Vacatures

(scroll naar beneden voor de vacatures in alle bisdommen)
VACATURES bisdom Den Bosch

Gezocht dirigent te Nijmegen
De Oecumenische Studentenkerk Nijmegen zoekt per 1 juni een nieuwe dirigent(e)/cantor
Functieomschrijving:
Het koor van de Studentenkerk bestaat uit 12 betrokken zangers van verschillende leeftijden. Zij worden tijdens de repetities en vieringen begeleid door vaste pianisten.  De dirigent leidt de repetities van het koor en de zang - zowel door het koor als de gemeente - tijdens de zondagse vieringen. Daarnaast is de dirigent betrokken bij de liedkeuze en het ontwikkelen van liturgievernieuwing.
De oecumenische zondagviering wordt bezocht door gemiddeld 50 – 70 mensen, meest (oud)medewerkers, studenten en oud-studenten van de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het repertoire bestaat onder andere uit liederen van Oosterhuis/Oomen/Huybers/Löwenthal; liederen uit Taizé, Iona, Nieuw Liedfonds, Nieuw Liedboek van de Kerken.
Taken:
• Leiden van de koorrepetities; deze vinden 3x per maand plaats op vrijdagavond van 20.00 – 22.00 uur en 1x per maand op zondagochtend van ca. 10.00- 11.00 uur.
• Dirigeren van koor en gemeentezang in de zondagochtendviering van 11.00 – 12.00 uur; voorafgaand aan de viering, van 10.30 – 11.00 uur, zingt het koor in.
• Op de 5e zondag van de maand zingt het koor niet in de viering en fungeert de dirigent als cantor/leider van de gemeentezang.
• In samenwerking met de liedcommissie: bepalen van de liederen voor de vieringen. Overleg vindt ongeveer eens per maand plaats.
• Overleg met koorbestuur, pianist(en), secretaresse en pastorale team.
• Actief meedenken over en muzikaal vormgeven van het beleid tot liturgievernieuwing dat in ontwikkeling is.
Daarnaast is er ruimte om eigen projecten, met studenten, medewerkers van de universiteit en HAN en anderen, te ontwikkelen. Te denken valt aan: Festival of Lessons and Carols. Deze eventuele extra projecten vallen niet binnen de contracturen en kunnen apart gedeclareerd worden.
Functie eisen:
• U heeft ervaring in het dirigeren van koren
• U heeft ervaring als cantor/leider van gemeentezang
• U woont in de buurt van Nijmegen
• U heeft aantoonbare affiniteit met liturgie en liturgische muziek
• U heeft feeling voor de hedendaagse leefwereld van studenten en andere bezoekers van de Studentenkerk, in een oecumenische setting.
• U draagt bij aan de binding en samenhang van de koorleden, waarbij gevoel voor humor en sfeer, relativeringsvermogen, motiverend en leidend optreden een rol spelen.
Arbeidsvoorwaarden:
Omvang: 5 uren per week
Contractduur:  1 jaar, bij gebleken geschiktheid behoort benoeming voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden.
Salaris: volgens normen van het Bisdom Den Bosch.
Aanvang van de aanstelling is begin juni 2018. Informatie en verzendadres voor uw sollicitatiebrief met CV: info@studentenkerk.ru.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.08.2018)

 

Gezocht cantor/dirigent te Nijmegen
In het Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen is per 1 september 2018 een vacature voor CANTOR m/v met bevoegdheidsverklaring II of gelijkwaardig
Het Oecumenisch CityPastoraat heeft een bloeiende muziekpraktijk met een cantorij die circa 2 maal per maand aan de viering meewerkt. Thuisbasis is de prachtige Stevenskerk van Nijmegen.
De cantor geeft in de vieringen leiding aan een cantorij van circa 15 zangers en aan de gemeentezang. Daarnaast leidt de cantor de wekelijkse cantorijrepetities en neemt hij/zij deel aan de bijeenkomsten van de liedkeuzecommissie en de werkgroep vieren.
Een uitgebreide profielschets kunt u vinden op www.ocp-nijmegen.nl/vacature
Nadere informatie kunt u krijgen van William Agelink, voorzitter van de sollicitatiecommissie, tel 06-220 20 295 of via wagelink@xs4all.nl of bij Jetty Podt, organist in de Stevenskerk, tel 024-323 35 57 of via info@jettypodt.nl
Motivatiebrieven met CV kunnen tot 1 juni worden gericht aan vacature@ocp-nijmegen.nl
Een proefdirectie kan deel uitmaken van de procedure.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.08.2018)

