Derde Symfonie van Vierne door Eric Koevoets in Dordrecht

Op dinsdagavond 5 oktober om 20:00 uur laat Eric Koevoets het Pelsorgel van de Sint Antoniuskerk in haar gehele klankschoonheid horen. Hij speelt een gevarieerd programma met Frans en Duits georiënteerde muziek van barok tot de 20ste eeuw.

Koevoets opent met de dramatische Fantasia et Fuga in g van Bach. Hiervan speelt hij ook de eerste Triosonate in es, een driestemmig stuk, dat beweegt van lyrisch naar melancholisch en vrolijk eindigt. Het recital eindigt met de indrukwekkende Derde Symfonie van de Franse componist Louis Vierne.

Het concert vindt plaats in de Sint Antoniuskerk, Burg. de Raadtsingel 45 (schuin t.o. C.S.) te Dordrecht en begint om 20:00 uur. De deuren openen om 19:30 uur. De toegang is gratis met een collecte na afloop.

Kijk voor meer informatie over Eric Koevoets op www.erickoevoets.nl

 • Hits: 35

Top organist Hayo Boerema speelt concert op 3 oktober in de Maria van Jessekerk te Delft

Top organist Hayo Boerema speelt concert op 3 oktober a.s. in de Maria van Jessekerk en sluit af met een spetterende improvisatie.
Hayo Boerema (1972) werd in Groningen geboren en studeerde zowel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, als aan het Rotterdams Conservatorium. Verder volgde hij improvisatielessen bij Jos van der Kooy en in Parijs bij Naji Hakim. Bij Ben van Oosten specialiseerde hij zich in het frans-symphonische repertoire.
Hij won prijzen tijdens diverse concoursen en festivals. Inmiddels is hij een veel gevraagd internationaal concertorganist. Hij is sinds december 2005 organist van de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam en hij is tevens verbonden aan Codarts Hogeschool voor muziek eveneens in Rotterdam. In 2009 ontving hij van de Société Académique d’Education et d’Encouragement ‘Arts, Sciences, Lettres’ in Parijs de zilveren medaille vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelkunst.
Op zondagmiddag 3 oktober a.s. om 15.00 uur zal hij een orgelconcert verzorgen in de Maria van Jessekerk te Delft. Hij zal het historische Maarschalkerweerd- orgel (1893) bespelen.

In zijn programma zijn 3 lijnen te herkennen; Allereerst geeft hij aandacht aan de Franse componist Jeanne Demessieux, van wie dit jaar haar 100ste geboortejaar wordt herdacht. Haar Te Deum is een feestelijk werk in drie aaneengesloten delen.
De triptiek is de tweede lijn. Na de tripttiek van Demessieux zal Hayo drie delen van de eveneens Franse componisten Charles M. Widor en Naji Hakim laten horen.
En omdat oktober een Mariamaand is, geeft hij hieraan aandacht in zijn concertprogramma. Hij speelt een Salve Regina van Widor. Verder zijn te horen 3 delen uit de Suite ‘Mariales’ van zijn oud-docent Naji Hakim. In deze 3 delen horen we de melodieën van Mater admirabilis, Salve Regina en Ave Maris Stella.
Hayo Boerema schreef zelf ook een Triptiek die hij ten gehore zal brengen.
Het concert wordt afgesloten met een spettende improvisatie. De improvisatie is – zoals het hoort – een grote verrassing ……….

Tijdens het concert worden beelden van de organist getoond op groot beeldscherm. De toegangsprijs is 10 euro.
Voor dit concert hoeft niet te worden gereserveerd. Er zijn geen corona eisen in de Maria van Jessekerk. Aan concertgangers wordt gevraagd enige afstand te houden en wanneer iemand ziek dat hij/ zij dan thuisblijf en zich laat testen.

Maria van Jessekerk
Burgwal 20, 2611 GJ Delft
Orgelconcert door gastorganist Hayo Boerema, organist van de Grote of St Laurenskerk te Rotterdam
Zondagmiddag 3 oktober 2021
Aanvang 15.00 uur (tot ca. 16.00 uur)
Beelden op groot beeldscherm
Toegangsprijs: 10 euro
Lees meer over het orgel en orgelconcerten op de website; www.veenswijkorgel.nl

 • Hits: 52

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Communie

De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Kijk hier voor een overzicht van de overige regels in verband met corona per 25 september 2021.

