Cursussen

Cursussen

Algemeen
a)    Cursusaanbod
*    De vorming en toerusting wordt per bisdom georganiseerd en is gericht op iedereen die met kerkmuziek bezig is.
*    De vorming en toerusting richt zich op dirigeren, spelen en zingen in verschillende cursusvormen.
*    Het cursusaanbod is in de bisdommen verschillend qua vorm, inhoud, duur en prijs.
*    Niet alle hieronder genoemde cursussen worden in alle bisdommen georganiseerd.

b)    Opleiding voor het diploma "Kerkmusicus III"
Naast een cursusaanbod is er voor organisten en dirigenten de opleiding "Kerkmusicus III". Het gelijknamige diploma is tevens de bevoegdheidsverklaring III van de kerken zelf. Deze geeft recht op formele inschaling op Niveau III in het stelsel van honoraria.

Commissie Bevoegdheidsverklaringen

De Commissie Bevoegdheidsverklaringen toetst kandidaten op hun kennis en vaardigheden en geeft kerkelijke bevoegdheidsverklaringen af aan afgestudeerde kerkmusici.
Kerkmusici die een bevoegdheidsverklaring I, II of III willen aanvragen, kunnen dat doen bij Marion Koster bij het landelijk secretariaat. De bevoegdheidsverklaringen I en II worden afgegeven op basis van bepaalde diploma’s van muziekopleidingsinstellingen op HBO niveau. De bevoegdheidsverklaring III is het diploma “Kerkmusicus III” van de kerken zelf en wordt uitgereikt aan geslaagde kandidaten van de gelijknamige opleiding.
Kandidaten die geen diploma’s kunnen overleggen, maar wel menen aan de eisen en het niveau te voldoen van een der bevoegdheden I, II of III, kunnen zich vóór 1 juli van elk jaar melden bij Marion Koster bij het landelijk secretariaat. De Commissie Bevoegdheidsverklaringen toetst dan zelf de kandidaten op hun kennis en vaardigheden. Afhankelijk van het getoetste niveau van kennis en vaardigheden van de kandidaat kan een bevoegdheidsverklaring worden afgegeven.

  • Hits: 8853