Studiedag “Gregoriaans begeleiden” Doesburg

Op zaterdag 30 september 2017 wordt een studiedag voor organisten gehouden in de RK Martinuskerk van Doesburg (Juliana van Stolberglaan 3). De dag zal in het teken staan van het begeleiden van gregoriaanse gezangen. Veel organisten komen regelmatig in aanraking hiermee en hebben soms net te weinig bagage om goed zelfstandig vooruit te kunnen, zowel met het ‘ontcijferen’ van het gregoriaanse notenschrift, als wel het kiezen van de begeleidende akkoorden.
Deze studiedag wil daarom een handreiking zijn om organisten wat verder op weg te helpen in het zo zelfstandig mogelijk begeleiden. Uitgangspunt hierbij is o.a. het maken van een (handig) voorspel en uiteraard het vinden en kiezen van passende harmonieën.

De dag wordt geleid door musicus Marcus de Haard. Tevens worden de deelnemers voorzien van handige tips en deskundige adviezen. De dag begint om 10.00 uur (ontvangst vanaf 9.30u.) en sluit om 15u. De kosten bedragen € 27,50. Koffie/thee is voor eigen rekening (€ 1,50). Men dient zelf een lunchpakketje mee te brengen.

Informatie en aanmelding: NSGV Utrecht, 030 – 698 25 79, post@nsgv-aartsbisdom.nl

 • Hits: 132

Kerkmuziekopleidingen Bisdom Rotterdam

De Folder Kerkmuziek 2018-2019 en de Flyer HBO Opleiding Kerkmuziek zijn reeds beschikbaar.

Mocht de folder niet op u van toepassing zijn, maar u bent bekend met personen in uw koor/parochie/omgeving voor wie de informatie nuttig is, voelt u zich dan vrij om de folder door te sturen of door te geven.

Let op: aanmeldingen voor de cursussen moeten vóór 1 oktober 2018 bij ons binnen zijn.

 • Hits: 106

Lighthouse uit Helmond wint zevende editie Nationaal Middenkorenfestival

Lighthouse uit Helmond heeft op zaterdag 11 maart 2017 het Nationaal Middenkorenfestival gewonnen.  Lighthouse (o.l.v. Arjan Mooij), won zowel de eerste prijs bij de vakjury als bij de publieksjury. De tweede prijs was voor het Zoetermeerse Incanto, de derde prijs ging naar His Revolution uit Waddinxveen. 

Zeven koren uit het hele land streden om de prijzen. Tijdens het festival presenteerde Katharsis uit Tilburg hun Passie-project, dat in opdracht van het koor is gecomponeerd door Stijn van der Loo. De aanwezigen leerden verder door Janine Waardenburg een nieuwe toonzetting van het Onze Vader, getoonzet door Albert Arens in opdracht van Code-Music.

 • Hits: 106

Jokolo wint het 28e Nationaal Jongerenkorenfestival en Tinter wint het 11e Kinderkoorfestial

In het weekend van 10 en 11 juni 2017 vond in de St. Bavokerk in de bekende, gastvrije traditie te Rijsbergen het 28e Nationaal Jongerenkorenfestival en het 11e Nationaal Kinderkorenfestival plaats met 400 jongeren en 50 kinderen. Jokolo uit Nijmegen won de A-competitie, Chantiel (Tiel) werd tweede, Faith (Roelofarendsveen) veroverde de derde plaats.

De B-competitie werd gewonnen door Barth-Westenwind (Voorhout). De tweede prijs ging naar Les Etoiles (Nijmegen). De publieksprijzen waren voor YRDV uit Raamsdonkveer (A-competitie) en JKPrincenhage uit Breda (B-competitie). De compositieprijs ging naar Stretch the Silence, op tekst van Dianne van Houdt en met muziek van Jelle Roosen. Kinderkoor Tinter uit Raamsdonksveer werd Nationaal Kampioen Kinderkoor 2017.