 • Hits: 69

Kerkmuziekdag op zaterdag 9 oktober in de St. Franciscuskerk te Franeker

Op zaterdag 9 oktober 2021 zal in de Franciscuskerk in Franeker (Godsacker 11) door de SGGL (Diocesane commissie Sint Gregorius in het Bisdom Groningen-Leeuwarden) een muzikale bijeenkomst georganiseerd worden rondom Liederen voor de Advent en Kerst. Eénstemmig, meerstemmig, Latijn en Nederlands. Verschillende stijlen koormuziek komen deze dag voorbij. Ook deze keer weer niet te moeilijk, niet te hoog, wél prachtige, bruikbare muziek voor uw koor! We nodigen u van harte uit om met uw koor, of met een aantal koorleden, of alleen, naar Franeker te komen en met elkaar nieuwe liederen en koorwerken te leren en met elkaar te zingen. Dit alles onder leiding van kerkmusicus Mark Heerink, die deze dag samen met de bestuursleden van de SGGL verzorgt. Ook dirigenten en organisten heten we uiteraard van harte welkom op onze workshopdag.

Het programma is als volgt:
10.00 uur Inloop met koffie-thee
10.30 -10.45 uur Opening, welkom en voorstellen door Pastoor Peter van der Weide. Onder leiding van Mark Heerink gaan we een aantal inzingoefeningen doen en we gaan uiteraard een lied zingen.
10.45-12.00 uur Oefenen van een aantal liederen in 2 groepen (S/A en T/B)
12.00-12.45 uur Lunchpauze met koffie-thee
12.45-13.00 uur Gezamenlijke start met een lied na de lunch
13.00-14.15 uur Oefenen van een aantal liederen in 2 groepen (S/A en T/B)
14.15-14.45 uur Pauze met thee-koffie
14.45-15.45 uur Alle ingestudeerde liederen gezamenlijk oefenen en uitvoeren
15.45-16.00 uur Afsluiting door Peter van der Weide en nog 1 keer een lied zingen

U wordt verzocht zelf uw lunch mee te nemen; u krijgt koffie en thee. Wel vragen we u een vrijwillige bijdrage om de onkosten van deze dag enigszins binnen de perken te houden. Er is voorlopig maximaal plaats voor 85 deelnemers (rekening houdend met de 1,5 mtr). U bent van harte uitgenodigd!
U kunt zich tot 1 oktober 2021 aanmelden bij Lisette Winter van het Bisdom Groningen-Leeuwarden (l.winter@bisdomgl.nl) door het doorgeven van uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en of u sopraan, alt, tenor of bast bent. Heeft u vragen over deze dag, dan kunt u daarvoor terecht bij
Cecilia Bekema (cecilia-b@home.nl) of Boudien Janssen (pbjanssen@hetnet.nl).

 • Hits: 53

Update met verdere versoepelingen van coronaprotocol in R.-K. Kerk

De Nederlandse bisschoppen komen voor de Rooms-Katholieke Kerk met een update van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ die ingaat op zaterdag 26 juni. In de update wordt een aantal versoepelingen aangekondigd. Nu er weer meer kan en mag in de maatschappij als het gaat om corona, zien de bisschoppen ook mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw moet de capaciteit worden vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).

Processies en bedevaarten

De anderhalve meter afstand norm geldt óók voor religieuze bijeenkomsten buiten. Voor processies op de openbare weg en openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn dient de regelgeving van de lokale overheid te worden gevolgd. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover van tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen. Bij bedevaarten moeten de bepalingen voor reizen van de (buitenlandse) overheid worden gevolgd. Bedevaartgangers die met groepsvervoer reizen maken gebruik van een mondkapje. Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.

Zingen

Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt. Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd. Alle maatregelen worden gespecificeerd in de update bij het protocol.

Dankbaar

De bisschoppen zijn blij en dankbaar dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Ze spreken hun waardering uit voor de inzet van alle betrokkenen in de parochies die het steeds mogelijk hebben gemaakt en nog maken om de vieringen ondanks corona door te laten gaan. Ze blijven alert en voorzichtig en vragen de gelovigen mee te werken aan een geleidelijke versoepeling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorgvuldig met elkaar omgaan ook in tijden van versoepeling, blijft belangrijk. In de loop van augustus verwachten de bisschoppen met een nieuw bericht over de coronamaatregelen te komen.

Download hier de Update Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter per 26 juni 2021.

 • Hits: 77

Versoepeling van coronamaatregelen in de R.-K. Kerk vanaf 5 juni 2021

Met ingang van 5 juni aanstaande voert de overheid een groot aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkeling in de besmettingscijfers geeft de mogelijkheid tot een versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen.

