Nieuw boek: Caecilia, het orgel, de muziek en andere kunsten

Boek St. Caecilia Van de hand van Ruud Hoogenboom verscheen een rijk geïllustreerd boek over St. Caecilia. De insteek van dit boek is niet een verdediging van St. Caecilia als patrones van de (kerk)muziek. Wel wil dit boek graag laten zien, dat één kleine ‘weglating’ van een ‘middeleeuwse schrijver over heiligen’ grote consequenties heeft gehad in de eeuwen daarna. Talloze schilderijen, beelden, verhalen, gedichten, glas-in-loodramen, composities, vaandels etc. zijn beïnvloed door de link die Caecilia heeft gekregen met de muziek in het algemeen en de kerkmuziek en het orgel in het bijzonder. En dat stukje kunstgeschiedenis in de breedste zin van het woord ‘vlak je niet zomaar uit’. Ze is een wezenlijk onderdeel geworden van de kunsthistorische beeldtraditie en ons cultureel erfgoed. En daar hebben, zo is te lezen, Nederlandse beeldende kunstenaars een basis voor gelegd rond 1500. Nog los van het feit dat St. Willibrord in 695 in de Caeciliakerk in Rome is gewijd. Op 22 november, haar feestdag.


Hoe is St. Caecilia aan deze eervolle taak van patrones van de (kerk)muziek gekomen en hoe vinden we dat terug in andere cultuuruitingen? Dit boek is een onderzoek naar haar levensverhaal, de cultus, de beeldende kunst, liturgie, composities/liederen, literatuur, poëzie, kerken, kloosters, relieken, muziekgezelschappen, koren, het ‘Caecilianisme’, vaandels, kazuifels, bidprentjes, tijdschriften, weerspreuken, gemeentewapen, postzegels en zelfs een bankbiljet, kaarsen, medailles, musea, basisscholen en straatnamen in hoofdzakelijk Nederland. En juist in Nederland blijkt deze Italiaanse heilige heel populair te zijn. Opmerkelijk toch?
Nooit eerder verscheen in Nederland een wetenschappelijk boek over deze heilige en haar betekenis in de kunst en literatuur. Zo’n 200 illustraties, waarvan de meeste in kleur, vullen de interessante onderzoeksgegevens aan.


* Drs. R.T.M. Hoogenboom, Caecilia, het orgel, de muziek en andere kunsten, 146 blz., A4 formaat, 200 ill., ISBN 978-90-813873-9-2, te bestellen voor €17,50 (incl. verzendkosten) via ra.hoogenboom14@gmail.com o.v.v. naam en adres.


Over de auteur
Drs. R.T.M. Hoogenboom is kerkmusicus (Westwoud, Oosterblokker, Zwaag) en musicoloog. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het KDOV-blad (Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging), publicist over (kerk)muziek, cultuur en lokale geschiedenis en docent Muziek en Culturele Kunstzinnige Vorming aan een middelbare school.

 • Hits: 20

4e Internationale kerkmuziekcongres

Paus Franciscus steekt kerkmusici hart onder de riem: “Zing een nieuw lied voor de Heer”

Vanuit Rome werd van 4 tot en met 5 februari jl. online het 4e Internationale Kerkmuziekcongres georganiseerd, met als thema ‘Kerk & muziek: teksten en context’. Dit thema kwam voort uit de drie eerdere congressen: ‘Interpretatoren/uitvoerders’ (2019), ‘Componisten’ (2018) en ‘Muzikale cultuur 50 jaar na Musicam Sacram’ (2017). Het thema ‘tekst’ was als focus gekozen omdat dit altijd een uitdaging blijft voor musici in alle culturen. Het thema ‘context’ staat al lang in de aandacht de laatste eeuw, dat wil zeggen de invloed van migratie, urbanisatie, globalisatie, populisme en nu de covidpandemie op de actuele liturgisch-muzikale praktijk. Aan het online congres namen 150 personen deel uit de hele wereld. Twaalf sprekers uit diverse landen hielden een inleiding over onderwerpen vanuit het centrale thema zoals: 
•    tekst en vertaling,
•    gezongen en gesproken woord in liturgische vormen,
•    Afrikaanse ervaringen van spiritualiteit vanuit muziek en dans,
•    van Latijn naar inheemse talen.
Het online zingen van de hymne 'Veni creator' door 150 deelnemers was een indrukwekkend moment tijdens de opening van dit congres. Paus Franciscus opende het congres met een videoboodschap.