 • Hits: 121

Nathalie uit Almere krijgt eerste kinderkoormedaille tijdens kinderkorenfestival

Acht kinderkoren (waarvan drie uit Hilversum, de overige koren uit Almere, Beverwijk, Diemen, Katwijk en Leimuiden) waren zaterdag 25 maart bij elkaar in de O.L.Vrouwekerk in Hilversum. De dag was georganiseerd door de Kerkelijke Stichting St. Gregorius in het bisdom Haarlem-Amsterdam (KSSG H-A). Er werd o.l.v. Jan Maarten Koeman en Bert Stolwijk veel samen gezongen uit de zangbundel ‘Kom en zing!’. Zo werd begonnen met het Magnificat van Taizé – het  was immers de feestdag van Maria Boodschap! – en ook werd er toegezongen naar Palmzondag en Pasen. Maar ook was er voor alle koren gelegenheid om zelf twee of drie liederen te zingen. Hoewel de meeste koren niet zo groot waren, bleken ze toch in staat om een goede klank te produceren en zongen ze met veel enthousiasme een afwisselend repertoire. Er was geen sprake van een competitie, maar om de koren toch te stimuleren tot een goede prestatie werden de optredens beoordeeld door een jury. Later krijgen de dirigenten een beoordelingsrapport thuisgestuurd.

NathalieEen bijzonder moment was op deze middag de uitreiking van de allereerste medaille voor trouwe kinderkoorleden. Nathalie van ‘Het Lichtpuntje’ uit Almere zingt al vijf jaar in het kinderkoor en kreeg daarom de medaille omgehangen.

Hoewel veel kinderen ’s morgens al vroeg van huis waren gegaan en eerst het omroepmuseum Beeld en Geluid hadden bezocht, hadden ze aan het eind van de middag nog genoeg energie over om in de naast de kerk gelegen Montessorischool te zingen onder leiding van musicalacteur en zangcoach Jorge Verkroost. Binnen de kortste tijd werden er enkele musicalsongs ingestudeerd, waar ook veel ouders met plezier naar luisterden en zelfs aan meededen.

 • Hits: 114

Mgr. Jan Valkestijn overleden

Jan ValkestijnVrijdag 16 juni jl. is Mgr. Jan Valkestijn op 89-jarige leeftijd overleden. Met hem verliest kerkmuzikaal r.-k. Nederland een fijn mens, een uitstekend kerkmusicus en een begaafd componist. Vrijdag 23 juni is zijn uitvaart geweest in de kathedraal, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof van Overveen.

Moge hij rusten in vrede!

Zie verder dit bericht op de website van het Muziekinstituut St. Bavo.

 • Hits: 123

Vijfhonderd kerkmusici bijeen in Rome

In de eerste week van maart 2017 vond in Rome een internationaal congres plaats rond muziek en liturgie. Aanleiding was dat precies 50 jaar geleden de instructie Musicam Sacram verscheen, het eerste Romeinse document over kerkmuziek. Vanuit Nederland was Richard Bot, medewerker van Bisdom Rotterdam, present. Lees verder, zie link

Voor de toespraak van Paus Franciscus tijdens dit congres zie link.

Voor een uitgebreid verslag zie het Gregoriusblad aflevering 3, september 2017, te bestellen bij Gooi & Sticht, Utrecht.

 • Hits: 93

Afscheid afdelingsbestuur Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging bisdom Rotterdam

DISG

Maandag 20 maart 2017 heeft Mgr. J. van den Hende de Laurentiusplaquette uitgereikt aan de leden van het afdelingsbestuur van de NSGV en de beheerder van het Documentatiecentrum voor Kerkmuziek. Met ingang van 1 december 2016 is het afdelingsbestuur teruggetreden, omdat de taken zijn overgenomen door de nieuwe Diocesane instelling voor liturgische muziek St.-Gregorius. Lees verder op link.

