Tropen zum Alleluia im Graduale Romanum - A. Stingl jun.

TropenIn 2020 verscheen een gregoriaanse gezangenbundel met 117 zogenaamde Prosulae (tropen) bij 41 van de 158 Alleluia-versen in het Graduale Novum (Prosula, enk./Prosulae, meerv. = een toegevoegde tekst en melodie, in het Nederlandse trope genaamd, bij een bestaand Alleluia-vers. Prosulae verschijnen vanaf de 10e eeuw in het gregoriaans en bleven in gebruik in de liturgie tot het Concilie van Trente (1545-1563)). Bij alle teksten is een Duitse vertaling opgenomen, alsmede een korte toelichting op ontstaan en historische achtergrond van de prosulae. Met het verschijnen van deze bundel in 2020 is er een voltallige reeks beschikbaar van afzonderlijke bundels met tropen bij Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei en Alleluia. Zie voor meer informatie.  Op deze website kan het boek tevens worden ingekeken! De bundels zijn ook verkrijgbaar via de webwinkel van de abdij St. Benedictusberg in Vaals.

  • Hits: 267