Paus FranciscusPaus Franciscus nodigt ons uit niet alleen het oude erfgoed te waarderen, maar ook de moed te hebben om nieuwe muzikale vormen te ontdekken. Hij uitte zijn solidariteit met alle musici die door het covidvirus zijn geïnfecteerd en ontvouwde een visie waarbij muziek een katalysator is voor universele broederschap. Hij bracht onder de aandacht de muzikale waardering voor de stilte: de pauze. Hij riep op tot reflectie over hoe “het Woord onze tekst kan worden en de gemeenschap onze context”. Hij daagt ons uit te onderzoeken of het moment van ‘stilte’, die we ten tijde van de covidcrises hebben ervaren’, een moment is geweest van leegte of van ‘luisteren’.
 
Meer informatie: Videoboodschap van de paus
Via de link kan ook de integrale tekst worden gedownload.

 • Hits: 22

Groot onderhoud orgel H. Adrianuskerk, Naaldwijk

Orgel St. Adrianuskerk te NaaldwijkHet orgel in de H. Adrianuskerk te Naaldwijk is in 1972 gebouwd met gebruikmaking van onderdelen van het Witte-orgel (1882) uit de Grote Kerk in Den Haag. De mechanieken, orgelkast en windsysteem, zijn destijds nieuw door Verschueren Orgelbouw vervaardigd. Na 20 jaar was het orgel toe aan groot onderhoud. Naast algehele schoonmaak van het pijpwerk en de windladen, herstel van beschadigingen etc., waren er structurele problemen. Zo moest schimmelvorming in de orgelkas worden bestreden. De toegankelijkheid van de orgelkas was problematisch en voldeed niet aan veiligheidscritería. Daartoe is een 'bordes' Orgel St. Adrianuskerk te Naaldwijk - binnenzijdeaan de achterzijde aangebracht met een trap/ladder om veilig werken mogelijk te maken tijdens het uitvoeren van de jaarlijkse stembeurt (zie foto). De blaasbalg is volledig opnieuw beleerd en de schuimrubberen bekleding van alle ventielen is vervangen door nieuw leer. Tot slot was loodcorrosie vastgesteld bij de koppen van een aantal pijpen bij de tongwerkregisters; deze zijn nu door nieuwe koppen vervangen naar model van de originele exemplaren. Na dit groot onderhoud klinkt het orgel van de Adrianus weer als herboren!

 • Hits: 20

Het eerste bespeelbare carillon in het bisdom Rotterdam

Klokkenspel H. Lodewijkkerk te LeidenHet klokkenspel, de luidinstallatie en het uurwerk van de H. Lodewijkkerk in Leiden zijn onlangs gerestaureerd. Op zondag 4 juli jl. werd het feestelijk ingewijd door pastoor Jeroen Smith. Daarna volgde een concert dat gegeven werd door Levina Pors, stadsbeiaardier en titularis van de H. Lodewijkkerk in het bijzijn van de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, mr. John Bakker, algemeen econoom van het bisdom Rotterdam, en mr. dr. Martijn van der Mandele, voorzitter van het Leids Carillon Genootschap. Voorheen klonk het klokkenspel alleen automatisch op hele, halve uren en het kwartier via een computer. Alleen van tevoren geprogrammeerde melodieën konden worden afgespeeld. Dit klokkenspel is nu gerestaureerd en zodanig gemoderniseerd dat het via een digitale verbinding met de hand kan worden bespeeld door een beiaardier via een zogenaamd stokken- of beiaardklavier. Daarnaast zijn nieuwe klepels aangebracht aan de zijkant van de klokken die elektronisch worden aangestuurd. Deze nieuwe constructie maakt het mogelijk om differentiatie aan te brengen in de sterktegraad van de klank van iedere klok (zie foto). Met deze toevoeging is het klokkenspel nu een echt carillon geworden. De parochie (via een legaat) en het Leids Carillon Gezelschap (via subsidies) maakten de restauratie en modernisering mogelijk. Het carillon is, vanwege de digitale aansturing, een unicum in ons bisdom, en waarschijnlijk in de rest van de Nederland. Binnen afzienbare tijd zal het carillon nog worden aangevuld met vijf klokken, zodat het carillon in totaal 22 klokken telt, inclusief de luidklok.

