Archief

Vanaf 13.30u
  Inloop, ontvangst met koffie en thee
14.00u
  Welkom en introductie van de thematiek
Dr. Richard Bot, voorzitter van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
14.05u
  Psalmvertalingen voor de liturgie, vanuit taalkundig en ritueel perspectief
Dr. Nelly Stienstra, taalkundige
14.30u
  Discussie
14.45u
  Wat is nodig om een antwoordpsalm echt antwoord-psalm te laten zijn?
Een tweespraak vanuit ritueel en muzikaal perspectief aan de hand van
de nieuwe composities door drs. Els Dijkerman MMus. en prof.dr. Martin Hoondert
15.15u
  Korte pauze
15.30u
  Zingen van de nieuwe composities
onder leiding van Els Dijkerman
met discussie onder leiding van Richard Bot
ca. 16.15u
  Ontmoeting met drankje en hapje

De studiemiddag vindt plaats in Utrecht, in het gebouw van Kunstfactor, Kromme Nieuwegracht 66 (ingang Jeruzalemstraat), circa 15 minuten lopen vanaf Utrecht CS.

Aanmelding vóór 2 mei 2011 bij het landelijke secretariaat van de NSGV bij voorkeur per e-mail (info@nsgv.nl) of anders schriftelijk (Kromme Nieuwegracht 66, 3512 HL Utrecht) onder gelijktijdige overmaking van € 15,00 (inclusief koffie, thee, aperitief en bladmuziek) op Postbankrekening 437005 ten name van de Ned. St-Gregoriusvereniging onder vermelding van ‘Studiedag 2011’. Voor meer informatie zie www.nsgv.nl

Bron: NSGV; 24 maart 2011

Orgelconcertserie Maria van Jesse Delft 2011

Maria van Jesse Delft orgelDe data voor de Orgelconcertserie 2011 in de Maria van Jessekerk in Delft zijn:
10 april, Petra Veenswijk, Passieconcert (o.a. Alain, Trois Danses)
8 mei, Paul Houdijk, Utrecht
29 mei, Peter Ledaine, Oostende(B), (o.a. Fl. Peeters)
3 juli, Arjen Leistra, Schiedam
21 augustus, Jan Jansen, Utrecht
18 september, Petra Veenswijk (sprookje van Peter en de Wolf)
9 oktober, Didier Matry,(organist van St. Augustin, Parijs)
6 november, Petra Veenswijk + Kamerkoor (Requiem van Fauré)
11 december, Petra Veenswijk, Advent en Kerstconcert

Maria van Jessekerk, Burgwal 20, Delft
Orgelconcertserie 2011
Nieuwe CD Signature d´excellence II te koop in de kerk of via de website
Meer informatie op: www.veenswijkorgel.nl
Aanvang 15:00 uur, toegang vrij, collecte na afloop

Bron: Petra Veenswijk; april 2011

Ingebruikname orgel Elandstraatkerk in Den Haag

Op 15 mei wordt het orgel van de Elandstraatkerk (O.L.V. Onbevlekt Ontvangen) in Den Haag weer feestelijk in gebruik genomen.
Om 11.00 u is er een Eucharistieviering met het koor Cantate Domino o.l.v. Jos Vranken jr. Het orgel wordt dan bespeeld door Ed van Aken, organist-titulaire van de parochie.
Om 13.30 zal het orgel worden gepresenteerd aan de parochianen en belangstellenden. Door Ronald van Baekel, directeur van Adema’s Kerkorgelbouw zal een uitleg over de restauratie worden gegeven. Het orgel wordt bespeeld door Ton van Eck en Ed van Aken.
Na afloop is een boek verkrijgbaar met uitgebreide informatie over de Gebr. Franssen, hun werkzaamheden in Den Haag, de orgelgeschiedenis van de Elandstaatkerk en het orgel zelf.
Verder zijn er een zestal concerten gepland:
24 juni – Leo van Doeselaar
1 juli – Petra Veenswijk
8 juli – Ton van Eck en Thérèse Malengreau, piano
12 augustus – Ines Maidre
19 augustus – Peter King (Bath Abbey, UK)
2 september – Aart de Kort
Tijdens deze concerten zal de muziek van Frans Liszt (geboren in 1811) veelvuldig aan bod komen.

Bron: Ed van Aken

 

Concert met fluit en orgel in de St. Jacobuskerk in Den Haag

Op zaterdag 14 mei om 16.00 u is een bijzonder concert in de kerk St. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat in Den Haag met fluitiste Madelon Steens en de organist Jos Laus. Naast werken voor fluit en orgel, Bach en Fauré, speelt Madelon Steens enkele solowerken van Debussy en Karg Elert. Jos Laus speelt werken van Bruhns, Reger, Schouten en Monnikendam. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte als tegemoetkoming in de kosten. Van harte aanbevolen!

