Onderscheidingen

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen, die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de liturgie bij gelegenheid van een jubileum, voordragen voor toekenning van een kerkelijke onderscheiding (ereteken).
Aanvragen voor onderscheidingen en eretekenen moeten minimaal twee maanden voor de datum van uitreiking worden ingediend! Dit kan uitsluitend schriftelijk, omdat de aanvragen moeten worden ondertekend door de voorzitters van het kerkbestuur (parochiebestuur) en koorbestuur.
Jubilarissen worden in de periodiek van de diocesane NSGV vermeld. De datum van uitreiking is belangrijke informatie voor de NSGV: de NSGV zorgt er namelijk voor dat de jubilaris pas wordt vermeld als de onderscheiding is uitgereikt.

Er zijn twee soorten onderscheidingen:
1. medailles met bijbehorend insigne bij jubilea;
2. bijzondere onderscheidingen voor bijzondere verdiensten

Voor het aanvragen van een onderscheiding:

  • lees de procedure met de toelichting op alle onderscheidingen. Je vindt hier een voor het hele land uniforme omschrijving en instructie over de verschillende onderscheidingen.
 • Keuze gemaakt? Doe dan het volgende:
  • Klik op het aanvraagformulier (PDF-formulier) voor het aanvragen van de gewenste onderscheiding.
  • Print het PDF-formulier en vul het duidelijk in met blokletters;
  • Laat het ondertekenen door de voorzitter van het koorbestuur en de voorzitter van het kerkbestuur (parochiebestuur);
  • Stuur het uiterlijk twee maanden voor de beoogde datum van uitreiking per post naar het desbetreffende diocesane afdelingsbestuur (zie voor adressen hieronder).

Nieuw in 2020!!!

Verruiming criteria medaille voor ‘bijzondere verdiensten’
De bestaande criteria luiden:
1. toekenning geschiedt aan een persoon, een koor of een instelling als onderscheiding voor bijzondere verdiensten ten aanzien van of ten dienste van de kerkmuziek, niet alleen in, maar ook buiten de eigen parochie, op minstens bovenplaatselijk dan wel regionaal niveau.
2. Dit ereteken wordt niet toegekend aan personen die naast hun kerkmuzikale werk ook op andere terreinen buiten de kerkmuziek veel voor een parochie hebben betekend of aan kerkmusici die op meerdere plaatsen hun kerkmuzikale functie hebben uitgeoefend.
Daaraan is een derde criterium toegevoegd:
3. Omdat de liturgisch-muzikale praktijk intussen sterk is veranderd, kan de medaille voor ‘bijzondere verdiensten’ nu ook worden uitgereikt aan kerkmusici met de kerkelijke bevoegdheid I, II of III bij gelegenheid van hun veertigjarig jubileum of meer, naast de gouden medaille waarop ieder koorlid recht heeft bij dit jubileum. In deze tijd is het een bijzondere verdienste als zij dit vak (meer dan) veertig jaar uitoefenen.

Nieuw in 2020!!!

De 'sculptuur', het nieuwe ereteken van de NSGV nu te koop!
De sculptuur is een nieuw ereteken van de NSGV dat uitgereikt kan worden bij gelegenheid van jubilea van koren, dirigenten, organisten en andere personen die zich bijzonder verdienstelijk maakten ten aanzien van de kerkmuziek. Op de sculptuur kan een tekst worden gegraveerd. Een sculptuur kost € 65,00 (exclusief graveren).

Nieuw in 2019!!!

mijtertje kinderkoorOnderscheiding voor leden van kinderkoren bij een 5-jarig lidmaatschap bestaande uit een gouden speld (een verguld zilveren mijtertje) met oorkonde waarop de naam van het kind kan worden vermeld (oorkondes en mijtertjes zijn niet los verkrijgbaar). De onderscheiding kan worden besteld via onderstaand aanvraagformulier. (Voor deze onderscheiding is geen handtekening van kerk-/parochiebestuur noodzakelijk)

Breda
Den Bosch
Groningen-Leeuwarden
Haarlem-Amsterdam
Rotterdam
Utrecht

 • Hits: 13136