Tegemoetkoming kerkmusici die werken op basis van overeenkomst van opdracht

"Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het bisdom de afgelopen weken veel signalen van parochies ontvangen met betrekking tot de soms zorgwekkende (financiële) situatie van kerkmusici, die werken op basis van een overeenkomst van opdracht. Nu koorrepetities en publieke liturgievieringen geen doorgang vinden, is er voor deze kerkmusici minder of geen werk. Kerkmusici die werken op basis van een overeenkomst van opdracht ontvangen daardoor minder of geen inkomsten en komen in sommige gevallen onder of net boven bijstandsniveau terecht. Het gaat in veel gevallen om kerkmusici die al jaren in de R.-K. Kerk actief zijn en waarmee parochies zich verbonden voelen. We willen deze kerkmusici niet in de kou laten staan. In het kader van barmhartigheid vraagt het bisdom de parochies om, eventueel samen met de pci, in gesprek te gaan met hun kerkmusici om te bezien of een tegemoetkoming wegens gederfde inkomsten aan deze kerkmusici aangeboden kan worden, zodat kerkmusici kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen twee ‘soorten’ kerkmusici:
• kerkmusici met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, ook degenen met een 0-uren-arbeidsovereenkomst. Zie hiervoor onder ‘Werknemers met een 0-urencontract';
• kerkmusici met een overeenkomst van opdracht.

Lees meer: Tegemoetkoming kerkmusici die werken op basis van overeenkomst van opdracht

 • Hits: 51

Jubileum 'Resonet in laudibus' Rijswijk

Foto: Henk Bouwman
Resonet in laudibus

Op zondag 1 november 1959 zong een jonge groep heren voor het eerst de gregoriaanse gezangen van Allerheiligen in een noodkerk toegewijd aan de H. Bernadette in een nieuwbouwwijk in Rijswijk. De heren hebben dat daarna wekelijks gedaan. En samen met een dameskoor dat al begonnen was om onder leiding van de bouwpastoor Frans Bank, broer van muziekuitgeefster Annie en musicoloog Jan Bank, de rouw en trouw te zingen, vormden zij kort daarna het Gemengd Kerkkoor Resonet in Laudibus onder leiding van het jonge hoofd der lagere school, Joop van Dijk..
 

Foto: Henk Bouwman
Resonet in laudibus

Resonet in Laudibus vierde het 60-jarig bestaan in een viering op 24 november 2019, Christus Koning van het Heelal, de datum dichtbij St. Caecilia. Van de heren die destijds zongen leeft overigens niemand meer. Samen met het Middenkoor Barina werd in de kerk van HH. Benedictus en Bernadette de Mis voor de Vrede van de Rijswijkse componist Joop Schouten (1904-1983) gezongen.

Foto: Henk Bouwman
Logo NSGV 4

Een mis die Resonet in de vele jaren van zijn bestaan vaak had gezongen, maar de laatste jaren vanwege de hoge zetting niet meer. Maar Barina heeft de mis ingestudeerd en samen met Resonet nu uitgevoerd onder leiding van hun beider dirigent Hans Speetjens, landelijk secretaris van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging. Organist was George Willegers.

Sculptuur
Bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Resonet in Laudibus werd door Hans Speetjens een sculptuur overhandigd aan koor en kerkgemeenschap. Deze sculptuur is een nieuw ereteken van de NSGV zoals beschreven in dit artikel.

 • Hits: 36

Nieuw ereteken NSGV: de Sculptuur

Logo NSGV 4De NSGV heeft een nieuw ereteken toegevoegd aan haar stelsel met onderscheidingen: de ‘Sculptuur’. Deze weegt 0,6 kg, is 20 cm hoog en 2 cm breed en is gemaakt van hoogwaardig kunststof waarop aan de onderzijde een tekst kan worden gegraveerd.

Ontwerp
Het ontwerp is afgeleid van een deel van het logo van de NSGV (zie logo NSGV boven aan deze brief), het oor en de geluidsgolven. De geluidsgolven zijn symbool voor de stem van de heilige Geest, het oor symbool zowel voor het oor van paus Gregorius die de stem van de heilige Geest in zijn oor hoorde fluisteren, als het mission statement van de NSGV: “Wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken” (citaat Mattheüs 10,24-3) een verwijzing naar de taak die iedere kerkmusicus vervult in de liturgie: verkondiging van zijn religieuze inspiratie via de kerkmuziek.

Doel: koorjubilea en individuele personen
De sculptuur is een nieuw ereteken van de NSGV dat ontworpen is op verzoek van diverse diocesane afdelingen. Voor het vieren van koorjubilea had de NSGV geen apart ereteken. Met de sculptuur wordt daarin nu voorzien. Omdat de sculptuur verder geen tekst bevat is deze ook bruikbaar voor andere aangelegenheden dan koorjubilea, zoals voor dirigenten of organisten of koorleden, die in de ogen van de aanvrager een bijzondere verdienste hebben ten aanzien van de plaatselijke of regionale kerkmuziekpraktijk en op het moment van aanvraag niet in aanmerking komen voor de bestaande onderscheidingen.

