Home

Landelijk bureau NSGV
Landelijk secretariaat NSGV, Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam
Tel. +31(0)10-281 51 71 (ma. t/m do. 9.00 - 16.30 uur)
Tel. +31(0)6-361 456 94 (privénummer coördinator NSGV)
E-mail: nsgvlandelijk@gmail.com

Wil Marcus overleden
Op 14 augustus jl. is op 81-jarige leeftijd overleden Wil Marcus, bestuurslid van de Kerkelijke Instelling SINT-GREGORIUS in het bisdom Den Bosch. In Wil Marcus verliest niet alleen het bisdom Den Bosch een vrijwilliger met een lange staat van dienst, maar ook een bestuurslid die jarenlang betrokken was bij het werk van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. Bij de jaarlijkse algemene raad van afgevaardigden was Wil altijd aanwezig. Soms was hij ook aanwezig als vervanger van de vertegenwoordiger van Den Bosch in de vergaderingen van het hoofdbestuur. De vereniging heeft hem leren kennen als een bescheiden persoon die de kerkmuzikale vorming van vrijwilligers een warm hart toedroeg.

Onjuiste cijfers aantal koorleden r.-k. koren in Nederland in Katholiek Nieuwsblad
In Katholiek Nieuwsblad (KN) nummer 26 d.d. vrijdag 1 juli 2022 zijn onjuiste cijfers gepubliceerd ten aanzien van het aantal koorleden van r.-k. koren in Nederland in de grafiek bij genoemde artikel.

  • De schrijver van het artikel heeft het KASKI rapport niet goed gelezen en daardoor onjuist geïnterpreteerd. Zie in onderstaande tabel de juiste cijfers [Bron: KASKI rapport Nr 665 Kerncijfers Rooms-Katholieke kerk 2020].
  • De schrijver heeft niet gezien dat kolom 4 en 5 bij elkaar moeten worden opgeteld.
  • Het beeld dat nu ontstaat is wel erg alarmerend. De r.-k. kerk beschikt over bijna 45.000 leden en niet, zoals het artikel nu suggereert 28900 !!
  • Ook alle anderen jaren in de grafiek bevatten onjuiste aantallen, zie hieronder de juiste getallen.

 pag 16 Kaski

nsgv trofee 02 foto ter publicatie

De Sculptuur, het nieuwe ereteken van de NSGV wordt steeds vaker gevraagd!
De sculptuur is het nieuwe ereteken van de NSGV dat uitgereikt kan worden bij gelegenheid van jubilea van koren, dirigenten, organisten en andere personen die zich bijzonder verdienstelijk maakten ten aanzien van de kerkmuziek. Een sculptuur kost € 65,00 (exclusief graveren). Op de sculptuur kan voor een meerprijs van € 12,25 een tekst worden gegraveerd.

Liturgische kalender C-jaar
De liturgische kalender van het C-jaar (van Advent 2021 t/m Christus Koning 2022) is nu te downloaden op Liturgische kalender van het C-jaar (pdf)

Gregoriusbibliotheek online raadplegen
Sinds 1904 is de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bezit van een bijzondere rijke en uitgebreide bibliotheek. Op dit moment beslaat de bibliotheek 175 meter, ca. 7000 titels in 16000 banden/omslagentitels.
Met ingang van heden is de complete catalogus van de Gregoriusbibliotheek van de NSGV digitaal te raadplegen via de volgende link: Catalogus Gregoriusbibliotheek

Nieuwe website gregoriusblad.nl per 1 juli 2022

Voorblad Gregoriusblad maart 2022Per 1 juni 2022 is de nieuwe website van het Gregoriusblad in de lucht. Met gregoriusblad.nl willen we niet alleen de zichtbaarheid van het Gregoriusblad vergroten, maar ook een platform bieden voor informatie die niet of niet via de driemaandelijkse editie van het Gregoriusblad beschikbaar is.
De nieuwe site biedt naast documentatie van de edities, de muziekbijlagen, artikelen, naslag en verwijzingen ook actueel kerkmuzikaal nieuws en een agenda met kerkmuzikale evenementen. Uiteraard kunnen op gregoriusblad.nl nieuwe abonnees zich abonneren op het Gregoriusblad.
Ga eens een kijkje nemen op gregoriusblad.nl !


Informatie, abonnementen, losse nummers van het Gregoriusblad en Muziekbijlagen
Voor informatie, abonnementen én losse nummers van het Gregoriusblad en Muziekbijlagen: NSGV abonnementen, Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam, T (010) 281 51 71, gregoriusblad@gmail.com
Abonnementsprijs voor Nederland met ingang van 1 januari 2022: € 58,00; voor het buitenland: € 68,00; losse afleveringen van zowel GB als Muziekbijlagen: € 13,50.