Welkom bij de stuurgroep Kind Koor Kerk

Wie zijn wij?

De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) is er voor alle r.-k. kerkkoren en houdt zich bezig met alle muziek die in de liturgie tot klinken komt. Toch vindt ze de kinderzang het allerbelangrijkst. Wanneer er in onze kerken door kinderen goed gezongen wordt is dat niet alleen een graadmeter voor de vitaliteit van parochies, maar geeft dat ook hoop voor de toekomst van de kerkmuziek. Het hoofdbestuur van de NSGV heeft daarom in 2001 de stuurgroep Kind Koor Kerk (KKK) opgericht met de opdracht om beleid op het gebied van de kinderkoorzang voor te bereiden en om de uitvoering ervan in gang te zetten.

De leden van de stuurgroep zijn:
Jeroen Felix, Joke Halmans, Bertie van Sevenbergen, Hans Speetjens, Bert Stolwijk en Ludy Vrijdag.

Wat willen wij?

We streven ernaar dat in alle parochies van Nederland kinderen een actieve rol hebben in de liturgische muziek, of het nu in een kinder, jeugd- of tienerkoor is of dat de kinderen meezingen met volwassenen in een gemengd koor. Gelukkig zijn er al heel veel kinderen betrokken bij de muziek, maar er zijn ook kerken waar zingende kinderen node gemist worden! Het valt ook niet altijd mee om een koor op te richten en in stand te houden. We zijn er van overtuigd dat het succes grotendeels afhangt van twee factoren: kwaliteit en structuur. Voor beide willen we ons inzetten!

Kwaliteit

Een eerste voorwaarde voor kwaliteit is een bekwame dirigent, een vrouw of een man die niet alleen een bevlogen musicus is, maar die ook weet hoe je kinderen naar het gewenste niveau kunt tillen. Eveneens is het belangrijk dat er goed liturgisch zangrepertoire voor kinderen beschikbaar is en dat de dirigenten dit weten te vinden.

Structuur

Het kinderkoor moet goed georganiseerd zijn, waarbij niet de dirigent alle verantwoordelijkheid draagt. De ervaring leert dat wanneer een parochiebestuur voldoende tijd, geld en aandacht besteedt aan het kinderkoor er een grote kans is op bloei en continuïteit.

Projecten

In de afgelopen elf jaar zijn er enkele projecten van start gegaan om de kinderkoorzang een stevige impuls te geven. In Noord-Brabant (Het groene hout), in de bisdommen Haarlem, Rotterdam en Utrecht (Da Capo) en sinds 2008 ook in het bisdom Roermond (Da Capo Limburg). Het resultaat van deze projecten tot nu toe:

  • dirigenten werden gestimuleerd tot het volgen van cursussen en het deelnemen aan studiedagen en korenfestivals
  • er zijn nieuwe koren opgericht
  • dirigenten en besturen werden gestimuleerd om kwaliteit en structuur te verbeteren
  • bestaande koren werden onderverdeeld in leeftijdsgroepen
  • pastores en parochiebesturen werden gevoeliger voor de waarde van een kinderkoor voor de opbouw van hun geloofsgemeenschap


Het voornemen bestaat om vanaf 2010 kinderkoordirigenten in het hele land coaching op maat aan te bieden.

Uitgaven

De stuurgroep Kind Koor Kerk heeft het initiatief genomen voor diverse uitgaven:

  • Zin in zang, een methodische handreiking voor liturgische kinderkoren. De uitgave bestaat uit dertig uitgewerkte lessen met o.a. talrijke inzingoefeningen en tips voor een goede repetitieopbouw.
  • Zingen en geloven. (In samenwerking met het Centrum voor Parochiespiritualiteit). Over de kansen om kinderen zingenderwijs te doen groeien in geloof.
  • In 2008 kregen alle parochies in Nederland de brochure Kinderen zingen. Stimulering van de kinderkoorzang toegestuurd. Hierin wordt door middel van interviews met dirigenten, pastores, parochiebestuurders en kinderen een beeld geschetst van goed functionerende kinder- en familiekoren.
  • God geeft feest. 4 liederen voor kinderen. Uitgegeven door de Abdij van Berne te Heeswijk.


Wat is er te doen?

Ben je kinderkoordirigent en op zoek naar cursussen, studiedagen en andere activiteiten? Op deze website houden we je op de hoogte. Voor nadere informatie zullen we je vaak doorverwijzen naar de eigen pagina’s van een NSGV-afdeling.

Contact

Wil je altijd op de hoogte gebracht worden van kinderkooractiviteiten in jouw bisdom? Zorg dan dat jouw naam en contactgegevens bekend zijn bij de diocesane NSGV: een e-mailtje naar het secretariaat van de afdeling in jouw bisdom is voldoende. Weet je niet bij welk bisdom jouw parochie hoort? Dan kun je altijd een e-mail sturen naar de landelijke NSGV: nsgvlandelijk@gmail.com

  • Hits: 9011