Van de ingebruikname is een korte reportage beschikbaar via YouTube.

 • Hits: 36

Nieuwe cursusfolder Kerkmuziekopleidingen 2021-2022 verkrijgbaar

Klik hier voor de nieuwe folder 2021-2022 van het hele cursuspakket kerkmuziek voor het Bisdom Rotterdam. Er is ook een website Kerkmuziekopleidingen in het Bisdom Rotterdam.
Plan je/uw eigen leerroute binnen een groot cursusaanbod.

Op zaterdag 9 oktober 2021 starten de nieuwe cursussen kerkmuziek. Je/u kunt zich nu opgeven, deadline 8 oktober 2021.

 • Hits: 29

Benoeming nieuwe penningmeester DISG

Met ingang van 13 september heeft de Bisschop van Rotterdam de heer Douwe van der Werf benoemd als penningmeester van de Diocesane Instelling Sint-Gregorius in het Bisdom Rotterdam.

 • Hits: 24

Liedboekcompendium

Liedboek CompendiumHet aantal besprekingen op www.liedboekcompendium.nl groeit gestaag! In de afgelopen maanden zijn weer dertig nieuwe liedbesprekingen toegevoegd. Uit de bezoekersaantallen van de website en uit reacties blijkt dat het compendium in een behoefte voorziet. Sommigen willen informatie over het hele lied, anderen alleen over de tekst of over de melodie. Weer anderen willen een opname horen van het lied. De redactie van Liedboekcompendium is blij dat het project goede doorgang vindt dankzij de medewerking van een flink aantal auteurs die de liederen, gebeden en gedichten bespreken.

 • Hits: 33

Dag van het Gregoriaans 9 oktober 2021

Dag van het GregoriaansDe Stichting Amici Cantus Gregoriani (ACG) organiseert in de Pieterskerk te Utrecht voor de vierde keer de ‘Dag van het gregoriaans’ voor liefhebbers van de gregoriaanse muziek, ons oudste muzikale erfgoed in Europa.

Vele eeuwen lang floreerde het gregoriaans in de beslotenheid van kerken en kloosters. Maar ook toen al gingen af en toe de deuren open en waren er gelegenheden waarbij de gewone man of vrouw het gregoriaans op straat kon horen. Pieter Mannaerts vertelt erover in zijn lezing, waarin magie, rituelen en processies centraal staan.

Ook in de afgelopen decennia is het gregoriaans zijn eigen weg gegaan. Bij een steeds verdergaande afbrokkeling van de katholieke kerk vond het zijn weg naar ontelbare liefhebbers én kenners, die ook buiten de liturgie de schoonheid van het gregoriaans en daarmee de boodschap van het gezongen Woord Gods wilden blijven horen. Gregoriaans op het concertpodium, de concertzaal als tijdelijke gebedsruimte. Ensemble Voces Caelestes brengt een programma dat geïnspireerd is op het werk van beeldend kunstenares Agnes de Kok. Zij fotografeerde haar tuin en deze foto’s werden de leidraad voor de keuze van gregoriaanse gezangen, die tijdens het lunchconcert zullen klinken.

Ook de ACG opent graag haar deuren. Zo worden de gezongen vespers van deze Dag van het Gregoriaans georganiseerd in samenwerking met het Vlaams initiatief Ad Vesperas.

Een lezing, een lunchpauzeconcert, een boekentafel waar gregoriaanse boeken achtergelaten én meegenomen kunnen worden, gezongen vespers, maar ook een prachtig aanbod aan workshops: de Dag van het Gregoriaans 2021, een buitengewoon evenement voor liefhebbers en kenners van het gregoriaans.

Programma en workshops

Aanmelden

 • Hits: 30

Kerkmuziekdag op zaterdag 9 oktober 2021 in Franeker

De Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint-Gregorius in het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert op 9 oktober 2021 de jaarlijkse kerkmuziekdag. Locatie is de Sint Franciscuskerk in Franeker. Noteert u de datum alvast!

