Op dit moment bestaan er nog hbo vakopleidingen voor professionele kerkmusici aan de conservatoria te Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Als gevolg van regeringsbeleid zal het aantal opleidingsplaatsen worden teruggebracht tot één opleidingsplaats. Het Utrechts conservatorium, de HKU, zal in Nederland de hbo-opleiding kerkmuziek gaan verzorgen. De beide andere opleidingen zullen worden afgebouwd. U leest er meer over op de website van de Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek (ISOK)