Subsidie privélessen organisten en andere begeleiders

Ben je organist of begeleider van een koor? En denk je weleens dat je het koor en de liturgie beter zou kunnen ondersteunen als je les zou nemen? In dat geval kun je subsidie aanvragen bij de NSGV. Wij willen graag de kwaliteit van kerkmuziek bevorderen en daar hoort scholing door professionals ook bij.
De subsidieregeling houdt in dat de lessen voor 1/3 deel door jezelf betaald worden, 1/3 deel door de parochie waar je aan verbonden bent en het laatste deel wordt door de NSGV gesubsidieerd. Uiteraard moet je wel les krijgen van een geschoolde docent. Voor meer informatie of een subsidie aanvraag kun je je wenden tot het secretariaat.

Deze regeling geldt niet voor door de NSGV georganiseerde cursussen of workshops.

  • Hits: 369

Aanbieding van de CD “Dat zij U kennen"

Eind 2007 heeft de NSGV aartsbisdom een CD uitgebracht ter gelegenheid van het afscheid van kardinaal Simonis. Onder de titel “Dat zij U kennen”, naar de wapenspreuk van de kardinaal, is de CD intussen goed ontvangen. Er is een lied opgenomen onder de gelijknamige titel. Dit lied is speciaal voor de kardinaal geschreven in opdracht van de NSGV aartsbisdom. Andries Govaart schreef de tekst, geïnspireerd op het Johannesevangelie, Wouter van Belle tekenende voor de compositie.

Omslag CD 
Naast dit lied staat er nog 18 niet eerder opgenomen en veelal recente liturgische liederen op. Uitgangspunten van de stukken op deze cd:

  • hedendaagse liederen voor verschillende type koren (jongerenkoren, middenkoren, klassieke koren)
  • psalmliederen, acclamaties, gezongen zegenbede en misdelen
  • liederen met thema doop, huwelijk en uitvaart
  • gericht op liturgische bruikbaarheid en uitvoerbaarheid

Er zijn nog exemplaren verkrijgbaar. Daarom kunnen de laatste exemplaren aangeschaft worden voor € 10,- (ex. 2,50 verzendkosten). Eventuele informatie via het secretariaat. Bestellen via E-mail: post@nsgv-aartsbisdom.nl

  • Hits: 368