 • Hits: 22

Organistendag op zaterdag 18 september 2021 (gewijzigd) in Wolvega

De Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint-Gregorius in het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert op 18 september 2021 weer de jaarlijkse organistendag. Locatie is de Sint Franciscuskerk te Wolvega. Noteert u de datum alvast!

 • Hits: 23

Zeven eeuwen Stabat Mater

Stabat MaterOnlangs lanceerde de Stichting Ultimate Stabat Mater Website een vernieuwde site rond het thema Stabat Mater. Het is een gedocumenteerde muzikale reis door 30 landen, langs 300 componisten van 1400 tot heden met gegevens over componist, compositie, teksten en vertalingen. Op de website, met een Nederlandstalig en Engelstalig deel, zijn de composities te beluisteren op een eigen YouTube-kanaal. In een blog staat internationaal nieuws over de composities, uitvoeringen en opnames. Het Nederlandse deel heeft een agenda van Stabat Mater uitvoeringen in Nederland.

De verzameling is opgezet door Hans van der Velden (1937- 2005) die sinds 1992 hier aan gewerkt heeft.  Voor meer info: www.stabatmater.info.

 • Hits: 52

Nieuwe cursusfolder Kerkmuziekopleidingen 2021-2022 verkrijgbaar

Klik hier voor de nieuwe folder 2021-2022 van het hele cursuspakket kerkmuziek voor het Bisdom Rotterdam. Er is ook een website Kerkmuziekopleidingen in het Bisdom Rotterdam.
Plan je eigen leerroute binnen een groot cursusaanbod.

 • Hits: 22

Zomercursus Gregoriaans 2021 / Summer Course in Gregorian Chant 2021

De Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert, in nauwe samenwerking met de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium, een bijzondere Zomercursus Gregoriaans. Deze cursus vindt plaats van 23 tot en met 27 augustus 2021 in de Kloosterkerk in Den Haag.
De zomercursus gaat definitief door, de deadline voor inschrijving is vervallen en u kunt zich nog steeds aanmelden !

De Zomercursus is zodanig ingericht dat zangers en dirigenten, muziekstudenten (aan conservatoria en universiteiten) en jonge wetenschappers in diverse ervaringsniveaus kunnen deelnemen. Er wordt gewerkt in 4 groepen, 2 groepen voor zangers en 2 voor dirigenten, beide opgesplitst in basis en gevorderd. Uiteenlopende benaderingen van het gregoriaans komen aan bod, met speciale aandacht voor recente onderzoeksresultaten. De cursus wordt afgesloten met een concert door docenten (& friends), waarin gregoriaans en polyfonie worden gecombineerd, en met een slotpresentatie waarin de cursisten zij aan zij met docenten optreden. Er wordt gestreefd naar 80-100 deelnemers uit binnen- en buitenland.

Meer informatie, aanmelding.
Interview over de cursus met Anthony Zielhorst.

 • Hits: 26

Derde Symfonie van Vierne door Eric Koevoets in Dordrecht

Op dinsdagavond 5 oktober om 20:00 uur laat Eric Koevoets het Pelsorgel van de Sint Antoniuskerk in haar gehele klankschoonheid horen. Hij speelt een gevarieerd programma met Frans en Duits georiënteerde muziek van barok tot de 20ste eeuw.

Koevoets opent met de dramatische Fantasia et Fuga in g van Bach. Hiervan speelt hij ook de eerste Triosonate in es, een driestemmig stuk, dat beweegt van lyrisch naar melancholisch en vrolijk eindigt. Het recital eindigt met de indrukwekkende Derde Symfonie van de Franse componist Louis Vierne.

Het concert vindt plaats in de Sint Antoniuskerk, Burg. de Raadtsingel 45 (schuin t.o. C.S.) te Dordrecht en begint om 20:00 uur. De deuren openen om 19:30 uur. De toegang is gratis met een collecte na afloop.