 • Hits: 93

Verslag Scratchdag voor gemengde koren zaterdag 25 maart 2017 Rijswijk

DISG

De scratch dag was de eerste activiteit die georganiseerd is door de nieuwe Diocesane Instelling voor liturgische muziek St.-Gregorius van het bisdom Rotterdam. Kijk en luister naar de integrale opname van alle gezangen gecomponeerd door Jaco van Leeuwen, uitgevoerd door de Kathedrale HH. Laurentius en Elisabeth Cantorij o.l.v. Marc Schaap en de aanwezige koorzangers,  begeleid door Aart de Kort, organist van de kathedraal.

De partituren zijn gepubliceerd in de muziekbijlage van het Gregoriusblad jaargang 137, december 2013, te bestellen bij Gooi& Sticht te Utrecht. Zie verder link.

 • Hits: 86

Lintje voor dirigent/organist Gerard Legierse

Dirigent/organist Gerard Legierse, verbonden aan de H. Bonifatiusparochie in Rijswijk, heeft op 26 april jl. tijdens de lintjesregen van  burgemeester Ravestein van de Gemeente Pijnacker/Nootdorp de koninklijke onderscheiding lid van de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt gekregen.

Gerard Legierse, woonachtig in Pijnacker, is sinds 2004 verbonden als dirigent/organist bij H. Bonifatiusparochie in Rijswijk. Tevens is hij al sinds 2005 de artistiek leider van de succesvolle concertserie ‘Muziek in de Bonifatius’. Zijn muzikale carrière startte Gerard in 1969 in de H. Familiekerk in Rotterdam en hij redde daar tot twee keer toe een orgel van de sloop. Ook was hij organist van de Parochie H.H. Michael en Clemens In Rotterdam en H. Antonius Abt in Den Haag. In de 40 jaar dat hij in de kerken orgels heeft bespeeld, heeft hij deze buiten zijn dienstverband ook onderhouden.

Bron: Rijswijks Dagblad; 26 april 2017

 • Hits: 129

John Rutter weekend in Delft

Koorschool Delft organiseert op 7 en 8 oktober twee dagen met de beroemde Engelse componist en dirigent John Rutter. De prachtige koorwerken van Rutter staan bij menig koor in Nederland op het repertoire!

Op zaterdagochtend 7 oktober kan iedereen die graag met de maestro zelf wil zingen terecht voor een 3 uur durende workshop. Iedereen is dan welkom. ’s Middags werkt een koor, samengesteld uit vergevorderde zangers aan Rutter’s Requiem dat, gedirigeerd door Rutter zelf, op zondagmiddag 8 oktober in een concert wordt uitgevoerd. Voor informatie over dit weekend en aanmeldingen kijk op www.koorschooldelft.nl/volwassenen. De aanmeldingen komen thans al binnen, dus wees er snel bij!

 • Hits: 196

Verbum Domini deel 2 en deel 3 verschenen

De liturgische boeken Verbum Domini zijn bestemd voor de viering van de zondag (deel 1) en de weekdagen (deel 2 en 3) en bevatten de teksten voor een openingswoord, de kyrie-aanroepingen, (tropen),  de voorbede (met gebedsoproep, afzonderlijke intenties en slotgebed). Al deze teksten houden verband met de schriftlezingen van de betreffende dag, vooral het evangelie. Op die manier wordt een grotere samenhang bereikt tussen het openingswoord en andere liturgische teksten en de Schriftlezingen.

Deel 2, voor de weekdagen van advent, kersttijd, veertigdagentijd en paastijd en deel 3, voor de weekdag van de tijd door het jaar, bevatten bovendien de betreffende teksten van het misformulier (openingsvers, collecta-gebed, communie-antifoon en gebed na de communie), zowel in de nieuwe goedgekeurde Nederlandse vertaling, alsook - in twee aparte bijlagen - in de huidige voorgeschreven versie van het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie.
De boeken zijn niet alleen bedoeld voor priesters en diakens, maar ook voor pastoraal werkenden met een liturgische opdracht, gebedsleiders met een zending en lectoren.

