Vacatures

(scroll naar beneden voor de vacatures in alle bisdommen)
VACATURES bisdom Den Bosch


VACATURES bisdom Breda


VACATURES bisdom Groningen-Leeuwarden

De Sint- Vitusparochie zoekt per 1 november een kerkmusicus voor 24 uur per week.
Voor meer informatie over de inhoud van de vacature zie www.sintvitusparochie.nl
Sollicitatiegesprekken en voorspelen vinden plaats in overleg, maximaal vier weken na plaatsing in Punctum.
De Interdiocesane regeling, vastgesteld op 1 januari 2019, is van toepassing.
Reageren kan naar awachter61@gmail.com

VACATURES bisdom Haarlem-Amsterdam

 

VACATURES bisdom Rotterdam

Gezocht dirigent-organist/pianist te Rijswijk
Het bestuur van de Rooms-Katholieke Federatie Vlietstreek in Rijswijk (Z-H) is, in verband met het vertrek van de huidige organist en dirigent van de Benedictus en Bernadettekerk, per 1 april 2022 op zoek naar een nieuwe dirigent-organist/ pianist voor de koren 'Resonet in Laudibus' (liturgische muziek/ gregoriaanse gezangen) en 'Barina' (eigentijdse kerkmuziek).
Taakomschrijving
Het wekelijks repeteren met en dirigeren van de koren. Het tijdens de zondagsmis dirigeren en op het orgel c.q. de vleugel begeleiden van de koorzang. En het voor, tijdens en na de zondagsmis spelen van orgelmuziek zonder koorzang.
Het voorbereiden, repeteren en uitvoeren van orgelmuziek met of zonder koorzang ten behoeve van bijzondere vieringen, zoals uitvaarten en op hoogfeesten, zoals Kerstmis.
Informatie
De zondagsvieringen vinden plaats om 09:30 uur. De wekelijkse repetities zijn op dinsdag- en woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de Benedictus en Bernadettekerk in Rijswijk. Het orgel in de Benedictus en Bernadettekerk is een pijporgel met mechanische sleepbladen, 13 registers en twee klavieren met zelfstandig pedaal, gebouwd in 1980 door de firma gebr. Van Vulpen. De koren beschikken ook over een vleugel van het merk Blüthner. Het koor Barina bestaat uit 30 personen, Resonet in Laudibus uit 20 personen. De honorering is volgens het Rechtspositie Reglement Kerkmusici (organisten & dirigenten) in Bisdommen van de Rooms-Katholieke kerkprovincie Nederland.
Kwalificaties
U dient ten minste affiniteit te hebben met de katholieke liturgie en in het bezit te zijn van de vereiste diploma's en ervaring. Een werk ten gehore brengen is onderdeel van de selectieprocedure. Heeft u de ambitie om als dirigent, organist/ pianist, of in een gecombineerde functie van beide, inspirerend samen te werken met twee vrijwilligerskoren en een waardevolle bijdrage te leveren aan onze vieringen en gemeenschap? Meld u dan vóór 31 maart aan voor een kennismakingsgesprek door uw motivatie en cv te mailen aan Aletha Gerritsen via Aletha Gerritsen via federatiecoördinator@sintmaarten-trinitas.nl 
Ook voor meer informatie over deze vacature richt u zich tot dit adres.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.05.2022) 


Gezocht dirigent te Leiden

De Ekklesia Leiden is met spoed op zoek naar een nieuwe dirigent. Het gemengde koor met 30 leden zingt de zondagse vieringen om 12.00 uur en repeteert op donderdagavond van 20.15 - 22.00 uur. Sollicitanten kunnen zich aanmelden tot 7 maart 2022.
Een uitgebreide profielschets, inclusief honorering, kan worden aangevraagd bij de voorzitter van de Schola: willemp.vangent@gmail.com.
Zie voor de uitgebreide vacaturetekst: https://www.ekklesialeiden.nl/schola-cantorum-ekklesia-leiden-zoekt-een-dirigentm-v
De Ekklesia Leiden, Rapenburg 100, 2311 GA Leiden, tel. 06 49952114, e-mail: secretaris@ekklesialeiden.nl; www.ekklesialeiden.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.05.2022) 


Gezocht dirigent te Maassluis

Het APP- en R&T-Koor te Maassluis is per direct op zoek naar een nieuwe dirigent.
Het Andreas, Petrus en Pauluskoor (APP-koor) repeteert wekelijks en zingt ongeveer 1 x per 4 weken in de zondagse vieringen.
Het Rouw- & Trouwkoor (R&T-koor) repeteert in 2 blokken van 10 weken en zingt bij huwelijks- en uitvaartvieringen.
Beide functies zijn gecombineerd of afzonderlijk in te vullen. De meeste leden van het R&T-koor zijn ook lid van het APP-koor.
Informatie bij de secretaris van het koor mevr. Wil Lammers, Tel. 0624650348, e-mail: wjclammers@gmail.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.05.2022) 


