Dirigent

Dirigent

Dirigenten cursussen zijn er op verschillende niveaus, beginnend bij een oriëntatiecursus voor dirigenten van alle koorsoorten die de taak van dirigent (gaan) vervullen en die als opstap dient voor vervolgcursussen. Vervolgcursussen (“dirigentencursus niveau A” of “Assistent Dirigent”) leiden op tot het toelatingsniveau voor de opleiding Kerkmusicus III. De opleiding KM III is het hoogste niveau dat binnen de cursuspakketten wordt aangeboden. Vervolgopleidingen boven KM III betreffen de vakopleidingen die door de conservatoria worden aangeboden.

Dirigentenopleiding Kerkmusicus III

Ga voor aanmelding en informatie over de opleiding naar het betreffende bisdom. (Niet alle bisdommen bieden een KM III opleiding aan!) Om toegelaten te worden moet je een toelatingsexamen afleggen. De opleiding sluit af met een erkend diploma.
De gediplomeerde kerkmusici III hebben recht op inschaling in niveau III van de salarisregeling.

Inhoud van de directiecursussen

a. Muziektheorie: algemene muziekleer, harmonische analyse (niet op het oriëntatieniveau), partituurlezen
b. Solfège: vaardigheid in het van blad zingen in diverse toonaarden, ontwikkeling van het muzikale gehoor, eenstemmig muziekdictee (melodisch en ritmisch)
c. Stemvorming: ademtechniek, houding, resonans, articulatie en expressie
d. Slagtechniek (zoals o.a. slagschema’s en arsis/thesis techniek)
e. Repetitiemethodiek en koorscholing
f. Praktijk: uitvoeringspraktijk en koorklas
g. Liturgie: onder andere de functie en de keuze van de diverse liturgische gezangen in de orde van dienst van de eucharistieviering en in Woord- en gebedsdiensten en de plaats en functie van de cantor in de huidige liturgie.
h. Koorliteratuur (repertoirekennis)
i. Liturgie
j. Hymnologie
k. Gregoriaans (niet op het oriëntatieniveau)
l. Muziekgeschiedenis

  • Hits: 10663