Met ingang van 5 juni aanstaande verhogen de bisschoppen dit aantal van 30 naar 50. Voor grotere kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut. In kerkgebouwen met meer dan 1.000 reguliere zitplaatsen kunnen maximaal 250 personen worden toegelaten. Voor alle kerkgebouwen geldt dat de genoemde maximum aantallen kerkgangers alleen kunnen worden toegelaten als de gelovigen onderling anderhalve meter afstand kunnen houden. Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.

Processies en openluchtvieringen

Het protocol van de R.-K. Kerk schreef al voor dat parochies voor processies op de openbare weg de regelgeving van de lokale overheid moeten volgen. Hetzelfde geldt voor openluchtvieringen op plaatsen die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Parochies die een processie of een openluchtviering willen houden, wordt geadviseerd hierover tevoren contact met hun plaatselijke overheid op te nemen.

Zingen

De richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar. Volgens deskundigen is zingen door koren pas weer verantwoord vanaf het risiconiveau ‘waakzaam’ dan wel als er minder dan 1.200 nieuwe besmettingen per dag zijn. Op dit moment bevindt Nederland zich nog niet op dat risiconiveau. Dit betekent dat voorlopig de richtlijn gehandhaafd blijft dat één cantor of maximaal 4 zangers kunnen zingen. Voor kinderen tot en met 12 jaar kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid heeft aangekondigd te verwachten dat per 30 juni verdere versoepelingen kunnen ingaan.

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen.

Weer met meer mensen samen vieren!

Het is deze maand precies een jaar geleden dat – op 1 juni – de publieke vieringen in de kerken konden worden hervat en dat vanaf 14 juni op het hoogfeest van Sacramentsdag de Heilige Communie weer kon worden uitgereikt. Parochies en hun gelovigen zijn in gezamenlijkheid een lange weg gegaan en gaan nu een tijd tegemoet waarin zij weer met meer mensen samen de Eucharistie kunnen vieren als bron en hoogtepunt van heel het christelijk leven (Vaticanum II, Lumen Gentium 11), tot opbouw van de Kerk in de wereld van nu. Dit vervult de bisschoppen met dankbaarheid en blijdschap.

https://www.rkkerk.nl/versoepeling-van-coronamaatregelen-in-de-r-k-kerk-vanaf-5-juni-2021/#more-11335

Bron: rkk.nl; 2 juni 2021

 

 • Hits: 91

Zomercursus Gregoriaans Den Haag 2021 inschrijftermijn verlengd tot 1 juli

DEN HAAG - De Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert, in nauwe samenwerking met de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium, een bijzondere Zomercursus Gregoriaans. Deze cursus vindt plaats van 23 tot en met 27 augustus 2021 in de Kloosterkerk in Den Haag. De inschrijftermijn is verlengd tot 1 juli 2021.

De Zomercursus is zodanig ingericht dat zangers en dirigenten, muziekstudenten (aan conservatoria en universiteiten) en jonge wetenschappers in diverse ervaringsniveaus kunnen deelnemen. Er wordt gewerkt in 4 groepen, 2 groepen voor zangers en 2 voor dirigenten, beide opgesplitst in basis en gevorderd. Uiteenlopende benaderingen van het gregoriaans komen aan bod, met speciale aandacht voor recente onderzoeksresultaten. De cursus wordt afgesloten met een concert door docenten (& friends), waarin gregoriaans en polyfonie worden gecombineerd, en met een slotpresentatie waarin de cursisten zij aan zij met docenten optreden. Er wordt gestreefd naar 80-100 deelnemers uit binnen- en buitenland.

Meer informatie en aanmelding

Interview (Youtube) van Marjolein Verburg met Anthony Zielhorst over deze bijzondere zomercursus.

 

 • Hits: 103

Theo Tetteroo uit Leidschendam, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

foto33De heer T.W.J. Tetteroo is al meer dan vijfenveertig jaar lang vrijwillig actief voor de Trinitas Parochie in het bijzonder voor de H.H. Petrus & Paulus Kerk in Leidschendam. Onder meer als bestuurslid, secretaris en organist. Hij is bestuurslid bij de R.K. Begraafplaats St. Agatha en biedt daar een helpende hand.
Tevens is hij organist bij de Maria Middelareskerk in Leiden. In 2015 ontving hij de Gregoriusmedaille vanwege zijn grote muzikale verdiensten.