Kijk voor meer informatie over Eric Koevoets op www.erickoevoets.nl

 • Hits: 50

Top organist Hayo Boerema speelt concert op 3 oktober in de Maria van Jessekerk te Delft

Top organist Hayo Boerema speelt concert op 3 oktober a.s. in de Maria van Jessekerk en sluit af met een spetterende improvisatie.
Hayo Boerema (1972) werd in Groningen geboren en studeerde zowel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, als aan het Rotterdams Conservatorium. Verder volgde hij improvisatielessen bij Jos van der Kooy en in Parijs bij Naji Hakim. Bij Ben van Oosten specialiseerde hij zich in het frans-symphonische repertoire.
Hij won prijzen tijdens diverse concoursen en festivals. Inmiddels is hij een veel gevraagd internationaal concertorganist. Hij is sinds december 2005 organist van de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam en hij is tevens verbonden aan Codarts Hogeschool voor muziek eveneens in Rotterdam. In 2009 ontving hij van de Société Académique d’Education et d’Encouragement ‘Arts, Sciences, Lettres’ in Parijs de zilveren medaille vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelkunst.
Op zondagmiddag 3 oktober a.s. om 15.00 uur zal hij een orgelconcert verzorgen in de Maria van Jessekerk te Delft. Hij zal het historische Maarschalkerweerd- orgel (1893) bespelen.

In zijn programma zijn 3 lijnen te herkennen; Allereerst geeft hij aandacht aan de Franse componist Jeanne Demessieux, van wie dit jaar haar 100ste geboortejaar wordt herdacht. Haar Te Deum is een feestelijk werk in drie aaneengesloten delen.
De triptiek is de tweede lijn. Na de tripttiek van Demessieux zal Hayo drie delen van de eveneens Franse componisten Charles M. Widor en Naji Hakim laten horen.
En omdat oktober een Mariamaand is, geeft hij hieraan aandacht in zijn concertprogramma. Hij speelt een Salve Regina van Widor. Verder zijn te horen 3 delen uit de Suite ‘Mariales’ van zijn oud-docent Naji Hakim. In deze 3 delen horen we de melodieën van Mater admirabilis, Salve Regina en Ave Maris Stella.
Hayo Boerema schreef zelf ook een Triptiek die hij ten gehore zal brengen.
Het concert wordt afgesloten met een spettende improvisatie. De improvisatie is – zoals het hoort – een grote verrassing ……….

Tijdens het concert worden beelden van de organist getoond op groot beeldscherm. De toegangsprijs is 10 euro.
Voor dit concert hoeft niet te worden gereserveerd. Er zijn geen corona eisen in de Maria van Jessekerk. Aan concertgangers wordt gevraagd enige afstand te houden en wanneer iemand ziek dat hij/ zij dan thuisblijf en zich laat testen.

Maria van Jessekerk
Burgwal 20, 2611 GJ Delft
Orgelconcert door gastorganist Hayo Boerema, organist van de Grote of St Laurenskerk te Rotterdam
Zondagmiddag 3 oktober 2021
Aanvang 15.00 uur (tot ca. 16.00 uur)
Beelden op groot beeldscherm
Toegangsprijs: 10 euro
Lees meer over het orgel en orgelconcerten op de website; www.veenswijkorgel.nl

 • Hits: 79

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Communie

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Kijk hier voor een overzicht van de overige regels in verband met corona per 25 september 2021.

 • Hits: 124

Kerkmuziekdag op zaterdag 9 oktober in de St. Franciscuskerk te Franeker

Op zaterdag 9 oktober 2021 zal in de Franciscuskerk in Franeker (Godsacker 11) door de SGGL (Diocesane commissie Sint Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden) een muzikale bijeenkomst georganiseerd worden rondom Liederen voor de Advent en Kerst. Eénstemmig, meerstemmig, Latijn en Nederlands. Verschillende stijlen koormuziek komen deze dag voorbij. Ook deze keer weer niet te moeilijk, niet te hoog, wél prachtige, bruikbare muziek voor uw koor! We nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een aantal koorleden, of alleen, naar Franeker te komen en met elkaar nieuwe liederen en koorwerken te leren en met elkaar te zingen. Dit alles onder leiding van kerkmusicus Mark Heerink, die deze dag samen met de bestuursleden van de SGGL verzorgt. Ook dirigenten en organisten heten we uiteraard van harte welkom op onze workshopdag.