Zie voor meer informatie: www.haagsorgelkontakt.nl

Projectkoor zingt dit jaar een Nederlandse Matteüs Passie

Op vrijdag 15 april a.s. om 20.00 uur zingt het projectkoor van de Nicolaasparochie een Nederlandstalige Matteüs Passie. De teksten zijn geschreven door Piet van Midden, de muziek is van de hand van Gerard van Amstel. De liederen worden met elkaar verbonden door teksten uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het geheel staat onder leiding van Anneke Blanken.
Vanaf november afgelopen jaar is een groep van ongeveer 55 zangers en zangeressen ‘met passie’ aan het studeren op deze moderne, gezongen Passie, onder begeleiding van een combo bestaande uit: Matthijs Pronk - piano, Saskia Wester - hobo, Timo Pronk - dwarsfluit en Bas Blanken – basgitaar en Jacques van Oosterom - orgel. De solopartijen worden dit jaar, allemaal gezongen door koorleden die speciaal daarvoor auditie hebben moeten doen en zich hebben laten adviseren door meer deskundige zangers/zangeressen.
Het resultaat is een Passieconcert dat zijn naam eer aan doet. De koorleden zijn niet alleen bezig geweest met het goed en mooi zingen van de noten maar ook met de inhoud van het stuk. Daardoor wordt met nóg meer passie gezongen en wordt de betekenis van Pasen anders beleefd.

Wilt u getuige zijn van dit unieke concert, de kaarten bedragen € 6,50 en zijn te verkrijgen bij het parochiebureau, Dorpsstraat 26 te Zoetermeer, dagelijks van 9.00 – 12.30 uur.
Daarnaast zullen de kaarten ook worden verkocht ná de zondagse vieringen in de diverse kerken van onze parochie op 20 en 27 maart en op 3 en 10 april. Voor de adressen van de kerken én de tijdstippen van de vieringen verwijzen wij naar de website van de Nicolaasparochie: http://www.nicolaasparochiezoetermeer.nl

Meer informatie is te vinden op de website van het projectkoor:
www.projectkoor-nicolaas.110mb.com

Cursusdag voor dirigenten  en organisten in Berne Heeswijk

De NSGV in het bisdom den Bosch organiseert een studiedag voor dirigenten en organisten: “Afkijken bij de meesters”. U kunt zich daar nog voor aanmelden.
Er is al een groot gehoor gegeven aan de oproep aan koorzangers om mee te komen zingen op onze dag 'Afkijken bij de meesters'. Deze dag, die de laatste jaren is gehouden voor dirigenten, is nu ook bedoeld voor organisten. De twee meesters die ons in de keuken van het vak laten kijken zijn Paul Valk, o.a. dirigent van het koor in de Dominicuskerk in Amsterdam en ons oud-bestuurslid Rein Boeijen aan het orgel.

De dag wordt gehouden op zaterdag 9 april a.s. van 10.00 - 15.00 uur, in de Abdij van Berne-Heeswijk: Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. De kosten bedragen € 9,00, koffie en lunch inbegrepen. Dit bedrag s.v.p. overmaken op Postbank 112.52.36 t.n.v. Penningmeester St.-Gregoriusvereniging Schijndel, onder vermelding van ‘Meesterdag 9 april’.
Aanmelden z.s.m. maar uiterlijk 1 april per e-mail nsgv@bisdomdenbosch.nl. Vermeldt s.v.p. of u zich aanmeldt als organist, dirigent of koorzanger en vermeldt ook uw stemgroep.

Bron: Nieuwsbrief NSGV bisdom Den Bosch; maart 2011

 

Zangdag ter voorbereiding op het Jongerenkorenfestival

Volgende week zondag, 27 maart, is de zangdag met het verplichte repertoire voor het jongerenkorenfestival in Rijsbergen.  De ultieme gelegenheid om te kijken welk stuk geschikt is voor jouw koor. Maar niet alleen voor de aan het festival deelnemende koren is het een leuke dag, zoals jullie gewend zijn van Code-X Music is het weer een dag waar je kennis maakt met een hoop nieuw repertoire wat je weer mee kan nemen naar je eigen koor!
Maar… helaas hebben we op dit moment nog te weinig inschrijvingen om de dag door te laten gaan!

Wil je toch met je koor aan deze dag deelnemen, maar ben je vergeten in te schrijven? Doe dat dan snel via deze link: Inschrijfformulier landelijke zangdag 27 maart 2011
Als je koor deelneemt aan het festival, maar niet aan de zangdag,  dan horen we graag het waarom op: info@code-music.nl.

Zangdag Code-X Music in Culemborg

Op zondag 27 maart 2011 is het alweer zover. De zangdag ter voorbereiding van het Jongerenkorenfestival te Rijsbergen!  Op deze dag zullen alle verplichte liederen langskomen. Verdeeld in stemgroepen reperteer je onder leiding van een dirigent jouw partij in. Aan het eind van de dag zullen we met elkaar alle liederen doorzingen. Een hele goede manier dus om er achter te komen welk lied het meest geschikt is voor jullie koor!