Voorafgaand aan Koningsdag kreeg Theo de onderscheiding door de burgemeester thuis uitgereikt.
Wij feliciteren Theo van harte met zijn welverdiende onderscheiding.

26 april 2021

 • Hits: 106

Beperkte verruiming in R.-K. Kerk voor grote kerkgebouwen met ingang van 29 april 2021

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

Bron: https://www.rkkerk.nl
29 april 2021

 • Hits: 105

Theo Kroon 80 jaar koorzanger

Theo Kroon 80 jaar koorzanger
Theo Kroon geflankeerd door Jos Franken (l) en Theo Vogels (r)

Al een jaar geleden was bij het koor Cantate Domino bekend dat Theo Kroon in januari 2021 zijn 80-jarig (!) jubileum als koorzanger zou vieren. Vele jaren was hij in ons bisdom actief bij de koren in de kerken aan de Haagse Elandstraat, de Parkstraat en van de Bernadettekerk in Rijswijk. Van de geplande feestelijkheden kon door de corona-crisis niets terecht komen. Het bestuur van Liturgisch Koor Cantate Domino (zijn huidige koor) heeft een en ander bij het bisdom aangekaart en zondag 21 februari (Theo’s verjaardag) is een afvaardiging van het koor naar Theo in Voorschoten afgereisd.

Enigszins verbouwereerd en nieuwsgierig werden Jos Vranken (dirigent van het koor) en Theo Vogels (medeoprichter en erevoorzitter) ontvangen. We laten nu de jubilaris zelf aan het woord: "Dank, nogmaals dank. Er zijn zo van die dagen, die je nooit vergeet. Eén daarvan was mijn 89e verjaardag. Want wat was het geval? Ik werd die dag onderscheiden met het erediploma van de Sint Gregoriusvereniging. Waarom? Omdat ik dit jaar 80 jaar koorzanger ben. Twee heren, te weten Jos Vranken en Theo Vogels, kwamen mij dat vertellen. Naast de oorkonde werd mij nog een schitterende sculptuur geworden. Met een inscriptie. Ik was volkomen verrast en perplex voor zoveel eerbewijs. Geweldig! Chapeau! En dan ook nog vele blijken van waardering van medeleden. En ook nog een prachtige bos bloemen voor mijn vrouw Willy. In één woord: Geweldig! Nog een keer: bedankt! Wat moet het over tien jaar wel niet worden?".

 • Hits: 139

Sint-Jozef Hymne

Op 8 december 2020 heeft paus Franciscus het Jozefjaar afgekondigd. Tot en met 8 december 2021 worden we uitgenodigd om het leven van de bruidegom van Maria te overwegen.

Vanwege dit Jozefjaar heeft de Kerkelijke Instelling ‘Sint Gregorius’ van het bisdom Den Bosch (KISG) aan Hans Leenders de opdracht gegeven een hymne te componeren voor de H. Jozef. Een uitgebreid artikel hierover vindt u op de site van KISG in het bisdom Den Bosch.

Naast zangpartijen zijn er als hulp bij het instuderen geluidsbestanden beschikbaar van alle zangpartijen. Er zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar voor: cantor, sopraan en alt, sopraan, alt en bas, sopraan, alt, tenor en bas.
Download geluidsbestanden en zangpartijen.

 • Hits: 148

Gregoriusblad

GregoriusbladHet Gregoriusblad biedt als tijdschrift voor liturgische muziek nieuws, achtergrondinformatie, opinies, muziekbesprekingen, interviews, historische artikelen, tijdschriftenoverzichten. Het geeft aandacht aan hedendaagse liturgische gezangen, kerkmuziek uit het verleden, muziek uit de verschillende kerkelijke tradities, liturgisch-muzikaal beleid, orgelmuziek, muziek voor jongeren en kinderen, gregoriaans. Tweemaal per jaar ontvangen de abonnees een muziekbijlage (van 32 bladzijden) met daarin bladmuziek van nieuwe liturgische composities!

Het Gregoriusblad richt zich op kerkmusici, pastores, liturgisten en allen die op de hoogte willen blijven van recente ontwikkelingen in de liturgische muziek. Het Gregoriusblad is een uitgave van Gooi & Sticht in samenwerking met de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV). Bezoek ook eens de website van het Gregoriusblad, u kunt daar extra materiaal vinden, audio-muziekvoorbeelden en de besproken orgels beluisteren. Inkijk in het nummer van maart 2021.

