Nieuwe aanwinsten

Aanwinsten oktober t/m december 2013

Bladmuziek

Als daar muziek voor is.

Het Nieuw Liedfonds wil de stem van vrouwen laten klinken in  de liturgie  om zo het bestaande aanbod van kerkmuziek te verrijken. Er werden 90 liederen geschreven, voorzien van een toelichting op tekst en muziek. Met achtergrondinformatie en praktische tips.
Redactie: B. Siertsema  en W. Wierenga.
Uitgave: Boekencentrum / Nieuw Liedfonds

Continuo  jg. 28 no 2

God ontferm U

Beurtzang naar Psalm 51. Eenstemmig ( voorzang; allen) met orgelbegeleiding. Tekstvertaling:  A. Bronkhorst. Muziek: R. Goorhuis.
Ik ga weer naar mijn vader
Beurtzang naar Psalm 51. Eenstemmig,( voorzang; allen) met orgelbegeleiding. Tekstvertaling:  A. Bronkhorst. Muziek: R. Goorhuis.
Looft de Heer, alle gij volken
Vers vóór het evangelie voor de vijf zondagen van de veertigdagentijd (A). Eenstemmig met orgelbegeleiding.
Ik roep uit de diepten
Beurtzang naar Psalm 130. Eenstemmig ( voorzang; allen) met orgelbegeleiding. Tekstvertaling : Psalmen in Nederlands proza. Melodie en begeleiding verzen: J. Gelineau. Voorspel en begeleiding refrein: L. Hautus.
De Moeder stond (Stabat Mater dolorosa)
Vierstemmig -  SATB. Tekst: Anoniem, omstreeks 12e eeuw. Melodie: Mainz 1661.Vertaling: W. Wilmink. Zetting: S. Webbe.
Kondig het aan
Paaslied . Eenstemmig met orgelbegeleiding. Tekst en muziek:  P. Schollaert.
Halleluja
Vierstemmig - SATB. Melodie: Gregoriaans. Coda: G. Anerio ( ca. 1567 – 1630)
Uitgave: Gooi en Sticht


                                                          Boeken


Van horen zingen.

Wegwijs in het nieuwe Liedboek. Diverse  auteurs geven hun visie op allerlei zaken rond kerk en kerkmuziek.  Redactie: N. van Andel
Uitgave: Boekencentrum Zoetermeer


De gezangen van de eucharistie.

Vertaling van het boek: Les chants de la messe dans leur enracinement rituel  van J. Gelineau.
De inzichten van Gelineau over muziek en rite; muziek als rite en muziek als ritueel element van de eucharistieviering. Vertaling:   A. Hollaardt.
Uitgave: Berne Media Uitgeverij.


Hymnologie IX

Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk. Deel XI :  Het vervolg van het piëtisme in Duitsland en het gereformeerde piëtisme.
Auteur: A. Eikelboom. Uitgave in eigen beheer


Liturgische documentatie 10  

Bijlage bij het directorium van de Nederlandse Kerkprovincie
Liturgische teksten; Kerkmuziek; Doopbediening en dooperkenning.
Redactie: J. Hermans  m.m.v.  B. Suijkerbuijk.
Uitgave: NRL


Liturgische documentatie 8

De viering van het Paas triduüm. Nederlandse bisschoppenconferentie. Beleidssector Liturgie.
Uitgave: NRL


Maria in de evangelies

Liturgische Bijbelvertaling vanuit de grondtekst.
Uitgave: KBS Breda / NRL  Den Bosch


Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie. Kalender voor het liturgisch jaar 2013 / 2014

Jaar A even
Redactie: J. Hermans en B. Suijkerbuijk.
Uitgave: NRL


Uitzien naar de verrijzenis.

Gebedswake voor kerken, kapellen en zorgcentra.
Nederlandse bisschoppenconferentie. Beleidssector Liturgie.
Uitgave: NRL

  • Hits: 995