Boeken

Bestellingen: info@nsgv.nl 

op de maat van de liturgie Op de maat van de liturgie (1996)

ISBN 9 72805 06 2 Auteur: Gerard Kock. Een handreiking voor muziek in de eucharistie. Bundeling en bewerking van eerder in Continuo verschenen artikelen over het verantwoord kiezen van liturgische muziek, met de liturgie als vertrekpunt. De bundel biedt inzicht in de verschillende aspecten van de liturgie en zicht op het beschikbare Nederlandstalig repertoire (inclusief 77 muziekvoorbeelden). Doelgroep: dirigenten en liturgische werkgroepen.
Prijs: € 10,25


In het ritme van het jaar, deel 1: de paaskring (1998)

ISBN 90 72805 11 9 Auteur: Gerard Kock. Handreiking voor muziek in de liturgie op de belangrijke feesten van het liturgisch jaar (van Aswoensdag t/m Pinksteren). Een logisch vervolg op Op de maat van de liturgie. Wat daar in het algemeen werd gezegd, wordt hier per feestdag aangereikt. Met 74 muziekvoorbeelden. Doelgroep: dirigenten en liturgische werkgroepen.
Prijs: € 11,50


in hetritme2 In het ritme van het jaar, deel 2: de kerstkring, de tijd door het jaar, de heiligenkalender

Auteur: Gerard Kock. ISBN 90 72805 18 6 Een logisch vervolg op In het ritme van het jaar, deel 1. Met 69 muziekvoorbeelden.
Prijs €13,50


Vormen en stijlen in het gregoriaans (1994)

Auteur: Jan Valkestijn. Boek met ruim 150 voorbeelden uit de gregoriaanse zangboeken, overzichtelijk bijeengeplaatst volgens een ordening naar vorm en stijl. Deze uitgave vormt de afsluiting van de serie Notatie gregoriaans, deel I, II en III en Modaliteit. Doelgroep: studenten kerkmuziek, cursisten gregoriaans en alle andere geÏnteresseerden in de ontwikkeling van het gregoriaanse repertoire.
Prijs: €13,50


 

Gregoriaans zingen een handreiking, deel 1 en 2 (1999)

ISBN 90 72805 17 8. Auteur: Jacqueline Elemans. Een nieuwe benadering! In dit studieboek worden notenschrift, Latijnse taal, teksten, melodieën en uitvoeringspraktijk tegelijkertijd aangeboden vanuit het principe: eerst doen, dan begrijpen. Deel 1 en 2 zijn gewijd aan de basis melodieën en de kleine versieringen die de voordracht kenmerken. Naast de 135 notenvoorbeelden zijn ook 35 repertoire-stukken opgenomen, gekozen in relatie met het liturgisch jaar. Om de interpretatie gemakkelijker te maken, zijn de eenvoudige tekens uit de handschriften opgenomen bij de gezangen. Doelgroep: zeer geschikt voor starters, maar ook voor gevorderden die kennis willen nemen van de vernieuwingen op het terrein van het gregoriaans.
Prijs 15,95


> Gregoriaans zingen een handreiking, deel 3 en 4 (2005)

ISBN 90 72805 24 0. De delen 3 en 4 borduren voort op deel 1 en 2. Het doel is nog steeds, door het zingen van concrete gezangen, de ervaring en de kennis en daarmee de mogelijkheden van beginnende scholaleden te vergroten.
Prijs 17,75


 Notatie v h Gregoriaans I resize  Het Gregoriaans, deel 1: basiscursus (1993)

ISBN 90 801 4112 7 Auteur: A. Turco. Vertaling: Dr. A.C. Vernooij. Studieboek op HBO-niveau voor diegenen die het gregoriaans grondig en in de breedte willen bestuderen, gebaseerd op de huidige stand van de wetenschap. In zeer veel notenvoorbeelden worden de ontwikkeling van het repertoire en de theorie van het gregoriaans verduidelijkt. A. Turco is een expert op het gebied van oude handschriften.
Prijs: € 22,70


Notatie v h Gregoriaans II resize Het Gregoriaans, deel 2: tonen en modi (1993)

ISBN 90 801 4111 9 Auteur: A. Turco. Vertaling: Dr. A.C. Vernooij. Een logisch vervolg op Het Gregoriaans, deel 1.
Prijs: € 22,70


Notatie v h Gregoriaans III resize Notatie gregoriaans, deel I, II en III (1991)

Readers met notenvoorbeelden waarin de notatie van Sankt-Gallen tot in detail wordt uitgewerkt. Stap voor stap worden de neumentekens gepresenteerd aan de hand van volledige melodieën of zelfstandige onderdelen daarvan. Doelgroep: studenten op HBO-niveau.
Prijs: € 10,25 per deel.