Natuurlijk hoef je niet mee te doen aan het jongerenkorenfestival in Rijsbergen om wat aan deze zangdag te hebben. Veel nieuwe liederen passeren de revue, waarvan het meerendeel te bestellen is bij Code-X Music. Dus ook als je koor op zoek is naar nieuwe muziek of als je gewoon zin hebt in een middag zingen ben je van harte welkom.

De dag vindt plaats in de Open Hof, Beethovenlaan 2, te Culemborg. Vanaf 13:00 is de kerk open, om 13:30 beginnen we met het programma. We streven ernaar om het programma rond 17:30 af te ronden.
Deelname kost 7,- euro voor (leden van) koren die lid zijn van Code-X Music en 10,- euro voor niet-leden. Op onze website kan je je inschrijven voor de dag. Zorg dat je het niet mist!
Bron: Code-X Music, Culemborg; januari 2011

Muziek in de Bonifatius

Op zondag 20 maart concerteert, in de Bonifatiuskerk aan de van Vredenburchweg 67 in Rijswijk, het  ensemble Musica Antiqua Delft. o.l.v. Karel Smagge.
Musica Antiqua Delft is in 1999 opgericht op initiatief van Karel Smagge en Wim Looyestijn. Het is een project ensemble bestaande uit koorzangers en instrumentalisten, Dat in eerste instantie erop gericht is muziek tot 1800 uit te voeren. De leden, professionele musici en ervaren amateurs zijn  merendeels afkomstig uit Delft en omstreken. Het ensemble maakt uiteraard gebruik van de oude uitvoeringspraktijk en de daarbij behorende instrumenten. Uitgevoerd wordt o.a. de “Messe de Requiem” van André Campra ( 1600-1744). Dit werk voor petit en grand choeur wordt uitgevoerd met 11 zangers, traverso, 2 barokviolen, altviool, viola da gamba orgel en theorbe.
Het concert begint om 15.00 uur en duurt ongeveer een uur.
De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte.

Bron: Persbericht Muziek in de Bonifatius; 6 maart 2011

 

Passieconcert

Op zaterdag 19 maart 2011 om 16.00 u is er een passieconcert in de kerk van St. Jacobus de Meerdere. Jan Verschuren speelt op het Adema-Maarschalkerweerdorgel werken van: Brahms, Franck, Dupré en Alain. De Schola van de SCJ zingt een compilatie uit de Passiemuziek.
Algehele leiding: Jos Laus. Toegang is gratis. Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden.
Bron: Jos Laus; maart 2011

Korenfestival in Katwijk

Op zaterdag 12 maart 2011 wordt in de H. Joannes de Doperkerk te Katwijk een korenfestival gehouden in het kader van het honderdjarig bestaan van de parochie in 2011.

De R.K. Parochie H. Joannes de Doper in Katwijk,  viert van zaterdag 11 september 2O1O tot en met zondag 11 september 2O11 het honderdjarig bestaan van het kerkgebouw. Daarom is er een commissie ‘Eeuwfeest parochiekerk’ in het leven geroepen die de meest uiteenlopende activiteiten organiseert waaronder een Korenfestival!

Wanneer en waar?
Het festival wordt gehouden op zaterdag 12 maart 2011 in de H. Joannes de Doperkerk, Kerkstraat 70 in Katwijk. We starten om 11.00 uur en het zal uiterlijk om 16.30 uur eindigen.

Voor wie?
Het Korenfestival is bedoeld voor alle soorten kerkelijke koren binnen onze regio, maar we stellen ook de deelname van koren van andere kerkgenootschappen zeer op prijs. In totaal kunnen er 16 koren deelnemen waarvan  3 kinderkoren.

De voorwaarden.
Elk koor krijgt 10 minuten om drie liederen ten gehore te brengen:
·       één van de liederen dient gekozen te worden met als thema “LEVEND WATER”
·       één Nederlandstalig lied
·       één buitenlandstalig lied

De prijzen.
De koren die, naar het oordeel van de jury, het best presteren komen in aanmerking voor één van die prijzen in de vorm van een beker en een geldbedrag:
·       1e prijs: € 250,00
·       2e prijs: € 175,00
·       3e prijs: € 100,00

De jury.
De prestaties worden beoordeeld door een deskundige jury . Alle koren krijgen direct na afloop een juryrapport, waarin naast een woordbeoordeling van de prestaties ook mogelijke tips worden gegeven voor verbetering. Het gaat er uiteindelijk om dat het koor door deelname aan dit festival geïnspireerd wordt!

Publieksprijs.
Er wordt ook een publieksprijs toegekend. Van ieder koor mag één koorlid zitting nemen in de publieksjury die het beste koor van de dag aanwijst.