Gezocht cantor/dirigent te Schijndel
Het bestuur van het Mgr. Bekkershuis aan de Deken Baekersstraat 83, 5482 JD te Schijndel (tel.:073-5442700) is per direct op zoek naar een nieuwe dirigent wegens het plotselinge overlijden van onze dirigent. Wij zijn op zoek naar een betrokken en enthousiaste dirigent, die leiding wil geven aan ons koor, dat wekelijks de zondagsviering (10.30 uur) verzorgt in het Mgr. Bekkers Verpleeg- en Verzorgingshuis, evenals de vieringen op Hoogtijdagen.
Het gemengd koor (Middenkoor) bestaat uit 20 personen en repeteert eens in de 2 weken op maandagavond van 19.15-20.15 uur. Het is een onbetaalde functie, maar reiskosten kunnen worden vergoed.
Contactpersoon is Marianne van de Laar, geestelijk verzorger, e-mail: marianne.vandelaar@laverhof.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.08.2018)

VACATURES bisdom Breda

Gezocht dirigent te Breda
De Stichting Ekklesia Breda is voor haar Ekklesiakoor op zoek naar een nieuwe dirigent. De Ekklesia Breda is een zelfstandige en oecumenische geloofsgemeenschap die op de 1e en 3e zondag van de maand viert rond Schrift en Tafel (met uitzondering van de maanden juli/augustus). Deze vieringen vinden plaats in de Lutherse Kerk in hartje Breda om 10.30 uur. De vieringen kenmerken zich door Nederlandstalige liturgische liederen (m.n. composities van A. Oomen, T. Löwenthal, B. Huijbers en A. van Baest op veelal teksten van Huub Oosterhuis, Franck Ploum en Nieuw liedFonds) en er is veel aandacht voor Schriftuitleg en actualisatie. Het Ekklesiakoor speelt een belangrijke rol in de liturgie van de Ekklesia en bestaat uit een zestiental zangers. Het koor houdt van uitdagingen en is leergierig. In de veelal ‘gezongen liturgie’ in de Ekklesia vervult het koor een sleutelrol in de nauwe verbinding tussen gesproken en gezongen woord. De dirigent begeleidt zowel koor als kerkbezoekers in de zang en studeert ook, zo nodig, voorafgaand aan een viering nieuwe liederen met bezoekers aan de viering in.
Wij zoeken een dirigent die
- een afgeronde opleiding conservatorium koordirectie of een gelijkwaardige scholing heeft;
- zich thuis voelt in de ‘Ekklesia traditie’ met Nederlandstalige liturgische liederen;
- op dit gebied de nodige muzikale bagage heeft en liturgisch meedenkt in het overleg met de voorganger;
- muzikaal overwicht heeft en dit in kan zetten om het koor uit te dagen;
- sociaal vaardig is en gewend te werken in groepsverband;
- kan motiveren door kennis, enthousiasme en plezier over te brengen;
- tijdens de repetities kan werken zonder pianist en tijdens de vieringen met een gekwalificeerde pianist;
- op de 1e en 3e zondag van de maand en op feestdagen (kerstnacht en Pasen) beschikbaar is;
- in of op redelijke afstand van Breda woont.
Het betreft een freelance overeenkomst voor 24 vieringen en 40 repetities (gemiddeld) op jaarbasis. Deze overeenkomst wordt aangegaan met de Stichting Ekklesia Breda. Honorering is volgens de richtlijnen van de kerkprovincie. De dagen van de vieringen liggen vast. Repetitiedagen in overleg met het koor te bepalen. Proefrepetities maken deel uit van de procedure.
Meer informatie: Wim Goijaarts, voorzitter Ekklesiakoor – 06-43506624 Franck Ploum, voorganger Ekklesia Breda – 06-48713792 www.ekklesiabreda.nl
Sollicitaties, met motivatiebrief en CV, vóór 15 mei richten aan info@ekklesiabreda.nl.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.07.2018)

