Home

Bereikbaarheid landelijk bureau NSGV

Adres: Koningin Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort
Telefonisch: tussen 9.45 - 18.45 uur op maandag op tel.nr. 030-233.10.10. Overige dagen: e-mail naar info@nsgv.nl 
Dringende gevallen: 06-361.456.94 (privénummer coördinator)
Het kantoor van de NSGV is wegens vakantie gesloten tussen 24 juli en 21 augustus.

Valentijn Smit overleden
Dinsdag 4 juli jl. is, 'na een moeilijke tijd zonder hoop', Valentijn Smit overleden, slechts 59 jaar oud. Valentijn vervulde vroeger diverse bestuursfuncties binnen de NSGV van het aartsbisdom Utrecht en was actief in diverse werkgroepen binnen de NSGV. Op 11 juli vond de crematieplechtigheid plaats. Moge hij rusten in vrede! De NSGV wenst zijn dierbaren veel sterkte in de komende tijd.

Jan Valkestijn overleden
Vrijdag 16 juni jl. is Jan Valkestijn op 88-jarige leeftijd overleden. Met hem verliest kerkmuzikaal r.-k. Nederland een fijn mens, een uitstekend kerkmusicus en een begaafd componist. Vrijdag 23 juni was de indrukwekkende uitvaart in een overvolle St.-Bavokathedraal in Haarlem. Jan is begraven op het parochiekerkhof van Overveen.
Zie verder dit bericht op website van het Muziekinstituut St. Bavo.

Koepelorganisatie VNK wordt Koornetwerk Nederland
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK) heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur om de ontwikkeling en promotie van koorzang in Nederland op een nieuwe manier te organiseren en te ondersteunen in een nieuwe organisatie onder de naam: Koornetwerk Nederland.
De VNK constateert dat de krachten in de koorwereld versnipperd zijn en dat de koorsector geen gezamenlijk gezicht heeft naar de buitenwereld en naar beleidsmakers. Ook ontbreekt een brug tussen het professionele veld en de amateursector op het gebied van koorzang. Daarom is de VNK op dit moment volop in transitie naar een nieuwe en krachtige organisatie voor korenbonden en andere organisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling en promotie van koorzang in Nederland en daarbuiten.
De huidige tien aangesloten nationale korenbonden hebben een plan uitgewerkt voor een slagvaardige nieuwe organisatie van korenbonden én van andere (landelijk opererende) organisaties die zich met koorzang bezig houden.
Meer informatie volgt binnenkort op www.nederlandsekorenorganisaties.nl

Nieuwe en aangepaste toonzettingen van het Onze Vader
Vanaf de eerste zondag van de Advent 2016 wordt het Onze Vader gebeden en gezongen met de aangepaste tekst. Er zijn acht toonzettingen beschikbaar, waarvan de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) er vijf in het speciaal daarvoor uitgegeven magazine publiceerde. Een zesde toonzetting is de aangepaste zetting van Jan Raas uit de bekende Thomasmis (in de bundel 'Gezangen voor Liturgie' te vinden onder nummer 329). De begeleiding is gepubliceerd in de Muziekbijlage bij het Gregoriusblad van maart 2017. Een zevende toonzetting is te vinden in de “Laurentiusmis” die Aart de Kort componeerde i.o.v. het bisdom Rotterdam. Een achtste toonzetting is de aangepaste versie van het Onze Vader uit de Petrusmis van Herman Strategier (in de bundel 'Gezangen voor Liturgie' te vinden onder nummer 324). De begeleiding is gepubliceerd in de Muziekbijlage bij het Gregoriusblad van maart 2017.
Ook de begeleidingen bij de aangepaste tekst van het Onze Vader in de toonzetting van Fred Keesen is gepubliceerd in de genoemde Muziekbijlage van maart 2017.
Zie onderstaande links voor alle beschikbare informatie:
• Magazine, achtergronden en uitleg: https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/magazine-over-het-onze-vader-gepubliceerd
• Gratis download bladmuziek van de melodie, geluidsregistratie en video bij het Onze Vader (naar Mozarabische oratietoon IV): https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/video-en-bladmuziek-met-nieuwe-onze-vader-toonzetting
• Gratis download bladmuziek van de melodie en de begeleiding, geluidsregistratie en video bij het Onze Vader (toonzetting Peter Pieters): https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/audio/leer-het-nieuwe-onzevader-zingen-met-partituur
• Besteladres (koor)partituur Laurentiusmis: http://www.bisdomrotterdam.nl/webwinkel/Pages/Laurentiusmis.aspx
• Begeleidingen bij de toonzettingen zijn gepubliceerd in het Gregoriusblad in het decembernummer van 2016 en het maartnummer van 2017: http://www.kok.nl/tijdschriften/gregoriusblad/

DONEK is goedkoper geworden en wordt gestaag uitgebreid met Latijnse en anderstalige kerkmuziek
Lees de nieuwe folder

Gregoriusblad, multimediaal

Het juninummer 2017 is verschenen. Een greep uit de onderwerpen:
In de serie hoofdartikelen in deze jaargang onder het motto Deltaplan liturgische muziek belichten Richard Bot en Marc Schaap het aspect opleiding en vorming van kerkmusici.
Kees van Mechelen interviewde Herman Finkers, over zijn Missa in Mysterium gaat het uiteraard, maar ook over de betekenis van liturgie en muziek voor zijn leven.
Anthony Zielhorst belicht enige vocale religieuze werken van Oscar van Hemel; deze musicus werd 125 jaar geleden te Antwerpen geboren en heeft zijn verdiensten voor het Nederlandse muziekleven.
Hans Jansen bespreekt De betekenis van Maarten Luther voor de RK kerkmuziek
De muziek van Albert de Klerk is onderwerp van een artikel van Anton Vernooij.
En Mark Heerink kenschetst onder de titel Terug naar de koorzolder enthousiast het gerestaureerde Pelsorgel in de St. Laurentiuskerk te Alkmaar.
Er is wederom ook weer het nodige te beluisteren op de webpagina van het GB-juninummer 2017.
De collectie audiofragmenten, voor u bijeengebracht door Kees van Mechelen, zal zich bovendien in de loop van de komende maanden nog uitbreiden. Onder meer met speciaal voor het Gregorusblad gemaakte opnamen van het Pelsorgel in Alkmaar. Recent zijn toegevoegd enige tracks van de Reger-Cd van de jubilerende organist Piet van der Steen. Open dus af en toe weer de GB-junipagina 2017!

footerlogo2016