Gregoriaanse Kring Rotterdam

Op 26 november 2022 start in Rotterdam een ‘Gregoriaanse Kring Rotterdam’. 
Een Gregoriaanse Kring bestaat uit een groep liefhebbers van het gregoriaans, die eenmaal per maand samenkomt om zich zingend te verdiepen in het gregoriaanse repertoire, behorend bij de betreffende periode van het kerkelijk jaar. Een Gregoriaanse Kring geeft geen uitvoeringen. 
Op dit moment zijn reeds Kringen in Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Culemborg, Groningen (i.o.), Eindhoven en Nijmegen (gregoriaans-platform.nl > Gregoriaanse Kring).

Er wordt gezongen met aandacht voor onder andere de relatie van tekst en muziek, het tekstritme en de neumennotaties van de oude handschriften. Het zingenderwijs 
bestuderen van de gezangen staat echter centraal. Er wordt niet naar een uitvoering toegewerkt.
De zangers krijgen van tevoren bladmuziek via e-mail toegestuurd en worden gevraagd zich thuis voor te bereiden. Hoewel er geen toelatingseis is, wordt van de
deelnemers verwacht dat zij enige ervaring hebben met het zingen van gregoriaans of bereid zijn zich hierin te verdiepen.
In Rotterdam zal de Kring iedere laatste zaterdag van de maand bijeenkomen.

Start: 26 november 2022.
Tijd: van 9:45 tot 12:30 uur
Plaats: Eendrachtskapel, Eendrachtsstraat 95 Rotterdam
De Gregoriaanse Kring Rotterdam staat onder leiding van Ed Catijn. 
Meer informatie of aanmelding? Mail naar ed.catijn@me.com of bel 06 384 56 55

 • Hits: 1

Scratchdag gemengd koor ‘Commune Psalmen’ op 8 oktober

Tijdens de scratchdag op zaterdag 8 oktober 2022 maakt u kennis met zeven nieuw gecomponeerde antwoordpsalmen die worden aangeduid met de term commune psalmen en twee nieuwe gezangen. De Latijnse term ‘commune’ (lett. gemeenschappelijk), wijst erop dat deze antwoordpsalmen gezongen kunnen worden op de gemeenschappelijke zondagen van een specifieke liturgische periode. De refreinen van deze composities zijn uniform getoonzet voor alle koortypen, zodat het volk altijd kan meezingen, ongeacht welk koor er zingt. U ontvangt alle koorzettingen op de scratchdag. Naast de commune psalmen worden ook nog twee nieuwe composities voor algemeen gebruik ingestudeerd.

Locatie: St. Paulus’ Bekeringkerk, Merellaan 352, Capelle aan den IJssel

 • Hits: 19

Start nieuwe cursuspakket 29 november 2022

Op de website Kerkmuziekopleiding https://www.kerkmuziekopleidingen.nl/cursussen.php treft u de nieuwe cursusfolder 2022-2023 aan. Er zijn korte cursussen van een paar bijeenkomsten en meerjarige opleidingen voor organist (cursussen op drie niveaus), koordirigent (cursussen op drie niveaus), cantor, koorzanger en voorganger. Het cursusseizoen loopt van oktober tot juli van elk jaar. Iedereen kan zich inschrijven als cursist/student. De start is op zaterdag 29 oktober 2022.

 • Hits: 6

Afscheid Louise Hillen in Voorschoten

Afscheid Louise Hillen in VoorschotenOp zondag 26 juni heeft Louise Hillen afscheid genomen van de parochie H. Laurentius en Moeder Gods in Voorschoten als dirigent-organist en kerkmusicus. Haar voortijdig vertrek had te maken met de gevolgen van een verkeersongeluk met hersenletsel 18 jaar geleden.
In een feestelijke eucharistieviering met als celebrant Rochus Franken, met zang en orgelspel door Louise zelf, het koor en collega dirigent-organist Richard Bot werd zij toegesproken door diaken Peter Winnubst, de vicevoorzitter van de Parochie H. Augustinus Pim Kouwenhoven en de voorzitter van het koor Hubert Beuman.

Haar lange loopbaan begon reeds op 11-jarige leeftijd waarbij ze de zondagse hoogmis op het orgel in Bredevoort begeleidde. Als organist heeft ze gewerkt in de St. Michaëlparochie en het Ziekenhuis Stadsmaten te Enschede. Verder was ze organist in Stompwijk, dirigent-organist in Vlaardingen en de laatste 21 jaar dirigent-organist in Voorschoten en Zoetermeer. Daarnaast heeft Louise functies vervuld voor de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het Hoofdbestuur, Diocesaan bestuur bisdom Rotterdam en was zij lid van de Diocesane Beleidscommissie voor Liturgie en Kerkelijke Kunst. Verder gaf ze cursussen voor cantores, muziek in de liturgie en was ze gecommitteerde bij kerkmuziekexamens.