Gezocht dirigent te Schoonhoven

De H. Bartholomeusparochie te Schoonhoven is per direct op zoek naar een dirigent voor het gemengde kerkkoor Sursum Corda. Het koor bestaat uit 13 leden (2 heren en 11 dames) en zingt eenmaal per twee weken op zondag in de viering van 9.00 uur en op hoogtijdagen, behalve in de zomervakantie (twee maanden). Het is ook mogelijk geen twee maar één keer te dirigeren per maand.
De repetitie van Sursum Corda is op maandagavond van 19.30-21.00 uur. Het repertoire is gevarieerd: meerstemmige Latijnse en Nederlandse missen en Nederlandse en Engelse liederen.
Wij zoeken iemand met een diploma 'Kerkmusicus III' (bevoegdheid III) of een bekwaam amateur.
Over de honorering moeten nadere bestuurlijke afspraken worden gemaakt.
Reacties naar mw. I. van IJzeren (voorzitter), e-mail ine.ijzeren@gmail.com of ria.hulsbosch@xs4all.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.06.2022) 


Gezocht dirigent te Maasland

Gemengd Parochiekoor St. Caecilia uit Maasland (Maria Magdalena parochie) zoekt op zeer korte termijn een enthousiaste dirigent(e).
Ons repertoire bestaat voornamelijk uit Nederlandse gezangen en enige meerstemmige Latijnse missen, begeleid door een pianist.
Het koor bestaat uit 26 trouwe leden (10 alten, 11 sopranen, 3 tenoren en 2 bassen).
De taak van de dirigent(e) bestaat uit het begeleiden van onze repetitie op woensdagavond van 19.30-21.30 uur (i.v.m. coronamaatregelen nu verschoven naar zaterdagochtend 10-12 uur) en in principe 3 maal per maand bij een - door de dirigent muzikaal inhoudelijk ingevulde - viering op zondagochtend om 9.15 uur. Het koor verzorgt ook de muzikale ondersteuning bij avondwakes en uitvaarten.
In bijzondere tijden, zoals ten tijde van corona, wordt er gezongen door een aantal cantores uit het koor.
Salariëring is volgens de richtlijnen van het bisdom.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het koor Margo van Houten, margovanhouten@gmail.com, tel.nr. 06-23272292
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.07.2022) 

Gezocht dirigent/organist te Zoetermeer
In verband met de pensionering van onze huidige kerkmusicus zijn wij met ingang van 1 juli 2022 op zoek naar een dirigent/organist (m/v) voor het koor Cantemus Domino. Cantemus Domino is het rouw- en trouwkoor van de parochie. Het koor telt ongeveer 20 leden. Naast de eigentijdse kerkmuziek, drie- en vierstemmige missen, zingt het koor ook gregoriaanse gezangen en oude polyfone kerkmuziek.
Taakomschrijving:
Het wekelijks repeteren met en dirigeren van het koor. Het in overleg met de voorganger voorbereiden van de liturgie voor de betreffende uitvaart of van het betreffende huwelijk. De wekelijkse repetities zijn op maandagmiddag van 13.15 uur - 15.15 uur. Daarnaast vinden dus de uitvaarten/huwelijken plaats. Dat gaat gemiddeld om 125 uur per jaar. In de repetitieruimte staat een één klaviers mechanisch orgel met aangehangen pedaal, gebouwd door Verschueren Heythuysen BV Ittervoort en onlangs gereviseerd. Tevens is een piano beschikbaar. Op de koorzolder van de H. Nicolaaskerk staat een drieklaviers instrument met pedaal van Johannes. Beneden in de kerk staat een piano. In de schoolvakanties wordt niet gerepeteerd maar is (een deel) van het koor wel beschikbaar voor ondersteuning bij de uitvaarten/huwelijken. De Kerkmusicus heeft regelmatig overleg met het koorbestuur.
Om de kwaliteit van de kerkmuziek te stimuleren en onderhouden wordt jaarlijks een impulsdag stemvorming en koorvorming in de parochie georganiseerd.
Het organiseren van deze jaarlijkse impulsdag stemvorming en koorvorming en het stimuleren en faciliteren van vorming en toerusting wordt voor en in overleg met alle koren een van de taken van de kerkmusicus.
Wij vragen:
Wij verwachten van de Kerkmusicus goede kennis van en betrokkenheid bij de katholieke liturgie en affiniteit met Latijnse en Nederlandstalige liturgische gezangen. Gevraagd wordt een kerkmusicus die in het bezit is van het praktijkdiploma kerkmuziek (Niveau II), zowel voor koordirectie als voor orgel.
De honorering is volgens het Rechtspositie Reglement Kerkmusici (organisten & dirigenten) in bisdommen van de Rooms-Katholieke kerkprovincie Nederland.
Belangstelling? Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw I.C. Vooijs, telefonisch bereikbaar onder nummer 06-53315175.
Uw belangstelling kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie schriftelijk kenbaar maken op: ineke.vooijs@gmail.com
Voor nadere informatie over de parochie wordt u van harte uitgenodigd de website te bezoeken: www.nicolaasparochiezoetermeer.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.08.2022) 

VACATURES bisdom Utrecht

Kerkmusicus biedt zich aan

 

 

 

  • Hits: 34219