Nieuwe aanwinsten

Aanwinsten april, mei, juni 2015

Bladmuziek

Door heiligheid aangeraakt

Drie koorliederen voor SATB, piano en dwarsfluit. Tekst: J. Delver, H. Oosterhuis, H. Roland Holst. Muziek: H. Leeuwenhage. Uitgave: Kerkzang.nl; no211

Do-ut-des muziekbladen:

Psalm 138 ( 137)  Ik zing voor U en alle hemelmachten. Eenstemmig met orgel.

Tekst: A. Bronkhorst. Muziek: A. Voesten. Bijlage bij “Koorgeleide”  2015 no 8 Uitgave: SGV Roermond

Heer, raak mij aan met uw adem

Lied 695 uit het nieuwe Liedboek. Drie-en vierstemmige versie. Tekst: S. de Vries. Muziek: I. Kuusisto. Drie- en vierstemmige zetting: G. Baas. Voor  leden van het Centrum voor de Kerkzang zijn deze partituren  gratis downloadbaar.

Hemelhoog.

Protestants evangelische liedbundel. Voornamelijk eenstemmig. Eindredactie: H. Maat en B. Visser. Uitgave: Boekencentrum Zoetermeer

In deze mens

Liederencyclus  over Jezus voor gemengd koor, mezzosopraan, T,B, strijkkwintet en piano of harmonium (orgel) en piano. Teksten: M. Poortstra. Muziek: J. de Jong. Uitgave: Intrada

Into Silence - 12 preludes.

11 preludes voor piano; 1 prelude voor piano 4-handig of piano en fluit. Geschreven in opdracht van de Protestantse Gemeente Oegstgeest. Componist: J.M.de Vries Uitgave: Muz. Art

Liedboek, Begeleidingsbundel

Voor orgel (voornamelijk) en piano. Eindredactie: P. Endedijk. Uitgave: BV Liedboek Zoetermeer

Liturgische muziek voor Koor, orgel en Gemeente.

Ordinarium; Apostolische  geloofsbelijdenis en Magnificat. Eenstemmig met orgel. Muziek: M.C. de Jong. Uitgave: Intrada

Lof zij U, Christus.

Evangelieacclamaties voor alle zondagen van het jaar. Eenstemmig. Tekst: K. Waaijman. Muziek: A. de Keyzer en Chris Fictoor. Uitgave: Abdij van Berne

Naar de psalmen

Hertaalde psalmen met antifonen. Voor SATB en piano. Teksten: M. Poortstra. Muziek: B. Stellingwerf. Uitgave: Intrada

Boeken

Hymnologie XI b en c

De onrust over de kerkzang in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tussen 1600 en 1800. Auteur: A. Eikelboom. Uitgave in eigen beheer.

Cd’s

Met hart en ziel (dubbel CD)

Liederen uit het Liedboek. Gezongen door het Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. H. Rijken. Uitgave: www.liedboek.nl

Met hart en ziel II (dubbel CD)

Liederen uit het Liedboek; Advent-en kerst; Veertigdagen en Pasen. Gezongen door het Vocaal Theologen Ensemble en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht o.l.v. H. Rijken. Uitgave: www.liedboek.nl

  • Hits: 1048