De NSGV

Introductie

Doelstelling

De NSGV bevordert de liturgische muziek. Zij doet dit door het organiseren van diverse activiteiten, waaronder cursussen voor voorgangers, cantores, dirigenten, organisten en koorleden.

Activiteiten

Service

De NSGV is de professional op het gebied van de liturgische muziek in Nederland. De NSGV vergroot je deskundigheid, beantwoordt je vragen en biedt kennis, ervaring en een groot netwerk. De NSGV

Verenigingsstructuur

In elk bisdom is een afdeling van de NSGV actief. Deze afdeling wordt bestuurd door een afdelingsbestuur. De NSGV heeft in totaal 7 afdelingen. De NSGV wordt bestuurd door een hoofdbestuur. Het bestaat uit een Algemeen voorzitter, secretaris, penningmeester en zeven vertegenwoordigers van de diocesane afdelingen. Alle leden van alle afdelingsbesturen vormen de Algemene Raad van Afgevaardigden welke eenmaal per jaar vergadert. 
Ten dienste van het landelijke vereniging werken een aantal werkgroepen en studiecommissies met specifieke kort- of langlopende opdrachten.
Alle leden van het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen worden benoemd door de bisschoppenconferentie ofwel door de diocesane bisschop.

Geschiedenis

afbeeldingcaecilia

De NSGV van 1878 tot nu

Verrassend veelstemmig
In 1874 richtte J. J. Graaf, secretaris van de bisschop van Haarlem, de plaatselijke Haarlemse Gregoriusvereniging op. Door het houden van repetities, onder meer voor dirigenten en organisten van de Haarlemse parochies, trachtte Graaf de kwaliteit van de uitvoering van de kerkmuziek te verhogen. Zijn initiatief sloeg aan. Eerst volgde een landelijk tijdschrift: het Gregoriusblad (1876), daarna de landelijke vereniging, in 1878 goedgekeurd door de bisschoppen van Nederland. Doel van de NSGV was (en is nog steeds): de bevordering van de gewijde en liturgische muziek in de geest der Kerk.

Leden
Lid van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (kortweg NSGV) zijn de kerkkoren en hun leden. Aanvankelijk was aansluiting van een koor bij de vereniging vrijwillig. Vanaf 1921 (in de bisdommen Utrecht, Haarlem en Breda) en later vanaf 1955 (in alle bisdommen) is ieder kerkkoor lid van de vereniging. De vereniging bestaat meer dan 125 jaar. In ieder bisdom is er een diocesane afdeling. Samen vormen zij de landelijke NSGV, waarvan het landelijk bureau in Utrecht is gevestigd.

Getallen
In de parochies van Nederland zijn bijna 4.000 koren actief. Bij het landelijk secretariaat worden de volgende gegevens gehanteerd: ongeveer 750 kinderkoren, 790 jeugd- en jongerenkoren, 1645 gemengde koren, 420 vrouwenkoren, 370 mannenkoren, waaronder aparte gregoriaanse schola's. Gemiddeld per parochie ongeveer 2,5 koor. Onderzoek maakte duidelijk dat een koor gemiddeld 27 leden telt; in totaal dus meer dan 100.000 zangers en zangeressen. Allemaal vrijwilligers die wekelijks met liturgie en kerkmuziek bezig zijn. Velen van hen zijn ook op andere terreinen in de parochie als vrijwilliger actief.
Met de leiding en begeleiding (dirigenten, pianisten, organisten, leden van instrumentale groepen en combo's) zijn ook nog eens veel mensen bezig. Ze zijn nooit exact geteld. Maar ook hier mag je wel op meer dan 7.000 mensen rekenen.

Dicht bij de basis
Kerkmuziek wordt gemaakt in en rond het kerkgebouw van de parochie, de kerkzaal van een ziekenhuis, verpleeghuis of andere instelling. Daar zijn de leden van de NSGV actief, in de weekenden, doordeweeks, bij rouw en trouw.

Jubileum
In 2003 bestond de NSGV 125 jaar. Dat jaar stond bol van de activiteiten voor alle koorsoorten op bisdomniveau en op landelijk niveau.
Er werd een jubileumkrant uitgegeven voor alle betrokkenen in en bij de kerkkoren.
Er werd aan iedere parochie in Nederland nieuwe muziek uitgedeeld: een cadeautje van de jubilaris. Een nieuwe 'mis' waarin iedereen mee kan doen: een rol voor de cantor, het jeugd- / jongerenkoor en het koor van volwassenen; drie nieuwe Nederlandse liederen en twee Latijnse motetten.
Er werd een jubileum CD opgenomen, getiteld: "De Herontdekking"
En nog veel meer nieuwe muziek, bijvoorbeeld een nieuwe uitgave voor de eerste communie met een cd die het instuderen nog gemakkelijker maakt.
Er werd een nieuw handboek 'instrumentale muziek in de liturgie' gepresenteerd onder de intrigerende titel "Van Satans Fluytencast tot Vox Angelica".