Muziekbibliotheek paus Franciscus

Muziekbibliotheek paus FranciscusOnlangs heeft Paus Franciscus bijna 2.000 cd's en 19 vinylplaten geschonken aan de Pauselijke Raad voor Cultuur. Deze privécollectie van Paus Franciscus bestaat, volgens kardinaal Gianfranco Ravasi, voorzitter van de Pauselijke Raad voor Cultuur, grotendeels uit klassieke muziek, maar ook: een oud album met de grootste hits van Edith Piaf; Argentijnse tangomelodieën, vooral van Astor Piazzolla; en een verzameling van 25 discs van Elvis Presley’s gospelliederen. Kardinaal Ravasi begon meer dan drie jaar geleden met het beheren van de muziekcollectie van de paus. Het begon toen de paus hem een paar cd's stuurde, waarin stond dat hij wist hoeveel de kardinaal ook van muziek hield. De Pauselijke Raad voor Cultuur beschikt over een gedetailleerde gecatalogiseerde lijst van 1.728 cd's en 19 platenalbums van de paus.

Hoewel sommige opnames deel uitmaken van de persoonlijke collectie van de paus, zijn veel opnames geschenken die de paus in de loop der jaren heeft ontvangen. Ze bestrijken een breed scala aan genres. De liefde van paus Franciscus komt voort uit het luisteren naar operaprogramma op de radio met zijn moeder toen hij nog een jongen was. Zo bevat de collectie de volledige verzameling opnamen in het Teatro Colón (hoofdoperahuis) van Buenos Aires.

De paus stuurt kardinaal Ravasi regelmatig nieuwe cd’s met handgeschreven notities met buitengewone, deskundige opmerkingen over het stuk. Volgens Ravasi kun je zien dat hij aandachtig naar de muziek luistert. Kardinaal Ravasi verzamelt al het commentaar dat hij te zijner tijd wil publiceren. Ook wordt onderzocht hoe de pauselijke muziekbibliotheek open kan staan voor experts, aangezien de collectie een indicatie is van de persoonlijkheid en cultuur van Paus Franciscus.
(bron: Culture e Fede – (Cultures and Faith), Pauselijke Raad voor cultuur)

 • Hits: 180

Jos Siebers 65 jaar dirigent-organist

Jos SiebersIn de parochie Sint-Maarten in Voorburg vindt op 1 mei de viering plaats van een bijzonder jubileum, het 65-jarig jubileum van dirigent-organist Jos Siebers.
In mei 1957 werd hij officieel in die dubbelfunctie aangesteld in de Goede Herder parochie in Voorburg, die in 2008 fuseerde tot de huidige parochie Sint-Maarten.
Jos is sinds die tijd als dirigent-organist verbonden aan het parochieel zangkoor, dat nu – na de fusie – het Parochiekoor Sint Maarten heet en wekelijks de viering in de Martinuskerk in Voorburg verzorgt.

Jos is al 65 jaar in dienst van zijn parochie, die hem dan ook veel dank verschuldigd voor zijn altijd bijzonder trouwe aanwezigheid en altijd positieve inzet en inbreng.
Ook in de buurtparochies is hij een graag geziene gast dirigent-organist, waarop nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan.
In de coronatijd is Jos inmiddels (op zijn 80e) een heuse YouTube-er geworden, want een jaar lang vonden alle repetities online plaats.
Het jubileum wordt gevierd (onder voorbehoud) op zondag 1 mei a.s. met een eucharistieviering en een concert.

In de viering om 09.30 u zingt het Parochiekoor Sint Maarten – uitgebreid met een aantal bevriende oud-zangers en met medewerking van de sopraansoliste Demelza van der Lans en de fluitiste Lisette Offers – o.a. de Messe l’Homme Désarmé van Jan Mul.
’s Middags is er in de kerk van 14.00 tot ca. 15.30 u een groot jubileumconcert waaraan, naast het Parochiekoor Sint Maarten, o.a. de sopranen Demelza van der Lans en Marijke Groenendaal meewerken, alsmede het dameskoor De Vrolijke Noot o.l.v. Demelza van der Lans.
Toegangskaarten voor het concert zijn vanaf 2 april voor één euro te koop bij de kerk (werkdagen 09.30-12.00 u en na de weekendvieringen).

