Cursussen en opleidingen

Hieronder vind u informatie over cursussen en studiedagen. Voor verdere informatie en aanmelding verwijzen wij naar onze bureau-secretaris Marcus de Haard. Tel: 030 – 698 25 79 (donderdag) Fax: 030 - 693 14 25 GSM : 06 499 573 18 E-mail: post@nsgv-aartsbisdom.nl

Cursus koordirectie 2017-2018  

Dit najaar start de NSGV Utrecht wederom met een oriëntatie- en basiscursus koordirectie 2017 2018 op verschillende locaties binnen het aartsbisdom. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer eenmaal per twee weken. De cursus wordt gehouden in de periode oktober 2017 – juni 2018, docent is Ronald de Haan. De cursus is bedoeld voor aankomende- alsmede huidige koordirigenten, die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod is gericht op het ontwikkelen van basis slagtechnische vaardigheden alsmede het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en een verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan in verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire, eenvoudige algemene muziekleer en het ontwikkelen van solfège. Dit laatste houdt in het trainen van horen en zingen van o.a. Intervallen binnen het octaaf, eenvoudige drieklanken en het kunnen zingen van een eenvoudige melodie na enige voorbereiding. Om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen zal er een aantal keren tijdens de cursusdagen met een koor gewerkt gaan worden. De cursus wordt afgesloten met een deelname certificaat en rapportage. De kosten van de gehele cursus bedraagt € (520,-) Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij cursuscoördinator Marcus de Haard. T. 030-6982579 of E. post@nsgv-aartsbisdom.nl  

Studiedag “Gregoriaans begeleiden” Doesburg

Op zaterdag 30 september 2017 wordt een studiedag voor organisten gehouden in de RK Martiuskerk van Doesburg (Juliana van Stolberglaan 3). De dag zal in het teken staan van het begeleiden van Gregoriaanse gezangen. Veel organisten komen regelmatig in aanraking hiermee en hebben net te weinig bagage om goed zelfstandig vooruit te kunnen, zowel met het ‘ontcijferen’ van het Gregoriaanse notenschrift, als wel het kiezen van de begeleidende akkoorden. Deze studiedag wil daarom een handreiking zijn om organisten wat verder op weg te helpen en zo zelfstandig mogelijk te laten begeleiden. Uitgangspunt hierbij is o.a. het maken van een (handig) voorspel en uiteraard het vinden en kiezen van passende harmonieën. De dag wordt geleid door musicus Marcus de Haard. Tevens worden de deelnemers voorzien van handige tips en deskundige adviezen.

De dag begint om 10.00 uur (ontvangst vanaf 9.30u.) en sluit om 15u. De kosten bedragen € 27,50. Koffie/thee is voor eigen rekening (€ 1,50). Men dient zelf een lunchpakketje mee te brengen. Informatie en aanmelding: NSGV Utrecht, t. 030 – 698 25 79. E. post@nsgv-aartsbisdom.nl

Workshop Gregoriaans Rhenen

Zaterdag 14 oktober a.s. organiseert de NSGV aartsbisdom in samenwerking met de “Schola Cantorum Gregoriana” van de Parochie Zalige Titus Brandsma een workshop Gregoriaans. De dag vindt plaats in de Gedachteniskerk in Rhenen een heeft als thema “De getijden met Maria”. De nadruk zal vooral liggen op het gezamenlijk zingen van de Gregoriaanse gezangen die worden behandeld en ingestudeerd. Daarnaast zal er deze dag ook aandacht zijn voor de historie en achtergronden van het Gregoriaans, als wel de levendige interpretaties van het Gregoriaans van nu! De muzikale leiding van de workshop is in handen van de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan. Heeft u interesse en wilt u graag kennis maken of zingt u graag Gregoriaans, meldt u dan aan. De kosten bedragen slechts € 10,- (incl. muziek, koffie, thee). Voor een lunch dient u zelf zorg dragen.

De workshop is van 10.00 uur tot 15.00 uur, inclusief ontvangst en afsluiting, en wordt gehouden in de Gedachteniskerk, Herenstraat 82 te Rhenen.

Aanmelding en informatie: post@nsgv-aartsbisdom.nl T. 030-6982579

Afdrukken E-mail

footerlogo2016
 
favicon