Inschrijving.
Aanmelden  vóór 15 november a.s. d.m.v. dit inschrijfformulier. Er kunnen maximaal 16 koren meedoen en deelname is op volgorde van binnenkomst.
Elk koor dat  ingeschreven is ontvangt een schriftelijke bevestiging en maakt binnen twee weken € 25,00 inschrijfgeld over . Daarna wordt de contactpersoon op de hoogte gehouden van alle noodzakelijke informatie.

Consumpties.
Er is de hele dag koffie en thee voor de volwassenen en limonade voor de kinderen verkrijgbaar. Bij aankomst betaalt ieder koor slechts € 1,00 per deelnemer (koorleden, dirigent en begeleiders) als bijdrage in de kosten voor de consumpties. Overige bezoekers betalen   € 2,50 toegang.

Programma.
·       Optreden van 8 koren van 11.00 – 13.00 uur.
·       Pauze van 13.00 – 13.30 uur.
·       Optreden van 8 koren van 13.30 – 15.30 uur.
·       Het juryberaad en inmiddels het instuderen van een lied van 15.30 – 16.00 uur. De prijsuitreiking volgt om 16.00 uur. Het Korenfestival wordt om 16.30 uur afgesloten.

Wie durft de uitdaging aan??
We rekenen op een bonte samenstelling van koren die elkaar en de aanwezige toeschouwers tonen hoe vitaal de parochies en gemeenten zijn op muzikaal gebied!

Contactadres:
Gerard de Vijlder  
Sirius 29
2221 NB Katwijk
g.j.vijlder@planet.nl

Bron: Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk; 28 september 2010

Nationale Middenkoren Festival op 12 maart in Almere-Haven

Binnenkort komt er weer het Nationale Middenkoren Festival. Het thema dit jaar is “Witter dan sneeuw” en deze editie zal plaatsvinden op zaterdag 12 maart 2011 in Almere-Haven. We hebben al behoorlijk wat inschrijvingen ontvangen, maar we hebben nog plaats voor 4 Middenkoren. Dus laat deze kans niet aan je voorbij gaan en schrijf je koor vandaag nog in voor het festival!

Inmiddels kan je alle informatie op de website vinden. De 4 verplichte liederen waar jullie uit kunnen kiezen staan met een voorbeeld van de bladmuziek op de website. Tevens kan je ook naar een muziekfragment van de stukken luisteren.

Ook dit jaar zal er weer een compositiewedstrijd zijn, dus mochten jullie een lied in jullie bezit hebben waarvan de tekst en de compositie nog nooit eerder zijn uitgebracht, schrijf je in! Wie weet wint jullie compositie wel een prijs! Op de website van Code-X Music kun je verder alle informatie vinden.
Bron: Code-X Music, Culemborg; januari 2011

 

Een compositie voor de (adres)gegevens van uw koor

De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) is opgericht om op gezag en onder leiding van de Nederlandse Bisschoppenconferentie de studie en de beoefening van de liturgische muziek te bevorderen en daarover te waken.

Iedereen die lid is van een (rk) kerkkoor is automatisch lid van de NSGV. Officieel is aanmelden of afmelden niet noodzakelijk. Het lidmaatschap is in het bisdom Rotterdam helemaal gratis. Maar dat er geen contributie wordt geheven betekent dat de financiële middelen van de NSGV beperkt zijn en dat daarmee zo efficiënt mogelijk moet worden omgegaan.

Het informeren van en communiceren met onze leden via website en digitale Nieuwsbrief is relatief goedkoop. Nadeel van deze methode is dat we alleen die leden bereiken die over een internetverbinding en een E-mailadres beschikken en die zich voor de Nieuwsbrief hebben aangemeld. Om in beginsel alle leden te bereiken zullen wij dus af en toe onze leden ook op de traditionele (papieren) wijze moeten benaderen, hetzij individueel, hetzij via de koren waar zij lid van zijn. Het laatste is voor ons financieel natuurlijk veel aantrekkelijker dan het eerste.  Daarvoor is een goed bijgewerkt adressenbestand van onze kerkkoren nodig. Om er zeker van te kunnen zijn dat de gegevens in ons adressenbestand (nog) juist zijn proberen wij periodiek die gegevens te verifiëren. De laatste keer is inmiddels alweer een jaar of vijf geleden. Om onze eigen administratieve werklast een beetje binnen de perken te houden doen we dat niet voor alle koren tegelijk, maar doen we het gefaseerd. We beginnen met de gemengde koren, de dameskoren en de herenkoren.

Om medewerking aan onze actie voor het koor zelf aantrekkelijk te maken krijgt ieder koor dat onderstaand inventarisatieformulier volledig invult en vóór Nieuwjaar aan ons toestuurt van ons als dank een splinternieuwe compositie van Jan Valkestijn. Het koor krijgt van ons twee partituren en voor ieder koorlid een koorexemplaar van een speciaal voor gemengd koor, voor dameskoor of voor herenkoor geschreven compositie. Ook als u zeker weet dat wij al over de juiste gegevens van uw koor beschikken, dan toch is het dus zinvol om het formulier in te vullen. U kunt het formulier invullen door hier te klikken.

