Vakopleiding r.-k. kerkmuziek

Studie rooms-katholieke kerkmuziek
In Nederland kan de studie rooms-katholieke kerkmuziek niet meer worden gestudeerd op HBO-niveau. Het bisdom Rotterdam organiseert eenmalig een driejarige HBO-opleiding kerkmuziek (met een maximale uitloop naar een vierde jaar).
Organisten en dirigenten die geen kerkmuziekdiploma hebben, zijn formeel onbevoegd of maar ten dele bevoegd!

Voor wie?
Professionele organisten en dirigenten die nog geen diploma r.-k. kerkmuziek hebben, worden uitgenodigd zich aan te melden. Ook kerkmusici die in het bezit zijn van het diploma “Kerkmusicus III” of menen aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen, kunnen zich aanmelden. De studie leidt op voor de bevoegdheidsverklaring II of voor bevoegdheidsverklaring I als de betreffende student een masterdiploma (voorheen C-diploma, UM of 2e fase studie) van een conservatorium in het bezit heeft.

Docenten
Docenten zijn o.a. dr. Richard Bot (liturgie, hymnologie en gregoriaans), Wouter Blacquière (orgel), Hans van der Toorn (koordirectie).
Jaarlijkse cursuskosten rond de € 1000,00 inclusief examenkosten.

Meer info
De studie start in oktober van elk jaar. Alle kandidaten dienen een toelatingsexamen af te leggen.
Meer informatie op www.kerkmuziekopleidingen.nl

 • Hits: 22

1e Certificaat liturgische muziek

James KeubenOp vrijdag 28 juni jl.  is het eerste certificaat liturgische muziek uitgereikt aan priesterstudent James Keuben, student van het Ariëninstituut te Utrecht, met de eindscore 9.

In 2016 is de eerste driejarige opleiding liturgische muziek gestart voor priesterstudenten in het kader van een aanvullend studie- en vormingsprogramma. Dit programma is bestemd zowel voor de priesterstudenten van het aartsbisdom als van de bisdommen Rotterdam en Breda. De opleiding liturgische muziek is gebaseerd op een leerplan liturgische muziek dat op interdiocesaan niveau is vastgesteld. Het programma omvat drie modules rond de volgende onderwerpen: recitatief (I), geschiedenis en theorie van het gregoriaans (II), psalmodie, ordinarium en proprium(III). De modules bestaan uit een theoretische en een praktische component. Iedere module wordt afgesloten met een examen. Na het afleggen van drie examens met goed gevolg, ontvangt de student het certificaat.

 • Hits: 25

Scratchdag rond de nieuwe Christoffelmis van Aart de Kort

DISG organiseert in het najaar 2019 een scratchdag rond de nieuwe Christoffelmis van Aart de Kort (verschijnt in september).

Meer nieuws volgt.

 • Hits: 22

Impulsdag voor kinderkoordirigenten in Langeraar

Op zaterdagmiddag 28 september 2019 organiseert DISG in het bisdom Rotterdam een impulsdag voor kinderkoordirigenten in Langeraar.

Meer nieuws volgt.

 • Hits: 24

Orgelconcert Gerard Legierse: de diversiteit van het orgel

O p zondagmiddag 23 juni om 15.00 uur kunnen orgelliefhebbers hun hart weer ophalen in de Bonifatiuskerk. Met als titel 'de diversiteit van het orgel' bespeelt Gerard Legierse In de concertserie 'Muziek in de Bonifatius' het hoofdorgel van deze kerk aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk.