Voor informatie, abonnementen én losse nummers van het Gregoriusblad en Muziekbijlagen: NSGV abonnementen, Koningin Emmaplein 3, 3016 AA Rotterdam tel. 010 - 281 5171 en e-mail: gregoriusblad@gmail.com.

Van harte aanbevolen voor iedereen die betrokken is bij en op de hoogte wil blijven van alle recente ontwikkelingen in de liturgische muziek.

 • Hits: 136

Zomercursus Gregoriaans 2021 / Summer course in Gregorian Chant 2021

DEN HAAG - De Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert, in nauwe samenwerking met de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium, een bijzondere Zomercursus Gregoriaans. Deze cursus vindt plaats van 23 tot en met 27 augustus 2021 in de Kloosterkerk in Den Haag.

De Zomercursus is zodanig ingericht dat zangers en dirigenten, muziekstudenten (aan conservatoria en universiteiten) en jonge wetenschappers in diverse ervaringsniveaus kunnen deelnemen. Er wordt gewerkt in 4 groepen, 2 groepen voor zangers en 2 voor dirigenten, beide opgesplitst in basis en gevorderd. Uiteenlopende benaderingen van het gregoriaans komen aan bod, met speciale aandacht voor recente onderzoeksresultaten. De cursus wordt afgesloten met een concert door docenten (& friends), waarin gregoriaans en polyfonie worden gecombineerd, en met een slotpresentatie waarin de cursisten zij aan zij met docenten optreden. Er wordt gestreefd naar 80-100 deelnemers uit binnen- en buitenland.

Meer informatie en aanmelding

Interview (Youtube) van Marjolein Verburg met Anthony Zielhorst over deze bijzondere zomercursus.

 

 • Hits: 153

Brief van de bisschop aan wie zich inzet voor de kerkmuziek

Liefde voor de kerkmuziek ten dienste van de liturgie in de parochies

Bij gelegenheid van de gedachtenis van St. Caecilia (22 november) heeft bisschop Van den Hende een brief geschreven aan allen die zich als vrijwilliger en als professional inzetten voor de kerkmuziek ten dienste van de liturgie in de parochies in het bisdom. “Ik ben mij ervan bewust dat de coronapandemie ook heel specifiek de activiteiten van koren en kerkmusici heeft geraakt en beperkt”, schrijft de bisschop.

“Bijzonder is om in deze tijd te zien hoe in verschillende parochies koorleden zich toeleggen op de taak van voorzanger en cantor, ondersteund en begeleid door een organist. In die zin zit de praktijk van de liturgische taak van cantor in de lift. Door die inzet kan er toch sprake zijn van liturgische zang in de vieringen waar noch koren noch de aanwezige gelovigen als gemeenschap kunnen zingen.”

De bisschop groet allen die actief betrokken zijn bij de liturgische muziek in de parochies van harte. “Waar veel mensen in de samenleving en in de Kerk zich alleen voelen of stilstand ervaren als gevolg van de coronapandemie, besef ik als bisschop dat in deze tijd die ondervinding ook leeft bij koorzangers en kerkmusici, wanneer er nauwelijks repetities en kerkmuzikale ontmoetingen doorgang kunnen vinden.”

“Ik hoop en bid dat u uw liefde voor de kerkmuziek ten dienste van de liturgie in onze parochies weet te bewaren, en dat u zich blijft inzetten voor de liturgische zang, al is het zingen in de kerk ook in de komende tijd noodgedwongen beperkt en niet uitbundig. Ik spreek het vertrouwen uit dat we in onze parochies met uw hulp en inzet als vrijwilligers en professionals op het terrein van de kerkmuziek, juist ook in coronatijd de lofzang Gods op bescheiden wijze voortzetten, indachtig de aansporing in de brief aan de Efeziërs: ‘zingt en speelt voor de Heer van ganser harte, zegt voor alles dank aan God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus’ (Efeziërs 5, 19b-20).”

Uit: Nieuws van het Bisdom Rotterdam;  24 november 2020

 • Hits: 153

Geen publieke vieringen zoals de nachtmis op kerstavond in de R.-K. kerken

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag 24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden. Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen.

Het besluit om op kerstavond en in de kerstnacht geen publieke vieringen te laten plaatsvinden nemen de bisschoppen met pijn in het hart. Zij hebben echter vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en strikte maatregelen vastgelegd voor de vieringen. De dagmissen en andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december kunnen wel – zij het maximaal met het beperkte aantal van dertig gelovigen – publiek worden gevierd.

