Nieuwe aanwinsten

Aanwinsten oktober t/m december 2011

Boeken

Directorium v.d. Nederlandse kerkprovincie 2011-2012 B - even

Kalender voor het liturgisch jaar 2011-2012
Redactie J. Hermans. Uitgave Nationale Raad voor Liturgie Den Bosch.

Liturgische documentatie VII

Register bij de evangelies van de Eucharistie, bijgewerkt volgens nieuw uitgaven (als bijvoorbeeld 'Missen ter ere van de H.Maagd Maria' en 'Evangelieboek voor vieringen met kinderen'). Bijlage bij het directorium .
Redactie: J Hermans. Uitgave: NRL.

Diaconale assistentie tijdens de eucharistie

Hulp voor de diaken om een overzicht te hebben van wat zijn assisteren in de liturgie exact behelst. Apart uitgegeven naast het Directorium.
Auteur: J. Hermans . Uitgave NRL.

Een en al oor

Luisteroefeningen voor koor en vocal Group. Eenvoudig in te passen bij het inzingen. Zangers kunnen hiermee leren om niet stug vast te houden aan hun eigen klank maar om zich flexibel in te passen in het koor. In de laatste twee hoofdstukken staan eenvoudige zettingen op bekende melodieën, voor SATB en SSAA-koor. Auteur : T Krammer. Uitgave: Harmonia-de Haske Heerenveen.

Hymnologie III en IV

Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk – Vervolg.
Deel III: Liederen van volgelingen van Luther en liederen van Zwingli.
(Enkele dichters zijn M.Weisse, N. Herman, E.Alber, J.Walter, H.Zwingli.)
Deel IV: Calvijn en de kerkzang. Calvijn vond eenstemmige gemeenschapszang de ideale vorm om gelovigen actief te laten participeren in de eredienst. Voor de teksten koos hij een berijmde vorm van psalmen.
Auteur: A. Eikelboom. Uitgave: arie.eikelboom@wxs.nl


Bladmuziek

Continuo muziekbladen september 2011

Meldt onder de volken/ Beurtzang naar psalm 96. Eenstemmig met orgelbegeleiding. Tekst: I.Gerhardt en M v.d. Zeijde. Muziek: N. Wesselingh, en F.Veldmans.
Het volk dat wandelt in het duister. Vierstemmig met orgelbegeleiding. Tekst: G. Schulte Nordholt. Muziek: F. Mehrtens, Bewerking W. van Belle.
Beurtzang naar psalm 85. Eenstemmig met orgelbegeleiding. Vertaling: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens.
Zettingen van de Lofzang van Maria ( Magnificat) Tekstvertaling: A. Bronkhorst. Muziek: J. Valkestijn. Een eenstemmig versie met orgelbegeleiding en een chantzetting.

Do-ut-des muziekbladen

Uit psalm 25 (24) " De wegen van God zijn goed en betrouwbaar." Eenstemmig met orgelbegeleiding. Tekst: A.Bronckhorst. Muziek: A.Voesten.
Bijlage no. 90 bij het blad "Koorgeleide"van de NSGV Roermond.

Gezangen voor Liturgie - Orgelbegeleidingen bij de liederen Nummers 401-659

Begeleidingenbundel voor de amateurorganist.
Samenstelling: Werkgroep orgelbegeleidingen bij Gezangen voor Liturgie.
(A. de Kort, J. Beijer, F.Veldmans, M. Schaap)
Uitgave: Stichting Liedbundel i.s.m. Gooi en Sticht.

KCZB jubileumuitgaven

Kom en laat ons vrolijk zingen.
Jubileumlied in drie zettingen: SATB; SSAA,TTBB
Tekst: A.Troost. Muziek: J.Schets, zetting: A.Vree. Uitgave van de KCZB
Alles wat adem heeft /Laudate Dominum
Speciaal geschreven compositie t.g.v. het 125-jarig jubileum van de KCZB. Van Daan Manneke, voor vier koren (GK, KK/JK, MK,Kamerkoor), twee orgels (of orgel quatre mains) en 13 blazers (hout en koper). Het laatste deel van deze compositie is een 18-stemmige canon op de tekst 'Wer die Musik erkiest hat ein himmlisch Gut bekommen…'
Uitgave KCZB Voorschoten.

Musica Pro Deo

K 290 Psalm 112 'De naam van de rechtvaardige blijft leven', Beurtzang, eenstemmig en SATB-koor, met orgelbegeleiding. Tekstbewerking: I.Gerhardt en M. van der Zeyde. Muziek: A. de Heer.
K 291 Wij moeten Gode zingen. SATB-koor Tekst Willem Barnard. Melodie W.Vogel. Orgelbegeleiding van C.Winter. Uitgave Musica Pro Deo.

Muziekbladen bij Centrum voor de Kerken ( no. 3 en 4 )

No 3: Acclamatie bij Kor 3,18-4,5 eenstemmig met pianobegeleiding. Tekst: M.Klomp. Muziek C.Winter. Het lied bij 1 Korintiërs 18-4,5 .maakt deel uit van de serie Palus in Partituur .
No 4: Christus een dwaasheid van liefde.
Eenstemmig met pianobegeleiding. Tekst: R. van Loenen. Muziek: D. Zwart.

Ook in het vuur is Hij nabij

Bundel met 104 liederen. Eenstemmig. Er zijn liederen voor bijzondere dagen van het kerkelijk jaar; liederen bij Bijbelgedeelten en vrije liederen met teksten die de menselijke levensloop tot thema hebben. Tekst: O Bleij. Muziek: M.Bleij-Pel; T.Hagen, N.Hermanides, O.Bleij.
Uitgeverij Boekencentrum.

  • Hits: 739