Kosten
Een sculptuur wordt verkocht voor € 65,00 (exclusief portokosten en graveren).
De kosten voor het eventueel graveren van de sculptuur door de aanvrager is afhankelijk van plaatselijke ondernemers. Een indicatie ter informatie, het graveren van een koor naam en twee jaartallen kost ongeveer € 50,00. De prijs is uiteindelijk afhankelijk van het aantal te graveren letters. Het aanvraagformulier op www.nsgv.nl is uitgebreid met deze onderscheiding.

 • Hits: 31

Ton van Eck Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Ton van EckOp vrijdag 25 april 2020 is door de burgemeester van Leidschendam-Voorburg Klaas Tigelaar bekendgemaakt dat dr. A.A.M.J. (Ton) van Eck uit Voorburg (72) is onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Van Eck spant zich op uitmuntende wijze vrijwillig in voor de muziekwereld. Hij heeft verschillende semiprofessionele strijkersensembles opgericht. Hij specialiseerde zich in de orgelbouw van de 19e- en 20e eeuw, waarover hij diverse artikelen en monografieën in (inter)nationale vaktijdschriften over gerestaureerde historische orgels schreef. Diverse gecomponeerde muziekstukken van zijn hand zijn met meerdere (internationale) prijzen bekroond. Daarnaast is hij gecertificeerd orgeladviseur van het College van Orgeladviseurs Nederland en is hij toegetreden tot de Ridders van het Heilig Graf van Jeruzalem.

Ton van Eck is sinds 1999 titulair-organist van de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem en was daarvoor sinds 1969 organist in de St. Jacobuskerk aan de Parkstraat in Den Haag. Hij is voorzitter van de Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging (KDOV). Wij feliciteren Ton van harte met deze eervolle onderscheiding.

 • Hits: 37

Promotie Rens Tienstra

Rens Tienstra

Op 31 januari jl. promoveerde Rens Tienstra magna cum laude tot doctor in de muziekwetenschap aan de Folkwang-universiteit te Essen-Werden (D) op het proefschrift ‘Melodic Variation in Northern Low Countries Chant Manuscripts (1150-1600)’. Promotoren waren prof. dr. Stefan Klöckner KMD en prof. em. dr. phil. habil. Hartmut Möller. Tienstra, studeerde katholieke kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam, waaronder gregoriaans bij Dr. Richard Bot, docent Gregoriaans & Katholieke Kerkmuziek. Hij is dirigent van de Schola Gregoriana in Noordwijk van Maria ter Zee-kerk.

Tienstra onderzocht alle mogelijke typen melodische variatie in het gregoriaans zoals opgetekend in de Laaglandse handschriften van boven de rivieren. Het onderzoek bracht inzicht in de verschillende typen melodische variatie, hun ontwikkeling, hun samenhang en mogelijke toe- en afschrijvingen van handschriften op basis van melodische variatie.

 • Hits: 46

Scratchdag Christoffelmis drukbezocht

Veel animo voor Christoffelmis in ‘Rutter-stijl’

Tijdens de drukbezochte scratchdag in de St. Paulus Bekeringkerk studeerden meer dan 130 deelnemers de nieuwe Christoffelmis in onder leiding van Marc Schaap, medewerker kerkmuziek van het bisdom Rotterdam. Dirigenten van diverse koren en veel van hun koorleden waren op zaterdag 18 januari naar Capelle aan den IJssel gekomen om te ontdekken of de nieuw geschreven mis van Aart de Kort ook geschikt is om te zingen met hun eigen koor. Naast een impuls voor liturgisch repertoire was de scratchdag een mooi moment voor de musici om elkaar te ontmoeten en samen te zingen met een kerk vol geschoolde stemmen.

Studiedag Christoffelmis h6c8d78506e890803e945e9a1dd9c535a

“Het is heel fijn dat we nu een nieuwe Nederlandstalige mis hebben”, zegt Marc Schaap bij de introductie van de scratchdag. “Er zijn veel Nederlandstalige missen geschreven, maar de kwaliteit en de moeilijkheidsgraad lopen erg uiteen. We zijn heel bij dat we nu een mis hebben die we u kunnen aanreiken. Het is niet te moeilijk en ook niet te hoog voor de sopranen.”

“Rutter is een bekende Engelse componist met zeer welluidende muziek dat erg populair is voor veel mensen. Zijn stijl is romantiserend en kent verrassende akkoordwisselingen.”

Vanuit de Nederlandse Sint-Gregorius vereniging voor katholieke liturgische muziek (NSGV) werd Aart de Kort gevraagd om nieuwe muziek te schrijven voor de vaste gezangen van de mis, geïnspireerd op het werk van John Rutter. Marc Schaap: “Rutter is een bekende Engelse componist met zeer welluidende muziek dat erg populair is voor veel mensen. Zijn stijl is romantiserend en kent verrassende akkoordwisselingen.”

