Onderscheidingen

Parochiebesturen en koorbesturen kunnen personen die zich verdienstelijk maken voor de muziek in de liturgie bij gelegenheid van een jubileum voordragen voor toekenning van een door de NSGV ingestelde kerkelijke onderscheiding (ereteken).
De voorwaarden en procedure voor het aanvragen van een dergelijke onderscheiding zijn voor elk bisdom gelijk.

Het aanvraagformulier dient te worden toegestuurd naar het secretariaat eretekenen in het eigen bisdom.

Secretariaat Eretekenen: Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht, Email: eretekenen@live.nl

gouden medaille aangepast   Brons3speldjesaangepast  broche

De volgende eretekenen zijn beschikbaar:

 • 12½ jaar: eremedaille in brons + oorkonde + kledinginsigne
 • 25 jaar: eremedaille in zilver + oorkonde + kledinginsigne
 • 40 jaar: eremedaille in goud + oorkonde + kledinginsigne
 • 45 jaar: kaars + erediploma
 • 50 jaar: oorkonde + speld (voor op medaille-lintje)
 • 55 jaar: oorkonde + speld (voor op medaille-lintje)
 • 60 jaar: oorkonde + speld (voor op medaille-lintje)
 • 65 jaar: oorkonde + speld
 • 70 jaar: oorkonde + speld
 • 75 jaar: kaars + erediploma
 • 80 jaar: kaars + erediploma

Aanvragen voor eretekenen binnen het aartsbisdom moeten minimaal twee maanden voor de datum van uitreiking worden ingediend. Dit kan op twee manieren gebeuren:

 • per e-mail op het adres: eretekenen@live.nl
 • per post op het adres:
  Eretekenen, Hr. W. van de Brug, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht
 • Tel: 06 – 233 794 26 

Een aanvraag moet altijd zijn voorzien van:

 • De naam van de parochie namens wie de eretekenen worden aangevraagd
 • Per jubilaris de achternaam en de voornamen voluit
 • Per jubilaris de aanduiding van het jubileum (12 ½, 25, 40, 50, 55 of 60 jaar) en eventueel welk ereteken wordt aangevraagd
 • Het soort koor waarin de jubilaris(sen) zingt of zingen (dameskoor, herenkoor, gemengd koor of jongerenkoor)
 • De datum waarop de eretekenen zullen worden uitgereikt

Gelet op de Coronamaatregelen van dit moment verwachten wij in het komende najaar een grotere aanvragenstroom van eretekenen dan doorgaans, omdat de uitreikingen nu niet meer verspreid over het jaar kunnen plaatshebben. Om ons daarin wat tegemoet te komen vragen wij u vriendelijk om uw aanvragen tijdig te doen, zodat wij al vόόr de zomer een deel kunnen verwerken. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.

 • Hits: 8818