Onderscheidingen

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de liturgie bij gelegenheid van een jubileum voordragen voor toekenning van een door de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) ingestelde kerkelijke onderscheiding (ereteken).
De voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een dergelijke onderscheiding zijn voor elk bisdom gelijk.

De onderscheidingen gaarne tenminste DRIE MAANDEN VOOR de uitreiking aanvragen.

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier dient te worden toegestuurd naar de NSGV-afdeling in het eigen bisdom.
(Wanneer u op de link klikt, wordt het bestand direct gedownload op uw pc)

Voor het bisdom Haarlem-Amsterdam is dat:

KSSG H-A, Eretekenen
Postbus 389, 1900 AJ  Castricum
E: eretekenen@kssg.nl
T: 0251-673060

  • Hits: 3009