Onderscheiding

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de liturgie bij gelegenheid van een jubileum voordragen voor toekenning van een door de NSGV ingestelde kerkelijke onderscheiding (ereteken).
De voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een dergelijke onderscheiding zijn voor elk bisdom gelijk.

De onderscheidingen gaarne tenminste TWEE MAANDEN VOOR de uitreiking aanvragen.

Het aanvraagformulier dient te worden toegestuurd naar de NSGV in het eigen bisdom.

Prijsopgaaf en aanvragen eretekenen - uitsluitend schriftelijk - aan:
Jan van Loenhout
Van Leeuwenhoeklaan 428
4708 BE Roosendaal.

Betalingen op Postrekening 1096207 t.n.v.:
N.S.G.V. Breda, Van Leeuwenhoeklaan 428, 4708 BE Roosendaal.

Eretekenen gelieve u tijdig schriftelijk aan te vragen (zie hierboven). De jubilarissen worden dan vermeld in Jubilate. Daarbij is het dan wel van belang, dat u aangeeft de naam van de parochie en de datum van uitreiking. Vooral dit laatste is belangrijk. Wellicht dat u de jubilaris wilt verrassen en dan is het zo slordig, als de jubilaris al vermeld staat in Jubilate voordat de uitreiking van de onderscheiding heeft plaatsgevonden.

  • Hits: 1633