Harrie Hermans, secretaris/penningmeester NSGV bisdom Rotterdam; december 2010

 

Aanbieding nieuwe CD en orgelconcert Jos Laus

DEN HAAG - Op zaterdag 27 november om 16.00 u vindt de feestelijke CD-presentatie plaats van ‘Franse Meesters in de Hofstad’ met een concert en de overhandiging van het eerste exemplaar aan Dr. A.J.M. van der Helm, pastoor/deken van Den Haag e.o. in de kerk van H. Jacobus de Meerdere aan de Parkstraat  in Den Haag.


Jos Laus bespeelt het Adema-Maarschalkerweerd orgel. Werken van Marchand – Boëly – Boëllmann – Franck – Vierne – Fleury- Messiaen – Langlais en Litaize.

De CD kost € 15,-- excl. verzendkosten. De CD is ook te bestellen bij laus@ orange.nl na overmaking van € 17.50 incl. verzendkosten op nr. 383257972 onder vermelding van naam en adres. De CD wordt u dan toegezonden.

Bron: Jos Laus;  11 november 2010


Lieddag 'Woord door klank'met liederen van Mariëtte Harinck

12 februari 2011. Bent u muzikaal, zingt u graag en houdt u van meerstemmige samenzang en nieuwe Nederlandstalige liturgische muziek? Dan is deze lieddag echt iets voor u. Doe mee !
U bent van harte welkom.
Mariëtte Harinck is een bijzondere componist met een eigen stijl. De teksten van de liederen zijn geschreven door voornamelijk vrouwelijke dichters als Jannet Delver, Ida Gerhardt, Vasalis en Nel Veerman. De liederen zijn goed bruikbaar in vieringen. Mariëtte Harinck woont in Italië en zal op de dag aanwezig zijn en een toelichting geven op haar ideeën bij het maken van de liederen. Dirigent is Rob Witte en pianist is Erik Onnink.

Programma

  • 9.30 - 10.00 uur Ontvangst
  • 10.00 – 15.30 uur Oefenen van ca. 15 liederen
  • (incl. koffie-, lunch en theepauze)
  • 15.30 – 16.00 uur Vesper m.m.v. lieddag-koor en solisten (vrije toegang voor alle belangstellenden)


Deelname

  • Meer informatie vindt u op www.johanneskoor.nl (vanaf half november)
  • Opgave uiterlijk 07-02-2011 via lieddagwageningen2011@live.nl of per post.
  • Kosten € 15 (incl. bladmuziek). Zelf lunch meenemen. Soep is tegen betaling verkrijgbaar.
  • Bevestiging van deelname en de routebeschrijving ontvangt u per mail of post na ontvangst van betaling op rekening 6529371 t.a.v. Johanneskoor te Wageningen.


Locatie : Bevrijdingskerk, Ritzema Bosweg 18 te Wageningen
Organisatie : Johanneskoor, Wageningen

Johanneskoor Wageningen
Contactadres Lieddag:
Hilda van Leijen
Thijsselaan 2
6705 AN Wageningen
tel. 0317 – 423823 (’s avonds)

Regionale zangdag voor jongeren- en middenkoren

Op zondag 27 februari 2011 organiseert Code-X Music een regionale zangdag voor jongeren- en middenkoren. De regionale zangdag staat in het teken ontmoeting, uitwisseling en het instuderen van ‘beproefde liederen’, die het in de liturgie goed doen.

Op de dag wordt gebruik gemaakt van een reader met 6 van de beste Code-X Music koorliederen. De liederen zijn op het thema ‘Naar een nieuwe tijd’ geselecteerd. De dag vindt plaats in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer in Noord-Holland.
Adres Ontmoetingskerk: Werf 2, 1435 KP Rijsenhout

Deelname aan deze zangdag kost € 7,- voor leden van bij Code-Music aangesloten koren en € 10,- voor niet-leden.  De zangdag begint om 13.30u. De kerk is om 13.00u open voor publiek.

Code-X Music, een non-profit organisatie, speelt sinds haar oprichting in 2004 een verbindende en vernieuwende rol voor liturgische kinder-, tiener-, jongeren- en middenkoren die voornamelijk actief zijn in de RK-kerk.
Op een zangdag komen belangstellenden bij elkaar om gezamenlijk, onder leiding van ervaren dirigenten de nieuwe muziek in één middag in te studeren. Dit gebeurt in blokken van 40 minuten waarin iedere dirigent steeds een deel van het repertoire instudeert met één stemgroep (sopranen, alten of heren). Aan het eind van de dag wordt het geheel gezamenlijk meerstemmig doorgezongen. Een pittige muzikale uitdaging!