Het programma is als volgt:
10.00 uur Inloop met koffie-thee
10.30 -10.45 uur Opening, welkom en voorstellen door Pastoor Peter van der Weide. Onder leiding van Mark Heerink gaan we een aantal inzingoefeningen doen en we gaan uiteraard een lied zingen.
10.45-12.00 uur Oefenen van een aantal liederen in 2 groepen (S/A en T/B)
12.00-12.45 uur Lunchpauze met koffie-thee
12.45-13.00 uur Gezamenlijke start met een lied na de lunch
13.00-14.15 uur Oefenen van een aantal liederen in 2 groepen (S/A en T/B)
14.15-14.45 uur Pauze met thee-koffie
14.45-15.45 uur Alle ingestudeerde liederen gezamenlijk oefenen en uitvoeren
15.45-16.00 uur Afsluiting door Peter van der Weide en nog 1 keer een lied zingen

U wordt verzocht zelf uw lunch mee te nemen; u krijgt koffie en thee. Wel vragen we u een vrijwillige bijdrage om de onkosten van deze dag enigszins binnen de perken te houden. Er is voorlopig maximaal plaats voor 85 deelnemers (rekening houdend met de 1,5 mtr). U bent van harte uitgenodigd!
U kunt zich tot 1 oktober 2021 aanmelden bij Lisette Winter van het Bisdom Groningen-Leeuwarden (l.winter@bisdomgl.nl) door het doorgeven van uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en of u sopraan, alt, tenor of bast bent. Heeft u vragen over deze dag, dan kunt u daarvoor terecht bij
Cecilia Bekema (cecilia-b@home.nl) of Boudien Janssen (pbjanssen@hetnet.nl).

 • Hits: 79

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).

Processies en bedevaarten

De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten. Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover van tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

Zingen

Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd. Alle maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol.

Dankbaar

De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.

Download hier de Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021.

 • Hits: 94

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk vanaf 5 juni 2021

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. In kerkgebouwen met meer dan 1.000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 personen worden toegelaten. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

Processies en openluchtvieringen

Het protocol van de R.-K. Kerk schreef al voor dat parochies voor processies op de openbare weg de regelgeving van de lokale overheid moeten volgen. Hetzelfde geldt voor openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.

Zingen

De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1.200 nieuwe besmettingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen.

Weer met meer mensen samen vieren!

Het is deze maand precies een jaar geleden dat – op 1 juni – de publieke vieringen in de kerken konden worden hervat en dat vanaf 14 juni op het hoogfeest van Sacramentsdag de Heilige Communie weer kon worden uitgereikt. Parochies en hun gelovigen zijn in gezamenlijkheid een lange weg gegaan en gaan nu een tijd tegemoet waarin zij weer met meer mensen samen de Eucharistie kunnen vieren als bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven (Vaticanum II, Lumen Gentium 11), tot opbouw van de Kerk in de wereld van nu. Dit vervult de bisschoppen met dankbaarheid en blijdschap.

https://www.rkkerk.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-vanaf-5-juni-2021/#more-11335

Bron: rkk.nl; 2 juni 2021

 

 • Hits: 109

Zomercursus Gregoriaans Den Haag 2021 inschrijftermijn verlengd tot 1 juli

DEN HAAG - De Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert, in nauwe samenwerking met de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium, een bijzondere Zomercursus Gregoriaans. Deze cursus vindt plaats van 23 tot en met 27 augustus 2021 in de Kloosterkerk in Den Haag. De inschrijftermijn is verlengd tot 1 juli 2021.

De Zomercursus is zodanig ingericht dat zangers en dirigenten, muziekstudenten (aan conservatoria en universiteiten) en jonge wetenschappers in diverse ervaringsniveaus kunnen deelnemen. Er wordt gewerkt in 4 groepen, 2 groepen voor zangers en 2 voor dirigenten, beide opgesplitst in basis en gevorderd. Uiteenlopende benaderingen van het gregoriaans komen aan bod, met speciale aandacht voor recente onderzoeksresultaten. De cursus wordt afgesloten met een concert door docenten (& friends), waarin gregoriaans en polyfonie worden gecombineerd, en met een slotpresentatie waarin de cursisten zij aan zij met docenten optreden. Er wordt gestreefd naar 80-100 deelnemers uit binnen- en buitenland.

