Vacatures

(scroll naar beneden voor de vacatures in alle bisdommen)
VACATURES bisdom Den Bosch

 

VACATURES bisdom Breda

VACATURES bisdom Groningen-Leeuwarden

VACATURES bisdom Haarlem-Amsterdam

 

VACATURES bisdom Rotterdam

Gezocht organist te Nieuwveen/Zevenhoven
Het gemengd koor St Caecilia is per direct op zoek naar een organist. Met onze 45 leden zingen we 2 á 3 keer per maand in de kerk van Nieuwveen of Zevenhoven. De repetitie is op donderdagavond van 19.30uur tot 21.45uur. Met een enthousiaste dirigent zingen de koorleden met veel plezier een grote diversiteit aan liederen, voornamelijk Nederlands, Engels en Latijn. Engelse hymnen maar ook moderne Nederlandse liederen zijn geliefd bij het koor.
Wij zoeken een enthousiaste organist die met regelmaat het koor kan begeleiden. Eventueel kunnen de repetities om de week begeleid worden. De gezongen missen zijn onder andere van Mozart, Perosi, Gounod, Jaspers, Haller en Cor van de Peet. Wij bieden een gezellige sfeer, mooie muziek, salariëring in overleg en vooral een leuke groep mensen die graag zingt! Als parochie zijn wij onderdeel van het bisdom Rotterdam maar dichter gelegen bij Utrecht en nabij Schiphol. Als u interesse heeft of iemand kent die graag zou willen spelen neem dan contact met ons op via ellieenpiet@gmail.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.12.2017)

Gezocht pianist (m/v) te Bodegraven
Jongerenkoor St. Willibrordus is op zoek naar een nieuwe pianist. Het is een koor voor jongeren tussen de 12 en 35 jaar. We zingen ongeveer elke maand tijdens een viering in de katholieke kerk in Bodegraven. Inmiddels komt een groot deel van de leden niet meer alleen uit Bodegraven, maar ook uit Waddinxveen, Gouda, Reeuwijk, Woerden en Zoetermeer. Iedere donderdagavond wordt er gerepeteerd van 19.30 uur tot 21.00 uur en zingen we onder de enthousiaste leiding van dirigent Dennis Koot.
Voor meer informatie: facebook.com/jkwillibrordus/ ; jongerenkoorsintwillibrodus@hotmail.com
Of neem contact op met Marieke Koppen-de Goede: 06-45299375
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.12.2017)

Gezocht dirigent(e) te Zoeterwoude-dorp
Eigentijds koor Iduna uit Zoeterwoude-dorp is op zoek naar een dirigent(e).
Ons koor bestaat uit 33 enthousiaste zangers en zangeressen vanaf 50 jaar. In 1971 begonnen als jongerenkoor, gaat Iduna nu door het leven als eigentijds middenkoor.
Als amateurkoor streven we naar een zo goed mogelijke kwaliteit, maar we zijn zeker ook een gezellig en sociaal koor.
Wij zingen voornamelijk eigentijdse kerkelijke liederen, muzikaal begeleid door ons combo.
Iduna is verbonden aan de parochiekern St. Jan’s Onthoofding in Zoeterwoude-dorp.
Eens per maand op zaterdagavond en verder op Kerstavond en de avond voor Pasen zingen we tijdens de eigentijdse viering in de plaatselijke katholieke kerk.
Verder verlenen we op verzoek onze medewerking aan vieringen in bijvoorbeeld zieken- en verpleeghuizen en een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook zingen we bij Kerstevenementen in het dorp.
Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur.
Onze voorkeur gaat uit naar een dirigent(e) met goede contactuele eigenschappen en gevoel voor humor, die openstaat voor ideeën van anderen. Wij vinden een goede wisselwerking tussen dirigent, koor en combo van groot belang.
Heb je interesse voor deze vacature of wil je eerst meer informatie, stuur dan s.v.p. een e-mailbericht aan idunakoor@gmail.com.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.-01.2018)

VACATURES bisdom Utrecht

Dirigent gezocht te Nijkerk
De geloofsgemeenschap St. Catharina te Nijkerk [GLD] is onderdeel van de St. Lucasparochie te Leusden.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste amateurdirigent (m/v) voor een gemengd koor (17 tot 20 leden) dat eenstemmig zingt. Gevraagde opleiding: directiecursus A.
Het koor zingt ter ondersteuning in de zondagsviering om de twee weken.
De tijden van de zondagsviering wisselen per drie maanden om 9.15 uur en 11.00 uur. Repetities zijn de donderdag voorafgaand aan de zondagsviering.
Het honorarium is volgens de richtlijnen van het Bisdom Utrecht.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Cees van Middelaar, tel. 06-232102210 of 0342-462301. E-mailadres: middelaar35@zonnet.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.12.2017)