 • Hits: 220

Droomconcert van Kinderkoor De Vrolijke Noot in Katwijk

De Vrolijke Noot
 
Veertig koorleden van kinderkoor De Vrolijke Noot van parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk verrasten vrijdagavond 19 november 2021 in de r.-k kerk de vele aanwezigen met een anderhalf uur durend concert bij gelegenheid van hun vijftienjarig jubileum. Gezongen werden veertien liederen in de rubrieken ‘Kerk’ (o.a. ‘De kracht van Uw liefde’), ‘Musical’ (o.a. ‘Do re mi’) en ‘Pop’ (o.a. ‘Mag ik dan bij jou?’).

Quiz en live stream

De Vrolijke Noot

Iedereen, in de kerk en ook thuis de livestream volgend, kon met behulp van de mobiele telefoon ook meedoen met de tien quizvragen die zorgden voor verrassende ontdekkingen bij alle deelnemers. Wist u dat er in totaal 449 kinderen op dit kinderkoor hebben gezeten waarvan er 37 een Gouden Duim aan het einde van groep acht hebben verdiend en zeven keer de Gouden Speld van de Gregoriusvereniging? De gefilmde felicitaties van parochianen, maar ook van de plebaan van de St. Janskathedraal in Den Bosch, waren hartverwarmend. Hij gaf dit koor een uniek cadeau, een uitnodiging om in mei daar te komen zingen als deel van een heerlijk dagje uit.

Terug kijken, luisteren en beleven met al uw zintuigen!
Kon u er niet bij zijn vrijdagavond 19 november? Op de website www.joannesdedoper.nl bij ‘Uitzending gemist’ en ’19-11-2021’ kunt u het terug bekijken en beluisteren. Daar zijn in de rubriek ‘Fotogalerij’ ook nog alle foto’s van dit muzikale feestje geplaatst. Dat er nog maar vele mooie muzikale momenten met De Vrolijke Noot o.l.v. oprichtster en dirigente Agnes Bol en vaste muzikaal begeleider Niek van der Meij gedeeld mogen worden in en buiten de parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk.

Het koor heeft een Facebookpagina ‘Kinderkoor De Vrolijke Noot’, een website  www.devrolijkenoot.be en repeteert elke donderdagmiddag bij in de kerk. Iedereen vanaf groep vier kan lid worden en is welkom.

Het is uniek dat er nog zo’n groot kinderkoor bestaat. Daar zijn we in het Bisdom Rotterdam heel blij mee!

 • Hits: 199

Krönungsmesse met Pasen in de Maria van Jessekerk te Delft

Met Pasen op zondag 17 april 2022 zingt het koor Deo Sacrum o.l.v. Petra Veenswijk Mozart’s Krönungmesse met orkestbegeleiding en zangsolisten Cora Peeters (sopraan), Hester Hazelaar (alt), Andre Betsema (tenor) en Jaap Meijer (bas) in de Maria van Jessekerk, Burgwal 20 te Delft.

Krönungsmesse
 

Mozart componeerde de Krönungsmesse in 1779 voor de Paaszondag. De Mis werd voor het eerst uitgevoerd in de Dom van Salzburg in 1791 bij de kroning van Keizer Leopold II, waardoor het de “Krönungmesse” is gaan heten. Tevens zijn te horen het Ave Verum en het feestelijke motet van Franck: Psalm 150 met aan het einde van de viering het Hallelujah uit de Messiah van Händel.

Celebrant in deze feestelijke viering is pastor Eli Stok . De viering begint om 11.15 u. Er is geen toegangsprijs, wel een collecte.

Op tweede Paasdag maandag 18 april om 15.00 u is er 'Orgelmuziek geïnspireerd op Pasen' door organist Petra Veenswijk eveneens in de Maria van Jessekerk. Voor meer info.

 • Hits: 115

Middenkorenfestival in Rijsbergen

St. Bavokerk te RijsbergenNa een rondreizend leven gaat het Nationaal Middenkorenfestival zich settelen: met ingang van 2022 is Rijsbergen de plaats waar het allemaal gaat gebeuren.
Het bestuur van Code-Music is blij dat de organisatie van het Nationaal Jongerenkoren Festival (NJKF) dat jaarlijks in Rijsbergen plaatsvindt, nu ook het Nationaal Middenkorenfestival (NMKF) onder haar vleugels neemt.
Al 30 edities bestaat het NJKF. Honderden koren met samen duizenden jongeren hebben al die jaren tijdens het festivalweekend gezongen, muziek gemaakt en gefeest in dit Brabantse dorp.
Op zaterdag 28 mei zal het NJKF plaatsvinden, op zondag 29 mei het NMKF. Noteer deze datum in je kooragenda!
Alle middenkoren die bekend zijn bij Code-Music zullen een uitnodiging ontvangen via de organisatie van het NJKF.

