Vacatures

(scroll naar beneden voor de vacatures in alle bisdommen)
VACATURES bisdom Den Bosch

Gezocht cantor/dirigent te Nijmegen
In het Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen is per 1 september 2018 een vacature voor CANTOR m/v met bevoegdheidsverklaring II of gelijkwaardig
Het Oecumenisch CityPastoraat heeft een bloeiende muziekpraktijk met een cantorij die circa 2 maal per maand aan de viering meewerkt. Thuisbasis is de prachtige Stevenskerk van Nijmegen.
De cantor geeft in de vieringen leiding aan een cantorij van circa 15 zangers en aan de gemeentezang. Daarnaast leidt de cantor de wekelijkse cantorijrepetities en neemt hij/zij deel aan de bijeenkomsten van de liedkeuzecommissie en de werkgroep vieren.
Een uitgebreide profielschets kunt u vinden op www.ocp-nijmegen.nl/vacature
Nadere informatie kunt u krijgen van William Agelink, voorzitter van de sollicitatiecommissie, tel 06-220 20 295 of via wagelink@xs4all.nl of bij Jetty Podt, organist in de Stevenskerk, tel 024-323 35 57 of via info@jettypodt.nl
Motivatiebrieven met CV kunnen tot 1 juni worden gericht aan vacature@ocp-nijmegen.nl
Een proefdirectie kan deel uitmaken van de procedure.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.08.2018)

Gezocht cantor/dirigent te Schijndel
Het bestuur van het Mgr. Bekkershuis aan de Deken Baekersstraat 83, 5482 JD te Schijndel (tel.:073-5442700) is per direct op zoek naar een nieuwe dirigent wegens het plotselinge overlijden van onze dirigent. Wij zijn op zoek naar een betrokken en enthousiaste dirigent, die leiding wil geven aan ons koor, dat wekelijks de zondagsviering (10.30 uur) verzorgt in het Mgr. Bekkers Verpleeg- en Verzorgingshuis, evenals de vieringen op Hoogtijdagen.
Het gemengd koor (Middenkoor) bestaat uit 20 personen en repeteert eens in de 2 weken op maandagavond van 19.15-20.15 uur. Het is een onbetaalde functie, maar reiskosten kunnen worden vergoed.
Contactpersoon is Marianne van de Laar, geestelijk verzorger, e-mail: marianne.vandelaar@laverhof.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.08.2018)

VACATURES bisdom Breda


VACATURES bisdom Groningen-Leeuwarden

VACATURES bisdom Haarlem-Amsterdam


VACATURES bisdom Rotterdam

Gezocht pianist te Nootdorp
The Living Lord Singers, het jongerenkoor dat dit jaar het 50-jarig jubileum viert (Bartholomeuskerk in Nootdorp ) zoekt met ingang van september 2018 een nieuwe pianist om het combo te versterken. Het koor zingt zo’n 15 keer per jaar in verschillende kerken en bijeenkomsten. Het koor heeft een zeer uitgebreid en afwisselend repertoire. Repetities zijn op woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur. Reacties en info: secretariaat@thelivinglordsingers.nl of bij de dirigent via mariekewapenaar@gmail.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.09.2018)

VACATURES bisdom Utrecht

Gezocht dirigent te Leusden
Het liturgisch koor 'Ruach' telt ca. 28 leden en is verbonden aan de St.Jozefkerk te Leusden die onderdeel uitmaakt van de St.Lucasparochie.
Het koor zoekt een nieuwe dirigent per augustus 2018. We zingen in hoofdzaak Nederlandstalige muziek van o.a. Oomen, Löwenthal en Oosterhuis, maar ook liederen in het Duits, Engels of Frans. Uit de bundel GvL. zingen we de gezangen voor de liturgie door het jaar. Eén keer per jaar wordt een Gregoriaanse mis gezongen.
We zingen maandelijks 1 keer op zaterdagavond en 2 keer op de zondagochtend.
Functie-inhoud:
- Samenstellen liturgie in overleg met voorgangers;
- aankopen nieuwe muziek;
- samenstellen rooster en het maken van programma's voor de oecumenische vieringen in de advent en vastentijd (die altijd op een woensdagavond zijn).
Functie-eisen:
- Ervaring als dirigent van RK kerkkoor en liefst liturgisch geschoold.
Repetitie-avond:
Maandagavond van 20.00 en 22.00 uur. Een aantal van onze koorleden zingt ook in het zgn. rouw- en trouwkoor, waarvoor een eigen repertoire bestaat en dat in hoofdzaak uitvaarten ondersteunt. De repetities voor de rouwdiensten zijn ook op maandagavond om 19.15 uur voorafgaand aan de repetitie van 20.00 uur.
We beschikken over een beroepspianist en een goed geschoolde amateur organist.
Bij interesse graag opgave van uw CV mailen naar: ine-muller@xmsnet.nl, voorzitter Liturgisch Koor Ruach, Leusden. Tel. 033-494.23.66.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.08.2018)