“Voor mij is het zo dat ‘John Rutter’ synoniem staat voor een bepaald soort muziek”, licht Aart de Kort toe over de Christoffelmis. “John Rutter heeft altijd met een been in de kerkmuziek gestaan en met een been in andere muzieksoorten. Denk bijvoorbeeld aan popmuziek en lichte muziek als musical en jazz. Al die invloeden hoor je terug in zijn composities. Bovendien heeft Rutter de muziek van Gabriel Fauré bestudeerd. Deze beroemde Franse componist was heel goed in het schrijven van prachtige, vloeiende melodieën. Dat hoor je in Rutters werk ook terug, evenals de volksmuziek uit Engeland, Wales en Schotland die speciale toonsoorten en ritmes kent.”

Deelnemer Jan van der Knaap is dirigent van het dameskoor in Schipluiden en herkent Rutter wel in de nieuwe Christoffelmis: “Ik herken het hier en daar in het tussenspel. De Engelse kerkmuziek heeft mooie composities vind ik. Deze Christoffelmis had ik al eens beluisterd via de televisie toen het door de Kathedrale Cantorij werd gezongen in de mediaviering vanuit Roelofarendsveen in december. De muziek is anders dan we gewend zijn om te zingen met mijn dameskoor, maar ik sta altijd open voor nieuwe dingen.”

Zoals dat hoort bij een scratchdag beginnen deelnemers ‘from scratch’, oftewel ‘met niets’. Er wordt van hen geen voorkennis van het muziekstuk verondersteld. Ieder krijgt bij de deur een koorpartituur in handen en wordt gevraagd bij de eigen stemgroep plaats te nemen. Zo ontstaat een groot blok sopranen, alten, tenoren en bassen. De Kathedrale Laurentius & Elisabeth Cantorij helpt de stemgroepen met instuderen. Als dan het eerste gezang is ingestudeerd, klinkt het ‘Heer, ontferm U’ al vierstemmig door de kerk. De vele geschoolde deelnemers zorgen samen voor een mooie volle koorklank.

“Het ‘Heer, ontferm U’ vond ik heel leuk”, zegt Judith Vrijenhoek, dirigente van het middenkoor In Between uit Alphen aan den Rijn. Ze heeft een van haar koorleden naar de scratchdag meegenomen om samen te kijken of de Christoffelmis iets is voor hun koor. “We hebben niet zo veel complete missen die passend zijn voor een middenkoor”, vertelt Judith. “Het tweede lied, het ‘Eer aan God’, vraagt wel om een actieve volkszang en dat hebben wij in onze kerk wat minder. Wij zingen met het koor wel al werken van Rutter. Wat me daarin aanspreekt? De muziek klinkt heel logisch en toch zit er altijd een verborgen grapje in.”

"We hopen dat de scratchdag een impuls mag zijn voor koren in het bisdom Rotterdam om de mis in te studeren en te zingen in de liturgie.”
Bron: Nieuws van bisdomrotterdam.nl; donderdag 30 januari 2020

 • Hits: 45

Christoffelmis Aart de Kort

Muziekbijlage Gregoriusblad

De composities van de Engelse componist John Rutter zijn al jaren populair. Zijn stijl is romantiserend, welluidend en met fraaie, verrassende akkoordwisselingen. Dit was reden voor de redactie van het Gregoriusblad (zie www.nsgv.nl) om een componist te benaderen met de vraag om een praktisch bruikbare mis te schrijven op Nederlandse tekst die is geïnspireerd op de stijl van John Rutter. Een mis voor SATB met orgelbegeleiding die niet te moeilijk is en niet te hoog voor de sopranen.

Dit werd de Christoffelmis. Deze nieuwe Nederlandstalige mis is gecomponeerd door Aart de Kort, organist van de kathedraal. De Christoffelmis voor SATB-koor, volkszang en orgel werd gepubliceerd in de muziekbijlage bij het Gregoriusblad van september 2019.

Op zaterdag 16 november jl. beleefde deze mis zijn première tijdens de diakenwijding in de kathedraal van Rotterdam.

U kunt met deze prachtige Nederlandse mis kennismaken:

DISG

 • via UitzendingGemist kunt u de mis beluisteren van de tv-uitzending van de eucharistieviering Roelofarendsveen op zondag 8 december 2019 (in deze opname is geen Eer aan God opgenomen i.v.m. Advent)
 • op zaterdag 18 januari 2020 wordt de mis gepresenteerd tijdens een diocesane scratchdag in Capelle a/d IJssel georganiseerd door de DISG Bisdom Rotterdam.
 • Hits: 46

Diocesane studiedag in Capelle a/d IJssel

Diocesane studiedag

Op zaterdag 18 januari wordt de Christoffelmis gezamenlijk ingestudeerd tijdens de diocesane studiedag van de Diocesane Instelling voor Liturgische Muziek St.-Gregorius, Bisdom Rotterdam. Het instuderen gebeurt samen met de Kathedrale Laurentius & Elisabeth Cantorij o.l.v. Marc Schaap en componist Aart de Kort aan het orgel.
De studiedag (10.00-14.00 uur) vindt plaats in de kerk St. Paulus Bekering in Capelle a/d IJssel. Kosten voor de studiedag zijn € 10,- inclusief lunch, koffie/thee en koorpartituur, te betalen bij aanvang van de studiedag.
Download de flyer

Aanmelden kan tot 13 januari via m.schaap@bisdomrotterdam.nl. Vermeld daarbij: 1) uw naam en adresgegevens, 2) uw parochie. 