 • Hits: 199

Strofe uit ‘Jeruzalem, mijn vaderstad van Willem Barnard herzien

De derde strofe van het lied ‘Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis’ van Willem Barnard (1920-2010) heeft een nieuwe tekst gekregen. Hoewel dit lied in het nieuwe Liedboek voor de Kerken 21 strofen kent (nr. 737), is in de r.-k. praktijk alleen gangbaar de versie met 3 strofen, waarbij ook een andere melodie wordt gebruikt dan die in het nieuwe liedboek. Aanleiding vormde de bezwaren tegen de vijfde versregel 'de negers met hun loftrompet' in couplet 3. Met deze wijziging is ingespeeld op het bezwaar tegen het gebruik van het woord ‘negers’, dit woord heeft inmiddels een racistische lading heeft, al is er geen enkele twijfel aan de integere motieven van Barnard toen hij dit lied schreef of aan de andere reikwijdte van het dit woord in zijn tijd.

In wind en vuurDe nieuwe versie is opgenomen in de driedelige Barnardbundel ‘In wind en vuur’ die mei 2022 verschijnt. Het lied ‘Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis’ schreef Barnard ergens tussen 1958 en 1961, waarbij hij zich liet inspireren door een Engelse hymne uit de zestiende eeuw, die zelf weer sterk middeleeuwse wortels heeft. In de r.-k. praktijk werd de verkorte versie populair onder de melodie van Auld lang syne. Het lied verwijst naar het hemelse Jeruzalem, het Bijbelse beeld waarbij mensen en volken die geleden hebben onder vervolging en onderdrukking uiteindelijk een plaats vooraan krijgen.

Barnard schreef het lied mede tegen de achtergrond van de zwarte burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten en zijn bewondering voor mensen als Martin Luther King. Ook deze Amerikaanse predikant gebruikte het begrip ‘negro’ als een neutrale aanduiding van de zwarte bevolking, onder meer in zijn bekende toespraak I have a dream (‘…and there will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights’). In het kader van een groot project waarbij alle liederen van Willem Barnard worden gepubliceerd, staat een aangepaste versie van het Jeruzalemlied in de genoemde uitgave In wind en vuur. De laatste vier regels van vers 2 luiden nu als volgt: “Hoor! Gospelzang, trompetgeschal, ’t halleel – uw Naam is groot. Loof God die machten breken zal en van hun tronen stoot”. Ook het begin van vers 3 onderging een wijzingen en luidt nu als volgt: “Van alle kanten komen wij de lange lanen door, het is een eindeloze rij, de kinderen gaan voor”. De erfgenamen van Barnard hebben van harte ingestemd met deze aanpassingen. De Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied beveelt het gebruik van de nieuwe tekst van harte aan.

 • Hits: 121

Pater Nico Wesselingh osb overleden

Pater Nico Wesselingh OSBIn het Missiehuis in Teteringen overleed op zondag 3 oktober 2021 de Benedictijner pater Nico Wesselingh. Nico stamt uit een muzikale familie woonachtig in ons bisdom. Nico werd geboren in 1927 en deed zijn monastieke professie in 1954 in de Sint Paulusabdij van Oosterhout. Zijn priesterwijding volgde in 1959. Decennia was hij koorleider in de Paulusabdij. Hij investeerde veel tijd in de scholing van het gregoriaans zowel in zijn eigen abdij als daarbuiten. Voor de Nederlandse Sint-Gregoriusverening vertaalde hij de Basiscursus Gregoriaans van Eugène Cardine en schreef het praktische boekje Gregoriaans Nu.

Daarnaast was zijn grootste levenswerk de compositie van nieuwe Nederlandstalige gezangen voor de viering van de eucharistie en het getijdengebed. Hij was vanaf de oprichting lid van de Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie (IWVL). De IWVL publiceerde het Abdijboek met zijn vele uitgaven voor gebruik in de Nederlandse en Vlaamse kloosters. Deze uitgaven vonden echter ook hun weg in de parochiële praktijk. Van 1977-1998 was Nico bestuurslid van de diocesane NSGV Breda en lid van de landelijke werkgroep Gregoriaans, de landelijke werkgroep Wisselende Gezangen en de werkgroep Cantatorium van de NSGV. Later fuseerden deze laatste twee werkgroepen tot de werkgroep liturgische muziek waarvan hij ook jarenlang lid was. Na een kort ziekbed overleed hij in zijn 93e levensjaar. Voor een uitgebreid artikel over leven en werk zie het Gregoriusblad van maart 2022.

