Onderscheidingen

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de liturgie bij gelegenheid van een jubileum voordragen voor toekenning van een kerkelijke onderscheiding (ereteken).
Aanvragen voor onderscheidingen en eretekenen moeten minimaal twee maanden voor de datum van uitreiking worden ingediend! Dit kan uitsluitend schriftelijk, omdat de aanvragen moeten worden ondertekend door de voorzitters van het kerkbestuur (parochiebestuur) en koorbestuur.
Jubilarissen worden in de periodiek van de diocesane NSGV vermeld. De datum van uitreiking is belangrijke informatie voor de NSGV: de NSGV zorgt er namelijk voor dat de jubilaris pas wordt vermeld als de onderscheiding is uitgereikt.

Er zijn twee soorten onderscheidingen:
1. medailles met bijbehorend insigne bij jubilea;
2. bijzondere onderscheidingen voor bijzondere verdiensten

Nieuw!!!mijtertje kinderkoor
Onderscheiding voor leden van kinderkoren bij een 5-jarig lidmaatschap bestaande uit een gouden speld (een verguld zilveren mijtertje) met oorkonde waarop de naam van het kind kan worden vermeld (oorkondes en mijtertjes zijn niet los verkrijgbaar). De onderscheiding kan worden besteld via onderstaand aanvraagformulier. (Voor deze onderscheiding is geen handtekening van kerk-/parochiebestuur noodzakelijk)

Voor het aanvragen van een onderscheiding:

Breda
Den Bosch
Groningen-Leeuwarden
Haarlem-Amsterdam
Rotterdam
Utrecht