Meer informatie
www.rkliturgie.nl/nieuwsberichten/tekstboeken-voor-weekdagvieringen-gepubliceerd

 • Hits: 129

Jubelt voor God. Diocesane scratchdag met nieuwe gezangen voor de paastijd

Op zaterdag 25 maart a.s. is er van 09.30-15.00 uur in de Kerk van de HH. Benedictus en Bernadette,  Winston Churchilllaan 372 te Rijswijk een scratchdag voor gemengde koren.

Jubelt voor God!

Er worden nieuwe meerstemmige gezangen voor de paastijd ingestuurd, gecomponeerd door Jaco van Leeuwen, met medewerking van de Kathedrale HH. Laurentius en Elisabeth Cantorij onder leiding van Marc Schaap en organist Aart de Kort. De scratchdag wordt afgesloten met een kort concert door de Kathedrale Cantorij.   De scratchdag wordt georganiseerd door de Diocesane Instelling St.-Gregorius van het bisdom Rotterdam. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.   Aanmelding: secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl   Onder vermelding van  uw naam, adres en woonplaats en het aantal deelnemers per stemsoort (sopraan, alt, tenor en bas).   Na aanmelding ontvangt u digitaal alle partituren, zodat u een en ander vooraf kunt voorbereiden, alsmede het programma van de scratchdag.

https://www.bisdomrotterdam.nl/activiteiten/bisdom-rotterdam-activiteiten/scrachdag-koren-voor-paastijd

 

 • Hits: 116

Nederlandse gezongen vespers in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk

In de Veertigdagentijd op de zondagen 5, 12, 19 en 26 maart en 2 april om 16.30 u zijn er weer gezongen vespers in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk. De Schola Cantorum van de St. Adrianuskerk wil op regelmatige basis Nederlandse vespers in gregoriaanse stijl zingen van de in 2012 overleden priester-componist Gerard Lesscher. De uitgave van zijn getijdenboek omvat 1400 pagina’s  en zal in 2017 verschijnen. Door de Nationale Raad van Liturgie (NRL) wordt dit werk beschouwd als een verrijking van het getijdengebed in Nederland. De teksten van dit gezongen getijdengebed zijn in overeenstemming met het getijdenboek dat in 1990 voor het Nederlandse en Vlaamse taalgebied beschikbaar kwam als uitvloeisel van het Tweede Vaticaans Concilie.  De Nederlandse vespers zoals Gerard Lesscher die componeerde, ademen de meditatieve sfeer van het gregoriaans, zijn fijn om te zingen, geven veel ruimte aan volksdeelname en de teksten zijn geheel volgens het getijdenboek van de R.K. kerk.  Wilt u op de hoogte gehouden worden, mail dan naar: info@nederlandsgraduale.nl

 • Hits: 89

Oecumenisch Liedfestival in Eindhoven

St. Catharinakerk EindhovenHet oecumenisch liedfestival wordt jaarlijks georganiseerd, het ene jaar in Utrecht en het andere jaar op een andere plek in Nederland. Op 29 oktober 2016 wordt het liedfestival georganiseerd in Eindhoven, in de St. Cathrien in het centrum van de stad. De organisatoren van deze dag zijn Sytze de Vries en Theo van Willigenburg, dit jaar aangevuld met mensen uit Eindhoven. Het thema dit jaar is: Naar binnen zingen. Samen willen we ontdekken welke muziek en teksten ons kunnen helpen om ‘meditatief te zingen’ of ‘zingend te mediteren’. Je kunt deelnemen als bezoeker van de dag of als deelnemer. Omdat er veel gezongen wordt en omdat er ook de nodige onbekende liederen zullen worden gezongen, zoeken we koren/cantorijen die meewerken en de liederen van te voren willen instuderen. Koorleden betalen dan slechts de helft van de deelnemersprijs (die bedragen waarschijnlijk €15 inclusief lunch).

Koren kunnen zich melden bij Jan Haan: oecumenischliedfestival@gmail.com. Voor meer informatie zie www.liedfestival.nl.