 • Hits: 225

Nieuwe Getijdenboek App

- Vijftig jaar Liturgia Horarum -

GetijdenboekOp 17 april 1971 verscheen de Latijnse editie van het Getijdengebed (Liturgia Horarum) op instigatie van het Tweede Vaticaans Concilie, als resultaat van de liturgiehervorming, dit jaar vijftig jaar geleden. In 1990 verscheen pas de Nederlandse editie, Getijdenboek. Gebeden voor elke dag, intussen ruim 30 jaar geleden en in 2005 verscheen een verkorte editie, het Klein Getijdenboek.

Wie kennis wil maken met de rijke gebedstraditie van het volledige Getijdengebed heeft daartoe nu de mogelijkheid door het downloaden van de Getijdengebed app, beschikbaar voor zowel Apple als Android smartphones (zie: www.tiltenberg.org/getijdengebed). Via hetzelfde webadres is ook het Romeins Missaal beschikbaar met een smartphone app (www.tiltenberg.org/missaal).

Een paar kenmerken van de nieuwe getijdengebed app:

via de website kan eenvoudig een word-bestand worden gemaakt ieder gebedsuur. Dit is een handige optie voor wie een gedrukte orde van dienst wil maken voor kerkgangers.
- via de app is er toegang tot alle getijdenvieringen van elke willekeurige datum tussen 2008 en 2028.
- het digitale getijdengebed bevat ook alle getijden voor overledenen.
- met uw persoonlijk account heeft u toegang tot alle teksten van lezingendienst, morgengebed, middaggebed, avondgebed en dagsluiting.
- ook alle gebeden voor de sterke tijden en de vieringen van de heiligen zijn opgenomen, inclusief de heiligen op de kalender van de Nederlandse kerkprovincie en van Vlaanderen.


Voor de muzikale vormgeving van het getijdengebed volgens Liturgia Horarum is op dit moment nog in voorbereiding een uitgave van Nederlandse Getijden bestaande uit de lauden en vespers voor alle zon- en feestdagen gecomponeerd door Gerard Lesscher volgens hetzelfde concept als dat van zijn Nederlands Graduale (zie http://www.nederlandsgraduale.nl).

Voor een getijdenviering met Gregoriaanse gezangen volgens Liturgia Horarum bestaat het Antiphonale Romanum deel I/II voor respectievelijk Lauden en Vespers.

 • Hits: 317

Carillon Lodewijkkerk te Leiden uitgebreid met vijf klokken

- Bisschop zegent nieuwe klokken –

St. Lodewijkkerk, LeidenOp 4 juli 2021 werd het gerestaureerde carillon en het nieuwe beiaardklavier van de Lodewijkkerk te Leiden officieel in gebruik genomen. Tijdens deze restauratie bleek dat er nog ruimte was voor vijf extra klokken. Gezien de relatief geringe omvang van 17 klokken, leefde er al langer bij het Leids Carillon Genootschap de wens om het carillon uit te breiden met vijf klokken, omdat er diverse chromatische tonen ontbraken. Door de genereuze steun van de St. Franciscus stichting, die vier klokken financierde en het bisdom Rotterdam die één klok financierde werd deze uitbreiding mogelijk.
Vijf klokken Lodewijkkerk, LeidenDe nieuwe klokken hebben een doorsnede die loopt van 30 tot 21 centimeter. De grootste weegt 20 kilo, de kleinste 11 kilo. De klokken die er al sinds 1961 hangen hebben allemaal een naam. De vijf nieuwe klokken zijn vernoemd naar respectievelijk de Burgemeester van Leiden, Henri Johan Lenferink, het Leids Carillon Genootschap (de initiatiefnemer), de St. Franciscus stichting die vier klokken financierde, kerkbestuurder en vrijwilliger Jan Dingjan en de bisschop van Rotterdam, Mgr. Johannes van den Hende. Het bisdom Rotterdam financierde 1 klok.
Bisschop zegent vijf nieuwe klokkenOp zaterdag 30 oktober 2021. werden de vijf nieuwe klokken gezegend door de bisschop in de parochiezaal van de Lodewijkkerk. De vijf nieuwe klokken zijn gegoten door Koninklijke Eijsbouts in Asten.

