Nieuwe aanwinsten

Aanwinsten van mei t/m september 2011

Bladmuziek


Composities van Daniel Rouwkema

Achttien composities van "Een Nederlandse componist van Engelse kerkmuziek". Zestien met Engelse en twee met Nederlandse tekst. Vier – en vijfstemmig . De composities zijn uitgegeven bij verschillende uitgevers: Intrada; Faber Music; RKZB.
De liederen staan ook op cd. Uitgave van de cd: Stichting Nieuwe Kerkmuziek Rotterdam.

Do-ut-des muziekbladen

Bijlagen bij het blad "Koorgeleide" van de NSGV Roermond
No 88: Zendt uw Geest Heer; Psalm van Hemelvaart en Pinksteren.Voor SATB
Dit is de dag. Psalm 118,24 SATB
Componist: J.Bielen
No 89: Tot U in den Hoge. Uit psalm 25 1-stemmig met orgelbegeleiding
Componisten: A.Voesten en A. Bronckhorst

Geboren om te zingen

Bundel met 100 nieuwe liederen passend bij thema's van bijbel, geloof en leven. De meeste composities zijn van E. Linger. In veel van de liederen klinken de golvende lijnen van anglicaanse hymnen en andere traditionals door. Samensteller: E. Linger. Uitgeverij Boekencentrum.

Gezongen evangeliewoorden

Gecomponeerd voor de Abdij Bethlehem in Bonheiden. De 75 opgenomen gezangen hebben verschillende vormen en zijn functioneel in de liturgie te gebruiken: beurtzangen en coupletliederen bij een Bijbeltekst, doorgecomponeerd (o.a. het kerstverhaal volgens Lucas, de Geloofsbelijdenis), zegengebeden-zegen-zending. Alle gezangen zijn eenstemmig. Ze staan genoteerd met en zonder orgelbegeleiding. Registers maken het zoeken mogelijk op liturgisch gebruik, op Bijbelreferentie en op kerngedachte. Componist : P.Schollaert. Uitgave Vlaams Centrum Liturgisch Muziek VCLM.

Kruiswegsonnetten

Veertien muzikale meditaties bij het lijdensverhaal van Jezus. Bij de kruiswegstaties heeft de Utrechtse dichter N. Nauta een serie moderne sonnetten geschreven. Deze sonnetten zijn door W. van Belle op muziek gezet voor kamerkoor (SATB) en drie houtblazers (fluit, althobo en fagot). De sonnetten worden afgewisseld met intermezzi voor de blazers. Uitgave W. van Belle, www.woutervanbelle.nl.

Muziekbladen bij Centrum voor de kerkzang (no 6):

Motet: Waar in vrede /Vredeskanon(netje)
Een canon en een motet,beide op tekst van Jacobus 3: 18 (NBV) geschreven met het oog op de vredesweek. De canon kan met de gemeente gezongen worden, maar ook met het kinderkoor. Het motet is bestemd voor SAB-koor. Componist: G.Baas
Onze Vader (no 5)
Toonzetting van het Onze Vader in de oecumenische tekst. Eénstemmig met pianobegeleiding. Componist: B. van Kooten
Voor leden van het Centrum voor de kerkzang zijn de partituren gratis downloadbaar.

Nu zijt wellekome

Voor SATB. Het oud -Nederlandse kerstlied is vrij downloadbaar op www.Wilbertberendsen.nl.

 

Petrus en Paulusmis

De vaste gezangen voor SATB en orgel. Componist M. van Woerkom De partituren zijn (nu nog) alleen in handschrift verkrijgbaar bij: Sint-Petrus-parochie, Vrijthof 33, 5081 CB Hilvarenbeek.

 

Zie de Mens.

De veertien kruiswegstaties voor solisten en SSATB-koor, met orgel.
Tekst : C. Remmers; muziek: M. van Woerkom. Uitgeverij Berne.

 

Boeken

 

De liturgie van de uitvaart

Een handboek voor de praktijk. Een liturgische handleiding waarin de brug wordt geslagen tussen heden en verleden, alsook tussen theologie en parochiële pastoraal. Auteur: J. Hermans. Uitgave Colomba Oegstgeest.

 


Evangelieboek voor vieringen met kinderen

Met 'Lectionarium voor de Eerste heilige communie'. Deze uitgave bevat de evangelielezingen volgens de driejarige cyclus voor de zondagen en voor de feesten die op zondag gevierd kunnen worden. 'In het boek is een supplement ingesloten met eigen misformulieren voor de viering van het heilig Vormsel en van de Eerste communie . Uitgave Nationale Raad voor Liturgie Utrecht.


Hymnologie I en II

Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk.
Deel I: De ontwikkeling tot aan de reformatie. O.a.: cantica in de bijbel, hymnen van Ambrosius, ontwikkeling van het Gregoriaans, Maria-hymnen, sequentia, mengtaalliederen.
Deel II: Luthers eerste liederen, vertaalde hymnen, catechismusliederen, kinderliederen.
Auteur: A. Eikelboom. Uitgegeven in eigen beheer.

