Cursussen en studiedagen

Hieronder vindt u informatie over cursussen en studiedagen. Voor verdere informatie en aanmelding verwijzen wij naar onze bureau-secretaris Marcus de Haard (maandag en donderdag). Tel.: 06 499 573 18, E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Op 12 november 2022 start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2022 -2023) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat wederom uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in de laatste maanden van dit jaar. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Cursusleider is Ronald de Haan.
De cursus is bedoeld voor aankomende- alsmede huidige koordirigenten, die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slag technische vaardigheden en ook het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan in verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.
Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die al een koor leiden worden hogere eisen gesteld, dan aan cursisten die een rol als 2e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en rapportage.
Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, en heb je het idee dat je wel eens vastloopt op onderdelen, dan is deze cursus zeker iets voor jou. Je vervult een rol als 2e dirigent en zou graag wat meer bagage willen hebben om het koor beter te ondersteunen, meld je eveneens aan.
De kosten bedragen € 525,- per cursusjaar. Nieuwsgierig? Wees van harte welkom.

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij:
Marcus de Haard
Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.
Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Cantorcursus Aartsbisdom krijgt dit najaar een vervolg

In de afgelopen jaren is de functie van de taak cantor steeds nadrukkelijker in beeld gekomen. Met name tijdens de coronapandemie, hebben we binnen ons bisdom met regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. En ook nu, zijn er steeds meer parochies die gebruikmaken van een voorzanger tijdens vieringen.
Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment.
De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom komt dit najaar met een vervolg op de eerdere cursus. Het betreft zaterdag 5, 12, 19 en 26 november 2022 van 10u-13u. In deze cursus “cantor II” komen onder andere aan de orde: de rol in liturgie, liturgische achtergrond, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van stemvorming.
De kosten bedragen € 125,- (exclusief lesmaterialen).

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl

Cursus op maat voor organisten

Voor organisten organiseren wij cursussen op maat. Geheel afhankelijk van je wensen en ambities kun je bijgeschoold worden. Onze orgeldocent is Marcus de Haard. Informeer naar de mogelijkheden. Contactgegevens: zie boven.

  • Hits: 3323