De NSGV

 • geeft advies en informatie;
 • organiseert cursussen en studiedagen;
 • helpt bij het zoeken van geschikt repertoire voor allerlei typen van vieringen en voor allerlei soorten koren;
 • zet zich in voor de levende traditie, het gregoriaans en de meerstemmige Latijnse kerkmuziek;
 • geeft compositie-opdrachten voor nieuwe Nederlandstalige kerkmuziek voor verschillende doelgroepen;
 • verzorgt uitgaven van boeken, bladmuziek en cd’s;
 • bevordert de uitgave van een nationale bundel met liturgische gezangen ‘Gezangen voor Liturgie (GvL)
 • behartigt gemeenschappelijke belangen van koren en hun leden die lid zijn van de NSGV;
 • bemiddelt bij het zoeken naar dirigenten en organisten.

Introductie

 • De NSGV is de vereniging voor liturgische muziek in de rooms-katholieke kerk. De NSGV bevordert de studie en de beoefening van de liturgische muziek.
 • Alle leden van koren van rooms-katholieke kerken in Nederland zijn lid van de NSGV (dit overeenkomstig bisschoppelijk besluit)
 • De NSGV telt ruim 4.000 aangesloten koren met zo’n 125.000 leden.
 • De R.-K. kerk in Nederland telt zeven bisdommen. In elk bisdom is een afdeling van de NSGV werkzaam. Zo staat de NSGV dicht bij haar leden. De afdelingen worden ondersteund door het landelijk bureau.

Doelstelling

De NSGV bevordert de liturgische muziek. Zij doet dit door het organiseren van diverse activiteiten, waaronder cursussen voor voorgangers, cantores, dirigenten, organisten en koorleden.

Activiteiten

 • geeft compositieopdrachten voor Nederlandstalige kerkmuziek voor alle koorsoorten;
 • beheert een digitale catalogus met nu al meer dan 24000 titels voor alle koorsoorten. Deze digitale bibliotheek heet DoNeK ('Documentatie Nederlandstalige Kerkmuziek');
 • heeft met de BUMA een contract afgesloten waarmee jaarlijks het recht op uitvoering van muziek tijdens de eredienst is afgekocht;
 • geeft een vaktijdschrift uit voor liturgische muziek, het 'Gregoriusblad' ;
 • verzorgt eretekenen voor jubilea van koren en koorleden bij jubilea e.d.;
 • beheert een webwinkel met uiteenlopende artikelen en (soms zelfs gratis!) bladmuziek;
 • organiseert de vorming en toerusting voor voorgangers dirigenten, organisten, koorzangers, , leden van werkgroepen liturgie. in de vorm van studiedagen, korte en langlopende cursussen vanaf de basis tot en met het diploma 'Kerkmusicus III'.

Service

De NSGV is de professional op het gebied van de liturgische muziek in Nederland. De NSGV vergroot je deskundigheid, beantwoordt je vragen en biedt kennis, ervaring en een groot netwerk. De NSGV

 • helpt bij het vinden van goede kerkmuziek, zowel vocaal als instrumentaal;
 • helpt bij de zoektocht naar naar een dirigent of organist (zie vacaturebank);
 • verzorgt opleidingen en studiedagen;
 • adviseert (bijvoorbeeld – op dit moment actueel – bij fusies van koren);
 • geeft CD's, boeken en brochures uit voor alle koorsoorten.

Verenigingsstructuur

In elk bisdom is een afdeling van de NSGV actief. Deze afdeling wordt bestuurd door een afdelingsbestuur. De NSGV heeft in totaal 7 afdelingen. De NSGV wordt bestuurd door een hoofdbestuur. Het bestaat uit een Algemeen voorzitter, secretaris, penningmeester en zeven vertegenwoordigers van de diocesane afdelingen. Alle leden van alle afdelingsbesturen vormen de Algemene Raad van Afgevaardigden welke eenmaal per jaar vergadert. 
Ten dienste van het landelijke vereniging werken een aantal werkgroepen en studiecommissies met specifieke kort- of langlopende opdrachten.
Alle leden van het hoofdbestuur en de afdelingsbesturen worden benoemd door de bisschoppenconferentie ofwel door de diocesane bisschop.