Op het hoofdorgel (Kam en van der Meulen 1841 met drie klavieren en pedaal en 40 registers) voert Gerard Legierse werken uit van J.S. Bach, A. Guilmant, M. Reger en een door een hem zelf gecomponeerd werk. Dit bijzondere programma vertegenwoordigt de mogelijkheden van het instrument op het gebied van verschillende composities en componisten die, door de uitgebreide variaties van registraties en interpretaties van de werken die op het orgel gespeeld worden met een scala van klankkleur, variaties en emoties, de luisteraar zal imponeren. Zo wordt de Passacaglia van Bach met verschillende klankkleuren geregistreerd op basis van de tekst van het "onze Vader" volgens een interpretatie van de vorig jaar op 25 mei overleden organist/componist Piet Kee, die stadsorganist was van de Bavo in Haarlem. Vandaar dat dit concert begint met het koraal 'Vater unser im Himmelreich' als eerbetoon aan deze componist. Gerard Legierse (1951) is sinds 2004 als vaste organist en dirigent verbonden aan de
H. Bonifatiuskerk in Rijswijk. Hij is ook dirigent van de Schola Cantorum, het parochieel gemengd koor Gloria Deo en de koorschool van deze kerk. Legierse studeerde aan het Rotterdams Conservatorium de hoofdvakken orgel en piano. In 1979 behaalde hij het solistendiploma 'met onderscheiding'. In 1989 studeerde Legierse aan het Conservatoire National de Région de Paris interpretatie en improvisatie bij Marie-Louise Jaquet en Jean Langlais. Hij sloot deze studie af met 'Une medaille d'or' en behaalde er in 1991 de 'Prix d'Excellence'. Legierse concerteert regelmatig in binnen- en buitenland en verzorgde vele malen orgelbespelingen voor de radio. Dit bijzondere orgelconcert is onderdeel van de concertserie 'Muziek in de Bonifatius' aan de Van Vredenburchweg 69 in Rijswijk. Het begint om 15.00 uur en duurt een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en de mogelijkheid een glaasje te nuttigen.

Bron: Groot Rijswijk; 19 juni 2019

 • Hits: 37

Jos Laus Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

on ridderOp zondag 26 mei is dirigent, organist en kerkmusicus Jos Laus van de St. Jacobuskerk in Den Haag door de burgemeester van Rijswijk drs. Michel Bezuijen koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde in de kerk St. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat in Den Haag aansluitend aan de H. Mis waarin Jos Laus zijn vijftigjarig jubileum als kerkmusicus vierde.

Jos Laus werd daarbij door burgemeester Bezuijen geroemd om zijn vele werk voor de kerkmuziek, als inspirerend koordirigent van vele koren in Rijswijk en Den Haag. Als kerk- en concertorganist, orgeldeskundige, artistiek adviseur, auteur en zelfs orgelbouwer. Werkzaamheden die hij in Rijswijk en Den Haag en de rest van Nederland, tot zelfs tot ver over de landsgrenzen heeft verricht.

 • Hits: 36

Concert en CD-presentatie ‘Himmelwärts’ op 21 mei 2019

HimmelwrtsStichting ‘Venster op muziek in de Lambertus’ bestaat 10 jaar en dat wordt in 2018-2019 groots gevierd. Met het concert ‘Himmelwärts’ op 21 mei a.s. om 20:00 uur presenteren Jenny Haisma, sopraan, en Eric Koevoets, orgel, de jubileum-CD met dezelfde titel in de H. Lambertuskerk, Oostzeedijk-Beneden 1-3 te Rotterdam Kralingen. Centraal staan de hemelse Wesendonck-lieder van Richard Wagner. Daar omheen zijn solo-orgelwerken te horen van Carl Ph.E. Bach, Dupré en Reger, gespeeld op het Maarschalkerweerdorgel, één van de meest poëtische orgels in Nederland.
‘Ja, es stieg auch mir ein Engel nieder, und auf leuchtendem Gefieder führt er, ferne jedem Schmerz, meinen Geist nun himmelwärts!’
Dit is de laatste strofe van het lied ‘Der Engel’ van de ‘Wesendonck-Lieder’ van Richard Wagner, dat tijdens het concert te horen is én op de CD Himmelwärts is te beluisteren. Het laatste woord, himmelwärts, vat de intenties samen van de composities van de CD. Elk opgenomen stuk kent een zoektocht dan wel een strijd om tot verlossing of vereniging met een hoger doel te komen. Naast werken van Wagner staan er de indringende Variationen über ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen’ van Franz Liszt en de Toccata sur un Choral van Charles Tournemire op deze CD. Ook het concert kent deze zelfde sfeer. De CD wordt uitgebracht door Tulip Records en is mede tot stand gekomen door subsidie van de Erasmusstichting.