Op 25 november 2021 zijn de vijf nieuwe klokken in de toren opgehangen en officieel in gebruik genomen door de stadsbeiaardier van Leiden, Levina Pors. Bij die gelegenheid speelde zij het officiële Leids Volkslied: Leiden, trots van Neerlands steden, Parel van het Hollands land.

 • Hits: 174

Rectificatie

In onze eerdere DISG nieuwsbrief nr. 3 van 30 september 2021 staat het artikel “Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie”.
Dit artikel was overgenomen van de brief die de Nederlandse bisschoppen hadden verzonden. Echter na de verzending van de bisschoppenbrief zijn door het RIVM de maatregelen waarnaar de bisschoppen verwijzen nog aangepast. De link van RIVM geeft nu geen eisen meer ten aanzien van koren. Daardoor zijn de 1,5 m afstand, de zig-zagformatie niet meer van toepassing. Maatregelen ten aanzien van ventilatie blijven wel van kracht.

 • Hits: 130

Concert Vierne en tijdgenoten in St. Jacobuskerk te Den Haag

Op zaterdag 2 oktober zal als onderdeel van het Haags Vierne Festival een bijzonder concert "Vierne en tijdgenoten" plaatsvinden in de St Jacobuskerk te Den Haag.
Op  het programma: o.a. Marche Triomphale du Centenaire de Napoléon I van Louis Vierne en Entrate Festiva van Flor Peeters. Beide werken voor orgel en koperensemble.
Uitvoerenden: Jos Laus orgel met medewerking van het Haags Koperkwartet.
Aanvang 16.00 uur, toegang € 10,-.

 • Hits: 104

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Kijk hier voor een overzicht van de overige regels in verband met corona per 25 september 2021.

 • Hits: 99

Nieuwe uitgaven - Liturgische muziek voor Advent/Kerst - Tijd door het jaar

In de muziekbijlage bij het Gregoriusblad (aflevering maart 2021) is nieuwe muziek gepubliceerd voor Advent/Kerst - Tijd door het jaar: 

•    Muziekbladen GB maart 2021Een Alleluia-coda voor de Advent (bij GvL 242) en een Alleluia-coda voor de Tijd door het jaar (bij GvL 257) voor SAB en orgel, geschreven door Hans Leenders, een instrumentaal stuk voor advent en veertigdagentijd van Douwe Eisenga en een Alleluia-vers voor de kersttijd van Wouter van Belle.
Het Alleluia-coda is een nieuwe loot aan de stam van liturgisch-muzikale vormen. In de situatie dat er geen volkszang is, kan het coda na het vers worden gezongen.
•    Een antwoordpsalm, psalm 19, in diverse bezettingen geschreven door de Haarlemse componist Lisanne Bosman.
•    Diverse eenstemmige zettingen van Psalm 119 van Jan Valkestijn, bij de intrede, na de 1e lezing en onder de offerande en communie, met daarbij een model waarop u zelf verzen kunt zingen van andere intrede-, offerande-, of communiepsalmverzen. Daartoe is ook de doxologie getoonzet.
•    Een eenvoudige Missa Ad Modum Anglicanum geschreven door Ben Holtkamp. Het melodisch materiaal is enerzijds ontleend aan het gregoriaans (Kyrie), anderzijds ontleend aan een Engelse Chant.
•    Tot slot als hommage aan Kardinaal Simonis (overleden op 2 september 2020, oud-bisschop van Rotterdam) een motet voor SATB en orgel geschreven door Wouter van Belle. De tekst is ontleend aan zijn wapenspreuk ‘Ut cognoscant Te - Dat zij U kennen’ en komt uit het zeventiende hoofdstuk van het Johannesevangelie: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de eeuwige ware God en Hem die Gij gezonden hebt: Jezus Christus" (Joh.17, 3).