DISG

De mis met de vaste gezangen is vernoemd naar de overleden plebaan van de kathedraal, Christoffel Nicolaas Bergs (1952-2019). Hij overleed dit jaar plotseling in de nacht van 17 mei. Chris Bergs was van 2002 tot 2019 plebaan van de kathedraal.

 • Hits: 50

Start cursusaanbod kerkmuziek en hbo-opleiding

Op 6 oktober jl. is het cursusaanbod kerkmuziek van de afdeling Pastorale Dienstverlening van start gegaan met 51 cursisten:
•    31 cursisten - opleiding voor dirigent/organist op verschillende niveaus
•    8 cursisten - opleiding 'Rooms-katholieke kerkmuziek op HBO-niveau'
•    8 cursisten - cursus gregoriaans
•    2 cursisten - cursus stemvorming voor koor
•    2 cursisten - cursus stemvorming voor voorgangers
•    42 cursisten - cursus ‘Muziek in de liturgie’
Het afgelopen seizoen voltooiden twee cursisten de opleiding 'Kerkmusicus III' en één cursist de opleiding 'Dirigent A'. Acht cursisten behaalden deelcertificaten voor diverse vakken.
Voor meer informatie zie: www.kerkmuziekopleidingen.nl.

 • Hits: 46

Kinderkorenmiddag en workshop kinderkoordirigenten Langeraar

Muziekbijlage Gregoriusblad

Op zaterdag 29 september 2019 vond in Langeraar een kinderkorenmiddag plaats. In het kader van de federatieweek van de federatie HH. Clara en Franciscus waren kinderen uit alle parochiekernen uitgenodigd om te komen repeteren voor de eucharistieviering later die middag. De Diocesane Instelling St.-Gregorius organiseerde een workshop in de ochtend voor zowel kinderkoordirigenten en toetsenisten van de federatie als vanuit de rest van het bisdom. Het thema was: 'Zo zijn onze manieren'. Richard Bot gaf een boeiende presentatie over liturgie en muziek(keuze) voor kinderkoren in het bijzonder. Het model van deze dag, workshop in combinatie met scratchmiddag, verdient navolging in federaties van ons bisdom.
Lees het uitgebreide verslag (pdf).

 • Hits: 51

Nieuw gregoriaans psalmenboek

Psalterium currens - Hartkeriana, Eugeen Liven d’Abelardo
Nieuw gregoriaans psalmenboek 

ISBN 978-90-9030850-0

Muziekbijlage Gregoriusblad

Onlangs verschenen onder de titel 'Psalterium currens' een boek met alle 150 psalmen met gregoriaanse antifonen, ontleend aan de psalmen, en een cd-box met twaalf cd’s met opnamen van alle 150 psalmen en de Lofzang van de drie jongelingen in de vuuroven (Daniël 3, 56-88).

In het boek zijn alle antifonen voorzien van adiastematische tekens uit de oudste handschriften. Bij iedere psalm staat de psalmtoon aangegeven en de terminatio. Via de index komt men gemakkelijk alle antifonen op het spoor en de opname van de betreffende psalm/antifoon. De gezangen worden gezongen door het ensemble Hartkeriana onder leiding van Eugeen Liven d’Abelardo.
 
Meer informatie: www.psalterium.nl/the-psalterium-project of YouTube.

 • Hits: 65

Zingt voor de Heer een nieuw lied - Liturgische muziek op nieuwe wegen

Zingt voor de Heer een nieuw lied - Liturgische muziek op nieuwe wegen

Halewijn 2019  -  ISBN978-90-8528-521-2  Muziekbijlage Gregoriusblad

Dit boek is verschenen naar aanleiding van het Liturgisch congres van 2018 in Blankenberge (België) met als onderwerp zang en muziek in de liturgie. Het bundelt naast de inleidingen van de verschillende sprekers ook enkele extra bijdragen. Enerzijds gaat het fundamentele vragen niet uit de weg: wat doen we als we zingen, wat is liturgische muziek, welke functie hebben de verschillende gezangen in de liturgie en zijn ze alle even belangrijk? Anderzijds komen ook praktische en pastorale uitdagingen aan bod: hoe kunnen de diverse rollen in de liturgische muziek beter uit de verf komen, hoe ga je om met de bestaande armoede aan mensen en middelen, hoe kies je het repertoire, wat doe je met de spanning tussen een koor dat ‘opluistert’ en de gemeenschap die viert?

Van harte aanbevolen!

Meer informatie: www.halewijn.info/catalogus/zing voor de heer een nieuw lied.