Gezocht dirigent te Montfoort
Het gemengde koor St-Caecilia van de Parochie de H. Drie-eenheid Geloofsgemeenschap
Geboorte Johannes de Doper Montfoort – Linschoten, zoekt met ingang van januari 2019 een dirigent(e). Het koor bestaat uit 32 enthousiaste leden. Voor de ondersteuning van de
Nederlandstalige liturgie heeft het koor een uitgebreid repertoire opgebouwd aan liturgische
gezangen uit de bundel GvL, meerstemmige missen en motetten in het Nederlands en het Latijn.
Ook wordt er in het Duits en het Engels gezongen. Het koor wil het repertoire op peil houden, maar ook uitbreiden en vernieuwen.
We hebben een liederen/liturgiecommissie, die ervoor zorgt dat de liederen aansluiten met de lezingen in de viering. Wij beschikken over twee deskundige organisten die ons afwisselend ondersteunen op het mooie orgel in de kerk.
De wekelijkse repetitie is op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in een aangrenzende
verwarmde ruimte aan de kerk met een eigen oefenorgel waar ook de koffie gedronken
wordt.
Afhankelijk van het liturgisch rooster ondersteunt het koor de liturgie twee- of driemaal per
maand op zondagmorgen om 10.00 uur. Naast kennis van liturgie is gezelligheid bij ons ook een belangrijke factor.
Aanstelling en salariëring geschieden in overleg.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de huidige dirigente mevr. Mayke Vendrig, tel. 0183- 359959. Meer inlichtingen bij Gerard van Vliet. Uw sollicitatie voorzien van motivatie en CV kunnen voor 01-09-2018 worden gericht aan Gerard van Vliet, voorzitter van het koor, Hofdijk 7, 3417 XE Montfoort, tel. 0348-471887 / 06-13947830 of per e-mail: genvvliet7@hotmail.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.09.2018)

Gezocht dirigent/organist te Breukelen
Parochie St. Jan de Doper, Geloofsgemeenschap Breukelen, is per direct op zoek naar een
dirigent/organist voor ons gemengd koor. Het koor (8 leden) zingt tijdens de vieringen op zondagmorgen om 10.15 uur en bij rouw en trouw. Het koor repeteert een keer per week.
Het orgel is gebouwd door Vermeulen Orgelbouw in 1953, de speeltafel is in 2009 gereviseerd.
Salariëring, rechtspositie volgens de richtlijnen van het bisdom.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. Van Bekkum, telefoon 0346 250434, e-
mail: h.van.bekkum3@kpnplanet.nl
Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Parochie St. Jan de Doper
Locatieraad Breukelen
Herenstraat 19
3261 AP Breukelen
e-mail: parochiebreukelen@planet.nl
www.parochiebreukelen.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.09.2018)

Gezocht dirigent/organist te Benschop
Geloofsgemeenschap St.Victor, te Benschop, deeluitmakende van Parochie de Heilige Drie-eenheid, is per direct op zoek naar een dirigent voor het dames- en herenkoor.
Het koor bestaat uit: 5 tenoren, 7 bassen, 8 sopranen en 9 alten, en repeteert op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het koor verzorgt elke zondagochtend om 9.30 uur de viering in Benschop, daarnaast eventuele rouw- en trouwdiensten.
Wij zoeken een dirigent m/v, die ons wil dirigeren en ons wil helpen ons niveau te behouden en te verbeteren. Er zijn drie organisten beschikbaar. De dirigent moet wel bekend zijn met de liturgie in de RK kerk.
De salariëring, repetitiedagen, en aantal zondagse vieringen zijn te bespreken.
Voor meer informatie: Joke van den IJssel, telefoon 06-23524820
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.10.2018)

Kerkmusicus biedt zich aan

 

Afdrukken E-mail

footerlogo2016
 
favicon