Meer informatie: NSGV: GB-Muziekbijlagen - partituren en meer

 • Hits: 104

Nieuw boek: Caecilia, het orgel, de muziek en andere kunsten

Boek St. Caecilia Van de hand van Ruud Hoogenboom verscheen een rijk geïllustreerd boek over St. Caecilia. De insteek van dit boek is niet een verdediging van St. Caecilia als patrones van de (kerk)muziek. Wel wil dit boek graag laten zien, dat één kleine ‘weglating’ van een ‘middeleeuwse schrijver over heiligen’ grote consequenties heeft gehad in de eeuwen daarna. Talloze schilderijen, beelden, verhalen, gedichten, glas-in-loodramen, composities, vaandels etc. zijn beïnvloed door de link die Caecilia heeft gekregen met de muziek in het algemeen en de kerkmuziek en het orgel in het bijzonder. En dat stukje kunstgeschiedenis in de breedste zin van het woord ‘vlak je niet zomaar uit’. Ze is een wezenlijk onderdeel geworden van de kunsthistorische beeldtraditie en ons cultureel erfgoed. En daar hebben, zo is te lezen, Nederlandse beeldende kunstenaars een basis voor gelegd rond 1500. Nog los van het feit dat St. Willibrord in 695 in de Caeciliakerk in Rome is gewijd. Op 22 november, haar feestdag.


Hoe is St. Caecilia aan deze eervolle taak van patrones van de (kerk)muziek gekomen en hoe vinden we dat terug in andere cultuuruitingen? Dit boek is een onderzoek naar haar levensverhaal, de cultus, de beeldende kunst, liturgie, composities/liederen, literatuur, poëzie, kerken, kloosters, relieken, muziekgezelschappen, koren, het ‘Caecilianisme’, vaandels, kazuifels, bidprentjes, tijdschriften, weerspreuken, gemeentewapen, postzegels en zelfs een bankbiljet, kaarsen, medailles, musea, basisscholen en straatnamen in hoofdzakelijk Nederland. En juist in Nederland blijkt deze Italiaanse heilige heel populair te zijn. Opmerkelijk toch?
Nooit eerder verscheen in Nederland een wetenschappelijk boek over deze heilige en haar betekenis in de kunst en literatuur. Zo’n 200 illustraties, waarvan de meeste in kleur, vullen de interessante onderzoeksgegevens aan.


* Drs. R.T.M. Hoogenboom, Caecilia, het orgel, de muziek en andere kunsten, 146 blz., A4 formaat, 200 ill., ISBN 978-90-813873-9-2, te bestellen voor €17,50 (incl. verzendkosten) via ra.hoogenboom14@gmail.com o.v.v. naam en adres.


Over de auteur
Drs. R.T.M. Hoogenboom is kerkmusicus (Westwoud, Oosterblokker, Zwaag) en musicoloog. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het KDOV-blad (Katholieke Dirigenten- en Organistenvereniging), publicist over (kerk)muziek, cultuur en lokale geschiedenis en docent Muziek en Culturele Kunstzinnige Vorming aan een middelbare school.

 • Hits: 109

4e Internationale kerkmuziekcongres

Paus Franciscus steekt kerkmusici hart onder de riem: “Zing een nieuw lied voor de Heer”

Vanuit Rome werd van 4 tot en met 5 februari jl. online het 4e Internationale Kerkmuziekcongres georganiseerd, met als thema ‘Kerk & muziek: teksten en context’. Dit thema kwam voort uit de drie eerdere congressen: ‘Interpretatoren/uitvoerders’ (2019), ‘Componisten’ (2018) en ‘Muzikale cultuur 50 jaar na Musicam Sacram’ (2017). Het thema ‘tekst’ was als focus gekozen omdat dit altijd een uitdaging blijft voor musici in alle culturen. Het thema ‘context’ staat al lang in de aandacht de laatste eeuw, dat wil zeggen de invloed van migratie, urbanisatie, globalisatie, populisme en nu de covidpandemie op de actuele liturgisch-muzikale praktijk. Aan het online congres namen 150 personen deel uit de hele wereld. Twaalf sprekers uit diverse landen hielden een inleiding over onderwerpen vanuit het centrale thema zoals: 
•    tekst en vertaling,
•    gezongen en gesproken woord in liturgische vormen,
•    Afrikaanse ervaringen van spiritualiteit vanuit muziek en dans,
•    van Latijn naar inheemse talen.
Het online zingen van de hymne 'Veni creator' door 150 deelnemers was een indrukwekkend moment tijdens de opening van dit congres. Paus Franciscus opende het congres met een videoboodschap.

Paus FranciscusPaus Franciscus nodigt ons uit niet alleen het oude erfgoed te waarderen, maar ook de moed te hebben om nieuwe muzikale vormen te ontdekken. Hij uitte zijn solidariteit met alle musici die door het covidvirus zijn geïnfecteerd en ontvouwde een visie waarbij muziek een katalysator is voor universele broederschap. Hij bracht onder de aandacht de muzikale waardering voor de stilte: de pauze. Hij riep op tot reflectie over hoe “het Woord onze tekst kan worden en de gemeenschap onze context”. Hij daagt ons uit te onderzoeken of het moment van ‘stilte’, die we ten tijde van de covidcrises hebben ervaren’, een moment is geweest van leegte of van ‘luisteren’.
 