 • Hits: 41

Franse onderscheiding voor Nederlandse toonkunstenaars

Jos Laus 2017 2In 2019 is organist en dirigent Jos Laus door de Franse Société Académique d'Education et d' Encouragement Arts-Sciences-Lettres te Parijs onderscheiden met de vergulde medaille (Médaille de Vermeil) voor zijn verdiensten voor de Franse muziek en cultuur. De kandidaat ontvangt voor het eerst deze onderscheiding.

De onderscheiding wordt zaterdag 22 juni a.s. tijdens een officiële en feestelijke bijeenkomst te Parijs uitgereikt.

In Nederland zal de officiële uitreiking plaats vinden op een nog nader te vermelden datum. Deze uitreiking zal omlijst worden door een feestelijk concert en receptie.

Susanna Veerman
gedelegeerde van de Société Académique (ASL) in Nederland

 • Hits: 42

Orgelconcert H. Joannes de Dooperkerk te Pijnacker

00627 Pijnacker RK Joh de Doper 1892 Oostlaan 36 ZH opname 19 04 2008 foto Edward Ippel Hoorn 13Op 26 mei 2019 te 15.00 uur vindt er een bespeling plaats van het recent gerestaureerde P.J. Adema-orgel in de Joannes de Dooperkerk, Oostlaan 38, te Pijnacker. Het orgel is gerestaureerd door Adema's Kerkorgelbouw b.v. uit Hillegom. Het concert wordt verzorgd door adviseur Ton van Eck en de vaste bespelers Ed van Aken en Gerard Bart. Orgelbouwer Ronald van Baekel zal een toelichting geven op de restauratie. Het geheel is gratis toegankelijk. Na afloop wordt er koffie en thee geschonken.

 • Hits: 45

Diocesane studiedag ‘Orgelmuziek voor hoogfeesten’

Logo DISG5Welke orgelmuziek is er beschikbaar voor hoogfeesten als Pinksteren, Sacramentsdag en Drievuldigheidszondag? Op deze vraag ging organist Aart de Kort in met zijn lezing tijdens de studiedag ‘Orgelmuziek voor hoogfeesten’ van de Diocesane Instelling voor liturgische muziek St.-Gregorius (DISG). Zo’n dertig organisten uit parochies van het bisdom Rotterdam kwamen samen op 6 april in de kerk St. Paulus Bekering in Capelle a/d IJssel om inspiratie op te doen voor het spelen van passende orgelmuziek in de liturgieviering tijdens hoogfeesten.

“Elk hoogfeest heeft zijn eigen ‘tune’ zou je kunnen zeggen: een eigen muzikale kleur”, vertelt Richard Bot, voorzitter van de DISG. “Organisten hebben de taak om mensen in de juiste gemoedstoestand te brengen voor het geestelijke woord dat in de viering tot hen gesproken wordt. Zo roept de melodie van ‘Wij komen tezamen’ of ‘Stille nacht’ direct Kerstmis op. Maar wat de juiste muziek moet zijn bij hoogfeesten als Sacramentsdag of Drievuldigheidszondag, is bij veel organisten minder bekend.” 

Om uit te leggen hoe muziek liturgisch functioneel kan zijn, vergelijkt Richard Bot het met muziek in een winkel: “Uit onderzoek blijkt dat muziek in een winkel ook functioneel werkt. Als je muziek hoort tijdens het winkelen en die muziek stelt je op je gemak, dan ben je eerder geneigd iets te kopen. Als je binnenkomt in een kerk en het is er doodstil, dan is dat ook anders dan wanneer er muziek klinkt. En als die muziek ook nog eens de juist sfeer oproept, bijvoorbeeld van Sacramentsdag, dan vallen de kwartjes op z’n plek zou je kunnen zeggen.”