Protocol blijft gelden
Waar er in november nog hoop was om Kerstmis met meer dan 30 mensen te vieren, is die hoop nu vervlogen. De bisschoppen zien zich met het oog op de volksgezondheid genoodzaakt het aantal aanwezigen bij een viering beperkt te houden tot maximaal 30, exclusief bedienaren, medewerkers en zangers. Tijdens de vieringen gelden alle maatregelen en beperkingen die al eerder zijn vastgelegd in het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Dit is inclusief het dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige Communie. De bisschoppen benadrukken dat er ook in de kerstvieringen op Eerste en Tweede Kerstdag geen samenzang kan plaatsvinden en dat koorzang met maximaal vier zangers is toegestaan, alleen in een veilige opstelling.

Buiten de periode van donderdag 24 december 17.00 uur tot vrijdag 25 december 07.00 uur waarin er in het geheel geen publieke vieringen zullen zijn, blijven de vieringen dus publiek toegankelijk, omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.

Tenslotte roepen de bisschoppen nogmaals op om vooral wél Kerstmis te vieren. De vieringen op kerstavond en in de kerstnacht zijn niet publiek toegankelijk, maar zullen wel plaatsvinden en door vele parochies worden uitgezonden via de live stream en ook op NPO2 is via KRO-NCRV om 23.30 uur de nachtmis te volgen. Ook andere vieringen zijn via live stream of televisie mee te vieren. De bisschoppen nodigen iedereen daar van harte voor uit via de speciale website vierkerstmis.nl Via die site kunnen gelovigen onder meer de eigen parochie vinden op internet en zien wat de mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren.
Bron: rkk.nl; 16 december 2020

 • Hits: 137

7000 uur gregoriaanse zang via app

7000 uur gregoriaanse zang via appDe Benedictijnse zusters van de Abdij Notre-Dame de Fidélité de Jouques in het zuiden van Frankrijk stellen 7.000 uur aan opnamen van de Gregoriaanse gezangen die zij dagelijks reciteren, ter beschikking van het publiek.

De 45 zusters van de Franse abdij komen 7 keer per dag bij elkaar om samen het getijdengebed in het gregoriaans te zingen. Drie jaar lang heeft de Amerikaanse musicus John Anderson samen met een technicus de dagelijkse gezangen van de zusters opgenomen.
‘De zusters leven al langer in een soort van tegenstelling’, zegt Anderson tegen The Guardian. ‘Ze leven als gemeenschap geïsoleerd, maar zijn in gebed verbonden met de wereld. Misschien maken wij in deze tijd wel hetzelfde mee: fysiek zijn we geïsoleerd van anderen, maar daardoor zijn we soms emotioneel juist dichter bij elkaar.’

U kunt per dag luisteren, maar zich ook abonneren via de website www.neumz.com.

 • Hits: 155

Gegrepen door gregoriaans

Roderick en Stefan over gregoriaansIn de reeks ‘Roderick zoekt licht’ ontmoet Roderick Vonhögen in Venray de jonge dominicaan Stefan Ansinger OP, die op YouTube een succesvol kanaal met gregoriaanse gezangen heeft. De eeuwenoude traditie van het gregoriaans wil hij graag delen met mensen van nu. Roderick gaat in de leer bij Stefan en ontdekt de fijne kneepjes van het gregoriaans.
De uitzending was op 26 september 2020 op NPO2. Deze is nog terug te kijken via NPOStart.

 • Hits: 164

Cursussen kerkmuziek bisdom Rotterdam weer van start

In oktober 2020 is het cursuspakket kerkmuziek weer van start gegaan in ons bisdom, eerst fysiek met in achtneming van alle maatregelen rond het coronavirus en daarna via onlineteams bijeenkomsten. In totaal nemen zo’n 38 cursisten deel aan dit pakket:

 • Orientatiecursus dirigent en cantorcursus (5)
 • dirigentencursus A (5) kerkmusicus III dirigent (6)
 • HBO cursuskerkmuziek dirigent (4)
 • Orientatiecursus orgel (2), orgelcursus A (3)
 • kerkmusicus III organist (3)
 • HBO cursuskerkmuziek organist (5)
 • Stemvorming (2)
 • Muziek in de liturgie (1)
 • Startcursus Gregoriaans (2).

Door het online aanbod kunnen cursisten ook uitgesteld lessen volgen en opdrachten maken ter verwerking van het online-aanbod.