De zangdag van 27 februari wordt georganiseerd door de Code-X Music ambassadeur van de regio Noord Holland en is vooral gericht op leden, dirigenten en begeleiders van jongeren- en middenkoren uit de Randstad, maar ook deelnemers uit andere regio’s zijn van harte welkom. Zij kunnen zich voor de zangdag aanmelden via de website van Code-X Music (www.code-music.nl). Hier is tevens meer informatie over het evenement te vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Demelza van der Lans (project manager Code-X Music)
E-mail: info@code-music.nl
Tel. 0345 - 51 87 31 (op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur)
Website: http://www.code-music.nl

“Dit is de plaats” Haagse lieddag in de Boskant, Den Haag, op 29 januari 2011

Daar moet je  zijn op zaterdag 29 januari 2011, want onder dat thema vindt de derde Haagse lieddag plaats in de Boskant in Den Haag. Het programma bestaat uit liederen van onder meer theoloog/dichter Huub Oosterhuis, liederen uit de Dominicus in Amsterdam en van de tekstdichters en componisten van het Nieuw Liedfonds.
Door de liederen af te wisselen met bijpassende teksten, gedichten, gebeden, worden handreikingen geboden voor de samenstelling van een liturgie. Het wordt een liturgische lieddag, waarin je kan ervaren wat je kunt doen met liederen en teksten.

De lieddag staat onder leiding van Jan Hulsbergen, dirigent van het Jenhka koor van de Ignatiusparochie / Elandstraatkerk , en van Fokke de Vries, dirigent van de zanggroep Lukas/Ekklesia , te Den Haag.  Beiden zijn vertrouwd met het liturgisch repertoire, dat op deze dag wordt uitgevoerd.  

Ieder die van zingen houdt, koorleden , maar ook parochianen en gemeenteleden, zijn van harte welkom. Om 10.00 uur gaat de deur open. Van 10.30 – 16.00 uur worden bekende en nieuwe liederen met de verschillende stempartijen ingestudeerd en tezamen uitgevoerd. Tussendoor zijn enkele pauzes, waaronder de lunchpauze van 12.30 – 13.15 uur.   

Kosten: € 15,- , inclusief bladmuziek, koffie en thee, te voldoen bij  de entree.
Aanmelden, graag met vermelding van stempartij, via info@steknet.nl (o.v.v. Haagse lieddag) of via 070 – 318 16 16.
Informatie bij Ria Huisman, 070 – 3630830.

De Haagse lieddag is een initiatief van Stek, voor stad en kerk, het rk spiritueel centrum de Boskant, het Jenhka koor en de zanggroep Lukas/Ekklesia.

De Boskant ligt op loopafstand van het Centraal Station Den Haag en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Adres: Korte Koediefstraat 25 (hoek Fluwelen Burgwal) Den Haag

Advents- en Kerstconcert

Op zaterdag 18 december 2010 om 16.00 uur is er een concert rond Advent en Kerst in de St. Jacobuskerk, Parkstraat Den Haag. Capella Sti. Jacobi o.l.v. Jos Laus m.m.v. Aart de Kort, orgel met werken van: Guerrero, Esquivel, Victoria, Palestrina,  Kodaly, Mompou, Nieland, Britten, Rutter en Mathias. Programma en toegang gratis. De collecte na afloop wordt evenwel van harte aanbevolen ter bestrijding van de kosten.

Bron: Jos Laus

Inschrijving Nationaal Middenkorenfestival 2011 geopend

De inschrijving voor de vijfde editie van het Nationaal Middenkorenfestival 2011 is geopend. Koren kunnen zich aanmelden via een online formulier op de website van Code-X Music (www.code-music.nl). Het festival vindt plaats op zaterdag 12 maart 2011 in Almere-Haven en wordt georganiseerd door Code-X Music in samenwerking met de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, afdeling bisdom Haarlem-Amsterdam.
Het festival staat open voor koren met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar of hoger, die medewerking verlenen aan liturgische vieringen. Deze koren ondersteunen de liturgie met repertoire dat in muzikale zin kan variëren van pop tot licht klassiek. Tijdens het festival zingt ieder koor vier liederen, waarvan één is gekozen uit de bundel met verplichte werken, een themalied en een vrijlied. Het festivalthema sluit aan bij de zondagslezingen volgens het rooms-katholiek lectionarium. Dit jaar is dat ‘Witter dan sneeuw’, ontleend aan Psalm 51. Doel van het festival is niet alleen het aanwijzen van een winnend koor, maar ook het bieden van een landelijk evenement voor deze doelgroep waar men elkaar kan ontmoeten en inspireren.

Een vakjury, waarin onder meer een zangpedagoog, een kerkmusicus en een koordirigent zitting hebben, zal de optredens van de deelnemende koren beoordelen. Er worden prijzen uitgeloofd voor onder meer de beste samenzang (met het publiek) en de beste uitstraling. Daarnaast zal de vakjury punten toekennen aan de hand van criteria als zuiverheid, dynamiek en aansluiting bij het thema. Het koor met de meeste punten wint het festival en mag zich een jaar lang ‘beste middenkoor van Nederland’ noemen. Nieuw dit jaar is dat koren de keuze krijgen voor het klassement in aanmerking te komen of niet. Ieder koor krijgt een juryrapport met nuttig en opbouwend commentaar.