Aart de KortOrganisten spelen doorgaans muziek voorafgaand aan de viering, tijdens de offerande of communie en na afloop van de viering  of als voorbereiding op het gezangen bij de intrede, offerande, en communie.. “Wil die muziek liturgisch functioneel zijn, dan maak je als organist daarin een koppeling met de vocale muziek die tijdens die liturgieviering klinkt”, legt Bot uit. “Door de eeuwen heen is dat altijd al zo geweest. Bach schreef bijvoorbeeld het Komm Schöpfer Gott  Heiliger Geist (=‘Veni Creator Spiritus)’. Als hij dan een variatie daarop speelde, dan herkenden mensen dat als muziek die hoort bij het hoogfeest van Pinksteren.” 

Inleider Aart de Kort is organist van de Kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam en pianist bij de balletafdeling van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Aan het einde van de studiedag gaf hij een mini-orgelconcert waarin hij enkele complete muziekstukken speelde van de voorbeelden die hij eerder in zijn lezing aanhaalde.

Ook ontvingen de deelnemers een hand-out met daarin een omschrijving van een aantal hoogfeesten en suggesties voor muziekstukken die daarbij passen. Ook staat er een lijst in met ‘vindplaatsen van muziek’. Richard Bot: “Het is vaak lastig om zelf muziekstukken te zoeken. Lang niet alles is vindbaar op internet. Veel muziek is ook auteursrechtelijk beschermd. Als organisten kunnen snuffelen en inkijken, werkt dat het beste. Daarom informeren we mensen graag over winkels waar je bladmuziek voor orgel kunt vinden.”

“Orgel spelen tijdens vieringen, je talent en gave om muziek te maken en beschikbaar stellen aan de geloofsgemeenschap is echt een roeping”, zegt Richard Bot. De studiedag heeft plaats in het Jaar van de Roepingen van het bisdom Rotterdam. “Organisten die naar de studiedag toekwamen laten ook zien dat het een roeping is: ze zijn bereid een studiedag te volgen om zich te scholen en daarmee serieus vorm te geven aan die roeping.

 • Hits: 79

Gregoriaanse Maria vespers op zondag 19 mei 2019

Ave MariaDe Schola Cantorum van de St. Adrianuskerk in Naaldwijk zingt op zondag 19 mei 2019 om 16.30u gregoriaanse Maria vespers.

De volgende vespers in Naaldwijk zijn: zie: www.nederlandsgraduale.nl.

 • Hits: 58

Nederlands Gregoriaans Festival 2019 - aanmelding scholae

Gregoriaanse koren en scholae kunnen zich nu aanmelden voor de Gregoriaanse Estafette Voordracht in de kathedrale basiliek van St. Jan te ’s-Hertogenbosch. De tijden zijn (onder voorbehoud): zaterdag 15 juni van 13.30 uur tot 15.30 uur en zondag 16 juni van 13.45 uur tot 15.00 uur. Lees verder in de uitnodigingsbrief.

Er wordt hard gewerkt aan de invulling van het programma van het Gregoriaans Festival 2019. Een aantal programmapunten ligt reeds vast: concerten, lezingen, workshops, première-uitvoering van de opdrachtcompositie.

 • Hits: 49

Katharsis uit Tilburg wint achtste editie Nationaal Middenkorenfestival

Katharsis uit Tilburg heeft zaterdag 16 maart het Nationaal Middenkorenfestival gewonnen. Katharsis (o.l.v. Martin Hoondert) won de eerste prijs bij de vakjury. De tweede prijs was voor het Zoetermeerse Incanto o.l.v. Willien van Wieringen, de derde prijs ging naar City Singers uit Almere o.l.v. Gera de Vries. De publieksprijs ging naar Incanto.

Sinds 2004 bestaat dit festival voor middenkoren: uit het hele land komen zangers en zangeressen bij elkaar voor zang en ontmoeting.  Zeven koren uit het hele land streden om de prijzen. De Martinuskerk in Hoogland was dit jaar de locatie van de zangwedstrijd.

De diversiteit aan koren garandeert elk festival weer een boeiende luisterervaring: van swingende pop tot klassiek repertoire. De liederen zijn net zo divers als de middenkorengeneratie.