Ze werd onderscheiden (foto Gerard van Dommelen) met de Gouden Gregoriusmedaille aangevuld met het 50-jarig draaginsigne, voor ruim 53 jaar inzet voor de kerkmuziek en met de Laurentiuspenning van de parochie H. Laurentius en Moeder Gods voor haar grote betrokkenheid en inzet in de parochie.
Na de eucharistieviering was er een receptie in het Bondsgebouw waar Louise werd toegezongen en in het zonnetje gezet.

Louise heeft tevens haar werkzaamheden in de H. Nicolaasparochie in Zoetermeer om dezelfde reden beëindigd. Zij was daar als dirigent/organist van het Rouw- en Trouwkoor Cantemus Domino 16 jaar werkzaam. Als uiting van dankbaarheid naar Louise wordt een kerkmuzieksymposium in Zoetermeer georganiseerd op zaterdag 17 september.

 • Hits: 27

Symposium “Spiritualiteit van het zingen & beleid kerkmuziek”

m.m.v. Thomas Quartier en Richard Bot, Karina Makarova, pianiste, Nelma van Zanen, soliste, Carla Pauw, dwarsfluitiste, Cantemus Domino en Dansgroep.

Zaterdag 17 september 2022 13.30-17.00 uur
Nicolaaskerk, Dorpsstraat 24, Zoetermeer
Kosten: gratis.

Aanmelden bij ineke.vooijs@gmail.com o.v.v. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en het aantal personen. Na aanmelding ontvangt u een toegangsbewijs. Toekenning van toegangsbewijzen geschiedt in volgorde van ontvangst/ aanmelding.

Lezingen door Prof. Dr. Thomas Quartier, Spiritualiteit van het zingen, in het bijzonder van de psalmen en Dr. Richard Bot MMus, “Zo zijn onze manieren….” - De samenhang tussen beleid en liturgische functionaliteit van kerkmuziek – Thomas Quartier is theoloog en filosoof en onder andere Theoloog des Vaderlands, Richard Bot is theoloog en musicus.

 • Hits: 26

Nieuwe cursusfolder Kerkmuziekopleidingen 2022-2023

De nieuwe folder 2022-2023 van het hele cursuspakket kerkmuziek voor het Bisdom Rotterdam komt weer uit medio juli. Alle info is dan te vinden via de website Kerkmuziekopleidingen in het Bisdom Rotterdam. Plan je/uw eigen leerroute binnen een groot cursusaanbod.

 • Hits: 12

Gregoriusblad 1876-1959 digitaal in Delpher

In Delpher vind je miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften. Sinds kort 83 jaargangen van het Gregorius blad (1876-1959). Zoek via de term Sint Gregorius-blad in de tijdschriftoptie op www.delpher.nl. Later komen meer jaargangen van het Gregoriusblad digitaal beschikbaar.

 • Hits: 8

Nieuw boek: 'De restauratie van het gregoriaans, een gebed zonder end'

Boek restauratie gregoriaansDe Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen heeft in eigen beheer een derde boek op de markt gebracht. Na 'Hoogtepunten uit de gregoriaanse traditie' en 'Lebuinus herontdekt' verscheen onlangs van de hand van Jacques Janssen 'De restauratie van het gregoriaans, een gebed zonder end'.

DE COMPLETE GESCHIEDENIS VAN HET GREGORIAANS VANUIT DE OPTIEK VAN EEN CULTUURPSYCHOLOOG
Jacques Janssen, hoogleraar cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit, meende in 2018 nog drie jaar nodig te hebben om zijn boek met de titel 'De restauratie van het gregoriaans, een gebed zonder end' te voltooien. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn, want in september 2018 is hij geheel onverwacht overleden. De in het manuscript nog ontbrekende delen zijn voltooid door de Schola Cantorum Karolus Magnus uit Nijmegen.

De schola eert zijn voormalige voorzitter met deze postume uitgave. In 5 hoofdstukken en 35 paragrafen wordt de geschiedenis van het gregoriaans niet alleen beschreven, maar eerst en vooral in de bedding van de bredere cultuur geplaatst. Daarbij worden verbanden gelegd met verschillende takken van de wetenschap: kerkgeschiedenis, filosofie, theologie, klassieke talen, geschiedenis, liturgie, psychologie, kunstgeschiedenis, literatuur en muziek. In de marge van de hoofdtekst worden bijna 40 vaak verrassende uitstapjes gemaakt naar deelonderwerpen. Bijzonder aan dit boek is ook dat Jacques Janssen de voortgang van zijn verhaal veelal koppelt aan persoonlijke herinneringen en voorvallen. Het is in feite één grote cultuurhistorische vertelling.

