Nieuwe aanwinsten

Aanwinsten april, mei en juni 2014

Bladmuziek


Muziek van Wouter van Belle

3 Alleluia-refreinen; een  Psalm (19)   en twee gezongen zegenbeden uit het Altaarmissaal.
Vrij downloadbaar  op de site van de Werkgroep Liturgie Heeswijk.: www.wlh.nl

Do –ut-des muziekbladen
De Heer bezing ik, de overwinnaar.

Uit Ex 15. Eenstemmig met orgel
Tekst: A. Bronkhorst. Muziek: A. Voesten. Bijlage bij “Koorgeleide” 2014   4   Uitgave: SGV Roermond

Continuo  jg. 28 no 4

Dit is de laatste muziekbijlage van Continuo. Het blad wordt opgeheven. De   muziekbijlage uit het blad wordt voortgezet in het muziekkatern van het Gregoriusblad.

Waar twee of drie

Evangelielied bij Mattheüs 18, 15-20. SATB met orgelbegeleiding.
Tekst: M. van der Plas. Muziek: J. Raas.

De steppe zal bloeien

Orgelbegeleiding bij G.v.L. 591. Tekst: H. Oosterhuis. Melodie: A. Oomen. Orgelbegeleiding: H. Verhoef.

Gij mijn God ik zoek naar U

Openingszang naar Psalm 63. SATB met orgelbegeleiding. Tekstvertaling:  A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens.

De Heer is mijn herder.

Beurtzang naar Psalm 23.Eénstemmig met orgelbegeleiding. Tekstvertaling: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens.

Laat ons bidden.

Acclamatie bij de voorbede.(2). Tekst: NRL. Muziek: R. Bot. Cantor, SATB met orgelbegeleiding.
Uitgave: Gooi en Sticht

Supplement II bij de  Antwoordpsalmen voor de zondagsliturgie, uitgegeven in 2012

13 Extra  psalmen zoals die vanaf de jaren tachtig zijn gemaakt en gezongen  door cantors, koor  en gemeenschap van de Laurentiuskerk van Dongen. Met begeleiding  van orgel en/of fluit
Tekst: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens.  Uitgave : EFBEmusic

6 Arrangementen van GvL - liederen.

gecomponeerd voor de workshop voor  Middenkoren van de NSGV in Rotterdam .
GvL 381: Zingt van de Vader.  Arrangement: W. Ruessink
GvL 431: Door de wereld gaat een woord Arrangement: B. van Berkum
GvL 456: Het lied van Gods aanwezigheid .  Arrangement: A. de Kort
GvL 561: Zingt een nieuw  lied.  Arrangement: W. Ruessink
GvL 619: Hoort hoe God met mensen omgaat Arrangement: B. van Berkum
GvL 643: Intochtslied . Arrangement: A. de Kort
Uitgave: NSGV

Boeken


Hymnologie X

Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke muziek.
Deel X :  Enkele niet-piëtistische dichters uit de eerste helft van de achttiende eeuw en de opkomst van het rationalisme in Duitsland.
Auteur: A. Eikelboom. Uitgave in eigen beheer.

  • Hits: 1128