 • Hits: 59

R.K. Gemengd Koor St. Pancratius te Sassenheim vierde 165-jarig jubileum

Koor St. Pancratius - Sassenheim

Op zondag 17 maart j.l. vierde het R.K. Gemengd Koor St. Pancratius te Sassenheim haar 165-jarig jubileum. Met een prachtig concert, dat voor een bijna volle kerk plaatsvond, zong het koor het Ave Maria van Rachmaninov, het Ubi Caritas van Gjeilo, en het Laudate Dominum van Voesten. De mannenafdeling zong a capella het Gregoriaanse Gaudete. Verdere medewerkenden waren een amateur kamerkwartet, het popkoor Just for Fun, zangeres Eva Klein, trompetist Foka Koerts,  het professionele Reinberger trio, bestaande uit Maciej Wiercholowski orgel,  Tomás Kardos cello en Noa Eyl viool. Maciej speelde op imposante wijze een keuze uit de Suite Gotique (Op. 25) van L. Boellman.

Onder het zingen van een meerstemmig Lang zullen ze leven, deelde de leden van Just for Fun rozen uit aan de zangers en zangeressen van het jubilerende koor. Het geheel stond onder leiding van de dirigente van het koor Kasia Przedcieczenska.
Als slotlied zong het koor begeleid door alle muzikanten het Rejoice in the Lord van Rathbone. Een geweldig applaus van de aanwezigen klonk in de klankvolle St. Pancratiuskerk.

Een enthousiaste Pastor Owel sprak in zijn slotwoord  zijn waardering en dankbaarheid uit voor het bestaan van "zijn" Gemengd Koor.

 • Hits: 59

Diocesane studiedag over orgelmuziek voor hoogfeesten

Logo DISG5Op zaterdag 6 april 2019 van 10.00 tot 14.00 uur organiseert de Diocesane Instelling voor Liturgische muziek St.-Gregorius, Bisdom Rotterdam een studiedag in de kerk St. Paulus Bekering in Capelle a/d IJssel.
Wat speel je voor specifieke orgelstukken op Hemelvaartsdag; Pinksteren; Drieeenheid; Sacramentsdag; Maria Tenhemelopneming; Allerzielen; Allerheiligen; Christus Koning?
Organist Aart de Kort geeft antwoord op deze vraag. Hij toont de vele mogelijkheden met een lezing en een PowerPointpresentatie. Diverse stukken zal hij ten gehore brengen op het schitterende Leeflangorgel dat onlangs in de St. Paulus Bekering is geplaatst door orgelmaker Reil (II & Ped. 18 registers).

Deelnemers aan deze studiedag ontvangen een hand-out met literatuurverwijzingen.

Kosten € 10,- inclusief lunch, koffie/thee en hand-out, te betalen bij aanvang van de studiedag.

Aanmelden vóór 31 maart 2019 m.schaap@bisdomrotterdam.nl en vermeld daarbij naam, adresgegevens en welke parochie.

Download de flyer.

