Onderscheidingen

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de liturgie bij gelegenheid van een jubileum voordragen voor toekenning van een door de NSGV ingestelde kerkelijke onderscheiding (ereteken).
De voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een dergelijke onderscheiding zijn voor elk bisdom gelijk.

Het aanvraagformulier dient te worden toegestuurd naar de NSGV in het eigen bisdom.

gouden medaille aangepast   Brons3speldjesaangepast  broche

De volgende eretekenen zijn beschikbaar:

Aanvragen voor eretekenen moeten minimaal twee maanden voor de datum van uitreiking worden ingediend. Dit kan op twee manieren gebeuren:

Een aanvraag moet altijd zijn voorzien van: