Vacatures

(scroll naar beneden voor de vacatures in alle bisdommen)
VACATURES bisdom Den Bosch


VACATURES bisdom Breda


VACATURES bisdom Groningen-Leeuwarden

 

VACATURES bisdom Haarlem-Amsterdam

 

 

VACATURES bisdom Rotterdam

Gezocht dirigent/organist te Dordrecht
Het Emmanuelkoor uit de Verrezen Christuskerk te Dordrecht (onderdeel van de H. Theresia van Ávilaparochie in de Drechtsteden) zoekt een nieuwe, geschoolde dirigent(e). Het koor, dat ruim 55 jaar bestaat, heeft 28 leden (21 dames en 7 heren) in de leeftijd van 37 tot 90 jaar, plus een professionele pianist/organist. We zingen één keer per maand in de zondagse viering van 11.30 uur in de Verrezen Christuskerk. Daarnaast op hoogfeesten en in een verzorgingshuis of andere kerklocatie.
Wekelijks repeteren we in de Verrezen Christuskerk op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Het repertoire bestaat vooral uit eigentijdse, meestal Nederlandstalige liederen en vaste gezangen, bruikbaar voor de liturgie. Veel van de liederen zingen we vierstemmig. Zo zingen we bijvoorbeeld liederen van Huub Oosterhuis en van Franck Ploum, op muziek van Henri Heuvelmans, Antoine Oomen, Arjan van Baest, Felicity Goodwin en Thom Löwenthal. Maar ook psalmen en Taizé staan op ons repertoire.
Het Emmanuelkoor heeft een eigen liturgiegroep die voor elke viering een passende keuze maakt uit de liederen. Ook worden er regelmatig nieuwe liederen aan het repertoire toegevoegd.
Zingen is onze belangrijkste drijfveer, maar het Emmanuelkoor is ook een sociaal gebeuren. Eens per jaar vieren we het Ceciliafeest, de jaarvergadering wordt gevolgd door een borrel en ook het seizoen wordt met een drankje afgesloten. Er is onderlinge aandacht voor lief en leed en met Kerstmis en Pasen ontvangt iedereen een kleine attentie.
We zoeken een enthousiaste dirigent(e) die ons kundig en vriendelijk blijft uitdagen en die bovendien kwaliteit hoog in het vaandel heeft. Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met de secretaresse van het koorbestuur Hilde Dubbeldam, Hilde_Dubbeldam@outlook.com
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.06.2023) 

Gezocht dirigent/organist te Berkel en Rodenrijs
De Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs is op zoek naar een enthousiaste organist/dirigent (m/v) voor ons kerkkoor Cantemus Domino.
Het koor beschikt over 30 enthousiaste leden (m/v) die graag het niveau van het gemengde kerkkoor in onze parochiekerk in stand willen houden.
Het repertoire bestaat uit gregoriaans, de gebruikelijke missen en meerstemmige gezangen in het Nederlands en Latijn.
Ons koor zingt meestal om de 2 of 3 weken een viering in de kerk meestal op de zondagochtend.
Wij repeteren met het koor op donderdag middag van 14.00 tot 15.30 uur, en drinken daarna altijd koffie met elkaar, gezelligheid is bij ons koor ook belangrijk.
Het honorarium is uiteraard bespreekbaar. Ons koor ziet uw reactie met belangstelling tegemoet.
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Wim van Kester, voorzitter, e-mail w.kester@chello.nl of telefoon 06-418.30.902
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.08.2023) 

VACATURES bisdom Utrecht

Gezocht dirigent te Kampen
De Schola Cantorum Campensis (te Kampen) zoekt een nieuwe koorleider. Wij – vrouwen en mannen – hebben het gregoriaans leren zingen volgens de neumen. De wekelijkse repetitie valt op woensdagavond, waaraan wij om diverse redenen gebonden zijn. De financiële vergoeding is professioneel, in overleg vast te stellen. Zie verder www.scholacc.nl Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Riemer Roukema, voorzitter van het bestuur, via riemerroukema@kpnmail.nl of tel. 038-4533557 of 06-51194667.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.05.2023) 

Gezocht dirigent te Dieren
Het Kleopaskoor van de Emmauskerk in Dieren zoekt een dirigent. Het koor bestaat uit 18 leden inclusief één organist/pianist, zingt Nederlandstalig liederen (o.a. Oosterhuis) en is opgericht in 1991. De huidige dirigent, Joep Stappers, heeft het koor sinds de oprichting geleid. De vacature gaat in per eind augustus aanstaande. Voor meer informatie: Wim Koppers: wjjkoppers@gmail.com   
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.06.2023) 

Gezocht dirigent te Elst
Gregoriaans mannenkoor “Magna Voce” van de parochie Maria Magdalena (Betuwe) is op zoek naar een nieuwe dirigent. Het koor telt op dit moment 14 leden en zingt de vaste en wisselende gezangen uit het Graduale, aangevuld met meerstemmige liederen. De repetities zijn momenteel nog op vrijdagavond (19.00 - 20.30 uur), maar zullen verschuiven naar vrijdagmiddag (16.00 - 17.30 uur).
De salariëring van de dirigent is conform de richtlijnen van het aartsbisdom Utrecht. De vieringen zijn verspreid over de verschillende kerken van de parochie. De repetities zijn in Elst.
Voor informatie: Leo Borgonjen, tel.: 06-10084520; e-mail: l.borgonjen@kpnplanet.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.08.2023) 

Gezocht organist (en dirigent) te Eemnes
De parochie HH. Martha Maria (locatie Wakkerendijk 60, 3755 DD Eemnes, tel. 035-5312789, e-mail nicolaaskerkeemnes@gmail.com; http://www.marthamaria.nl ) is per 1 september 2023 op zoek naar een professionele organist voor de begeleiding van zondagse vieringen om 9.00 uur of 10.00 uur (de organist is steeds een kwartier eerder aanwezig) en het gemengd koor dat repeteert op donderdagen van 20.00 – 22.00 uur.
Meer informatie over het orgel is te vinden op: www.orgelsite.nl/eemnes-sint-nicolaaskerk 
Nadere bijzonderheden: Wij zoeken in ieder geval een dirigent voor de laatste donderdag van de maand (repetitie met koor/dirigent) en laatste zondag van de maand (viering met gemengd koor/dirigent). Voor meer informatie m.b.t. diensten met organist, koor, dirigent, muziek en meer gedetailleerde gegevens: mail naar belinda.huiden@gmail.com (bestuur gemengd koor)
Salariëring en rechtspositie volgens de richtlijnen van de Nederlandse kerkprovincie.
Sollicitanten kunnen zich aanmelden tot 3 januari 2024.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.02.2024) 

 

Kerkmusicus biedt zich aan

 

 

  • Hits: 40676