Organist gezocht te Elst (Gld)
Het R.K. St. Caeciliakoor uit Elst is dringend op zoek naar een vaste organist (m/v) voor het begeleiden van ons koor tijdens liturgische vieringen en/of repetities. Ons koor bestaat uit een kleine 50 zangers en zangeressen die zich vol overgave inzetten voor de liturgie. Wij repeteren op donderdagavond van 19.45 uur tot 22.00 uur (incl. pauze 15 min). Wij verzorgen gemiddeld 2 maal per maand de muzikale liturgie binnen de eredienst gehouden in het Eucharistisch Centrum van de St. Benedictusparochie te Elst (Gld), tevens St. Werenfriduslocatie. Naast deze vieringen verzorgen wij ook de koorzang van uitvaarten die op deze locatie met regelmaat voorkomen.
Buiten de vieringen binnen onze parochie zingen wij ook enkele keren per jaar buiten onze kerk, denk hierbij aan verzorgingshuizen en kerstmarkt. Het repertoire van ons koor is zeer divers: Missen (Latijn/NL) zoals Missa Brevis van Jacob de Haan en de Mis van Bruckner in C en diverse vierstemmige motetten, maar ook Afrikaans-, Engels-, Duits- en Franstalige muziek die buiten de vieringen kan worden gezongen.
Betreffende de vergoedingen zullen afspraken worden gemaakt met het parochiebestuur, in overeenstemming met de door het Bisdom vastgestelde richtlijnen. De sluitingsdatum van deze vacature is 1 november 2017.
Heeft u interesse of vragen, neemt u dan contact op met:
Diederik Elings (dirigent): d.j.elings@hotmail.com
Diny Gesthuizen-Rutjes (voorzitter): dgesthuizenrutjes@gmail.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.12.2017)

Organist gezocht te Nijkerk
Wij zijn op zoek naar een organist voor het ons gemengde St. Catharinakoor dat eenstemmig zingt.
Het betreft een organist voor de kerklocatie St. Catharina te Nijkerk. De locatie maakt deel uit van de parochie St. Lucas te Leusden. Het Catharinakoor zingt eens per 14 dagen op zondagochtend. Elke drie maanden wisselt de tijd van de vieringen; 9.15 uur of 11.00 uur. De repetities zijn op dinsdag of donderdag voorafgaande aan de zondagsviering.
Contactpersoon is de heer C. van Middelaar, tel. 06-22.10.22.10; e-mail: middelaar35@zonnet.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.01.2018)

Kerkmusicus biedt zich aan

Kerkmusicus Jan Luiten biedt zich aan
Binnenkort hoop ik mijn diploma ‘Kerkmusicus III’ (KM III) te halen. Omdat ik hier natuurlijk graag mee aan de slag wil, zoek ik een functie als dirigent of als dirigent en organist/pianist.
Van jongs af aan heb ik me met muziek bezig gehouden, voornamelijk klassiek, maar ook populair. Als amateur-organist heb ik een goed niveau bereikt en ik ben inmiddels al zo'n 40 jaar kerkorganist. Een jaar of wat geleden werd me gevraagd een gelegenheids-kerstkoor te dirigeren. Dit beviel me zo goed dat ik dat een aantal jaren ben blijven doen en toen ook besloten heb me verder in koordirectie te bekwamen. Ik ben sinds 2015 voor 25% mededirigent van het gemengd koor Cantate Domino in Haarlem.
Ik wil me graag inzetten voor de muzikale viering van de liturgie. Ik ben enthousiast, geduldig, laagdrempelig en houd van een grap op z'n tijd. Een goede sfeer in een koor vind ik erg belangrijk.
Dirigent-zijn is een veelzijdig vak. Ik ben gemotiveerd om mezelf en het koor voortdurend te verbeteren.
Ik ben alle dagen beschikbaar behalve de 1e zondag van de maand en de donderdagavonden.
Jan Luiten, telefoon 06-3639 2388; e-mail: janluiten@solcon.nl; website: www.steenloper.nl

Afdrukken E-mail

footerlogo2016
 
favicon