Meer informatie: Videoboodschap van de paus
Via de link kan ook de integrale tekst worden gedownload.

 • Hits: 85

Groot onderhoud orgel H. Adrianuskerk, Naaldwijk

Orgel St. Adrianuskerk te NaaldwijkHet orgel in de H. Adrianuskerk te Naaldwijk is in 1972 gebouwd met gebruikmaking van onderdelen van het Witte-orgel (1882) uit de Grote Kerk in Den Haag. De mechanieken, orgelkast en windsysteem, zijn destijds nieuw door Verschueren Orgelbouw vervaardigd. Na 20 jaar was het orgel toe aan groot onderhoud. Naast algehele schoonmaak van het pijpwerk en de windladen, herstel van beschadigingen etc., waren er structurele problemen. Zo moest schimmelvorming in de orgelkas worden bestreden. De toegankelijkheid van de orgelkas was problematisch en voldeed niet aan veiligheidscritería. Daartoe is een 'bordes' Orgel St. Adrianuskerk te Naaldwijk - binnenzijdeaan de achterzijde aangebracht met een trap/ladder om veilig werken mogelijk te maken tijdens het uitvoeren van de jaarlijkse stembeurt (zie foto). De blaasbalg is volledig opnieuw beleerd en de schuimrubberen bekleding van alle ventielen is vervangen door nieuw leer. Tot slot was loodcorrosie vastgesteld bij de koppen van een aantal pijpen bij de tongwerkregisters; deze zijn nu door nieuwe koppen vervangen naar model van de originele exemplaren. Na dit groot onderhoud klinkt het orgel van de Adrianus weer als herboren!

 • Hits: 98

Het eerste bespeelbare carillon in het bisdom Rotterdam

Klokkenspel H. Lodewijkkerk te LeidenHet klokkenspel, de luidinstallatie en het uurwerk van de H. Lodewijkkerk in Leiden zijn onlangs gerestaureerd. Op zondag 4 juli jl. werd het feestelijk ingewijd door pastoor Jeroen Smith. Daarna volgde een concert dat gegeven werd door Levina Pors, stadsbeiaardier en titularis van de H. Lodewijkkerk in het bijzijn van de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, mr. John Bakker, algemeen econoom van het bisdom Rotterdam, en mr. dr. Martijn van der Mandele, voorzitter van het Leids Carillon Genootschap. Voorheen klonk het klokkenspel alleen automatisch op hele, halve uren en het kwartier via een computer. Alleen van tevoren geprogrammeerde melodieën konden worden afgespeeld. Dit klokkenspel is nu gerestaureerd en zodanig gemoderniseerd dat het via een digitale verbinding met de hand kan worden bespeeld door een beiaardier via een zogenaamd stokken- of beiaardklavier. Daarnaast zijn nieuwe klepels aangebracht aan de zijkant van de klokken die elektronisch worden aangestuurd. Deze nieuwe constructie maakt het mogelijk om differentiatie aan te brengen in de sterktegraad van de klank van iedere klok (zie foto). Met deze toevoeging is het klokkenspel nu een echt carillon geworden. De parochie (via een legaat) en het Leids Carillon Gezelschap (via subsidies) maakten de restauratie en modernisering mogelijk. Het carillon is, vanwege de digitale aansturing, een unicum in ons bisdom, en waarschijnlijk in de rest van de Nederland. Binnen afzienbare tijd zal het carillon nog worden aangevuld met vijf klokken, zodat het carillon in totaal 22 klokken telt, inclusief de luidklok.

Van de ingebruikname is een korte reportage beschikbaar via YouTube.

 • Hits: 148

Nieuwe cursusfolder Kerkmuziekopleidingen 2021-2022 verkrijgbaar

Klik hier voor de nieuwe folder 2021-2022 van het hele cursuspakket kerkmuziek voor het Bisdom Rotterdam. Er is ook een website Kerkmuziekopleidingen in het Bisdom Rotterdam.
Plan je/uw eigen leerroute binnen een groot cursusaanbod.

Op zaterdag 9 oktober 2021 starten de nieuwe cursussen kerkmuziek. Je/u kunt zich nu opgeven, deadline 8 oktober 2021.