De restauratie van het gregoriaans, een gebed zonder end omvat 477 pagina’s, telt meer dan 300 illustraties en kan worden doorzocht op bijna 1.000 trefwoorden. Het kost - exclusief verzendkosten - tót 1 september 2022 € 49,50 en daarna € 54,50. Het boek is te bestellen via het contactformulier op de website van de schola Cantorum Karolus Magnus te bestellen. Zie: www.karolus-magnus.nl.

 • Hits: 20

Zomerfeest van Sint-Maarten met nieuwe interpretaties van tiende-eeuwse muziek

Zomerfeest UtrechtOp 3 en 4 juli 2022 viert Utrecht het zomerfeest van stadspatroon Sint-Maarten bij gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de stad. Als hoogtepunt van de festiviteiten is in de Domkerk de muziek te horen die bisschop Radboud van Utrecht aan het begin van de tiende eeuw componeerde voor het zomerfeest van de patroonheilige.

Radbouds composities schilderen in tekst en muziek een portret van een felix locus, een gelukkige stad, ondanks roerige tijden. De muziek is opgetekend in een kostbaar twaalfde-eeuws manuscript, in bezit van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Het Gregoriaans Koor Utrecht laat Radbouds muziek opnieuw klinken op basis van nieuwe interpretaties van deze middeleeuwse muzieknotatie, resultaten uit het onderzoek van de Utrechtse musicoloog Leo Lousberg.

Voor het feest deze zomer onderzoeken wetenschappers en studenten samen met zangers van het Gregoriaans Koor Utrecht de verbindende betekenis van Sint-Maarten voor de inwoners van Utrecht, van toen en nu. Naast middeleeuwse muziek omvat het feestprogramma een tentoonstelling in de Domkerk, een symposium en een documentaire. Zie: https://hetwondervansintmaarten.nl/.

 • Hits: 20

Jokolo wint laatste Nationaal Jongerenkorenfestival

Jongerenkorenfestival 2022Jongerenkoor Jokolo uit Nijmegen heeft zaterdag 28 mei de eerste prijs op het Nationaal Jongerenkorenfestival gewonnen. “Wat een krachtige groep met een vakman (Jelle Roosen) als dirigent”, aldus de vakjury tijdens de prijsuitreiking. Ook bij de publieksjury was Jokolo favoriet dit jaar. Het festival is dit jaar voor het laatst gehouden.


Aan het Jongerenkorenfestival in Rijsbergen deden dit jaar 8 koren mee. Uiteraard gingen er ook andere koren met een beker naar huis. De prijs voor de beste liturgische uitstraling ging naar Corbulo. Willibrordus ontving van de vakjury de 2e prijs met grote complimenten voor de kleine groep die met enkel sopranen en alten op het podium stond. De vakjury benoemde daarbij dat zij de mannenstemmen niet helemaal miste. De 3e plaats was voor Chantiel, een grote naam binnen het korenfestival dat in het bijzonder veel lof kreeg voor het vasthouden van haar grote kwaliteit met veel nieuwe jonge leden.

 • Hits: 17

De liturgische vernieuwing in Nederland na Vaticanum II

Vaticanum IIGerard Lukken schreef een antwoord op het proefschrift van Samuele Marcantognini ‘La riforma liturgica postconciliare in Olanda. Accoglienza, evoluzione e prospettivo per il futuro’. Lukken bespreekt Marcantognini’s enge beschrijving van de postconciliaire liturgische vernieuwing in Nederland. Met zijn publicatie wil Lukken de dialoog aangaan over de ontwikkeling van zowel de postconciliaire liturgische vernieuwing als de liturgische studies in Nederland. De tekst is in het Nederlands geschreven en wordt verspreid via de website van het Irilis.
 • Hits: 21

Website Gregoriusblad

Website GregoriusbladDe site gregoriusblad.nl is per 1 juni 2022 in de lucht. Met gregoriusblad.nl wil de redactie van het Gregoriusblad niet alleen de zichtbaarheid van het Gregoriusblad vergroten, maar ook een platform bieden voor informatie die niet of niet via de driemaandelijkse editie van het Gregoriusblad beschikbaar is. De nieuwe site biedt naast documentatie van de edities, de muziekbladen, artikelen, naslag en verwijzingen ook actueel kerkmuzikaal nieuws en een agenda met kerkmuzikale evenementen. Uiteraard kunnen nieuwe abonnees zich abonneren op het Gregoriusblad. Ga eens een kijkje nemen op gregoriusblad.nl !