VACATURES bisdom Groningen-Leeuwarden

VACATURES bisdom Haarlem-Amsterdam

Gezocht dirigent te Amsterdam
De Emmaüsparochie (locatie Franciscus van Assisikerk) aan de Admiraal de Ruijterweg 406 te Amsterdam (www.rkamsterdam.nl) is per direct op zoek naar een dirigente(e)
De dirigent krijgt de leiding over het Franciscuskoor. Dit bescheiden, maar enthousiaste koor
zingt hoofdzakelijk eenstemmig Nederlandstalig liturgisch repertoire en verzorgt 2 keer per maand tijdens de zondagse Hoogmis (aanvang 9.30 uur) en bij hoogfeesten de zang. Voornaam doel is het ondersteunen van de gemeentezang. Het koor bestaat uit leden met een verschillende culturele achtergrond. De repetities zijn wekelijks op donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur in de akoestisch fraaie kapel bij de Boomkerk, die is voorzien van een bijzonder tweeklaviers koororgel met zelfstandig pedaal van orgelbouwer Reil. Ook wordt de mogelijkheid geboden om af en toe projectmatig met meer ervaren zangers bijzondere diensten te verzorgen.
De koordirigent stelt in overleg met voorganger en organist de liturgieën samen.
Wij vragen:
• een musicus met aantoonbare ervaring als kerkmusicus;
• een koordirigent die het beste uit koorzangers weet te halen en die zelf ook beschikt over
een goede stem;
• goede kennis van liturgie en kerkmuziek en affiniteit met de rooms-katholieke liturgie.
Wij bieden:
• een prachtige en akoestisch fraaie kerk als werkplek;
• een bijzonder historisch orgel (1784) met vele mogelijkheden als begeleidingsinstrument;
• een veelkleurige parochiegemeenschap waar een goed verzorgde liturgie belangrijk wordt
gevonden;
• bekwame collega-organisten die garant staan voor een goede begeleiding van het koor;
• honorering volgens de richtlijnen van het bisdom op declaratiebasis (er wordt geen vast dienstverband geboden).
Meer informatie via e-mail: hanshoedemaker@hotmail.com
Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en een CV kunnen vóór 20-3-2018 worden gericht aan:
Het Franciscuskoor,
t.a.v. dhr. J.M. Hoedemaker, voorzitter koor
Kamerlingh Onneslaan 135
1171 AE Badhoevedorp
of per e-mail: hanshoedemaker@hotmail.com
Bij een aanstelling is sprake van een proeftijd van 2 maanden.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.05.2018)

VACATURES bisdom Rotterdam

Gezocht dirigent te de Lier
Het R.K. kerkelijk Zangkoor St. Caecilia te De Lier zoekt per 3 april 2018 een nieuwe dirigent.
Wij zijn een gemengd koor, bestaande uit 32 leden dat vierstemmig zingt. Wij zingen 2 of 3 keer in de maand op zondagmorgen en repeteren 1x per week, tot op heden op dinsdagavond. Er kan overwogen worden om ’s middags te repeteren. In de winter repeteren we in de pastorie en in de zomer in de kerk.
De leden van het koor zijn allemaal 65 plus. Omdat veel leden auditief zijn ingesteld, gaat onze voorkeur uit naar een dirigent die de onderscheiden partijen kan voorzingen.
Het koor wordt in de regel begeleid door het orgel; een organist is aanwezig. Soms wordt ook a capella gezongen. Het repertoire is Latijn, Nederlands en soms Engels. Langzamerhand wordt het Nederlandstalige repertoire uitgebouwd ten koste van het Latijnse repertoire. Het Nederlandstalige repertoire omvat thans enkele complete missen en gezangen van Oosterhuis, Raas, Jongerius en anderen.
De salariëring geschiedt volgens de richtlijnen van het bisdom.
Contactpersoon: R. van der Hoorn, voorzitter koorbestuur, tel. 0174-513259, e-mail: rvdhoorn@hotmail.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.05.2018)

