Onderscheidingen

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de liturgie bij gelegenheid van een jubileum voordragen voor toekenning van een door de NSGV ingestelde kerkelijke onderscheiding (ereteken).
De voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een dergelijke onderscheiding zijn voor elk bisdom gelijk.

Het aanvraagformulier dient te worden toegestuurd naar de NSGV in het eigen bisdom.

gouden medaille aangepast   Brons3speldjesaangepast  broche

De volgende eretekenen zijn beschikbaar:

Aanvragen voor eretekenen binnen het aartsbisdom moeten minimaal twee maanden voor de datum van uitreiking worden ingediend. Dit kan op twee manieren gebeuren:

Een aanvraag moet altijd zijn voorzien van:

Gelet op de Coronamaatregelen van dit moment verwachten wij in het komende najaar een grotere aanvragenstroom van eretekenen dan doorgaans, omdat de uitreikingen nu niet meer verspreid over het jaar kunnen plaatshebben. Om ons daarin wat tegemoet te komen vragen wij u vriendelijk om uw aanvragen tijdig te doen, zodat wij al vόόr de zomer een deel kunnen verwerken. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.