Vacatures

(scroll naar beneden voor de vacatures in alle bisdommen)
VACATURES bisdom Den Bosch


VACATURES bisdom Breda


VACATURES bisdom Groningen-Leeuwarden

 

VACATURES bisdom Haarlem-Amsterdam

Gezocht organist te Castricum
Per 1 februari 2024 ontstaat door het vertrek van de huidige organist een vacature in de parochie De Goede herder, locatie Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 115 te Castricum. De organist is de vaste begeleider van het Gemengd Koor en de Schola Cantorum. Daarnaast zal in overleg incidenteel gevraagd worden overige begeleiding (cantorgroep) te verzorgen.
Het orgel
Het orgel is in 1953 gebouwd door de Fa. Vermeulen voor een kerk in Eindhoven. In 1972 is het orgel na renovatie en uitbreiding door de Fa Schreurs & Adema in Castricum in gebruik genomen. Het orgel heeft 37 registers en twee klavieren.
Profiel van het Gemengd Koor
Het koor is al meer dan 50 jaar actief bij de liturgie betrokken en bestaat uit ruim 30 enthousiaste zangers. Het koor zingt een breed repertoire van voornamelijk klassieke 3- en 4-stemmige koormuziek, missen en motetten. Het koor verzorgt, m.u.v. de zomervakantie, 2x per maand de hoogmis op zondag en zingt tijdens de hoogfeesten van Pasen, Pinksteren en Kerstmis. Het koor repeteert op donderdagavond. Daarnaast wordt voorafgaande aan een uitvoering in een “halve repetitie” het zondagse programma samen met de organist doorgenomen.
Profiel van de Schola Cantorum
De Schola Cantorum bestaat uit 7 heren die grotendeels ook in het gemengd koor zingen. De zangers zijn enthousiast en gedreven om de gregoriaanse traditie levend te houden. De Schola zingt gemiddeld eenmaal per maand (m.u.v. de zomervakantie) waarbij de wisselende gezangen van de week a capella worden uitgevoerd. De vaste gezangen worden i.v.m. de volkszang tijdens de vieringen altijd begeleid.
Voorafgaande aan de viering en na afloop speelt de organist een orgelstuk naar eigen keuze. Zowel het Gemengd koor als de Schola staan onder leiding van een professionele dirigent, die betrokken zal worden in het selectieproces.
Kandidaten
Van kandidaten voor deze vacature wordt het volgende verwacht:
• Ervaring met het begeleiden van (kerk)koren.
• Algemene kennis van de r.-k. liturgie en het traditionele (kerk)koorrepertoire.
• Kennis van het gregoriaans en de uitvoeringspraktijk in de traditie van Solesmes.
Functie-eisen
De kandidaat heeft een opleidingen gevolgd in de kerkmuziek.
Contractueel
Het honorarium is conform de geldende “Diocesane regeling Salariëring kerkmusicus” van het Bisdom Haarlem-Amsterdam en is onder andere afhankelijk van vakbekwaamheidsniveau en ervaring. Een proefrepetitie en een proeftijd van 2 maanden vormt onderdeel van de procedure.
Procedure
Kandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij het bestuur van de Parochie De Goede Herder, Dorpsstraat 113, 1019 EK Castricum (email: parochiebestuur@degoedeherdercastricum.nl ).
Op verzoek is een uitgebreide lijst beschikbaar van het repertoire.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.03.2024) 

Gezocht dirigent te Noord-Scharwoude
Het Herenkoor St. Caecilia van de St. Jan de Doperkerk te Noord-Scharwoude is op zoek naar een nieuwe dirgent(e). De schola bestaande uit 16 mannen in de leeftijd van 40 tot 85 (Het koor staat open voor deelname door vrouwen!) zingt 2x per maand tijdens de liturgievieringen (naast hoogtijdagen) in de St. Jan de Doperkerk te Noord-Scharwoude. De schola zingt alleen tijdens eucharistievieringen en uitvaarten. Repetities zijn op donderdag van 18.45-19.45 uur (excl. de zomermaanden). Eventueel kan er ook op dinsdagavond worden gerepeteerd.
Het gregoriaans wordt gezongen uit het Graduale Romanum; het koor volgt de methode van Solesmes. Op hoogfeesten worden de vaste gezangen gezongen uit missen van o.a. Perosi, Dubois, Haller of Scuherky.
Het honorarium is volgens de richtlijnen van het bisdom Haarlem-Amsterdam.
Sollicitanten kunnen zich schriftelijk melden bij Ton Beers, coördinator van het koor: tonbeers@hotmail.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.03.2024) 

