Nieuwe aanwinsten

Aanwinsten juli t/m september 2013

Bladmuziek


Chorbuch Gotteslob – Chorleiterband  en Orgel / Begleitband.

Gotteslob was de titel van het eerste gebeds- en gezangenboek uit 1975 van de Duitstalige katholieke bisdommen in Duitsland en Oostenrijk. Er is nu een geheel vernieuwde uitgave verschenen, die in de komende Advent in gebruik zal worden genomen. In het Chorbuch dat erbij verschenen is staan nieuwe koorzettingen van 150 liederen uit GL. Bij elk lied kan gekozen worden uit vier- en driestemmige zettingen voor gemengd koor, alsook uit zettingen voor vrouwen - meisjes- en kinderkoor, met orgelbegeleiding. De orgelpartij is zodanig gecomponeerd, dat ze voor elke zetting bruikbaar is. In de Chorleiterband staat alle zettingen bij elkaar op een of meer pagina’s. De verschillende zettingen zijn ook in aparte bundels uitgegeven.
De muziek is gearrangeerd door meer dan 60 bekende hedendaagse Europese componisten, o.a. G. Ives, V. Miškinis, P.Lukaszewski, T. Gabriel en G. Mezzalira.
Met CD. Uitgave: Carus Verlag.

Continuo jg. 28 no 1.


Voor kleine mensen. Beurtzang naar Psalm 72. SATB met orgel. Tekstvertaling: Vijftig Psalmen. Melodie: T. Löwenthal; Orgelbegeleiding: A. van Baest.
Verwacht de komst des Heren.
Vertaling van het adventslied: Mit Ernst , O Menschenkinder.  SATB.  Vertaling:  A. den Besten. Zetting: H.L. Hassler.
U zegene de Heer. Beurtzang naar Psalm 128. SATB met orgel. Vertaling: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens.
De Heer openbaarde zijn heil. Beurtzang naar Lucas 2, 30-31. Eenstemmig met orgel. Tekst: Getijdenboek (NRL). Muziek: J. Raas.
Nu kunt Gij, Heer. Lofzang van Simeon. Eenstemmig met orgel. Vertaling: I. Gerhardt en M. van der Zeyde. Melodie: N. Wesselingh o.s.b. Begeleiding: F. Veldmans.
Door het donker hier gekomen. Lied voor de kerstnacht. SATB Tekst: S. de Vries. Muziek: J. Stainer.
Uitgave: Gooi en Sticht.

 

Do-ut-des muziekbladen.


U zal ik loven,  Heer. Uit Psalm 30 (29) Eenstemmig met orgel.
De Heer is koning, met luister omkleed. Uit Psalm 93 ( 92)Eenstemmig met orgel voor het feest van Christus Koning. Tekst: A. Bronkhorst. Muziek: A. Voesten. Bijlagen bij “Koorgeleide” 2013 1 en 2 Uitgave: NSGV Roermond.

Einfach Vokal.

Liedboek met 145 oude en nieuwe wereldlijke en geestelijke liederen. Door gerenommeerde hedendaagse componisten gecomponeerd of bewerkt voor amateurkoor. Moeilijkheidsgraad 2 op een schaal van 5. Duits – en Engelstalig. Met CD.
Uitgeverij: Strube Verlag Duitsland.

 

Muziek van D. Zwart en S. de Vries.


Vierstemmig  met orgel:   Blijf niet staan; bekroond met de Te Deum Laudamusprijs van de NCRV.
                                     Als Gij ons zegent ( Naar psalm 67 );
                                       Onder de hoede van de hemel
Driestemmig :                 Blijf mij aanzien
Tweestemmig met orgel:  Goed is het om U te danken
Uitgave: Muziekuitgeverij Nootzaak.

Muziekbladen bij Centrum voor de kerkzang.


Gooi het net aan stuurboord uit. Muziekblad no 10
Driestemmig Evangeliemotet naar Joh. 21: 4-6 a. Met orgel. Voor jongerenkoor of vrouwenkoor. Muziek: B. van Kooten.
De zon daalt in de zee. Muziekblad no 11
Bewerking bij strofe 1 van lied 253 uit het nieuwe Liedboek. SAB. Tekst: S. Einarsson; vertaling: R. van Loenen. Muziek: T. Sigurbjörnsson. Zetting: groepswerk.
Voor leden van het Centrum voor de kerkzang zijn de partituren gratis downloadbaar.

Papapaya.

Liederen in het Nederlands, Engels, Hebreeuws, Congolees met als thema: vrede, vriendschap, verdraagzaamheid. Voor meerstemmig kinderkoor met piano. Diverse tekstdichters en componisten. De publicatie van de bundel is het startschot voor een lang traject waarin Koor & Stem zoveel mogelijk kinderkoren wil betrekken d.m.v. workshops.
Uitgave: Koor & Stem België

Boeken


Wegwijzer voor het Liedboek 2013

Door de nieuwe nummering van het Liedboek is het voor organisten en andere kerkmusici lastig om bij de liederen snel de begeleiding te vinden in hun eigen bronnen met bladmuziek. Bovendien staan er signalerende opmerkingen in over de belangrijke verschillen tussen de oorspronkelijke bron en het Liedboek. Auteur: E. van der Sar.
Uitgave: Op Maat producties- Stichting Kerkmuziek netwerk

  • Hits: 921