 • Hits: 17

Hoflaan Wandelconcert 2022: op reis!

Rotterdam-Kralingen – Iedereen mag weer op reis en wil op reis. Bij het Hoflaan Wandelconcert is het een reis van voeten en oren. Het concert op vrijdag 8 juli start met organist Eric Koevoets om 20:00 uur in de St. Lambertuskerk. In de pauze wandelt het publiek door de prachtige Hoflaan naar de andere hoek. Daar zet organist Wouter van der Wilt het concert voort. Zo dompelt het publiek zich in één avond onder in twee heel verschillende sferen qua orgel en kerk, een muzikale reis!

De toegang is gratis met een vrije gift na afloop (richtbedrag € 10,-- p.p.). Aanmelden vooraf via venster-op-muziek-lambertus.com/agenda/

Eric Koevoets start het concert in de Lambertuskerk, waar hij het poëtische Maarschalkerweerdorgel bespeelt. Hij laat werken horen van onder meer Johann Sebastian Bach en César Franck. Met een korte voetreis door de lommerrijke Hoflaan met haar prachtige bebouwing arriveert het publiek in de Hoflaankerk op de andere hoek. Wouter van der Wilt zet daar het concert voort op het neo-barokke Van Vulpenorgel. Hij speelt stukken van Buxtehude, Johann Sebastian Bach en improviseert in twee delen het stuk Réflections.

Waar en wanneer? Het concert op vrijdag 8 juli begint om 20.00 uur. De St.-Lambertuskerk, Oostzeedijk Beneden 1-3 te Rotterdam-Kralingen, is open vanaf 19.30 uur. Aanmelden vooraf via venster-op-muziek-lambertus.com/agenda/. De beste parkeermogelijkheid (vrij parkeren) is bij ‘Arboretum Trompenburg’/ ‘Excelsior’ aan de Honingerdijk, 7 minuten lopen van de kerk verwijderd. Openbaar vervoer: tram 21 en 24 (halte Avenue Concordia) - metro (halte Voorschoterlaan). Zie ook lambertuskerk-rotterdam.nl en rotterdamorgelstad.nl.

 • Hits: 27

Jaap Zwart geeft orgelconcert in Maria van Jessekerk te Delft

Op zondagmiddag 3 juli a.s. komt de docent van het Amsterdams conservatorium en organist te Hattem en Hasselt, gastorganist Jaap Zwart naar de Maria van Jessekerk in Delft voor een concert.
Voor zondagmiddag 3 juli a.s. heeft Jaap een verrassend programma samengesteld. Het thema dit jaar is de herdenking van de 200-jarige geboortedag van de bejubelde Franse organist/ componist César Franck. Van hem laat hij horen “Prélude, Fugue et Variation” en sluit hij het concert af zijn Choral III. Het bijzondere van zijn programma is dat hij daarnaast Nederlandse Fran(k)cofielen heeft geprogrammeerd. Bekende Nederlanderse componisten die geïnspireerd zijn door het werk van César Franck. Van Jan Nieland laat hij horen “Toccata per organo”, en vervolgens de “Premier Choral” van Hendrik Andriessen. Ook is te horen de “Deuxième Choral” van Jacob Bijster. De 4de Fran(k)cofiel waarvan werk is te horen is Cor Kint. Van hem wordt gespeeld “Prelude Pastoral”. Tijdens het concert is het spel van Jaap Zwart te zien op groot beeldscherm. De toegangsprijs is 10 euro (kinderen tot 12 jaar kunnen gratis naar binnen). De entree kan contant of per pin worden voldaan aan de deur.
Lees meer op de website: www.veenswijkorgel.nl

 • Hits: 13

Kerkmuziekonderzoek Nederland

LiedboekenTheoloog en musicus dr. Hanna Rijken onderzocht de ‘kerkmuzikale ontwikkelingen in Nederland in de afgelopen jaren na het verschijnen van het Liedboek in 2013’ en presenteerde de resultaten eind 2021. Er deden 600 gemeentes en parochies mee van in totaal 22 denominaties.

