Home

Bereikbaarheid landelijk bureau NSGV

Adres: Koningin Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort
Telefonisch: tussen 9.45 - 18.45 uur op maandag op tel.nr. 030-233.10.10. Overige dagen: e-mail naar info@nsgv.nl 
Dringende gevallen: 06-361.456.94 (privénummer coördinator)

Gezongen passie in het Nederlands
De NSGV biedt zeven verschillende gezongen passies aan in verschillende toonzettingen van Floris van der Putt en pater Nico Wesselingh o.s.b. Je vindt ze hier  (scroll naar beneden tot 'passie'). De bezetting is steeds voor drie solisten in een zeer eenvoudige toonzetting. De passies worden per drie stuks geleverd voor € 15,00 excl. administratie- en portokosten.

Koepelorganisatie VNK wordt Koornetwerk Nederland
De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK) heeft unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur om de ontwikkeling en promotie van koorzang in Nederland op een nieuwe manier te organiseren en te ondersteunen in een nieuwe organisatie onder de naam: Koornetwerk Nederland.
De VNK constateert dat de krachten in de koorwereld versnipperd zijn en dat de koorsector geen gezamenlijk gezicht heeft naar de buitenwereld en naar beleidsmakers. Ook ontbreekt een brug tussen het professionele veld en de amateursector op het gebied van koorzang. Daarom is de VNK op dit moment volop in transitie naar een nieuwe en krachtige organisatie voor korenbonden en andere organisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling en promotie van koorzang in Nederland en daarbuiten.
De huidige tien aangesloten nationale korenbonden hebben een plan uitgewerkt voor een slagvaardige nieuwe organisatie van korenbonden én van andere (landelijk opererende) organisaties die zich met koorzang bezig houden.
Meer informatie volgt binnenkort op www.nederlandsekorenorganisaties.nl

Nieuwe en aangepaste toonzettingen van het Onze Vader
Vanaf de eerste zondag van de Advent 2016 wordt het Onze Vader gebeden en gezongen met de aangepaste tekst. Er zijn acht toonzettingen beschikbaar, waarvan de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) er vijf in het speciaal daarvoor uitgegeven magazine publiceerde. Een zesde toonzetting is de aangepaste zetting van Jan Raas uit de bekende Thomasmis (in de bundel 'Gezangen voor Liturgie' te vinden onder nummer 329). De begeleiding is gepubliceerd in de Muziekbijlage bij het Gregoriusblad van maart 2017. Een zevende toonzetting is te vinden in de “Laurentiusmis” die Aart de Kort componeerde i.o.v. het bisdom Rotterdam. Een achtste toonzetting is de aangepaste versie van het Onze Vader uit de Petrusmis van Herman Strategier (in de bundel 'Gezangen voor Liturgie' te vinden onder nummer 324). De begeleiding is gepubliceerd in de Muziekbijlage bij het Gregoriusblad van maart 2017.
Ook de begeleidingen bij de aangepaste tekst van het Onze Vader in de toonzetting van Fred Keesen is gepubliceerd in de genoemde Muziekbijlage van maart 2017.
Zie onderstaande links voor alle beschikbare informatie:
• Magazine, achtergronden en uitleg: https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/magazine-over-het-onze-vader-gepubliceerd
• Gratis download bladmuziek van de melodie, geluidsregistratie en video bij het Onze Vader (naar Mozarabische oratietoon IV): https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten/video-en-bladmuziek-met-nieuwe-onze-vader-toonzetting
• Gratis download bladmuziek van de melodie en de begeleiding, geluidsregistratie en video bij het Onze Vader (toonzetting Peter Pieters): https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/audio/leer-het-nieuwe-onzevader-zingen-met-partituur
• Besteladres (koor)partituur Laurentiusmis: http://www.bisdomrotterdam.nl/webwinkel/Pages/Laurentiusmis.aspx
• Begeleidingen bij de toonzettingen zijn gepubliceerd in het Gregoriusblad in het decembernummer van 2016 en het maartnummer van 2017: http://www.kok.nl/tijdschriften/gregoriusblad/

DONEK wordt goedkoper en uitgebreid met Latijnse en anderstalige kerkmuziek
Lees de nieuwe folder

Gregoriusblad, multimediaal

Het maartnummer 2017 van het Gregoriusblad is verschenen. U mag het niet te missen! Hoofdredacteur Martin Hoondert staat in zijn column stil bij de Missa in Mysterium, waarmee in oktober 2016 een hartewens van Herman Finkers in vervulling ging. Eveneens van Martin Hoondert is het eerste artikel in een reeks van vier, waarin deze jaargang aanbevelingen worden gedaan voor een Deltaplan liturgische muziek! Kees van Mechelen interviewde Johan Siemensma, school- en kerkmusicus te Leeuwarden. De honderdste sterfdag van Domenico Bartolucci was aanleiding voor Rens Tienstra om zich te verdiepen in leven en werk van deze Vaticaanse muzikale kardinaal. Sytze de Vries geeft zijn antwoord op de vraag ”Wat is een goed Kerklied”. Richard Bot licht de Repertoriumlijst liturgische gezangen 2017 door. En u kunt kennis nemen van de passie van Jan Wopereis: Hij bezit ruim 1500 uitvoeringen van het Magnificat! De verzameling is tevens zijn zorg...

footerlogo2016