Home

Landelijk bureau NSGV

Landelijk secretariaat NSGV
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
Tel. +31(0)10-281 51 71 (ma. t/m do. 9.00 - 16.30 uur)
Tel. +31(0)6-361 456 94 (privénummer coördinator NSGV)
E-mail: nsgvlandelijk@gmail.com
Internet: www.nsgv.nl
 

De Sculptuur' het nieuwe ereteken van de NSGV nu te koop!
De sculptuur is een nieuw ereteken van de NSGV dat uitgereikt kan worden bij gelegenheid van jubilea van koren, dirigenten, organisten en andere personen die zich bijzonder verdienstelijk maakten ten aanzien van de kerkmuziek. Op de sculptuur kan een tekst worden gegraveerd. Een sculptuur kost € 65,00 (exclusief graveren). lees meer

Verruiming criteria medaille voor 'bijzondere verdiensten'
De bestaande criteria luiden:
1. toekenning geschiedt aan een persoon, een koor of een instelling als onderscheiding voor bijzondere verdiensten ten aanzien van of ten dienste van de kerkmuziek, niet alleen in, maar ook buiten de eigen parochie, op minstens bovenplaatselijk dan wel regionaal niveau.
2. Dit ereteken wordt niet toegekend aan personen die naast hun kerkmuzikale werk ook op andere terreinen buiten de kerkmuziek veel voor een parochie hebben betekend of aan kerkmusici die op meerdere plaatsen hun kerkmuzikale functie hebben uitgeoefend.
Daaraan is nu een derde criterium toegevoegd:
3. Omdat de liturgisch-muzikale praktijk intussen sterk is veranderd, kan de medaille voor ‘bijzondere verdiensten’ nu ook worden uitgereikt aan kerkmusici met de kerkelijke bevoegdheid I, II of III bij gelegenheid van hun veertigjarig jubileum of meer, naast de gouden medaille waarop ieder koorlid recht heeft bij dit jubileum. In deze tijd is het een bijzondere verdienste als zij dit vak (meer dan) veertig jaar uitoefenen.

Liturgische kalender A-jaar
De liturgische kalender van het A-jaar (van Advent 2018 t/m Christus Koning 2019) is nu te downloaden op Liturgische kalender van het A-jaar (pdf)

Gregoriusbibliotheek online raadplegen
Sinds 1904 is de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bezit van een bijzondere rijke en uitgebreide bibliotheek. Op dit moment beslaat de bibliotheek 175 meter, ca. 7000 titels in 16000 banden/omslagentitels.
Met ingang van heden is de complete catalogus van de Gregoriusbibliotheek van de NSGV digitaal te raadplegen via de volgende link: Catalogus Gregoriusbibliotheek

GREGORIUSBLAD - multimediaal

Het maartnummer 2020 van het Gregoriusblad is verschenen.
Erik Heijerman in zijn column én Anthony Zielhorst in een artikel over de groeiende belangstelling voor “Nieuwe spirituele muziek” zoals Pärt, Lauridsen, Taverner;
een interview met de jonge kerkmusica Hester Westra – en ze licht tevens haar liturgische lijfliederen toe;
Bert Stolwijk laat zijn licht schijnen over de religieuze composities van Gabriel Fauré (1845-1924);
en Martin Hoondert hervat na zo'n 15 jaar de traditie van het Gregoriusblad: de bespreking van reeds bekende en nieuwe liturgische gezangen: hij koos hiervoor het lied Verbonden en zegenend
dat in de GB-Muziekbijlage van maart 2017 stond afgedrukt.
Bij deze maart-editie 2020 verschijnt ook weer een nieuwe Muziekbijlage, met onder meer wisselende gezangen (Propriumgezangen) voor de Advent. Musiceren in de liturgie is (ver) vooruitzien! Klik hier voor meer informatie over deze bijlage.
Alle reden om kennis te nemen met het maartnummer 2020 van het Gregoriusblad. Nog beter: Neem een abonnement!

Wilt u luisteren naar recente opnamen van composities en bewerkingen uit de Muziekbijlagen? Klik hier!

De afleveringen van het Gregoriusblad en de bijbehorende muziekbijlagen bij het maart- en septembernummer zijn ook los te bestellen.
Klik hier om naar de website te gaan.