 • Hits: 79

Nederlands Gregoriaans Festival 14 t/m 16 juni 2019 in ‘s-Hertogenbosch

logo Ned greg fest

NGF 2019 - WERK IN UITVOERING- 14 t/m 16 juni 2019 ‘s-Hertogenbosch

Gregoriaans moet klinken, maar hoe? Het Nederlands Gregoriaans Festival zal van 14 tot en met 16 juni op een aantal prachtige lokaties in de Bossche binnenstad een veelkleurige staalkaart bieden van de vele uitvoeringspraktijken van het gregoriaans. Op die manier krijgt iedereen de gelegenheid om kennis te nemen van de veelzijdigheid van dit oeroude en toch zo actuele repertoire. Te horen zijn onder meer het gerenommeerde Franse ensemble Organum, het Nederlandse ensemble Wishful Singing, en veel, heel veel jeugd. Want als we het gregoriaans levend én levendig willen houden is het zaak veel jongeren in aanraking te laten komen met deze ‘tradition vivante’. De St. Jan zal als klinkende Bossche kathedraal een indrukwekkend podium zijn voor vele gregoriaanse ensembles die Nederland rijk is. Jongeren uit koorscholen en middelbare scholen uit de regio worden ingewijd in het gregoriaans door de zangeressen van Wishful Singing. En zo wordt het een jeugdig festival, waarin jong en oud elkaar ontmoeten, elkaar beluisteren en van elkaar leren.
En om te laten horen hóe levend dit repertoire vandaag de dag nog is, gaf het festival de Nederlandse componist Gerard Beljon de opdracht een vervolg te schrijven op een compositie die hij eerder voor het festival schreef op basis van een tekst van een middeleeuws gezang, het Planctus cygni. Hierin komen oude en nieuwe muziek, oosterse en westerse muziek samen. De première zal plaatsvinden tijdens het openingsconcert van het festival in de Grote Kerk op 14 juni en wordt uitgevoerd door Collegium Vocale Eindhoven met westerse én niet-westerse solisten.
Kijk voor het volledige programma op www.gregoriaansfestival.nl

Informatie: 06-12337956 / info@gregoriaansfestival.nl

 • Hits: 106

Zangdag voor het Nationaal Jongerenkoor Festival (NJKF) editie 2019

Kerst achter de rug, eerste repetitie geweest. Tijd voor wat nieuws!

Zondagmiddag 17 februari vindt de zangdag plaats met de presentatie van de verplichte werken voor het Nationaal Jongerenkoor Festival (NJKF) editie 2019. Thema dit jaar: Let’s celebrate! Hier lees je er meer over: http://korenfestivalrijsbergen.nl/
De zangdag is inspirerend voor tiener-, jongeren- en middenkoren. Je leert minstens drie nieuwe liederen. Maar ook als je koor niet meedoet aan het NJKF, zul je een inspirerende middag beleven: per stemgroep leer je de nieuwe liederen o.l.v. ervaren dirigenten. Aan het slot van de middag klinken de nieuwe liederen meerstemmig: altijd een verrassing!

Locatie: De Kapelaan, Nicolaasplein 2, Zoetermeer  http://www.parochieelcentrumzoetermeer.nl/
Tijd: 13.30 – 17.00 uur (zaal open vanaf 13.00 uur)
Kosten: 5 euro pp als je koor lid is van Code-Music en 7 euro pp als je koor geen lid is van Code-Music. Lidmaatschap kost maar 25 euro per jaar, je koor kan ter plekke lid worden. De korting geldt dan meteen.
Inschrijven: Kom je ook? Je vindt hier het inschrijfformulier: https://goo.gl/forms/7cV0AlhrWVQ7q7Ly1.
 • Hits: 99

Tweehonderd jaar ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’

Stille Nacht kapel te OberndorfIn 2018 is het precies 200 jaar geleden dat het kerstlied ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’ voor het eerst gezongen werd. Dat was in Oostenrijk in de buurt van Salzburg. Het lied is inmiddels in maar liefst 300 talen en dialecten vertaald en is daarmee echt een wereldlied. De geschiedenis van het lied is al even bijzonder: leraar en organist Franz Gruber componeerde de melodie op de tekst van een gedicht van de pastoor van de Nikolauskirche, Joseph Mohr, beiden werkzaam in Oberndorf, gelegen in het Salzburgerland.

Het begin van de negentiende eeuw was een harde en moeilijke tijd in de stad Salzburg. Na de oorlog met Napoleon stond de stad er slecht voor, financieel en economisch, nog los van branden en overstromingen.
Min of meer als troost voor deze situatie zongen Franz Gruber en Joseph Mohr op kerstavond 1818 voor het eerst ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’. Ze zongen het kerstlied samen – voor de enige keer overigens – en Mohr begeleidde het lied op de gitaar, voor die tijd een ongebruikelijk instrument in een kerk. Volgens overlevering zou een muis de blaasbalg van het orgel lek hebben geknaagd. Deze eerste uitvoering van het lied vond plaats in de toenmalige Nikolauskirche,

Sinds 1937 staat in Oberndorf op de plek van de door overstromingen verwoeste Nikolauskirche een kapel, de zgn.”Stille Nacht” Kapel, waar zowel Mohr als Gruber in de glas-in-lood ramen afgebeeld zijn.  