 • Hits: 55

Richard Bot ontvangt bij zijn gouden jubileum als kerkmusicus het Ereteken voor Bijzondere Verdiensten van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging

Richard Bot en Mgr. van Luyn

Op zondag 13 oktober 2019 vierde Richard Bot dat hij veertig jaar kerkmusicus was in Voorschoten, eerst in de parochiekern Moeder Gods en later in de samengevoegde parochiekern St. Laurentius die inmiddels deel uitmaakt van de parochie H. Augustinus.
In een plechtige eucharistieviering in de St. Laurentiuskerk te Voorschoten met als hoofdcelebrant mgr. A. van Luyn sdb, oud-bisschop van Rotterdam, werd onder leiding van Richard Bot, met Louise Hillen als organist, het Amsterdams Blazersensemble en het parochiekoor H. Laurentius de feestelijke Missa Brevis in Bes  van Christopher Tambling ten gehore gebracht.

Mgr. van Luyn sprak Richard Bot toe en dankte hem voor zijn inzet van veertig jaar als kerkmusicus en speldde hem daarvoor de gouden Gregoriusmedaille op.

Richard Bot en Hans Speetjens

Tijdens de receptie na de viering werd Richard Bot toegesproken door Hans Speetjens, secretaris van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV).  Hij memoreerde dat Richard al vanaf de jaren 1977/78 lid was van het Diocesaan bestuur van de NSGV.  Richard Bot is sinds 2008 Algemeen Voorzitter van de NSGV en vanaf 2016 voorzitter van de Diocesane Instelling Sint-Gregorius voor liturgische muziek in het Bisdom Rotterdam. Daarnaast is hij vele jaren redacteur van het Gregoriusblad.

Voor de geschiedenis van de Nederlandse kerkmuziek is hij belangrijk.  In zijn “Dikke Bot” heeft hij als promotieonderzoek de geschiedenis van de katholieke kerkmuziek beschreven tot medio de zestiger jaren.

Ook is Richard Bot docent Gregoriaans & Katholieke Kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam sinds 1990. Vanaf 1986 werkt Richard voor het Bisdom Rotterdam als medewerker Liturgie & Kerkmuziek en sinds 2015 als diocesaan referent voor Kerk, Interieur en Kerkelijk Kunst.
Voor zijn buitengewoon grote verdiensten voor de Nederlandse katholieke kerkmuziek is Richard daarom onderscheiden met het Ereteken voor Bijzondere Verdiensten van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging.
Richard kreeg van de parochiekern St. Laurentius de Laurentiuspenning uitgereikt door de locatie-referent Dirk Gudde die hem uitgebreid toesprak.
Voor Richard’s vrouw Yvonne en zijn dochter Esmée waren er uiteraard bloemen.

Wij feliciteren Richard van harte met dit mooie jubileum en de drie onderscheidingen die hij mocht ontvangen.

 • Hits: 54

Zangdag repertoire NJKF Rijsbergen 2020

Op 16 februari organiseert Code-Music een zangdag met presentatie van de liederen voor het Nationaal Jongerenkoren Festival 2020. Met in elk geval twee nieuwe composities. Alles rond het festivalthema 'Let the sun shine.'
Locatie: H.Josephkerk, Aalberseplein 2 te Gouda.
Inschrijven via https://forms.gle/pV5jm5Uy67dhAzhq9.

De zangdag staat open voor alle geïnteresseerde koren, dus ook als je niet meedoet aan het festival, of als je lid bent van een middenkoor: welkom!

 • Hits: 51

Zangdag Zingen van binnenuit - 28 november 2019

Muziekbijlage Gregoriusblad

Op zaterdag 1 februari 2020 om 13.30 uur organiseren de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) en Berne Media | uitgeverij abdij van berne een zangdag voor dirigenten, zangers en toetsenisten met als uitgangspunt het onlangs verschenen boek Zingen van binnenuit, een wegwijzer voor dirigenten, voorzangers en koren, geschreven door Hein Vrijdag.

Zingen van binnenuit
Uit liturgische gezangen halen wat erin zit en dat tot bloei brengen. Ontdekken wat elk element te zeggen heeft: tekst, melodie, ritme, tempo, harmonie, dynamiek, beelden in tekst en muziek. Dat beoogt Zingen van binnenuit. Zingen van binnenuit is een eenvoudig en boeiend proces, haalbaar voor elke dirigent, cantor of zanger. Eenvoudig, omdat het niets anders doet dan opdelven wat een gezang zelf aanreikt en dat zingenderwijs tot expressie brengen. Boeiend, omdat koorleden in de tekst elementen vinden waar ze lang overheen hebben gelezen. Nu pas zien ze de samenhang tussen woorden en melodie, proeven ze de harmonie, de werking van het ritme, het tempo, de dynamiek.

