik de liefde niet heb' (zie Kwartaaloverzicht 2008-3). Verkrijgbaar bij Berne Heeswijk, www.berneboek.com, tel.0413-291394, prijs euro 14,95.

  • Hits: 546
footerlogo2016
 
favicon