Vanwege de taaloverstijgende vredesboodschap werd Stille Nacht in 2011 door UNESCO tot immaterieel erfgoed uitgeroepen.

 • Hits: 140

175 jaar parochiekoor Cantemus Domino in St. Adrianuskerk Naaldwijk en jubilea

Jubilarissen 18 november 2018 St. Adrianus NaaldwijkOp zondag 18 november vierde het parochiekoor Cantemus Domino van de St. Adrianuskerk in Naaldwijk zijn 175 jarig bestaan. Tevens is het 50 jaar geleden dat het dameskoor werd opgericht waarmee het huidige gemengde koor kon ontstaan. Het koor heeft deze dag met grote vreugde gevierd. In een feestelijke eucharistieviering met o.a. uitvoering van de Kleine Orgelmesse van J. Haydn, zijn vier jubilarissen (zie foto van links naar rechts) Trees van Leest-van Venrooij 50 jaar koorzanger, Ben Hillen 50 jaar koorzanger en inzet voor kerkmuziek, Jan Fransen 40 jaar koorzanger en Ciska van der Lans-Voerman 25 jaar koorzanger, onderscheiden met de Sint-Gregoriuspenning.

Na felicitaties door genodigden en kerkgangers heeft het koor zijn jaarlijkse St. Caeciliafeest gevierd. Twee koorzangers Henk Niemeijer en Siem van de Ende hebben samen een prachtig boekje geschreven met de geschiedenis van 175 jaar parochiekoor in de vorm van een uitgebreid chronologisch overzicht, met een lijst van alle koorleden, dirigenten en organisten en veel foto's.

 • Hits: 92

Viering 150 jaar Kathedraal Koor Utrecht

Dit jaar vieren zangers, dirigent en bestuur van het Kathedrale Koor dat er al 150 jaar Kathedrale Koormuziek klinkt in de St. Catharinakathedraal te Utrecht. De viering betreft 150 jaar Gregorius Magnus Koor, 45 jaar Kathedraal Koor en 60 jaar Kathedrale Koorschool.

Kathedraal Koor Utrecht

Er is een jubileumprogramma samengesteld waarin het koor zijn (kerk)muzikale erfgoed naar buiten brengt en daarbij een verbinding aangaat naar de naar inwoners en bezoekers van de stad Utrecht onder het motto “Een cadeau aan de stad”. Het programma start op 10 februari met een feestelijk openingsconcert met de Chichester Psalms van Leonard Bernstein en composities van Utrechtse kerkmusici zoals H. Andriessen en H. Strategier onder leiding van Gerard Beemster. Er zijn diverse optredens in de stad Utrecht in boekhandel, bibliotheek en kerken. In mei is er een concertreis naar Engeland met optredens in verschillende kathedralen. Een wandelconcert langs de kerken van het unieke Utrechtse kerkenkruis. Op 9 november is het slotconcert ‘St. Maartensparade’ met de première van de versie voor koor en orkest van de St. Maartenscantate van Wouter van Belle.

 • Hits: 128

Openingsconcert jubileumjaar 150 jaar Kathedrale koormuziek Utrecht

Op 10 februari 2019 opent het Kathedrale Koor Utrecht het Jubileumjaar 150 jaar Kathedrale koormuziek met een Openingsconcert, aanvang 15.30 uur, in de St Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat te Utrecht.