Gezocht organist te Haarlem
De H. Adelbertus (onderdeel van de H. Franciscusparochie) is een vitale parochie in Haarlem waar aandacht is voor elkaar en de liturgie. We willen verwelkomend zijn voor een ieder die ons bezoekt en interesse heeft voor het geloof. Er is veel contact met jonge gezinnen en maandelijks is er kindernevendienst. Op zondag is er om 10.00 uur een eucharistieviering en ongeveer eens in de vijf weken een Woord- en Communieviering. Op zaterdagavond is er geregeld een Taizéviering. Om de taken meer te kunnen verdelen ontstaat er een vacature voor een organist die 1 of 2 diensten per maand kan verzorgen, in samenspraak met de huidige twee organisten.
De kerk en de orgels
De kerk heeft 380 zitplaatsen, heeft een goede akoestiek, en beschikt over twee monumentale orgels. Het Anneessens-orgel uit 1894 voor in de kerk, en het bijna voltooide orgel achter in kerk dat is samengesteld uit delen van het Liduinaorgel (Vermeulen 1923) en het H. Hartorgel (Ypma 1902). Er is tevens een kwalitatief goede vleugel in de kerk aanwezig.
De koren
In de parochie zijn 3 koren actief, namelijk Trinity (eigentijdse Nederlandse en Engelstalige muziek), de Cantorij en de Schola (Nederlandstalig afgewisseld met gregoriaans). Van de nieuwe collega-organist wordt verwacht dat zij/hij met alle koorgroepen zal gaan samenwerken. Alles uiteraard in onderling overleg.
Kandidaat
Onze ideale nieuwe collega heeft:
• ruime ervaring met het begeleiden van koren op zowel orgel als piano, en met improviseren in de liturgie;
• kennis van de r.-k. liturgie in verschillend liturgisch repertoire (van klassiek tot eigentijds).
Wat kunnen we bieden
Het honorarium is conform de diocesane regeling “Salariëring Kerkmusicus” van het bisdom Haarlem-Amsterdam en is afhankelijk van ervaring en niveau.
Procedure
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met de heer Henk van der Weiden (email: hweide@parochiefranciscus.nl of 06–10969814), een bezoek/rondleiding op locatie is uiteraard altijd mogelijk.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.06.2024) 

VACATURES bisdom Rotterdam

Gezocht organist te Zoeterwoude-Dorp
Parochiekoor St. Caecilia te Zoeterwoude-Dorp zoekt een nieuwe organist(e). Het koor verzorgt drie keer per maand de muzikale ondersteuning van de (Eucharistie)vieringen. In de zomer vier keer per maand. Het koor telt 18 leden in de leeftijdscategorie 65/80+. De vieringen vinden plaats in de kerk St. Jan’s Onthoofding te Zoeterwoude-Dorp, Zuidbuurtseweg 15. De kerk op haar beurt is weer onderdeel van de HH. Petrus en Paulusparochie. De parochie bestaat uit 8 parochiekernen in Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en Stompwijk. De kerk beschikt over een kerkorgel gebouwd door Vermeulen bouwjaar 1966. Het beschikt over 1 klavier, 7 registers + 2 pedaalregisters. Daarnaast 2 speelhulpen. Vergoeding vindt plaats overeenkomstig bisschoppelijke voorschriften en is afhankelijk van diploma’s en ervaring. Indien u interesse heeft, kunt u contact opnemen met de voorzitter van het koor Mw. M. Duijvesteijn, e-mail: margot5388@gmail.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.01.2024) 