 • Hits: 104

Benoeming nieuwe penningmeester DISG

Met ingang van 13 september heeft de Bisschop van Rotterdam de heer Douwe van der Werf benoemd als penningmeester van de Diocesane Instelling Sint-Gregorius in het Bisdom Rotterdam.

 • Hits: 108

Liedboekcompendium

Liedboek CompendiumHet aantal besprekingen op www.liedboekcompendium.nl groeit gestaag! In de afgelopen maanden zijn weer dertig nieuwe liedbesprekingen toegevoegd. Uit de bezoekersaantallen van de website en uit reacties blijkt dat het compendium in een behoefte voorziet. Sommigen willen informatie over het hele lied, anderen alleen over de tekst of over de melodie. Weer anderen willen een opname horen van het lied. De redactie van Liedboekcompendium is blij dat het project goede doorgang vindt dankzij de medewerking van een flink aantal auteurs die de liederen, gebeden en gedichten bespreken.

 • Hits: 119

Dag van het Gregoriaans 9 oktober 2021

Dag van het GregoriaansDe Stichting Amici Cantus Gregoriani (ACG) organiseert in de Pieterskerk te Utrecht voor de vierde keer de ‘Dag van het gregoriaans’ voor liefhebbers van de gregoriaanse muziek, ons oudste muzikale erfgoed in Europa.

Vele eeuwen lang floreerde het gregoriaans in de beslotenheid van kerken en kloosters. Maar ook toen al gingen af en toe de deuren open en waren er gelegenheden waarbij de gewone man of vrouw het gregoriaans op straat kon horen. Pieter Mannaerts vertelt erover in zijn lezing, waarin magie, rituelen en processies centraal staan.

Ook in de afgelopen decennia is het gregoriaans zijn eigen weg gegaan. Bij een steeds verdergaande afbrokkeling van de katholieke kerk vond het zijn weg naar ontelbare liefhebbers én kenners, die ook buiten de liturgie de schoonheid van het gregoriaans en daarmee de boodschap van het gezongen Woord Gods wilden blijven horen. Gregoriaans op het concertpodium, de concertzaal als tijdelijke gebedsruimte. Ensemble Voces Caelestes brengt een programma dat geïnspireerd is op het werk van beeldend kunstenares Agnes de Kok. Zij fotografeerde haar tuin en deze foto’s werden de leidraad voor de keuze van gregoriaanse gezangen, die tijdens het lunchconcert zullen klinken.

Ook de ACG opent graag haar deuren. Zo worden de gezongen vespers van deze Dag van het Gregoriaans georganiseerd in samenwerking met het Vlaams initiatief Ad Vesperas.

Een lezing, een lunchpauzeconcert, een boekentafel waar gregoriaanse boeken achtergelaten én meegenomen kunnen worden, gezongen vespers, maar ook een prachtig aanbod aan workshops: de Dag van het Gregoriaans 2021, een buitengewoon evenement voor liefhebbers en kenners van het gregoriaans.

Programma en workshops

Aanmelden

 • Hits: 134

Kerkmuziekdag op zaterdag 9 oktober 2021 in Franeker

De Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint-Gregorius in het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert op 9 oktober 2021 de jaarlijkse kerkmuziekdag. Locatie is de Sint Franciscuskerk in Franeker. Noteert u de datum alvast!

 • Hits: 102

Organistendag op zaterdag 18 september 2021 (gewijzigd) in Wolvega

De Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint-Gregorius in het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert op 18 september 2021 weer de jaarlijkse organistendag. Locatie is de Sint Franciscuskerk te Wolvega. Noteert u de datum alvast!

 • Hits: 92

Zeven eeuwen Stabat Mater

Stabat MaterOnlangs lanceerde de Stichting Ultimate Stabat Mater Website een vernieuwde site rond het thema Stabat Mater. Het is een gedocumenteerde muzikale reis door 30 landen, langs 300 componisten van 1400 tot heden met gegevens over componist, compositie, teksten en vertalingen. Op de website, met een Nederlandstalig en Engelstalig deel, zijn de composities te beluisteren op een eigen YouTube-kanaal. In een blog staat internationaal nieuws over de composities, uitvoeringen en opnames. Het Nederlandse deel heeft een agenda van Stabat Mater uitvoeringen in Nederland.

De verzameling is opgezet door Hans van der Velden (1937- 2005) die sinds 1992 hier aan gewerkt heeft.  Voor meer info: www.stabatmater.info.

 • Hits: 148