Gezocht dirigent te Gouda
Het Gouda Oost Koor zoekt een nieuwe dirigent. Wij zijn een gemengd koor met 25 leden dat één keer in de drie weken zingt in een viering. We zingen meestal in de OLV Hemelvaart kerk te Gouda, maar ook wel eens elders. We repeteren nu op maandag van 20.00 tot 22.00 uur, met een ruime pauze (andere avonden zijn bespreekbaar). We zingen veel van Oosterhuis/Löwenthal, maar ook andere liederen, bijvoorbeeld van Taizé en Engelse Carols. Naast het zingen hecht ons koor ook aan gezelligheid en onderling contact.
We hebben een liederen/liturgiecommissie, die ervoor zorgt dat de liederen aansluiten met de lezingen in de viering. Voor de orgelbegeleiding is een organist aanwezig. De dirigent ontvangt een vergoeding.
Nadere informatie bij Piet Rijk. e-mail: pietrijk@hetnet.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.05.2018)

Gezocht dirigent te Roelofsarendsveen
Jongerenkoor Faith zoekt een nieuwe dirigent per 1 augustus 2018.
Faith is een levendig en gedreven koor met 40 leden in de leeftijd van 12 tot 35 jaar.
Verbonden aan de Petruskerk te Roelofarendsveen geven wij met plezier klank aan de
liturgie met zang en muziek.
Meer informatie over het koor, of even luisteren? Zie www.jongerenkoorfaith.nl
Dirigent gezocht
We zoeken een enthousiaste dirigent die van uitdaging houdt en bezieling binnen de
kerkmuziek begrijpt. Ben jij daarnaast muzikaal geschoold en heb je ervaring als
dirigent? Laten we dan kennismaken!
Praktische info
- Repetitie op maandagavond (Petruskerk te Roelofarendsveen)
- Maandelijks een viering op zaterdagavond of zondagochtend
- Extra inzet rondom concerten e.d.
- Per 1 augustus 2018
- Honorarium naar ervaring en kunnen (bespreekbaar)
Wil je meer weten of wil jij deze mooie taak vervullen?
Neem dan contact op met Tinke via vacature@jongerenkoorfaith.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.08.2018)

Gezocht organist te Krimpen aan den IJssel
De Wijkgemeente “De Wingerd” van de Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel zoekt een organist (m/v).
Vanaf de start van onze gemeente heeft kerkmuziek een centrale rol gespeeld.
Met plezier wordt er muziek gemaakt en je zou ons kunnen typeren als een gemeente met
een protestants liturgisch profiel waarin ook Taizé- en Ionamuziek aan bod komen.
Met de nieuwe organist willen we graag de mogelijkheden van het nieuwe liedboek verder
verkennen. De liturgie wordt met aandacht vormgegeven, waarbij ook symbolen, liturgisch
bloemschikken, schilderkunst en speelse vormen met een plek krijgen.
Binnen de wijkgemeente is een cantorij actief.
Wat vragen wij van u?
- in bezit van de bevoegdheidsverklaring II of bevoegdheidsverklaring III
- stimuleren en begeleiden van de gemeentezang op het orgel en op de vleugel
- bereidheid om incidenteel leiding te geven aan de cantorij
- meedenken met liturgisch beleid
Wat bieden wij u?
- een aanstelling op contractbasis
- vergoedingen per kerkdienst, per cantorijrepetitie
- een 2-klaviersorgel met zes stemmen en een vleugel
Herkent u zich geheel of gedeeltelijk in het bovenstaande, dan nodigen wij u graag uit te
solliciteren.
Stuur uw sollicitatiebrief met uw C.V. aan Marjan Lucas-Hulst, e-mail: jamaluhu@telfort.nl
Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de predikant ds. Corinne Groenendijk,
e-mail: crgroenendijk@hetnet.nl, tel. 0180-520909 of 06-16401890.
Bezoek ook onze website: www.wingerdpkn.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.06.2018)