Meer informatie en aanmelding

Interview (Youtube) van Marjolein Verburg met Anthony Zielhorst over deze bijzondere zomercursus.

 

 • Hits: 124

Theo Tetteroo uit Leidschendam, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

foto33De heer T.W.J. Tetteroo is al meer dan vijfenveertig jaar lang vrijwillig actief voor de Trinitas Parochie in het bijzonder voor de H.H. Petrus & Paulus Kerk in Leidschendam. Onder meer als bestuurslid, secretaris en organist. Hij is bestuurslid bij de R.K. Begraafplaats St. Agatha en biedt daar een helpende hand.
Tevens is hij organist bij de Maria Middelareskerk in Leiden. In 2015 ontving hij de Gregoriusmedaille vanwege zijn grote muzikale verdiensten.

Voorafgaand aan Koningsdag kreeg Theo de onderscheiding door de burgemeester thuis uitgereikt.
Wij feliciteren Theo van harte met zijn welverdiende onderscheiding.

26 april 2021

 • Hits: 166

Beperkte verruiming in R.-K. Kerk voor grote kerkgebouwen met ingang van 29 april 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

Bron: https://www.rkkerk.nl
29 april 2021

 • Hits: 127

Theo Kroon 80 jaar koorzanger

Theo Kroon 80 jaar koorzanger
Theo Kroon geflankeerd door Jos Franken (l) en Theo Vogels (r)

Al een jaar geleden was bij het koor Cantate Domino bekend dat Theo Kroon in januari 2021 zijn 80-jarig (!) jubileum als koorzanger zou vieren. Vele jaren was hij in ons bisdom actief bij de koren in de kerken aan de Haagse Elandstraat, de Parkstraat en van de Bernadettekerk in Rijswijk. Van de geplande feestelijkheden kon door de corona-crisis niets terecht komen. Het bestuur van Liturgisch Koor Cantate Domino (zijn huidige koor) heeft een en ander bij het bisdom aangekaart en zondag 21 februari (Theo’s verjaardag) is een afvaardiging van het koor naar Theo in Voorschoten afgereisd.

Enigszins verbouwereerd en nieuwsgierig werden Jos Vranken (dirigent van het koor) en Theo Vogels (medeoprichter en erevoorzitter) ontvangen. We laten nu de jubilaris zelf aan het woord: "Dank, nogmaals dank. Er zijn zo van die dagen, die je nooit vergeet. Eén daarvan was mijn 89e verjaardag. Want wat was het geval? Ik werd die dag onderscheiden met het erediploma van de Sint Gregoriusvereniging. Waarom? Omdat ik dit jaar 80 jaar koorzanger ben. Twee heren, te weten Jos Vranken en Theo Vogels, kwamen mij dat vertellen. Naast de oorkonde werd mij nog een schitterende sculptuur geworden. Met een inscriptie. Ik was volkomen verrast en perplex voor zoveel eerbewijs. Geweldig! Chapeau! En dan ook nog vele blijken van waardering van medeleden. En ook nog een prachtige bos bloemen voor mijn vrouw Willy. In één woord: Geweldig! Nog een keer: bedankt! Wat moet het over tien jaar wel niet worden?".

 • Hits: 245

Sint-Jozef Hymne

Op 8 december 2020 heeft paus Franciscus het Jozefjaar afgekondigd. Tot en met 8 december 2021 worden we uitgenodigd om het leven van de bruidegom van Maria te overwegen.

Vanwege dit Jozefjaar heeft de Kerkelijke Instelling ‘Sint Gregorius’ van het bisdom Den Bosch (KISG) aan Hans Leenders de opdracht gegeven een hymne te componeren voor de H. Jozef. Een uitgebreid artikel hierover vindt u op de site van KISG in het bisdom Den Bosch.

Naast zangpartijen zijn er als hulp bij het instuderen geluidsbestanden beschikbaar van alle zangpartijen. Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar voor: cantor, sopraan en alt, sopraan, alt en bas, sopraan, alt, tenor en bas.
Download geluidsbestanden en zangpartijen.

 • Hits: 196