In de PKN zijn er twee grote tendensen. Enerzijds een beweging richting oecumenisch-protestantse liturgie, met ook koorzang, aandacht voor het kerkelijke jaar, vespers en met meer gezongen onderdelen, zoals een gezongen geloofsbelijdenis of het Kyrië en het Gloria. Anderzijds is er een beweging met meer lichte muziek, soms richting evangelische liedcultuur. In bepaalde delen van met name de PKN zijn beide bewegingen aanwezig, en dat kan soms tot spanning en polarisatie leiden.

Daarnaast zijn er uit de resultaten drie stromen te onderscheiden: de stroom die het Liedboek (2013) gebruikt, de stroom die veelal uit Opwekking zingt en de stroom die zingt uit het Psalmboek van 1773. De stromen Liedboek en Opwekking zijn in de praktijk twee gescheiden werelden. Verder zijn er veel gemeenten die naast hun hoofdbundel uit een tweede bundel zingen. In Nederland bestaat een enorme diversiteit op het gebied van muziekpraktijken en er is veel dicussie over de veranderingen die daar bijhoren.

Kijkend naar de betekenis van het lied achten de respondenten het kerklied ‘onmisbaar’, ‘cruciaal voor een eredienst’ en ‘van onschatbare waarde’. Sommigen geven aan niet te kunnen geloven zonder het kerklied of niet meer naar de eredienst te komen als er niet meer gezongen zou worden. Ook het verbindende karakter van muziek wordt genoemd, zowel ‘de onderlinge verbondenheid’ als ‘de verbinding met God’. De zang maar ook breder de muziek, is als een voertuig dat de ziel omhoog beweegt naar God, als een middel om te naderen tot Gods liefde.

 • Hits: 23

Organistendag in Leeuwarden op 24 september 2022

Bonifatiuskerk_Leeuwarden_AdemaorgelOp 24 september 2022 is de jaarlijkse organistendag, georganiseerd door de SGGL, in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Dit jaar vindt de organistendag plaats in de Bonifatiuskerk te Leeuwarden. De dag begint om 10.00 uur en eindigt rond 16.00 uur.

In deze kerk staan twee bijzondere orgels: een Cavaille-Coll orgel uit 1886 en een nieuw Adema-orgel uit 2022 waar bij de bouw een substantieel deel van het oude pijpwerk gebruikt werd dat afkomstig is uit het oude Adema-orgel in deze kerk uit 1899. Beide orgels staan in een zekere relatie tot elkaar. De gebroeders Adema bouwden in 1871 een nieuw orgel voor de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Zij werden hierbij geïnspireerd door de Franse orgelbouwer Cavaillé-Coll en het resultaat was een instrument dat voor die tijd voldeed aan gebroeders Adema mee in hun latere instrumenten. Ook het huidige Adema-orgel in de Bonifatiuskerk staat nog geheel in deze Frans-Nederlandse traditie.

Tijdens de studiedag op zaterdag 24 september zal docent Mark Heerink beide orgels demonstreren en vertellen over hun ontstaansgeschiedenis. Daarnaast zal hij enig eenvoudig orgel- en harmoniumrepertoire aanreiken waarbij ook aandacht is voor de vertaalslag van harmonium naar orgel. Verder komen aan bod de speeltechnieken in de 19e eeuw, de ontwikkeling van het orgelrepertoire, orgelbouw in de 19e eeuw, en de kerkmuzikale praktijk rond deze orgels in de Rooms Katholieke kerken in de tweede helft van de 19e eeuw in Nederland.

Om de orgels te kunnen bespelen moet u zich van tevoren opgeven. Er is per deelnemer 15 minuten beschikbaar en maximaal twaalf deelnemers kunnen de orgels bespelen. Tijdens de bespeling wordt u geassisteerd door docent Mark Heerink. U kunt zich tot en met 18 september 2022 voor deze dag aanmelden bij Lisette Winter van het Bisdom Groningen-Leeuwarden (l.winter@bisdomgl.nl). Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om het Adema-orgel te bespelen, geef dit dan ook aan in uw mail. Voor het bespelen van het Ademaorgel geldt, wie het eerst komt, die het eerst maalt. Heeft u vragen over deze dag, dan kunt u daarvoor terecht bij Anton Lukassen (aaluka@home.nl) of Boudien Janssen (pbjanssen@hetnet.nl).

 • Hits: 33

Noteer vast in uw agenda: Dag van het Gregoriaans op 8 oktober 2022 in Franeker

Save the day: de Dag van het Gregoriaans vindt dit jaar plaats op 8 oktober in de magnifieke Martinikerk in het Friese Franeker. Het wordt een mooie en intensieve dag met lezingen, workshops, een lunchconcert en afsluitende vesperviering. Het volledige programma staat binnenkort op de website van het Gregoriaans Platform.