 • Hits: 127

Bladmuziek met nieuwe Onze Vader-toonzetting

Advent 2016 wordt de nieuwe vertaling van het Onze Vader ingevoerd in de liturgie van de eucharistie en andere liturgische vieringen (zoals het Getijdengebed). Verschillende toonzettingen worden binnenkort door de Nederlandse Kerkprovincie gepubliceerd. Van één toonzetting wordt echter nu al op de website van de NRL een vóórpublicatie beschikbaar gesteld.  Deze is geïnspireerd op de oratie-toon IV van het Onze Vader uit de Mozarabische liturgie. De bladmuziek bij het Onze Vader (Mozarabische oratietoon IV) kunt u vinden met deze link. Voor het beluisteren van de uitvoering van deze Onze Vader-compositie, klik deze link. In het Gregoriusblad van september 2016 is een orgelbegeleiding gepubliceerd van het Onze Vader (Mozarabische oratietoon IV).

Op de website van de Nationale Raad voor Liturgie is ook verdere achtergrondinformatie te vinden over de totstandkoming van de nieuwe vertaling.

 • Hits: 125

Gregoriaanse getijdendag in Heel op 5 november

Als vervolg op het geslaagde gregoriaansweekend vorig jaar b.g.v. de 80e verjaardag van pastoor Kurris organiseert de SGV Roermond dit jaar i.s.m. Musica Gregoriana een ‘getijdendag’ en wel op zaterdag 5 november te Heel. Het gregoriaanse getijdengebed rond kerkwijding wordt gezongen en staat de hele dag centraal. Binnenkort volgt meer informatie. Noteer de datum alvast!

 • Hits: 113

Symposium ‘Psalm bijt mens’

EredienstCreatiefWat kunnen we met de psalmen in de kerkdienst of samenkomst? Over die vraag organiseert EredienstCreatief dit najaar – vrijdag 18 en zaterdag 19 november -  in het Dominicanenklooster in Huissen een tweedaags symposium, met theorie, veel praktijk, in vieringen, lezingen, workshops en ontmoeting.

Psalmen zijn geliefd en verguisd, maar de kracht van de psalmen overtuigt en ontroert iedereen die ermee kennismaakt. Hoe kunnen deze psalmen een plaats krijgen in het verhaal van een dienst, in een veelkleurige kerk, binnen of buiten de kerkmuren? Het symposium gaat ook over de lastige en tegendraadse teksten in de psalmen – de teksten die bijten, schuren maar ook bevrijden.

Hoofdspreker is Matthew Jacoby, theoloog en voorman van de Australische muziekgroep Sons of Korah. Verdere medewerking van o.a. Roel Bosch en Henk Jongerius. Zie verder: www.eredienstcreatief.nl

 • Hits: 107

Zingen bij de bron

Heiloo

Op zaterdag 29 oktober 2016 zal een zang- en bezinningsdag worden gehouden rond de twee belangrijkste Maria-gezangen: het Ave Maria en het Magnificat. Deze dag is vooral bedoeld voor dirigenten en leden van kerkkoren en wordt gehouden in het diocesane heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bij ‘het putje van Heiloo’, waar Maria een bron van gebed en inspiratie is voor velen.

Liesbeth van Gool neemt de deelnemers mee in een diepere beleving van het Magnificat. Vanuit die beleving zullen zij de diverse toonzettingen van Maria’s lofzang ongetwijfeld anders gaan zingen!

Zr. Iuxta Crucem zal de deelnemers binnenvoeren in de rijkdom van het Ave Maria. Er zullen enkele toonzettingen van het Ave Maria en het Magnificat ingestudeerd worden De muzikale leiding van deze dag is in handen van Mark Heerink en Bert Stolwijk. De dag eindigt met een lof in de Bedevaartkapel. Aanmelding via: www.kssg.nl

 • Hits: 119

Website NRL

NRLDe Nationale Raad voor Liturgie (NRL) heeft eerder dit jaar een eigen website gelanceerd: www.rkliturgie.nl. De website biedt nieuwsberichten over liturgische ontwikkelingen, vooral binnen de Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Ook worden voor elke zondag liedsuggesties aangereikt en vindt men er liturgische achtergrondinformatie bij bijzondere liturgische dagen, tijden, riten en ceremonies, evenals toelichting bij sommige vroomheidsgebruiken. Tevens kan men zich abonneren op een gratis nieuwsbrief.

