Home

Bereikbaarheid landelijk bureau NSGV
Telefonisch: tussen 9.45 - 18.45 uur op maandag op tel.nr. 030-233.10.10. Overige dagen: e-mail naar info@nsgv.nl 
Dringende gevallen: 06-361.456.94 (privénummer coördinator)

Met verdriet heeft het hoofdbestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging kennisgenomen van het overlijdensbericht van Dr. Ad Blijlevens.
Ad was gedurende vele jaren actief voor de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging zowel in het bisdom Roermond, als voor de rest van de kerkprovincie.
Daarnaast was hij gedurende ruim dertien jaar hoofdredacteur van het Gregoriusblad. Van zijn hand verschenen vele belangrijke artikelen over liturgische en kerkmuzikale onderwerpen. In een komende uitgave van het Gregoriusblad zal hieraan ongetwijfeld aandacht worden geschonken. Ook was hij lid van diverse commissies van de landelijke NSGV.
Ad Blijlevens heeft in de afgelopen decennia zijn kennis op de landelijke en diocesane studiedagen met vele bestuurders en kerkmusici van de NSGV gedeeld. Hij had gezag. Zijn woorden deden er toe. Met humor wist hij de essentiële zaken onder de aandacht te brengen. Het is al enige jaren geleden dat wij Ad in ons midden hadden. Maar zij die hem nog hebben meegemaakt zullen dat niet vergeten.

DONEK wordt goedkoper en uitgebreid met Latijnse en anderstalige kerkmuziek
Lees de nieuwe folder

Gregoriusblad, multimediaal
Het GB-decembernummer 2015 gaat verschijnen! In deze editie o.a.:
-Liturgist Ad de Keyzer maakt zo'n vijftig jaar na Vaticanum II de balans op wat betreft de Participatio Actuosa, de actieve deelname aan de liturgie.
-In het kader van het Jaar van het Godgewijde leven een interview met broeder Richard van Grinsven, kapucijn te Tilburg, dirigent en reclasseringswerker-in-ruste.
-Besprekingen van de biografie van Floris van der Putt Maar één ging er zingen, de liedbundel voor kinderen Kom en zing!, en (opnieuw) het Antiphonale romanum II.
Met uiteraard klinkende voorbeelden!

nsgvfooter