Gezocht twee organisten en een dirigent te Hoek van Holland
Oproep voor twee/drie vrijwilligers voor de muzikale ondersteuning in de Egbertuskerk te Hoek van Holland.
A. Aankomend 2e dirigent(e) parochiekoor St. Caecilia
Het gemengde parochiekoor zingt zowel klassieke Latijnse als Nederlandse missen en zingt daar
bijvoorbeeld ook Engelstalige en Taizé-gezangen naast. Het koor is een levendige factor en staat in
Hoek van Holland hoog aangeschreven. Het verzorgt de meeste zondags- c.q. feest-vieringen én de
uitvaarten die meestal door de week plaats vinden. De repetities zijn op dit moment in de regel op
vrijdagavond.
De huidige organiste neemt voorshands waar, maar is niet altijd beschikbaar, zodat verdeling voor de hand ligt.
1e informatie/afspaak is te krijgen via Arine van Gijzen, voorzitter St. Caecilia, 06-51 75 81 15;
stcaeciliahvh@gmail.com
B. 2e en/of 3e aankomend organist(e)
Er is behoefte aan een 2 e organist(e) om het parochiekoor en/of een cantorviering te begeleiden bij
de repetititie/uitvoering. Eventueel zouden ook 2 organisten onderling kunnen verdelen.
Het orgel in de Egbertuskerk heeft een warme en zelfs verfijnde klank. Het is een koororgel, maar
bespeelt - geholpen door de gunstige akoestiek van de kerk - met groot gemak de kerkzaal. Het is in
1965 gebouwd door de firma Pels en heeft één manuaal, vijf registers en aangehangen pedaal. Dispositie op
manuaal (C-f’): Roerfluit B/D 8, Prestant 4’, Fluit 4’, Fluit B/D 2’, Mixtuur 4 st.
1e informatie/afspraak is te krijgen via organiste Ilil Danin, 06-84 13 34 80; ilildanin@gmail.com
C. Voor alle geldt:
- Geen wekelijkse beschikbaarheid vereist.
- Opleiding kerkmusicus niet vereist.
- Vergoeding komt neer op een ruime reiskostenvergoeding (afhankelijk van de component reiskosten
oplopend tot ten hoogste € 30,- per repetitie/viering). Wie ook wel door de week beschikbaar kan zijn
voor een huwelijk of uitvaart, krijgt daar een vergoeding van € 45,- voor.
Belangstellenden zijn uiteraard welkom om eens poolshoogte te nemen tijdens een repetitie.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.06.2018)

Gezocht pianist te Nootdorp
The Living Lord Singers, het jongerenkoor dat dit jaar het 50-jarig jubileum viert (Bartholomeuskerk in Nootdorp ) zoekt met ingang van september 2018 een nieuwe pianist om het combo te versterken. Het koor zingt zo’n 15 keer per jaar in verschillende kerken en bijeenkomsten. Het koor heeft een zeer uitgebreid en afwisselend repertoire. Repetities zijn op woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur. Reacties en info: secretariaat@thelivinglordsingers.nl of bij de dirigent via mariekewapenaar@gmail.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.09.2018)

VACATURES bisdom Utrecht

Gezocht dirigent te Leusden
Het liturgisch koor 'Ruach' telt ca. 28 leden en is verbonden aan de St.Jozefkerk te Leusden die onderdeel uitmaakt van de St.Lucasparochie.
Het koor zoekt een nieuwe dirigent per augustus 2018. We zingen in hoofdzaak Nederlandstalige muziek van o.a. Oomen, Löwenthal en Oosterhuis, maar ook liederen in het Duits, Engels of Frans. Uit de bundel GvL. zingen we de gezangen voor de liturgie door het jaar. Eén keer per jaar wordt een Gregoriaanse mis gezongen.
We zingen maandelijks 1 keer op zaterdagavond en 2 keer op de zondagochtend.
Functie-inhoud:
- Samenstellen liturgie in overleg met voorgangers;
- aankopen nieuwe muziek;
- samenstellen rooster en het maken van programma's voor de oecumenische vieringen in de advent en vastentijd (die altijd op een woensdagavond zijn).
Functie-eisen:
- Ervaring als dirigent van RK kerkkoor en liefst liturgisch geschoold.
Repetitie-avond:
Maandagavond van 20.00 en 22.00 uur. Een aantal van onze koorleden zingt ook in het zgn. rouw- en trouwkoor, waarvoor een eigen repertoire bestaat en dat in hoofdzaak uitvaarten ondersteunt. De repetities voor de rouwdiensten zijn ook op maandagavond om 19.15 uur voorafgaand aan de repetitie van 20.00 uur.
We beschikken over een beroepspianist en een goed geschoolde amateur organist.
Bij interesse graag opgave van uw CV mailen naar: ine-muller@xmsnet.nl, voorzitter Liturgisch Koor Ruach, Leusden. Tel. 033-494.23.66.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.08.2018)