 • Hits: 112

Jubileum Aart de Kort

Aart de KortOp zondag 10 april 2016 werd stil gestaan bij het feit dat Aart de Kort,  reeds meer dan dertig jaar actief als organist, ruim twaalfeneenhalf jaar in dienst was van de kathedrale kerk HH. Laurentius en Elisabeth aan de Mathenesserlaan in Rotterdam.

De eucharistieviering, waarin de bisschop van Rotterdam, Mgr. Van den Hende, voorging, werd muzikaal opgeluisterd door zowel het parochiekoor, In Honorem Sanctae Elisabeth (IHSE) als de Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij. Zij zongen gezamenlijk de Missa Festiva In Honorem Sanctae Elisabeth, die door Aart de Kort is gecomponeerd bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het parochiekoor IHSE. Er was ook aandacht voor muziek van Jan Valkestijn en Herbert Howells, twee van de inspiratiebronnen van Aart de Kort. Zo werd de viering behalve een plechtige eucharistieviering ook een muzikaal feest.

Mgr. Van den Hende prees het vermogen van Aart om mensen door middel van de muziek biddend dichter bij God te brengen. In de toespraak aan het eind van de viering door de vicevoorzitter van het parochiebestuur, Ton Lindeman, noemde deze het onnavolgbare improvisatievermogen van de kathedrale organist en diens onuitputtelijke muzikaliteit. De kathedraal heeft een organist van klasse in huis. Aart onderscheidt zich als organist en het is daarom terecht dat hem de gouden eremedaille voor bijzondere verdiensten van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging is toegekend. De bisschop speldde de onderscheiding op en overhandigde de bijbehorende oorkonde.

Tijdens de receptie sprak pastoor Bergs terechte woorden van waardering en maakten velen gebruik van de gelegenheid om Aart de Kort geluk te wensen met zijn jubileum en de onderscheiding. Door een samenloop van omstandigheden viel het jubileum samen met een rommelmarkt, waarvan de opbrengst bestemd is voor de restauratie van het orgel. Hopelijk zal dit in grootte derde orgel van Rotterdam op termijn weer geschikt zijn voor lessen aan conservatoriumstudenten en voor concerten.

 • Hits: 187

Jubilarissen gemengd koor van de Doortochtkerk in Zoetermeer

DoortochtBij de Doortochtkerk in Zoetermeer kregen de dames Lies van Gend en Lies Hoefsloot respectievelijk een gouden en een zilveren medaille uitgereikt door Hans Duijkers, bestuurslid van het Doortochtkoor.

 • Hits: 128

4e Dag van de kerkmuziek Roermond - zondag 9 oktober 2016

Ook in 2016 vindt er wederom een Dag van de Kerkmuziek plaats, in de kathedraal van Roermond op 9 oktober in Roermond, aansluitend bij de Limburgse Koordagen georganiseerd door VNK Limburg.
’n Koorfeest… en iedereen is welkom! Het programma is rijk gevarieerd: samen zingen van grote koorwerken, nader kennismaken met de mooiste gezangen uit de SGV-studiemappen deelnemen aan een workshop orgel of gregoriaans.
Men kan actief deelnemen of luisterend genieten…
De middag wordt afgesloten met een gezongen vesperdienst in het kader van het H. Jaar van de Barmhartigheid door Capella Sine Nomine o.l.v. Jo Louppen & orgel Jo Louppen, met muziek van o.a. De Victoria, Willaert, Guerrero, Da Palestrina, Valkestijn, Stadlmayer. Aanmelding bij dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl

 • Hits: 123
footerlogo2016
 
favicon