Het Nationaal Middenkorenfestival is een initiatief van Code Music en de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV). Aanmelden kan tot 6 januari 2011 (tenzij eerder het maximum aantal van twaalf is bereikt) via het online inschrijfformulier op www.code-music.nl.

Meer informatie over het festival op www.code-music.nl in de rubriek ‘activiteiten’.

Het festival wordt mede mogelijk gemaakt door Boekencentrum, rk spiritueel centrum de boskant, Berne Heeswijk, Vronesteyn en De Tiltenberg.

Demelza van der Lans
Projectmanager Code-X Music
T. 0345 518 731 | M. 06 51 553 967
W. code-music.nl | E. demelza@code-music.nl

Bron: Nieuwsbrief Code Music; 26 november 2010

 

Mariaconcert

Op zondagmiddag 19 december om 15.30 uur is er een concert met orgel en zang. Het thema:  Maria. Plaats:  Hooge Burch te Zwammerdam (Dorpshuis) door Cees-Willem van Vliet, Jeroen Pijpers en Irma Pijpers-Hoogendoorn, orgel en zang.

Programma:
Frescobaldi - Toccata en Recercar uit Messa della BMV
Cimma uit de Concerti Ecclesiastici: 
1) Nativitas tua Dei genitrix;
2) Surge propera;
3) Vulnerasti cor meum
Rheinberger - Ave Maria
Magnificat uit Tours (Franse barok)
Strategier - Vier Maria-antifonen
Bach
Meine Seele erhebet den Herren
1) Schübler choral
2) Fuga

Bron: Jeroen Pijpers

 

Petra Veenswijk presenteert nieuwe orgel CD

Petra Veenswijk presenteert nieuwe orgel CD in Advent en Kerstconcert. Zondagmiddag 12 december a.s. zal organiste Petra Veenswijk haar tweede CD van het Maarschalkerweerd-orgel presenteren. Zij zal een orgelconcert geven in het kader van Advent en Kerst.

Op het orgel zullen die middag romantische orgelstukken klinken die ook deels op de nieuwe CD staan van componisten als: Alex. Guilmant, C. Franck en L. Vierne. Ook zal zij die middag (m.m.v. een gregoriaanse schola de compositie Dialoque over "puer natus est" spelen van Johann Th. Lemckert - welke aan haar werd opgedragen.

De CD Signature d'exellence II van het monumentale Maarschalkerweerd-orgel is alleen op die middag tegen een gereduceerde prijs van 15 euro te koop in de kerk (normale prijs 17,50 euro).
Uniek is dat u die middag op een groot scherm in de kerk precies de handelingen van de organiste zult kunnen volgen.
Na afloop staat er in de Jozefzaal koffie en thee klaar.

Maria van Jessekerk
Datum: zondagmiddag 12 december a.s. Aanvang: 15:00 uur
Toegang: vrij, collecte na afloop.
Wij hopen van harte op uw komst,
Concert organisatie Maria van Jessekerk Burgwal 20
2611 GJ Delft
tel. 015 - 2126170

Bron: Concertorganisatie

 

Zangdag NSGV in het Bisdom Den Bosch VOLGEBOEKT

De NSGV, organisatie voor rk kerkmuziek, in het Bisdom Den Bosch nodigt ieder van harte uit voor de jaarlijkse zangdag op zaterdag 13 november 2010 van 9.45 – 16.00 u in de Abdij van Berne, Abdijstraat 49 – 5473 AD  Heeswijk-Dinther.

Aanmelding:
Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk maandag 2 november:
via de e-mail: nsgv@bisdomdenbosch.nl
Vermeld daarbij s.v.p. het aantal personen en de stemgroepen

De kosten voor deelname bedragen € 12,-- per persoon, koffie en lunch inbegrepen.
Dit bedrag voldoen op postgiro 112.52.36 t.n.v. penningmeester Gregoriusvereniging te Schijndel, onder vermelding van: Zangdag 2010.
Je aanmelding is pas definitief na overmaking van de kosten.

Zoals gezegd gaan we dit jaar naar de Abdij van Heeswijk: een sfeervolle en voor onze muziek geëigende locatie. De plenaire zanggedeekten vinden plaats in de Abdijkerk met twee prachtige orgels en een ideale akoestiek; daarnaast hebben we de beschikking over verschillende zalen in de Abdij. Tijdens de middagpauze en na afloop kun je de boekwinkel van de Abdij bezoeken.

Bron: Opmaat jrg 26, Nr.1 - september 2010


Romebezoek bisdom Rotterdam begonnen

ROME(door Lidy Peters) 27 september 2010 - Met een eucharistieviering in de Sint-Pietersbasiliek is vanochtend het bezoek van ruim 400 gelovigen uit het bisdom Rotterdam aan Rome officieel begonnen.

