Nieuwe aanwinsten

Aanwinsten januari, februari en maart 2012

Boeken


150 psalmen vrij

Alle 150 psalmen, vertaald in poëtisch en zingbaar Nederlands. Enkele psalmen zijn in het verleden al op muziek gezet door A. Oomen en T. Löwenthal. Auteur: H. Oosterhuis. Uitgeverij Ten Have.


Canon voor de RK kerkmuziek in Nederland

De ontwikkeling van de kerkmuziek in katholiek Nederland aan de hand van personen, composities, zangbundels en stromingen. Ze zijn te beschouwen als iconen van de katholieke kerkmuziek. Auteurs: A. Vernooij en A. Zielhorst. Uitgeverij Gooi en Sticht in samenwerking met de redactie van het Gregoriusblad.


De dag die komt

Zeven complete woord- en gebedsvieringen voor de periode Advent tot Driekoningen. Met elementen als: koorgezangen, stiltegebeden, de leefregel en zegenspreuken. Auteur: H. Oosterhuis. Uitgeverij Gooi en Sticht.


Driekoningenzingen

Toelichting op de traditie van het Driekoningenzingen. Boek met muziekboekje met 25 Driekoningenliedjes. Auteur: P. Spapens, Uitgeverij Pharos.


Hymnologie V

Deel V: De kerkzang in de tweede helft van de zestiende eeuw in Duitsland. Auteur: A. Eikelboom. Uitgave in eigen beheer


Muziek en zang bij de toediening van het doopsel

In dit artikel wordt een aanzet gegeven voor een verantwoorde muzikale vormgeving van een doopviering. Auteur: A. van Roode. Artikel bij "Jubilate" NSGV Breda jan 2012


Tipboek zang

Een praktisch informatie- en oefenboek voor (koor)zangers, met onderwerpen als adem en houding, resonans en klankkleur, registers en stemtypes. Met dit boek een katern muziektheorie gecombineerd. Het is van het boek Zang los te koppelen en als zakboekje steeds bij de hand te houden. Auteur: H. Pinksterboer. Uitgeverij The Tipbook Cy.

Bladmuziek


A Festival of Lessons and Carols

In 1993 verscheen al een Nederlandstalig Festival of Lessons and Carols. Die bundel is uitverkocht. Deze nieuwe uitgave bevat naast enkele oude, vooral nieuwe liturgische teksten en liederen voor Advent, Kerst en Epifanie. Samenstelling: G. Baas, A.de Heer, W. Krist. Uitgave: Stichting Centrum voor de Kerkzang


Ad te levavi animam meam

Studiemap met suggesties voor gezangen in de Advent. Verzameld en verspreid door de werkgroep liturgische muziek NSGV bisdom Roermond.


Antifonale III

Antifonen bij Magnificat en Benedictus buiten zondagen, hoogfeesten en feesten van de Heer. Componist: J. Böhmer. Uitgave: Pamuse.


Continuo no. 2 februari 2012:

Halleluja Kom H. Geest Voor SATB met orgelbegeleiding. Tekst: liturgie van Pinksteren. Componist: B Bartelink
Ik dank U Heer. Beurtzang naar Psalm 139 1-stemmig met orgelbegeleiding.. Tekst: A. Bronkhorst; Componist: F. Bullens
Nog voor wij woorden hebben. Intochts-of processielied. Voor SATB. Tekst: S.de Vries Componist: S. Wesley
Zegenbede Voor SATB. Componist: J. Beijer
Gebed des Heren 1-stemmig met orgelbegeleiding. Componist: M Pirenne.
God wil een tempel bouwen. GVL 447. Voor SATB Tekst: H. Jongerius. Melodiebewerking: V. Smit.
Gegroet Maria voor SATB met orgelbegeleiding . Tekst: G Kock. Componist: A de Kort.


Driekoningenzingen

25 traditionele driekoningenliedjes zoals die vroeger gezongen werden door de kinderen
Bijlage bij de gelijknamige bundel. Voor verdere beschrijving zie "Boeken".


Heel mijn ziel

Alle psalmen en de cantica in eenvoudige abdijstijl met twee antifonen en in vierstemmige chants naar anglicaans model. Muziek: N. Vlaming en C.Winter. Uitgave: Boekencentrum.


Jaargetijden

Bundel met 25 Schriftliederen voor de kerstkring en de paaskring. Tekst: J. Raas. Componist: H. Jongerius. Uitgeverij: Skandalon / Dominicanenklooster Huissen.


Licht

100 nieuwe teksten op oude bekende melodieën en internationale traditionals. Teksten: C. Van Doesburg. Uitgeverij Boekencentrum

Liturgische muziek uit het Dominicanenklooster te Huissen.

Deel 1 Liturgische gezangen voor de advent in het A jaar.
Deel 2 Liturgische gezangen voor de veertigdagentijd en de paastijd, A- B- en C-jaar.
De uitvoering veronderstelt een meditatieve manier van zingen, uitgaande van de tekst. Als vormen komen voor: eenstemmig coupletlied of met SATB-zetting, beurtzang met reciteren door SATB-koor, acclamaties. Enige gezangen zijn eerder gepubliceerd in de uitgaven 'Voor wie wachten' en 'In uw vrede'
Tekst: H. Jongerius. De melodieën zijn ontleend aan het Gregoriaans, aan het English Hymnal en het Church Hymnal, of ze zijn van J. Raas; de SATB-zettingen zijn van A. Gouzes en J. Raas. Uitgave: Dominicanenklooster Huissen.


Mis "Missa Jubilemus Salvatori"

Voor SAM - koor en orgel. Latijnse tekst. Componist: B. Bartelink De opdrachtgever, 'Stichting Venster op Muziek in de Lambertuskerk' te Rotterdam –Kralingen heeft aan de componist eisen gesteld m.b.t. stemomvang, moeilijkheidsgraad en beknoptheid. Besteladres: m.tonino@hccnet.nl


Nader tot jou

277 eigentijdse liederen, zowel eenstemmig met akkoordsymbolen, als meerstemmig. Auteur: M. Kamminga. Uitgave: De Kolibrie

CD´s

Computer concordantie Liedboek voor de Kerken.

Met eenstemmige muzieknotatie en meerstemmige geluidsbestanden. Windowsversie 1.5; Mac editie 2.2


Ik kom weer tot leven

Een cd met een morgen -, middag- en avonddienst rond Pasen. Klassiek liturgisch; voor gebruik in de liturgie of voor een persoonlijk meditatiemoment in de huiskamer. Zang en orgel: Broeders van de Abdij Maria Toevlucht.


Jaargetijden

Dubbel-cd met Schriftliederen voor de kerstkring en voor de paaskring. Ontstaan in de liturgische setting van het Dominicanenklooster in Huissen.Tekst: H. Jongerius. Componist: J. Raas.Uitvoerenden: Capella Phos Hilarion o.l.v. T. Menting. Uitgeverij: Skandalon

  • Hits: 975