Programma:
13.00 uur Inloop met koffie en thee
13.30 uur Welkom en introductie zingen van binnenuit door Hein Vrijdag
14.14-15.15 uur Workshops o.l.v. Hein Vrijdag, Jeroen Felix en Hanneke van der Grinten
15.30-16.00 uur Viering
16.00-17.00 uur Borrel en napraten in het proeflokaal van de Abdij, gelegen naast boekhandel Berne, die ook geopend is.

Datum: zaterdag 1 februari 2020   Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AC Heeswijk
Entree: Vrij, vooraf aanmelden per e-mail op kisg@bisdomdenbosch.nl.
Meer informatie: www.berneboek.com en kisg.nl.

 • Hits: 50

Vespers in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk

Ave MariaDe Schola Cantorum van de St. Adrianuskerk in Naaldwijk zingt op zondag 22 december 2019 om 16.30 u Nederlandse vespers van Gerard Lesscher pr. en op zondag 5 januari 2020 om 16.30 u de gregoriaanse vespers van Openbaring van de Heer (Driekoningen).
Zie verder:  www.nederlandsgraduale.nl.

 • Hits: 62

Nieuwe visie van Paus Franciscus op koren en kerkmuziek

Nieuwe visie van Paus Franciscus op koren en kerkmuziek

Paus FranciscusOnlangs heeft paus Franciscus twee belangrijke toespraken gehouden over het belang van koren en kerkmusici. Op 28 september 2019 sprak hij tot dirigenten en organisten die lid zijn van de Italiaanse korenvereniging Santa Caecilia. In die toespraak omschrijft hij de functie van het koor als een gekwalificeerde stem van spiritualiteit, gemeenschap, traditie en liturgische cultuur. Met deze omschrijving verbreedt hij de gangbare visie op de functie van het koor. De toewijding van koren vertegenwoordigt volgens hem een manier van evangelisatie op alle niveaus: van kinderen tot volwassenen. Ook dat perspectief is nieuw.  Bekijk de integrale Engelse tekst.

Op 9 november jl. sprak paus Franciscus tot de deelnemers aan de derde internationale kerkmuziekconferentie. Het thema van dit congres luidde: 'Kerk, muziek, uitvoerenden: een noodzakelijke dialoog'. De paus beklemtoont het belang van zowel de constante muziek-technische vorming als de innerlijke vorming. Wat dat laatste betreft gaat het om de ontwikkeling van een gevoeligheid en geest in dienst van de kunst en in dienst van de gemeenschap, een bewustzijn dat de uitvoerder uitdrukking geeft aan het onuitsprekelijke door het gebruik van woorden en muzikale middelen die allesoverstijgend zijn. Het gaat er om een soort 'sacramentaliteit' over te dragen aan de luisteraar. Wij mogen volgens Franciscus daarbij nooit vergeten dat er altijd sprake is van een dialoog tussen componist, werk en uitvoerder; een driewegconversatie. Schoonheid, muziek en andere kunsten stellen ons in staat kennis te nemen van Gods grootheid. De interpretatie van die realiteit is essentieel. Meer dan ooit hebben mensen in deze tijd hieraan behoefte. Bekijk de integrale Engelse tekst.

 • Hits: 102

Richard Bot 40 jaar kerkmusicus in Voorschoten

Richard BotOp zondag 13 oktober 2019 om 11.00 u viert Richard Bot zijn 40-jarig jubileum als kerkmusicus in Voorschoten met een feestelijke mis met als celebrant Mgr. A. van Luyn in de St. Laurentiuskerk, Leidseweg 102 te Voorschoten.

Het parochiekoor St. Laurentius o.l.v. de jubilaris Richard Bot met organist Louise Hillen en het Amsterdams Blazersensemble, zal de Missa Brevis in B  van Christopher Tambling ten gehore brengen. De muzikale invulling van deze viering kunt u vinden via deze link.

Richard Bot is naast kerkmusicus in de parochie St. Laurentius, Diocesaan Referent Kerk, Interieur en kerkelijke Kunst, Medewerker liturgie & Kerkmuziek bij de afdeling Pastorale Dienstverlening en
Voorzitter van de Diocesane instelling voor liturgie muziek St.-Gregorius in het bisdom Rotterdam.

 • Hits: 286

Start HBO opleiding r.-k. kerkmuziek Rotterdam

Op zaterdag 5 oktober start de nieuwe HBO opleiding Kerkmuziek te Rotterdam-IJsselmonde. Met 15 zaterdagen nog in 2019 begint het eerste jaar van een cyclus van drie.
Voor meer informatie zie: www.kerkmuziekopleidingen.nl.