Bedevaart
De bedevaart ging op 24 september van start. De meeste pelgrims reisden per bus naar Rome. Anderen kwamen met het vliegtuig. Gisteren arriveerden alle pelgrims in Rome. Speciaal voor de bedevaart werd een koor opgericht, bestaande uit zangers en zangeressen uit alle parochies van het bisdom.

Bron: KatholiekNederland; 27 september 2010
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/detail_objectID717036_FJaar2010.html

 

Studie- en contactdag kinderkoordirigenten en begeleiders

De werkgroep Kind Koor Kerk van de NSGV aartsbisdom organiseert een studie- en contactmiddag voor dirigenten van kinderkoren en hun begeleiders met als thema “Rondom het kinderkoor”. De dag is op zondag 14 november a.s. in Utrecht en begint om 12.30 u.

Tal van aspecten komen aan de orde m.b.t. de organisatie van & repertoire voor kinderkoren. Om 15.45 u. sluit het programma. 
Bij het leiden van een kinderkoor komt wel meer kijken dan wat liedjes uitzoeken en deze aanleren. Samen met workshopleider Marijke van der Ouderaa praten we over de organisatie om het zingen heen en zetten persoonlijk een doel voor de ontwikkeling van het koor.

Wilt u zelf een lied uitzoeken dat bijzonder is door de mooie melodie, de pakkende tekst of omdat de kinderen gaan stralen als ze het zingen? Of misschien omdat u er mooie herinneringen aan hebt?
Informatie en aanmelding: asicotiel@hotmail.com of telefonisch: 030-2331010. Schriftelijk kan ook:NSGV, Kromme Nieuwe Gracht 66, 3512HL Utrecht.
Toegang voor deze dag is € 10,-- per persoon. Te voldoen bij binnenkomst.
Bron: Digitale nieuwsbrief NSGV aartsbisdom, september 2010 (herziene versie)

Vijf jaar muziek geeft volle Bonifatiuskerk

RIJSWIJK - Het is alweer vijf jaar geleden dat Gerard Legierse dirigent organist van de Bonifatiuskerk, samen met enkele parochianen van de Katholieke  Bonifatiuskerk besloten om concerten te organiseren,  onder het motto 'Muziek in de Bonifatius'.
Op 21 november a.s., aanvang 15.00 uur, wordt dat jubileum gevierd met het Caecilia-concert van het gemengde koor Gloria Deo en de Schola.   

Afgelopen jaren hebben heel wat mensen deze historische kerk aan de van Vredenburchweg 67 in Oud-Rijswijk bezocht, om te luisteren naar musici en koren van verschillende kaliber. Om het jubileum kracht bij te zetten, staan er nu werken op het programma met zo ongeveer de hele muzikale kerkgeschiedenis.
Beide orgels zullen worden bespeeld door Gerard Legierse.
Een Gregoriaans Magnificat, maar ook een Magnificat van Hendrik Andriessen en van de Amsterdamse componist Jan Nieland. Het koor zal ook het bekende . Panis Angelicus van de Italiaanse barok componist Claudia Casciolini en de Missa Brevis KV65 van Mozart en delen uit de Messe Solennelle van Vierne zingen. De sopraan Petra Weijers zingt het Panis Angelicus van Ceasar Franck.

De toegang is gratis, zodat iedereen van dit culturele evenement kan genieten.
Er wordt na afloop wel een deurcollecte gehouden.

Persbericht 21 oktober 2010

Zangdag “Tijd voor Vrienten”

Op 30 oktober a.s. wordt van 13 u. – 21 u.  een zangdag georganiseerd waarin het project “Ruimte” centraal staat. Dit project bevat muziek van Henny Vrienten en wordt verzorgd door het Themakoor van de Emmausparochie te Zeist. 
Bron: Digitale nieuwsbrief NSGV aartsbisdom, september 2010 (herziene versie)

Zangstudiedag over nieuw Antiphonale Romanum II: Het Woord gezongen

Op zaterdag 16 oktober is van 13.30 – 17.30 uur een zangstudiedag over het nieuwe getijdenboek voor parochies, het ‘Antiphonale Romanum II’, met gregoriaanse gezangen voor de vespers van alle zon- en feestdagen. Met name zal aandacht worden besteed aan de eerste vespers, die vanaf 27 november (de avond voor de eerste zondag van de Advent) op een aantal plaatsen ten gehore worden gebracht.
Diaken Cor Sinnema zorgt voor een inleiding over de vespers en het gebruik van dit nieuwe zangboek in de parochie. Sinds enkele jaren worden op de vooravonden van de zondag in de sterke tijden de eucharistievieringen afgewisseld met de vespers. Op de eerste zondag van de advent begint een nieuw kerkelijk jaar: het A-jaar.

Het

  • Hits: 3603