Zaterdag 8 oktober 2022, Martinikerk - Franeker

 • Hits: 32

Middenkorenfestival in Rijsbergen

St. Bavokerk te RijsbergenNa een rondreizend leven gaat het Nationaal Middenkorenfestival zich settelen: met ingang van 2022 is Rijsbergen de plaats waar het allemaal gaat gebeuren.
Het bestuur van Code-Music is blij dat de organisatie van het Nationaal Jongerenkoren Festival (NJKF) dat jaarlijks in Rijsbergen plaatsvindt, nu ook het Nationaal Middenkorenfestival (NMKF) onder haar vleugels neemt.
Al 30 edities bestaat het NJKF. Honderden koren met samen duizenden jongeren hebben al die jaren tijdens het festivalweekend gezongen, muziek gemaakt en gefeest in dit Brabantse dorp.
Op zaterdag 28 mei zal het NJKF plaatsvinden, op zondag 29 mei het NMKF. Noteer deze datum in je kooragenda!
Alle middenkoren die bekend zijn bij Code-Music zullen een uitnodiging ontvangen via de organisatie van het NJKF.

 • Hits: 22

Notre-Dame Parijs

De Franse president Macron had destijds kort na de brand aangekondigd dat alles in het werk zou worden gesteld om het monument in 2023, vijf jaar na de brand, te kunnen heropenen. Door de complexiteit van de werken en bijkomend onderzoek is die streefdatum inmiddels bijgesteld. Volgens de huidige plannen moet het monument op uiterlijk 16 april 2024 opnieuw voor de eredienst worden opengesteld. In de aanloop naar het bezoek van de president werd duidelijk gemaakt dat de kathedraal inmiddels volledig is geconsolideerd en veilig gemaakt.

Notre Dame

De komende weken starten de restauratiewerken binnen in de kathedraal. Tegelijk zijn al verschillende werken aan de buitenkanten van de kathedraal gestart, zoals het kappen van de stenen voor de reconstructie van de bogen van de gewelven in een steengroeve van de Oise en de restauratie van het grote orgel in werkplaatsen in Corrèze, Hérault en Vaucluse. Daarnaast wordt ook fors werk gemaakt van de restauratie van de 22 schilderijen op groot formaat uit de 17de en 18de eeuw in de kathedraal (met o.m. de zogenaamde 'mays', de grote schilderijen die door de broederschap van Parijse goudsmeden tussen 1630 en 1707 jaarlijks werden geschonken) en wordt een 1.000-tal eiken gezaagd in 45 zagerijen, verspreid over heel Frankrijk.


Steigers en torenspits
Volgens de rector van de kathedraal, aartspriester Patrick Chauvet, wordt de komende maanden ook een tijdelijke vloer gelegd en worden tussen de 300 en 500 ton steigers in het kerkgebouw geplaatst, onder meer voor de consolidatie van de gewelven en de heropbouw van de torenspits. Chauvet betwijfelt of de datum van april 2024 volledig wordt gehaald. Maar eventueel wordt de kathedraal alleen heropend voor de religieuze vieringen of worden delen van de kerk enkel opengesteld voor aanbidding en bezoek. Maar zonder enige twijfel valt er ook na 2024 nog veel werk te doen. Ook Christophe-Charles Rousselot van de Notre-Dame Stichting is ervan overtuigd dat de kathedraal vanaf 2024 slechts gedeeltelijk toegankelijk zal zijn. Allicht worden alleen het koor en het transept opnieuw vrijgegeven.
(bron: kerknet.be; 15 april 2022)
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/president-macron-bezoekt-notre-damekathedraal

 • Hits: 25

Verschueren orgel krijgt tweede leven in Kanis (Kamerik)

Overhandiging sleutel orgel aan dirigentOp zaterdag 5 maart jl. is het Verschueren orgel uit de voormalige St. Jan de Doper/O.L.V. Visitatiekerk te Schiedam officieel overgedragen aan de parochie Pax Christi, locatie H. Hippolytuskerk, Kanis (Kamerik). De herbestemming van dit orgel is een geslaagd voorbeeld van hoe een orgel een tweede leven kan krijgen na sluiting van een kerkgebouw.

Marcel Kooijman, dirigent en Ronald Kooijman, organist tijdens de ingebruikname op 5 maart jl.Het orgel van de kerk van Onze Lieve Vrouwe Visitatie en de Heilige Johannes de Doper te Schiedam werd in deze kerk in 2001 geplaatst door de firma Slooff. Het was afkomstig uit de kloosterkapel van de Zusters Dominicanessen te Volendam, waar het in 1964 door Verschueren was geplaatst. Het orgel is van het type "Bach" met een aangepast frontontwerp.

