Organist

Organist

Cursussen voor organisten zijn er op verschillende niveaus, beginnend bij een “Oriëntatiecursus Kerkelijk Orgelspel” voor organisten die de taak van organist (gaan) vervullen en die als opstap dient voor vervolgcursussen. Vervolgcursussen (“Kerkelijk Orgelspel niveau A en B”) leiden op tot het toelatingsniveau voor de opleiding Kerkmusicus III. De opleiding KM III is het hoogste niveau dat binnen de cursuspakketten wordt aangeboden. Vervolgopleidingen boven KM III betreffen de vakopleidingen die door de conservatoria worden aangeboden.

Orgelopleiding Kerkmusicus III

Ga voor aanmelding en informatie over de opleiding naar het betreffende bisdom. (Niet alle bisdommen bieden een KM III opleiding aan!) Om toegelaten te worden moet je een toelatingsexamen afleggen. De opleiding sluit af met een erkend diploma.
De gediplomeerde kerkmusici III hebben recht op inschaling in niveau III van de salarisregeling.

Inhoud van de orgelcursussen

a. Muziektheorie: algemene muziekleer, harmonieleer, harmonische analyse (niet op het oriëntatieniveau), partituurlezen
b. Solfège: vaardigheid in het van blad zingen in diverse toonaarden, ontwikkeling van het muzikale gehoor, eenstemmig muziekdictee (melodisch en ritmisch)
c. Begeleiding van liturgische muziek
d. Improvisatie: cadensen, noot tegen noot zettingen op gegeven bas of sopraan; liedbegeleiding met gegeven sopraanmelodie; eenvoudige polyfone technieken
e. Literatuurspel in de belangrijkste stijlperiodes; uitvoeringspraktijk en registratie
f. Liturgie: onder andere gericht op het liturgisch orgelspel en liturgisch functioneren van de organist; de functie en de keuze van de diverse liturgische gezangen in de orde van dienst van de eucharistieviering en in Woord- en gebedsdiensten en de plaats en functie van de cantor in de huidige liturgie.
h. Orgelliteratuur (repertoirekennis)
i. Liturgie
j. Hymnologie
k. Gregoriaans (niet op het oriëntatieniveau)
l. Muziekgeschiedenis

  • Hits: 10476