Gezocht dirigent te Montfoort
Het gemengde koor St-Caecilia van de Parochie de H. Drie-eenheid Geloofsgemeenschap
Geboorte Johannes de Doper Montfoort – Linschoten, zoekt met ingang van januari 2019 een dirigent(e). Het koor bestaat uit 32 enthousiaste leden. Voor de ondersteuning van de
Nederlandstalige liturgie heeft het koor een uitgebreid repertoire opgebouwd aan liturgische
gezangen uit de bundel GvL, meerstemmige missen en motetten in het Nederlands en het Latijn.
Ook wordt er in het Duits en het Engels gezongen. Het koor wil het repertoire op peil houden, maar ook uitbreiden en vernieuwen.
We hebben een liederen/liturgiecommissie, die ervoor zorgt dat de liederen aansluiten met de lezingen in de viering. Wij beschikken over twee deskundige organisten die ons afwisselend ondersteunen op het mooie orgel in de kerk.
De wekelijkse repetitie is op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in een aangrenzende
verwarmde ruimte aan de kerk met een eigen oefenorgel waar ook de koffie gedronken
wordt.
Afhankelijk van het liturgisch rooster ondersteunt het koor de liturgie twee- of driemaal per
maand op zondagmorgen om 10.00 uur. Naast kennis van liturgie is gezelligheid bij ons ook een belangrijke factor.
Aanstelling en salariëring geschieden in overleg.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de huidige dirigente mevr. Mayke Vendrig, tel. 0183- 359959. Meer inlichtingen bij Gerard van Vliet. Uw sollicitatie voorzien van motivatie en CV kunnen voor 01-09-2018 worden gericht aan Gerard van Vliet, voorzitter van het koor, Hofdijk 7, 3417 XE Montfoort, tel. 0348-471887 / 06-13947830 of per e-mail: genvvliet7@hotmail.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.09.2018)

Gezocht dirigent/organist te Breukelen
Parochie St. Jan de Doper, Geloofsgemeenschap Breukelen, is per direct op zoek naar een
dirigent/organist voor ons gemengd koor. Het koor (8 leden) zingt tijdens de vieringen op zondagmorgen om 10.15 uur en bij rouw en trouw. Het koor repeteert een keer per week.
Het orgel is gebouwd door Vermeulen Orgelbouw in 1953, de speeltafel is in 2009 gereviseerd.
Salariëring, rechtspositie volgens de richtlijnen van het bisdom.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. Van Bekkum, telefoon 0346 250434, e-
mail: h.van.bekkum3@kpnplanet.nl
Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Parochie St. Jan de Doper
Locatieraad Breukelen
Herenstraat 19
3261 AP Breukelen
e-mail: parochiebreukelen@planet.nl
www.parochiebreukelen.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.09.2018)

Gezocht dirigent/organist te Benschop
Geloofsgemeenschap St.Victor, te Benschop, deeluitmakende van Parochie de Heilige Drie-eenheid, is per direct op zoek naar een dirigent voor het dames- en herenkoor.
Het koor bestaat uit: 5 tenoren, 7 bassen, 8 sopranen en 9 alten, en repeteert op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het koor verzorgt elke zondagochtend om 9.30 uur de viering in Benschop, daarnaast eventuele rouw- en trouwdiensten.
Wij zoeken een dirigent m/v, die ons wil dirigeren en ons wil helpen ons niveau te behouden en te verbeteren. Er zijn drie organisten beschikbaar. De dirigent moet wel bekend zijn met de liturgie in de RK kerk.
De salariëring, repetitiedagen, en aantal zondagse vieringen zijn te bespreken.
Voor meer informatie: Joke van den IJssel, telefoon 06-23524820
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.10.2018)

Kerkmusicus biedt zich aan

 

Afdrukken E-mail

footerlogo2016
 
favicon