Het orgel beschikt over 5 registers met aangehangen pedaal. Orgelmaker Elberts verzorgde de overplaatsing van Schiedam naar Kanis.

Verschueren orgel in de zuiderzijbeuk van de Hippolytuskerk te KanisHet is een wonder hoe het orgel perfect past op de huidige plaats in de Hippolytuskerk. Het lijkt of dat het gebouwd is voor de plaats. Het orgel klinkt uitstekend in de fraaie akoestiek van deze kerk. Ondanks de bescheiden omvang heeft het voldoende draagkracht voor begeleiding van koor- en volkszang. Uiteraard blijft het Maarschalkerweerd orgel op het west doksaal in gebruik voor literatuurspel en volkszang bij intrede en slotzang.
Er is een geluidsopname beschikbaar van de ingebruikname van het orgel op 5 maart 2022 met het gemengd St. Hippolytuskoor. Op aanvraag kunnen we u deze toesturen: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl.

 • Hits: 27

Muziekbibliotheek paus Franciscus

Muziekbibliotheek paus FranciscusOnlangs heeft Paus Franciscus bijna 2.000 cd's en 19 vinylplaten geschonken aan de Pauselijke Raad voor Cultuur. Deze privécollectie van Paus Franciscus bestaat, volgens kardinaal Gianfranco Ravasi, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Cultuur, grotendeels uit klassieke muziek, maar ook: een oud album met de grootste hits van Edith Piaf; Argentijnse tangomelodieën, vooral van Astor Piazzolla; en een verzameling van 25 discs van Elvis Presley’s gospelliederen. Kardinaal Ravasi begon meer dan drie jaar geleden met het beheren van de muziekcollectie van de paus. Het begon toen de paus hem een paar cd's stuurde, waarin stond dat hij wist hoeveel de kardinaal ook van muziek hield. De Pauselijke Raad voor Cultuur beschikt over een gedetailleerde gecatalogiseerde lijst van 1.728 cd's en 19 platenalbums van de paus.

Hoewel sommige opnames deel uitmaken van de persoonlijke collectie van de paus, zijn veel opnames geschenken die de paus in de loop der jaren heeft ontvangen. Ze bestrijken een breed scala aan genres. De liefde van paus Franciscus komt voort uit het luisteren naar operaprogramma op de radio met zijn moeder toen hij nog een jongen was. Zo bevat de collectie de volledige verzameling opnamen in het Teatro Colón (hoofdoperahuis) van Buenos Aires.

De paus stuurt kardinaal Ravasi regelmatig nieuwe cd’s met handgeschreven notities met buitengewone, deskundige opmerkingen over het stuk. Volgens Ravasi kun je zien dat hij aandachtig naar de muziek luistert. Kardinaal Ravasi verzamelt al het commentaar dat hij te zijner tijd wil publiceren. Ook wordt onderzocht hoe de pauselijke muziekbibliotheek open kan staan voor experts, aangezien de collectie een indicatie is van de persoonlijkheid en cultuur van Paus Franciscus.
(bron: Culture e Fede – (Cultures and Faith), Pauselijke Raad voor cultuur)

 • Hits: 67

Jos Siebers 65 jaar dirigent-organist

Jos SiebersIn de parochie Sint-Maarten in Voorburg vindt op 1 mei de viering plaats van een bijzonder jubileum, het 65-jarig jubileum van dirigent-organist Jos Siebers.
In mei 1957 werd hij officieel in die dubbelfunctie aangesteld in de Goede Herder parochie in Voorburg, die in 2008 fuseerde tot de huidige parochie Sint-Maarten.
Jos is sinds die tijd als dirigent-organist verbonden aan het parochieel zangkoor, dat nu – na de fusie – het Parochiekoor Sint Maarten heet en wekelijks de viering in de Martinuskerk in Voorburg verzorgt.

Jos is al 65 jaar in dienst van zijn parochie, die hem dan ook veel dank verschuldigd voor zijn altijd bijzonder trouwe aanwezigheid en altijd positieve inzet en inbreng.
Ook in de buurtparochies is hij een graag geziene gast dirigent-organist, waarop nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan.
In de coronatijd is Jos inmiddels (op zijn 80e) een heuse YouTube-er geworden, want een jaar lang vonden alle repetities online plaats.
Het jubileum wordt gevierd (onder voorbehoud) op zondag 1 mei a.s. met een eucharistieviering en een concert.

