Vacature opgeven

N.B.: Als u zich wilt aanbieden als kerkmusicus, stuurt u dan een e-mail naar info@nsgv.nl
bluebar
Gegevens parochie
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Verschil amateur en professional:
Amateur kerkmusici en professionele kerkmusici zijn beide noodzakelijk in de kerkmuzikale praktijk. Er zijn grote verschillen in het niveau van kennis en vaardigheden tussen amateurs onderling. Er zijn significante verschillen in het niveau van kennis en vaardigheden tussen amateurs en professionals. Van de amateur kan niet dezelfde kwaliteit in vaardigheid en kennisniveau verwacht worden, die men van de professional (kerkmusici in niveau I en II) wel kan eisen. Kijk zowel bij de amateur als bij de professional welke cursussen en/of opleidingen de musicus heeft gevolgd.
Kijk bij www.isok.nl onder ‘werkgever’ bij het schema “Diplomering en bevoegdheidsverklaring kerkmusici I, II en III”. Bij de NSGV in de diverse bisdommen kan worden nagevraagd welk cursusaanbod er doorgaans is en wat het niveau van de kerkmuziekcursussen is.
bluebar
Gegevens over de functie van dirigent
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

volgens de richtlijnen van het Bisdom

(meer gedetailleerde gegevens over de totale omvang van de functie, dus eventueel inclusief diensten op hoogtijdagen, vergaderuren en emolumenten kunnen worden aangevraagd bij de contactpersoon)
bluebar
Gegevens over de functie van organist
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

volgens de richtlijnen van het Bisdom

Ongeldige invoer

(meer gedetailleerde gegevens over de totale omvang van de functie, dus eventueel inclusief diensten op hoogtijdagen, vergaderuren en emolumenten kunnen worden aangevraagd bij de contactpersoon)
bluebar
Gegevens over de functie van de organist/dirigent (gecombineerde functie):
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

(meer gedetailleerde gegevens over de totale omvang van de functie, dus eventueel inclusief diensten op hoogtijdagen, vergaderuren en emolumenten kunnen worden aangevraagd bij de contactpersoon)
Toelichting en/of andere relevante informatie bluebar
Gegevens van de contactpersoon
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Sollicitanten kunnen zich aanmelden tot

Kijk voor meer informatie voor kerkbestuurders en kerkmusici/sollicitanten op www.isok.nl onder ‘werkgever’ en ‘werknemer’.
Ongeldige invoer