 • Hits: 157

Nieuw Antiphonale Romanum I voor de Lauden

Antiphonale Romanum IIn de nieuwsbrief van september 2020 berichtten we al dat het Antiphonale Romanum I voor de Lauden is verschenen. Eerder in 2009 verscheen met prioriteit eerst deel II (met het gezongen gregoriaanse avondgebed). Met deze twee boeken in de hand kunnen koren het gregoriaans gezongen ochtend- en avondgebed realiseren op zon- en feestdagen. In het nieuwe deel zijn ook alle antifonen bij de invitatoriumpsalm (ps. 95) opgenomen die voorafgaat aan het dagelijks gezongen getijdengebed. Van groot belang is de uitvoerige inleiding (p. 9-25) die inzicht geeft in de liturgisch en muzikale vormgeving van het gregoriaans gezongen getijdengebed. Deze Latijnse tekst is helaas niet in het Nederlands voorhanden. Voorlopig is alleen een integrale Franse vertaling beschikbaar, gepubliceerd in het Franse tijdschrift Etudes Gregoriennes deel XLVII (2020), uitgave Edition Solesmes. Voor voorbeelden van dit nieuwe boek, zie de website www.ccwatershed.org.
Antiphonale Romanum I en Antiphonale Romanum II zijn te bestellen bij de abdijwinkel St. Gregorius van Abdij St. Benedictusberg te Lemiers www.benedictusberg.nl.

 • Hits: 191

Tropen zum Alleluia im Graduale Romanum - A. Stingl jun.

TropenIn 2020 verscheen een gregoriaanse gezangenbundel met 117 zogenaamde Prosulae (tropen) bij 41 van de 158 Alleluia-versen in het Graduale Novum (Prosula, enk./Prosulae, meerv. = een toegevoegde tekst en melodie, in het Nederlandse trope genaamd, bij een bestaand Alleluia-vers. Prosulae verschijnen vanaf de 10e eeuw in het gregoriaans en bleven in gebruik in de liturgie tot het Concilie van Trente (1545-1563)). Bij alle teksten is een Duitse vertaling opgenomen, alsmede een korte toelichting op ontstaan en historische achtergrond van de prosulae. Met het verschijnen van deze bundel in 2020 is er een voltallige reeks beschikbaar van afzonderlijke bundels met tropen bij Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei en Alleluia. Zie voor meer informatie.  Op deze website kan het boek tevens worden ingekeken! De bundels zijn ook verkrijgbaar via de webwinkel van de abdij St. Benedictusberg in Vaals.

 • Hits: 194

Corona!

Wat waarschijnlijk weinig musici zich hebben gerealiseerd is de betekenis van Corona in het Italiaans: fermate! Dat was dus letterlijk een fermate voor de vocale kerkmuziek tot 1 juli.
Na 1 juli “verdwijnt de Corona” voor de koren, maar gemeenschapszang was bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief (nog?) niet toegestaan. Wat moet u weten?
De relevante informatie treft u aan op de volgende internetsites van respectievelijk het RIVM en Koornetwerk:

www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen
www.koornetwerk.nl/protocol/

Op de site van koornetwerk vindt u de links naar de downloads van het “RIVM Advies koren 30 juni 2020” en het “Protocol + richtlijnen koorsector update 30 juni”.
Neem goede nota van alle voorwaarden die verbonden zijn aan de uitvoering van het protocol van het RIVM en Koornetwerk.

In de week van 6 juli publiceert de bisschoppenconferentie een verruiming van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Deze verruiming betreft met name de mogelijkheden rondom het vieren van de sacramenten zoals de doop, de eerste heilige communie, het vormsel en de priester- en diakenwijding. Daarnaast wordt het zingen door koren onder voorwaarden weer mogelijk: www.rkkerk.nl.

Specifieke tips in het kerkgebouw en/of de repetitieruimte:

- Afhankelijk van de plaats van uw koor in het kerkgebouw moet u nagaan wat in uw situatie mogelijk is bij een zigzag opstelling én een ruimte van 1,5 meter rondom elke koorzanger.
- Lukt deze opstelling niet op de plaats waar normaliter het koor stond opgesteld, kijk dan of dit op een andere plaats in het kerkgebouw wel mogelijk is. Een opstelling achter het altaar op het priesterkoor is niet toegestaan.
- Is uw koor hoe dan ook te groot in aantal leden, kijk of u het koor in secties kunt onderverdelen zodat afwisselend per zondag verschillende secties zingen.
- Bij gebruik van orgel of piano, vergeet niet na afloop de toetsen, de registertrekkers of registerwippers, speelhulpen en combinatietoetsen, de orgelbank en de speeltafel (rolluik) te desinfecteren. Wrijf alle oppervlakken na reiniging goed droog, zodat de alcohol in het reinigingsmiddel niet het hout of plastic aantast.
- Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek.
- Laat ieder koorlid zijn eigen materialen mee terug naar huis meenemen of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker, ook neemt ieder koorlid zijn eigen potlood of pen en gum mee.
- Zorg ook voor een gezangenbundel met de naam van het koorlid. 
- Laat iedere gebruiker zelf zijn map en bundel terugzetten in een plastic krat of kast. Laat ieder koorlid ook individueel zelf zijn map en bundel pakken uit krat of kast.
- Zorg dat op de rug van map en bundel van ieder koorlid de naam zichtbaar is, zodat iemand niet de bundels en mappen van andere koorleden aanraakt tijdens het ophalen van zijn eigen spullen.

In het septembernummer van het Gregoriusblad verschijnt een artikel over de keuze van liturgische muziek met het in acht nemen van het protocol voor kerkelijke bedienaren van de Nederlandse Bisschoppenconferentie (zie website rkkerk.nl.)

 • Hits: 317

De nieuwe ‘sculptuur’ meerdere keren uitgereikt

Logo NSGV 4De nieuwe sculptuur van de NSGV is inmiddels 'ontdekt' door onze RK-koren en al een aantal keren uitgereikt aan koren en individuele personen. De sculptuur is van transparant plexiglas, 20 cm hoog, 2 cm dik en met de afbeelding van een oor waarachter geluidsgolven zichtbaar zijn; oor en geluidsgolven zijn uitgefreesd.
De afbeelding in de sculptuur verwijst naar het oor van paus Gregorius de Grote, die, zoals de legende ons heeft overgeleverd, door een duif de gregoriaanse melodieën in zijn oor kreeg ingefluisterd. Ontwerpster Marijke Kamsma is ook verantwoordelijk voor de huisstijl van de NSGV, waarin naast het oor en de geluidsgolven ook de duif prominent is afgebeeld.

De sculptuur is positief ontvangen door de koren; wie de sculptuur zag of zelf uitgereikt kreeg(!) was enthousiast over het mooie ontwerp van Marijke Kamsma. De sculptuur kan worden uitgereikt bij gelegenheid van jubilea van koren, dirigenten, organisten of koorleden met grote verdiensten. Op de sculptuur kan een tekst worden gegraveerd.
Jubilea en bijbehorende onderscheidingen zijn doorgaans verbonden aan een (bereikt) aantal jaren, maar - reactie van een ontvanger - "dit is gewoon een mooi cadeau en een blijvende herinnering" dat ook los van jubilea kan worden uitgereikt als blijk van waardering, als dank, maar ook bijvoorbeeld bij het afscheid van een koorlid.

Een sculptuur kost € 65,00 (exclusief graveren). Het graveren kost - afhankelijk van de hoeveelheid tekst - rond de € 25,00 en wordt indien wenselijk voor de aanvrager uitgevoerd tegen kostprijs. Aanvragen kan via het aanvraagformulier op www.nsgv.nl/index.php/service/procedure. Meer informatie via nsgvlandelijk@gmail.com of telefonisch op 06-361.456.94 (coördinator NSGV).

 • Hits: 275

Partituren uit het kwartaalblad Continuo

De NSGV is begonnen alle composities waarvan de rechten bij de NSGV liggen, te publiceren op www.nsgv.nl/index.php/winkel/20-bladmuziek-nsgv.

Van veel partituren kan nu al een voorbeeld worden ingezien door op de betreffende titel te klikken. Alle andere titels zullen binnen een paar maanden op de website staan. Composities kunnen besteld worden door een e-mail te schrijven naar nsgvlandelijk@gmail.com.

 • Hits: 284

Uitgaven van Annie Bank verhuisd naar nieuw webadres

Edition Ferrimontana is sedert een aantal jaren de nieuwe eigenaar van uitgeverij Annie Bank. Annie Bank was tot voor kort te bereiken via de websites www.anniebank.nl,  www.koormuzieknet.nl en www.excellentmusic.nl. Deze websites zijn offline gehaald. Uitgaven van Annie Bank zijn thans te bereiken via www.musikalspezial.de/annie-bank.html.

 • Hits: 817