In de viering om 09.30 u zingt het Parochiekoor Sint Maarten – uitgebreid met een aantal bevriende oud-zangers en met medewerking van de sopraansoliste Demelza van der Lans en de fluitiste Lisette Offers – o.a. de Messe l’Homme Désarmé van Jan Mul.
’s Middags is er in de kerk van 14.00 tot ca. 15.30 u een groot jubileumconcert waaraan, naast het Parochiekoor Sint Maarten, o.a. de sopranen Demelza van der Lans en Marijke Groenendaal meewerken, alsmede het dameskoor De Vrolijke Noot o.l.v. Demelza van der Lans.
Toegangskaarten voor het concert zijn vanaf 2 april voor één euro te koop bij de kerk (werkdagen 09.30-12.00 u en na de weekendvieringen).

 • Hits: 19

Droomconcert van Kinderkoor De Vrolijke Noot in Katwijk

De Vrolijke Noot
 
Veertig koorleden van kinderkoor De Vrolijke Noot van parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk verrasten vrijdagavond 19 november 2021 in de r.-k kerk de vele aanwezigen met een anderhalf uur durend concert bij gelegenheid van hun vijftienjarig jubileum. Gezongen werden veertien liederen in de rubrieken ‘Kerk’ (o.a. ‘De kracht van Uw liefde’), ‘Musical’ (o.a. ‘Do re mi’) en ‘Pop’ (o.a. ‘Mag ik dan bij jou?’).

Quiz en live stream

De Vrolijke Noot

Iedereen, in de kerk en ook thuis de livestream volgend, kon met behulp van de mobiele telefoon ook meedoen met de tien quizvragen die zorgden voor verrassende ontdekkingen bij alle deelnemers. Wist u dat er in totaal 449 kinderen op dit kinderkoor hebben gezeten waarvan er 37 een Gouden Duim aan het einde van groep acht hebben verdiend en zeven keer de Gouden Speld van de Gregoriusvereniging? De gefilmde felicitaties van parochianen, maar ook van de plebaan van de St. Janskathedraal in Den Bosch, waren hartverwarmend. Hij gaf dit koor een uniek cadeau, een uitnodiging om in mei daar te komen zingen als deel van een heerlijk dagje uit.

Terug kijken, luisteren en beleven met al uw zintuigen!
Kon u er niet bij zijn vrijdagavond 19 november? Op de website www.joannesdedoper.nl bij ‘Uitzending gemist’ en ’19-11-2021’ kunt u het terug bekijken en beluisteren. Daar zijn in de rubriek ‘Fotogalerij’ ook nog alle foto’s van dit muzikale feestje geplaatst. Dat er nog maar vele mooie muzikale momenten met De Vrolijke Noot o.l.v. oprichtster en dirigente Agnes Bol en vaste muzikaal begeleider Niek van der Meij gedeeld mogen worden in en buiten de parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk.

Het koor heeft een Facebookpagina ‘Kinderkoor De Vrolijke Noot’, een website  www.devrolijkenoot.be en repeteert elke donderdagmiddag bij in de kerk. Iedereen vanaf groep vier kan lid worden en is welkom.

Het is uniek dat er nog zo’n groot kinderkoor bestaat. Daar zijn we in het Bisdom Rotterdam heel blij mee!

 • Hits: 33

Krönungsmesse met Pasen in de Maria van Jessekerk te Delft

Met Pasen op zondag 17 april 2022 zingt het koor Deo Sacrum o.l.v. Petra Veenswijk Mozart’s Krönungmesse met orkestbegeleiding en zangsolisten Cora Peeters (sopraan), Hester Hazelaar (alt), Andre Betsema (tenor) en Jaap Meijer (bas) in de Maria van Jessekerk, Burgwal 20 te Delft.

Krönungsmesse
 

Mozart componeerde de Krönungsmesse in 1779 voor de Paaszondag. De Mis werd voor het eerst uitgevoerd in de Dom van Salzburg in 1791 bij de kroning van Keizer Leopold II, waardoor het de “Krönungmesse” is gaan heten. Tevens zijn te horen het Ave Verum en het feestelijke motet van Franck: Psalm 150 met aan het einde van de viering het Hallelujah uit de Messiah van Händel.

Celebrant in deze feestelijke viering is pastor Eli Stok . De viering begint om 11.15 u. Er is geen toegangsprijs, wel een collecte.

Op tweede Paasdag maandag 18 april om 15.00 u is er 'Orgelmuziek geïnspireerd op Pasen' door organist Petra Veenswijk eveneens in de Maria van Jessekerk. Voor meer info.

 • Hits: 29