Modaliteit Gregoriaans resize Modaliteit (1991)

Bloemlezing met elementaire gezangen, gebaseerd op nieuwe inzichten inzake de modaliteit. Doelgroep: studenten op HBO-niveau.
Prijs: € 10,25


Cantor, deel 1 (2001)

ISBN 90 72805 20 8 Cursistenboek. Auteur: Hein Vrijdag. Bestemd voor de opleidingen van voorzangers (cantor) in de liturgie. Alle soorten gezangen komen aan bod die voor rekening van de cantor (kunnen) komen. Doelgroep: beginnende voorzangers in de liturgie; cursisten van een cantorcursus.
Prijs: € 9,25


Cantor, deel 2 (2002)

ISBN : 90 72805 22 4 Cursistenboek, vervolg op Cantor 1. Auteur : Hein Vrijdag. In deze tweede serie wordt uitgebreid ingegaan op de taak van de cantor. De opbouw van de eucharistie wordt verduidelijkt. Aan bod komen alle momenten waarop de cantor kan functioneren. Praktijkoefeningen maken iedere les compleet.
Prijs: € 13,45


Zet de zang in (1999)

ISBN 90 72805 15 1 Werkboek voor de opleiding van een cantor, deel 1. Auteurs: Gerard Beemster en Gerard Broekhuijsen. In dit werkboek zijn de teksten van psalmen en gezangen, commentaren, muziek en uitleg verbonden met oefeningen en notities over de functie van de cantor. Uitgave in opdracht van de Werkgroep Liturgische Muziek. Doelgroep: docenten en cursisten voor een opleiding tot cantor.
Prijs: € 13,50


Zin in Zang (2006)

Dit werkboek wil een dirigent van dienst zijn met suggesties, ideeën, programma's, gezangen en met een aanpak van repetities. De suggesties zijn aanwijzingen hoe een dirigent – vaak maar ten dele geschoold – gerichter kan werken aan de ontwikkeling van een groep kinderen tot een goed koor.
Prijs: € 18,95


Verkenningen. Handreiking voor de kinderkoordirigent.

Gedachten, ideeën, tips en oefeningen voor de kinderkoordirigent vanuit een diep respect voor het kind in het besef dat de kinderen van nu de volwassenen van morgen zijn.
Prijs: €15,00


Evangelieliederen.

Overzichten voor het ABC-jaar (2004)

Een praktische handreiking voor dirigenten en leden van liturgiegroepen. Deze uitgave bevat suggesties voor het zingen van evangelieliederen op zon- en feestdagen in het A-,B, en C-jaar.
Prijs: € 5,00


> Hallelujaverzen Zon- en feestdagen (2007)

Een overzicht van geschikte en bereikbare composities in het Nederlands, gecompleteerd met een aantal nieuwe toonzettingen. Samengesteld door de werkgroep liturgische muziek.
Prijs: € 5,00


De lof Gods geef ik stem resize
 
De lof Gods geef ik stem (1993)

ISBN 90 304 0676 3 Handboek r.k. vocale kerkmuziek met inzichten en achtergronden inzake de liturgische muziek. Het standaardwerk voor iedere parochie en kerkmusicus! Studieboek op MBO/HBO-niveau.
Prijs: € 18,00


Van Satans Fluytenkast tot Vox Angelica (2003)

Handboek voor de kerkorganist. In het eerste deel wordt het instrument liturgisch gesitueerd. Het tweede deel is gewijd aan de geschiedenis, de orgelbouw en de uitvoeringspraktijk. In het laatse deel wordt ingegaan op de huidige praxis.
Prijs: € 12,50


Vocale kerkmuziek (1997)

Koormuziek in historisch en liturgisch kader. Bijdragen op het gebied van repertoire, uitvoeringspraktijk, liturgische en culturele context met betrekking tot meerstemmige koormuziek ten dienste van de liturgie. De bundel bevat overzichten van geschikt en bereikbaar repertoire per tijdsperiode (van Renaissance t/m twintigste eeuw). Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de SLSK. Doelgroep: dirigenten, niveau Kerkmusicus III.
Prijs: € 15,20


Orgelmuziek in liturgisch en historisch kader (1992)

Syllabus betreffende het orgelrepertoire voor gebruik in de liturgie. Teksten en notenvoorbeelden wisselen elkaar af. Er worden veel repertoiresuggesties gedaan. Doelgroep: beginnende en gevorderde amateurorganisten.
Prijs: €10,25Afbeelding klein Godlof Maar hoe

Godlof! Maar hoe? (2014)

In 2007 vaardigde de bisschoppenconferentie van de VS een document uit over muziek en liturgie onder de titel 'Sing to the Lord: Music in Divine Worship'. Dit boek bevat is de Nederlandse vertaling van dit belangrijke document en tevens een commentaar:

- Welke criteria hanteer je bij de keuze van liturgische muziek?
- Hoe kun je stimuleren dat mensen daadwerkelijk participeren aan een viering?
- Hoe zorg je dat kerkmuziek goed functioneert in de praktijk en dat zij die het uitvoeren daartoe bekwaam zijn?
-Hoe kan kerkmuziek een middel zijn om mensen in contact te brengen met liturgie en pastoraat?

'Sing to the Lord' is vertaald in opdracht van de NSGV.

Prijs: € 5,00

   
   
   
Stijlvol improviseren resize

   

Stijlvol improviseren in eredienst en liturgie (2003)

Elke organist krijgt ermee te maken in de liturgie: het spelen van een voorspel of intonatie bij een lied. Ook andere momenten in de eredienst vragen om functioneel orgelspel: tijdens de collecte, bij het klaarmaken van de tafel of tijdens de communie.
In dit boek vind je artikelen over improviseren in het algemeen en over improviseren in een bepaalde stijl in het bijzonder.
Prijs: € 6,00

 

 

 

 
  • Hits: 5804