Op het programma staan werken van Bernstein (Chichester Psalms), van vier Kathedrale componisten (Andriessen, Strategier, van Belle en Beemster) en Schubert. Uitvoerenden zijn het Kathedrale koor Utrecht o.l.v. Gerard Beemster, dirigent en het Cugnonconsort o.l.v. Chris Duindam, m.m.v Wouter van Belle, orgel en vier solisten “uit eigen kweek”.
Aanmelden via bijgaande link. https://goo.gl/forms/ydfQyZ41T3wDRML53

 • Hits: 106

Dag van het Gregoriaans – “Engelen en Duivels” op 9 maart 2019

Dag van het Gregoriaans

Stichting Amici Cantus Gregoriani (ACG) organiseert voor de tweede keer de ‘Dag van het gregoriaans’ voor liefhebbers van de gregoriaanse muziek, ons oudste muzikale erfgoed in Europa.
Het wordt een dag vol activiteiten met workshops voor beginners, licht- en verder-gevorderden, waarbij de beginners zich focussen op de specifieke gregoriaanse toonladders, de zogenaamde ‘modi’ of kerktoonsoorten; en de gevorderden zich concentreren op het leren lezen en interpreteren van de oudste notatievormen, de zogenaamde ‘neumen’.

Dr. Leo Lousberg geeft een plenaire lezing waarin hij zijn recente proefschrift over microtonen toelicht. Het 50-jaar jubilerende Gregoriaans Koor Utrecht geeft een kort concert, en er zijn drie parallelle workshops. Docenten zijn Marcel Zijlstra, Hanneke van der Grinten en Joachim Kelecom (België).

En natuurlijk wordt er ook weer veel gezongen. Gezien de tijd van het jaar wordt gekozen voor de vespers van de eerste zondag van de vasten. In de mis van die dag heeft het gezang ‘graduale’ de titel “Angelis suis mandavit de te”: ‘Hij heeft de Engelen opdracht gegeven, u op al uw wegen te bewaken’.

In de lezing van die bewuste zondag wordt Jezus door de duivel uitgedaagd in de woestijn. Vandaar het thema van de dag “Engelen en duivels”.
Je gaat zingen op je eigen niveau. Er kan gekozen worden uit drie workshops:
–       A voor beginners:  gedrukt en geschreven muziekschrift leren uitvoeren
–       B de oude handschriften en de praktische betekenis ervan leren kennen
–       C voor gevorderden: verschillende interpretaties van het gregoriaans verkennen
Je neemt deel aan de gezamenlijke vespers ter afsluiting van de dag. Het repertoire hiervoor wordt in de loop van de dag ingestudeerd.

Aan de Dag van het Gregoriaans kunnen maximaal 60 personen deelnemen.
Datum: 9 maart 2019, 10:00 – 17.30 uur (inloop vanaf 09:30)
Plaats: Pieterskerk, Utrecht
Kosten: €45,-
Aanmelden vóór 1 maart 2019 via www.gregoriaans-platform.nl

 • Hits: 114

Organistendag door SGGL

Maarschalkerweerdorgel St. Martinuskerk te SneekZaterdag 9 maart 2019 organiseert de Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint-Gregorius haar jaarlijkse organistendag in de Sint Martinuskerk van Sneek. Dit keer rond het thema ‘improviseren’ en ‘registreren’ met Mark Heerink als gastdocent.
Smaakvol improviseren is een kunst. Niet iedereen voelt zich er even vertrouwd mee. Mark Heerink reikt kerkorganisten enkele kapstokken aan voor een improvisatie. Op het grote Maarschalkerweerdorgel in Sneek klinkt dat ongetwijfeld prachtig!

Niet elke parochiekerk beschikt over twee manualen en vrij pedaal, tongwerken, strijkers en diverse uitkomende stemmen. Maar hoe maak je op een kleiner orgel toch goed gebruik van aanwezige registers?  Ook daarover volgt uitleg tijdens het andere deel van de organistendag.

De Organistendag 2019 belooft een mooie muzikale dag te worden, waarbij de onderlinge ontmoeting uiteraard niet vergeten wordt! Programma:  Aanvang 10.00 uur, afsluiting rond 16.00 uur. Zelf lunch meenemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
En de kosten?  Een vrije gift van aanwezigen ter bestrijding van onkosten voldoet!
Opgave tot 1 maart 2019 via het bisdomhuis in Groningen, Lisette Winter l.winter@bisdomgl.nl

 • Hits: 93
footerlogo2016
 
favicon