 


Ik kom naar je toe.

Pakket met compleet uitgewerkte eerste communieviering: cd met liedjes; teksten en partituren; viering met naamopgave.
Auteur: E. Dassonneville. Liedteksten: T. Pollet; muziek : M. Pollet.
Stemmen op de CD: M. van Steenlandt, instrumenten: M .Pollet. Uitgeverij EFD België.


Kind en Eucharistie

Het boekje is bedoeld voor diegenen die leiding geven aan een eerste communieproject en daar graag een leidraad bij hebben. Auteur: T. Schelling. Uitgave: Centrum voor Parochiespiritualiteit Nijmegen.

 


Met Juul in de wolken

Speels werkboekje voor een ongedwongen eerste communievoorbereiding.
R de Decker. Uitgeverij EFD België.

 


Raamleerplan Meerjarige Dirigentenopleiding

Kaders voor opleidingen tot amateur koordirigent. Recentelijk heeft Kunstfactor de inhoud van de opleiding herzien. In de nieuwe MDO is er meer tijd voor de praktische vakken. Auteur: H. Noyens. Uitgave Kunstfactor Utrecht. Gratis te downloaden: www.kunstfactor.nl, zoeken op 'Koordirigent'.

 


Stemvorming

Een doe - boek voor dirigenten en koorzangers. Vanuit een uitgesproken vocaaltechnisch standpunt levert de auteur een praktische bijdrage aan de stemscholing van de amateurzanger.
Auteur: J. Lambrechts . Uitgave Koor en Stem Antwerpen.

 


Viering bij het begin van het nieuwe schooljaar.

Een kant-en-klare viering bij het begin van een nieuw schooljaar
Auteurs: G Beerts en V.Timmermans. Kan gedownload worden via www.catechesehuis.be.

Zie de mens

Kruiswegstaties; schilderingen: M. van Woerkum; teksten van C. Remmers. Uitgave Berne Heeswijk

 

CD's

In zijn uur gekomen

Het lijdensverhaal van Jezus, vanaf zijn intocht in Jeruzalem tot en met zijn sterven aan het kruis. Het wordt verteld in korte fragmenten uit de evangeliën (Naardense Bijbelvertaling). Dit verhaal wordt becommentarieerd door verschillende gezangen in verschillende vormen: beurtzangen, solistische gezangen, strofische liederen, enz.
Tekst: O. Swagemakers. Gezongen door de zusters van Maria Toevlucht.
Uitgegeven door de Abdij van Zundert

 


Keer tot Mij terug

Weergave van een morgen -, middag- en avonddienst zoals die dagelijks in de abdijkerk door de monniken worden gezongen. De keuze van de psalmen, gezangen, acclamaties, lezingen en gebeden is bepaald door de thematiek van de veertigdagentijd in algemene zin. Alle gezangen staan in 'Het boek der Psalmen' en in het 'Abdijboek'.
Gezongen door de broeders van Maria Toevlucht
Uitgegeven door de abdij van Zundert.

Niet zonder jou erbij

Bedoeld voor dirigenten en leden van werkgroepen voor de eerste communie ter ondersteuning bij het instuderen. De liedjes komen uit de bundel: Niet zonder jou erbij, Rondom een kribbe, Bloemenmensen, Sla je vleugels uit. Teksten en muziek: M. Zagers en E. van Schaik. Uitgeverij Berne.

 

 

Officium sanctorum

De cyclus Officium Sanctorum bestaat uit een afwisseling van gedichten van Jos Stroobants, door hemzelf voorgelezen, en korte a-capella-motetten voor driestemmig koor (SAM) van Kurt Bikkembergs op Latijnse teksten. Daarnaast bevat de cd een toonzetting van Stroobants gedicht 'Telkens wanneer de dag ingaat'. Uitvoerenden: Capella Academica o.l.v. Inge Feyen. Declamatie: Jos Stroobants.
Uitgegeven bij Montefagorum België.

 

Mooie droom

Deel 7 van de serie "Psalmen voor Nu. Uitgave Boekencentrum Zoetermeer.

Mis van de heilige Geest

Nederlandse Mis; gecomponeerd in opdracht van het bisdom Breda voor eucharistievieringen waarin het sacrament van het vormsel wordt toegediend. Componist: F.Bullens. Uitvoerenden: YRDV- jongerenkoor o.l.v. J. Willems. Uitgave: Bisdom Breda.

 

Ik wil leven

33 nieuwe liederen voor vieringen voor kinderen en jongeren
Teksten en muziek: R. Vanloo en A. Willems. Hoort bij de gelijknamige liedbundel.
Uitgeverij Averbode

  • Hits: 777