Onderscheiding

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de liturgie bij gelegenheid van een jubileum voordragen voor toekenning van een door de NSGV ingestelde kerkelijke onderscheiding (ereteken).
De voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een dergelijke onderscheiding zijn voor alle bisdommen gelijk.

Prijsopgaaf en aanvragen eretekenen - uitsluitend schriftelijk - aan:
Diocesane Commissie voor Liturgische Muziek: Bisdom van Breda, Postbus 90189, 4800 RN Breda.

Meer informatie over aanvragen en betalingen op: https://dclm-bisdombreda.nl/eretekenen/

Eretekenen gelieve u tijdig schriftelijk aan te vragen (zie hierboven). De jubilarissen worden dan vermeld in Jubilate. Daarbij is het dan wel van belang, dat u aangeeft de naam van de parochie en de datum van uitreiking. Vooral dit laatste is belangrijk. Wellicht dat u de jubilaris wilt verrassen en dan is het zo slordig, als de jubilaris al vermeld staat in Jubilate voordat de uitreiking van de onderscheiding heeft plaatsgevonden.

  • Hits: 2607