 • Hits: 135

Nieuwe Christoffelmis Aart de Kort

DISGIn de muziekbijlage september 2019 van het Gregoriusblad is gepubliceerd de nieuwe Christoffelmis van Aart de Kort voor SATB koor, volkszang en orgel.
Om kennis te maken met de deze prachtige Nederlandse mis melden wij de volgende data:Muziekbijlage Gregoriusblad

 • Op zaterdag 16 november a.s. beleeft deze mis zijn première tijdens de diakenwijding in de kathedraal van Rotterdam om 11.00 uur.
 • Op zondag 8 december is de mis te beluisteren tijdens de tv uitzending van de eucharistieviering om 10.00 uur.
 • Op zaterdag 18 januari wordt de mis gepresenteerd tijdens een diocesane scratchdag in Capelle aan den IJssel georganiseerd door de DISG Bisdom Rotterdam.
  Uitvoerenden zijn de Kathedrale Cantorij H. Laurentius en Elisabeth onder leiding van Marc Schaap en organist Aart de Kort.
 • Hits: 483

Scratchdag en concert Abraham-oratorium

Abraham-oratoriumZin in een dagje zingen + een mooi concert? Maak kennis met het Abraham-oratorium van Dirk Zwart en doe mee met de scratchdag op 5 oktober!  Aanmelden kan nog steeds!

Het Abraham-oratorium "Hemelluisteraar", op teksten van Martin de Geus, is een toegankelijk werk uit 2016 van bijna anderhalf uur, wederom bestaande uit lezingen en liederen, dankbaar om in te studeren en uit te voeren door het betere amateurkoor of amateur-kamerkoor als zelfstandig concert, of in het kader van een kerkelijk project. In dit oratorium worden episodes uit het leven van Abraham verklankt, ontleend aan de hoofdstukken 11-25 uit het bijbelboek Genesis: zijn vertrek uit Haran, de belofte van talrijk nageslacht, de geschiedenis met Hagar en Ismaël, de naamsverandering in Abraham, het bezoek van de drie mannen aan Abraham en Saraï, de geboorte van Isaak, de beproeving op de berg in Moria, de dood van Sara, Abrahams huwelijk met Ketura en ten slotte zijn dood.

Martin de Geus (met wie Zwart inmiddels al vier oratoria schreef) schrijft prachtige teksten: toegankelijk, rijk van inhoud en soms ronduit ontroerend.
Voor dit oratorium heeft Dirk Zwart ervoor gekozen alleen een piano (= uiteraard een vleugel) als begeleidingsinstrument te gebruiken. Daaraan zijn viool en cello toegevoegd, wat voor een intense muzikale sfeer zorgt. Van de 23 delen zijn er drie "koralen" voor de gemeente.

Deelnemers aan de scratchdag kunnen thuis partijtjes instuderen via http://www.dirkzwart.com/cds/150-abraham-oratorium-qhemelluisteraarq.

De scratchdag wordt gehouden op zaterdag 5 oktober in de Brugkerk in Amersfoort, vanaf 11:00, concert om 19:30. Meld je nu aan, liefst via https://forms.gle/Rt2iWUDhwvzHxfyV8 of via email: compositiefonds@gmail.com. Zie ook www.dirkzwart.com.

Concert Abraham-oratorium 5 oktober 2019

Gewoon komen luisteren kan natuurlijk ook: het Abraham-oratorium wordt uitgevoerd om 19:30 in de Brugkerk (Schuilenburgerweg) in Amersfoort. De toegang is gratis, na afloop is er een collecte ter dekking van de kosten.

 • Hits: 186

Najaarsconcert Cantorij in kathedraal van het bisdom Rotterdam op 18 oktober

Op vrijdagavond 18 oktober a.s. verzorgt de Laurentius en Elisabeth Cantorij van het Bisdom Rotterdam een najaarsconcert in de kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth, Mathenesserlaan 305, Rotterdam.

Op het afwisselende programma staan werken van onder meer Fauré, Van Amelsvoort, Mozart, Vivaldi en Rutter. Het concert begint om 20.00 uur en duurt met pauze tot ca. 21.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Entree is gratis. Na afloop is er een deurcollecte.
De Laurentius en Elisabeth Cantorij onder leiding van Marc Schaap is in 1989 speciaal opgericht voor het vervullen van de kathedrale taken vanuit de hoofdkerk van het bisdom Rotterdam en voor het uitdragen van de liturgische muziek in diverse stijlen.  Zie ook de website: cantorijrotterdam.nl

 • Hits: 137

Concert eigentijdse Nederlandse kerkmuziek op 2 november 2019

Springlevend! Oude woorden, nieuwe kerkmuziekOnder de naam Springlevend! Oude woorden, nieuwe kerkmuziek wordt op 2 november in de prachtige oude Jacobikerk te Utrecht een uniek concert gegeven, dat helemaal bestaat uit eigentijdse Nederlandse kerkmuziek. Er zal muziek klinken van Toon Hagen, Hayo Boerema, Geerten Liefting, Wouter van Belle, Karel Demoet, Richard Vos, Aart de Kort, Peter Sneep, Dirk Zwart en anderen. Het concert wordt gegeven door twee koren: de Sweelinck-cantorij van de Oude Kerk te Amsterdam, en kamerkoor Cantiago uit Utrecht, beide onder leiding van de jonge dirigent Herman Mussche. Gerrit Christiaan de Gier bespeelt het orgel.

