1e Certificaat liturgische muziek

James KeubenOp vrijdag 28 juni jl.  is het eerste certificaat liturgische muziek uitgereikt aan priesterstudent James Keuben, student van het AriĆ«ninstituut te Utrecht, met de eindscore 9.

In 2016 is de eerste driejarige opleiding liturgische muziek gestart voor priesterstudenten in het kader van een aanvullend studie- en vormingsprogramma. Dit programma is bestemd zowel voor de priesterstudenten van het aartsbisdom als van de bisdommen Rotterdam en Breda. De opleiding liturgische muziek is gebaseerd op een leerplan liturgische muziek dat op interdiocesaan niveau is vastgesteld. Het programma omvat drie modules rond de volgende onderwerpen: recitatief (I), geschiedenis en theorie van het gregoriaans (II), psalmodie, ordinarium en proprium(III). De modules bestaan uit een theoretische en een praktische component. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Na het afleggen van drie examens met goed gevolg, ontvangt de student het certificaat.