Geschiedenis

afbeeldingcaecilia

De NSGV van 1878 tot nu

Verrassend veelstemmig
In 1874 richtte J. J. Graaf, secretaris van de bisschop van Haarlem, de plaatselijke Haarlemse Gregoriusvereniging op. Door het houden van repetities, onder meer voor dirigenten en organisten van de Haarlemse parochies, trachtte Graaf de kwaliteit van de uitvoering van de kerkmuziek te verhogen. Zijn initiatief sloeg aan. Eerst volgde een landelijk tijdschrift: het Gregoriusblad (1876), daarna de landelijke vereniging, in 1878 goedgekeurd door de bisschoppen van Nederland. Doel van de NSGV was (en is nog steeds): de bevordering van de gewijde en liturgische muziek in de geest der Kerk.

Leden
Lid van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (kortweg NSGV) zijn de kerkkoren en hun leden. Aanvankelijk was aansluiting van een koor bij de vereniging vrijwillig. Vanaf 1921 (in de bisdommen Utrecht, Haarlem en Breda) en later vanaf 1955 (in alle bisdommen) is ieder kerkkoor lid van de vereniging. De vereniging bestaat meer dan 125 jaar. In ieder bisdom is er een diocesane afdeling. Samen vormen zij de landelijke NSGV, waarvan het landelijk bureau in Utrecht is gevestigd.

Getallen
In de parochies van Nederland zijn bijna 4.000 koren actief. Bij het landelijk secretariaat worden de volgende gegevens gehanteerd: ongeveer 750 kinderkoren, 790 jeugd- en jongerenkoren, 1645 gemengde koren, 420 vrouwenkoren, 370 mannenkoren, waaronder aparte gregoriaanse schola's. Gemiddeld per parochie ongeveer 2,5 koor. Onderzoek maakte duidelijk dat een koor gemiddeld 27 leden telt; in totaal dus meer dan 100.000 zangers en zangeressen. Allemaal vrijwilligers die wekelijks met liturgie en kerkmuziek bezig zijn. Velen van hen zijn ook op andere terreinen in de parochie als vrijwilliger actief.
Met de leiding en begeleiding (dirigenten, pianisten, organisten, leden van instrumentale groepen en combo's) zijn ook nog eens veel mensen bezig. Ze zijn nooit exact geteld. Maar ook hier mag je wel op meer dan 7.000 mensen rekenen.

Dicht bij de basis
Kerkmuziek wordt gemaakt in en rond het kerkgebouw van de parochie, de kerkzaal van een ziekenhuis, verpleeghuis of andere instelling. Daar zijn de leden van de NSGV actief, in de weekenden, doordeweeks, bij rouw en trouw.

Jubileum
In 2003 bestond de NSGV 125 jaar. Dat jaar stond bol van de activiteiten voor alle koorsoorten op bisdomniveau en op landelijk niveau.
Er werd een jubileumkrant uitgegeven voor alle betrokkenen in en bij de kerkkoren.
Er werd aan iedere parochie in Nederland nieuwe muziek uitgedeeld: een cadeautje van de jubilaris. Een nieuwe 'mis' waarin iedereen mee kan doen: een rol voor de cantor, het jeugd- / jongerenkoor en het koor van volwassenen; drie nieuwe Nederlandse liederen en twee Latijnse motetten.
Er werd een jubileum CD opgenomen, getiteld: "De Herontdekking"
En nog veel meer nieuwe muziek, bijvoorbeeld een nieuwe uitgave voor de eerste communie met een cd die het instuderen nog gemakkelijker maakt.
Er werd een nieuw handboek 'instrumentale muziek in de liturgie' gepresenteerd onder de intrigerende titel "Van Satans Fluytencast tot Vox Angelica".

 • Hits: 10364