Het concert is een initiatief van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek, die zich al meer dan 10 jaar inzet voor de voortgang en promotie van nieuwe Nederlandse kerkmuziek voor koren en cantorijen. De stichting onderhoudt de publiekswebsite www.kerkmuziek.nu, en heeft in 2009 de promotie-cd ‘Kerkmuziek van nu’ op de markt gebracht. In de jaren daarna zijn zeven cd’s gemaakt, die elk gevuld zijn met werk van één componist. Achtereenvolgens verschenen in de serie ‘Vocale kerkmuziek’ cd’s met muziek van Kees van Eersel, Daniel Rouwkema, Jaco van Leeuwen, Richard Vos, Dirk Zwart, Aart de Kort en Willem Blonk. Tijdens het concert op 2 november zal de achtste cd in deze serie worden gepresenteerd met muziek van Peter Sneep.
Na afloop van het concert is onder het genot van een drankje gelegenheid tot napraten en kennismaking met aanwezige componisten, en zijn de cd’s van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek met korting te koop.
Het concert begint om 20.00u. Kaarten voor het concert à € 10,- (voorverkoop) zijn binnenkort verkrijgbaar via www.kerkmuziek.nu of www.cantiago.nl. Aan de kerk op 2 november kosten ze € 12,-.

Workshop nieuwe kerkmuziek op 2 november 2019

Voorafgaand aan het concert op 2 november vindt om 16:00 een workshop plaats waar dirigenten en koorzangers en andere belangstellenden kunnen kennismaken met een keur aan nieuwe Nederlandse kerkmuziek voor cantorij of koor. Dirigent Herman Mussche zal met de aanwezigheden muziek doorzingen. Deze workshop vindt eveneens plaats in de Jacobikerk. Deelname kost € 10,- Aanmelden via de e-mail van www.kerkmuziek.nu: info@kerkmuziek.nu

 • Hits: 452

Wonen in klanken - biografie Maurice Pirenne

Biografie PirenneOp 10 november aanstaande verschijnt de langverwachte biografie van Maurice Pirenne. Na een eerdere uitgave over het leven en werk van Floris van der Putt (rector cantus van de Schola, 1954-1965) kon die van Maurice Pirenne (rector cantus 1965-1991, organist Sint-Janskathedraal (1991-2007) niet uitblijven. Maurice was jarenlang geestelijk adviseur van de KDOV.

Op zijn grafsteen staat gebeiteld: Priester-Musicus. Bewust in die volgorde. Dat is ook de volgorde die in het boek gehanteerd wordt, waar Jan Jaap Zwitser het leven van Pirenne beschrijft en Anton Vernooij de beschrijving van de muziek voor zijn rekening neemt.
In een rijk geïllustreerde uitgave van ca. 400 pagina’s volgen we het leven en werk van de jonge Maurice die met zijn ouders naar ’t Heike in Tilburg gaat, zijn weg naar de seminaries van Beekvliet en Haaren, zijn studie aan het conservatorium in Tilburg en aan het Istituto Pontificio di musica sacra in Rome, zijn benoemingen tot kapelaan, rector cantus en organist in de kathedraal. En ook de daarmee gepaard gaande twijfels: “Wil ik dit wel? Kan ik dit wel? Als ze mij maar niet vragen…”

Naast een duik in het leven in die tijd op een seminarie, krijgen we ook een beeld van het muzikale terrein dat ineens open ligt na Vaticanum II, het Tweede Vaticaanse Concilie. Kerkmuziek in de landstaal. Maurice was als de dood dat er allerlei rijmelarijtjes zouden ontstaan op onnozele melodieën. Hij, Floris van der Putt en een beperkt aantal anderen sprongen in het ontstane gat en schreven het ene werk na het andere. Psalmen, missen, motetten en meer zagen het levenslicht. Uiteraard op goede teksten en goede Bijbelse vertalingen.
Met psalm 23 (Mijn Herder is de Heer) voor de uitvaart van mgr. Bekkers en psalm 93 (Koning is onze God) schreef hij wellicht zijn bekendste werken, maar er is zo ontzettend veel meer. De afgelopen 10 jaar heeft de Stichting Maurice Pirenne veel van die werken uitgegeven om zo de nalatenschap van Maurice niet te laten verstoffen in een archief, maar juist om die tot leven en klinken te brengen.
De biografie is voor sommigen een hernieuwde kennismaking en voor anderen een nieuwe ervaring.

Op zondagmiddag 10 november aanstaande (15.30 uur) wordt de biografie gepresenteerd in de Sint-Jan met een concert met werken van Maurice Pirenne. Samen met een meer dan 10-koppig blazersensemble brengen de Schola onder leiding van Jeroen Felix en de Capella Brabant onder leiding van Marc Versteeg (ook een oud Scholalid uit de tijd van Maurice) het “Loflied op de wijsheid, psalm 150, Aandachtig Drieluik en Domine Salutis Meae”. 

Vanaf 10 november is het boek voor € 22,50 verkrijgbaar via de website: www.stichtingmauricepirenne.nl en de infobalie in de Sint-Jan, maar ook te bestellen via info@stichtingmauricepirenne.nl.

 • Hits: 166