Koorreglementen

In verreweg de meeste parochies valt het kerkkoor onder de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur dat een zelfstandige rechtspersoonlijkheid is in de zin van de wet.
Het kerkkoor is doorgaans geen zelfstandige rechtspersoon in de zin van de wet.
Toch is het goed om een aantal zaken goed te regelen. Daarom is er een modelreglement ontworpen in verschillende versies. Je kiest het model dat het beste bij jouw koor past. Je mag het aanpassen op jouw situatie. Daarna leg je het ter goedkeuring voor aan de NSGV. De NSGV keurt het goed nadat ze er kritisch naar gekeken heeft. Je bent dan voorbereid op momenten en situaties waarin een reglement een noodzakelijke hulp is.
Hier vind je (Word-documenten):
model A
model B
model C

  • Hits: 6644