VACATURES bisdom Utrecht

Gezocht organist te Eemnes
De parochie HH. Martha Maria (locatie Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes, tel. 035-5312789, e-mail nicolaaskerkeemnes@gmail.com; http://www.marthamaria.nl ) is per 1 september 2023 op zoek naar een professionele organist voor de begeleiding van zondagse vieringen om 9.00 uur of 10.00 uur (de organist is steeds een kwartier eerder aanwezig) en het gemengd koor dat repeteert op donderdagen van 20.00 – 22.00 uur.
Meer informatie over het orgel is te vinden op: www.orgelsite.nl/eemnes-sint-nicolaaskerk 
Nadere bijzonderheden: Wij zoeken in ieder geval een organist voor de laatste donderdag van de maand (repetitie met koor/dirigent) en laatste zondag van de maand (viering met gemengd koor/dirigent). Voor meer informatie m.b.t. diensten met organist, koor, dirigent, muziek en meer gedetailleerde gegevens: mail naar belinda.huiden@gmail.com (bestuur gemengd koor)
Salariëring en rechtspositie volgens de richtlijnen van de Nederlandse kerkprovincie.
Sollicitanten kunnen zich aanmelden tot 3 januari 2024.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.02.2024) 

Gezocht dirigent te Tiel
Het gemengde katholiek kerkkoor 'Soli Deo Gloria' behorende bij de r.-k. geloofsgemeenschap H. Dominicus in Tiel, zoekt een enthousiaste dirigent(e).
Wij verwachten van de dirigent(e):
* het verzorgen van de wekelijkse repetitie op donderdagavond
* het meewerken aan een viering op zondagmorgen eens per maand
* affiniteit met het katholieke geloof
* het muzikaal begeleiden van het koor
* het verzorgen van diverse kerkelijke hoogtijvieringen/missen
* het bepalen van de liedkeuze in samenwerking met koor en voorganger
* het bijwonen van het jaarlijks uitje met voorafgaand een viering.
Wat hebben wij te bieden?
* een momenteel klein, zeer gemotiveerd, vierstemmig koor
* een op elkaar betrokken koor
* een uitgebreide liedkeuze Nederlands, Latijn en anderszins
Uiteraard gaan we in gesprek over een gepaste vergoeding en overige arbeidsvoorwaarden.
Wilt u meer informatie bel dan 06-497.947.80 of stuur een reactie naar familievandenende@gmail.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.01.2024) 

Gezocht organbist/pianist te Barneveld
Wij zijn voor onze geloofsgemeenschap St. Catharina Barneveld-Voorthuizen, locatie Barneveld (onderdeel van de St. Lucasparochie) op zoek naar een organist/pianist die eens per maand inzetbaar is en we zoeken deze in brede (geloofs-)kring.
De St. Catharinakerk beschikt over een prachtig orgel van de firma Leeflang (1981) en de kerk heeft een mooie akoestiek. Voor meer technische informatie en afbeeldingen over het orgel: zie deze link https://www.orgelsite.nl/barneveld-sint-catharinakerk/
Naast het orgel wordt ook de piano regelmatig als begeleidingsinstrument ingezet.
Het St. Caeciliakoor bestaat uit ca. 25 leden en zingt wekelijks in de zondagse viering (meestal met orgel) en in voorkomende gevallen bij uitvaarten en huwelijksvieringen. Er zijn op dit moment meerdere organisten actief die één of meerdere vieringen per maand spelen, maar een extra organist is van harte welkom. De taak van de organist/pianist is het begeleiden van deze vieringen en daaraan voorafgaande repetitie (op piano). Deze repetities zijn op dinsdagavond van 19.30 - 21.30 uur.
Het koor heeft een uitgebreid repertoire opgebouwd van éénstemmige en meerstemmige kerkmuziek, Nederlands- (waaronder Oosterhuis), Engels- en Duitstalig. We zingen ook een aantal missen (bijv. missa brevis Gounod, de ‘Kleine Orgelmesse’ Haydn, de Kleine Barokmis en onlangs is aan het repertoire toegevoegd de Missa Festiva van Chr. Tambling). De muziekvoorkeur van de dirigent is redelijk klassiek te noemen en we verwachten van de organist/pianist dan ook dat hij/zij in deze stijl past.
De honorering is volgens de richtlijnen van de Nederlandse Kerkprovincie, zie: Salariëring (op deze website) of – indien gewenst - met een ‘vrijwilligersvergoeding’. U kunt contact opnemen met Carla Schulte, dirigent van het St. Caeciliakoor per voorkeur via email: carlaschulte3@gmail.com of op telefoonnummer: 06 5733 3032.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.02.2024) 

 

Kerkmusicus biedt zich aan

 

 

  • Hits: 48500