Home

Bereikbaarheid landelijk bureau NSGV

Adres: Koningin Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort
Telefonisch: tussen 9.45 - 18.45 uur op maandag op tel.nr. 030-233.10.10. Overige dagen: e-mail naar info@nsgv.nl 
Dringende gevallen: 06-361.456.94 (privénummer coördinator)

Gregoriusbibliotheek online raadplegen
Sinds 1904 is de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bezit van een bijzondere rijke en uitgebreide bibliotheek. Op dit moment beslaat de bibliotheek 175 meter, ca. 7000 titels in 16000 banden/omslagentitels.
Met ingang van heden is de complete catalogus van de Gregoriusbibliotheek van de NSGV digitaal te raadplegen via de volgende link: Catalogus Gregoriusbibliotheek

Liturgische kalender B-jaar
De liturgische kalender van het B-jaar is nu te downloaden op Liturgische kalender van het B-jaar (pdf)

DONEK is goedkoper geworden en wordt gestaag uitgebreid met Latijnse en anderstalige kerkmuziek
Lees de nieuwe folder

GREGORIUSBLAD - multimediaal
Het decembernummer 2017 is verschenen. Een greep uit de onderwerpen:
In de serie hoofdartikelen in deze jaargang onder het motto Deltaplan liturgische muziek de laatste aflevering: Ilse van Wuijckhuise (Oosterhout) en Jan Schuurmans (Breda) beschrijven hun praktijkervaringen als cantor.
Kees van Mechelen interviewde Una cintina, muzikaal directeur van de Laurentiuskerk te Alkmaar.
Richard bot bespreekt de gregoriaanse uitgave Ordo Cantus Officii (Vaticaanse uitgave 2015)
Bert Stolwijk inventariseert de stand van zaken aangaande kinderkoren, naar aanleiding van het project Da Capo.
En van dezelfde auteur een protret van de componist Johann Jacob Frohberger (1616-1667)
Er is wederom ook weer het nodige te beluisteren op de webpagina van het GB-septembernummer 2017.


footerlogo2016
 
favicon