Archief 2011

Programma

09.30 u Inloop met koffie/thee
10.00 - 11.00u 1e sessie: Witte Donderdag.
10.00 u Inleiding door Mgr. J. van den Hende
10.15 u Richard Bot en Marc Schaap:
de liturgische gezangen voor Witte Donderdag
10.45 u Gelegenheid tot het stellen van vragen
11.00 u Pauze:
waaronder gelegenheid tot het inzien van materiaal van het Documentatiecentrum Kerkmuziek NSGV
11.30 - 12.30 u 2e sessie: Goede Vrijdag
11.30 u Inleiding door Mgr. J. van den Hende
11.45 u Richard Bot en Marc Schaap:
de liturgische gezangen voor Goede Vrijdag
12.15 u Gelegenheid tot het stellen van vragen
12.30 - 13.15 u Lunchpauze
De lunch wordt u aangeboden door het bisdom.
13.15 - 14.15 u 3e Sessie: Paaswake
13.15 u Inleiding door Mgr. J. van den Hende
13.30 u Richard Bot en Marc Schaap:
de liturgische gezangen voor de Paaswake
14.00 u Gelegenheid tot het stellen van vragen
14.15 - 14.30 u Meerstemmige muziek voor de Goede Week
uitgevoerd door de Kathedrale HH. Laurentius
en Elisabeth Cantorij
14.30u Pauze
14.45u Gebedsviering
15.00u Afsluiting


Aanmelding voor 7 januari 2013 via:
E-mail: jaarvanhetgeloof@bisdomrotterdam.nl
Bisdom Rotterdam, t.a.v. coördinator Jaar van het Geloof, Koningin Emmaplein, 3016 AA Rotterdam.

Nieuwe cursusfolder

De nieuwe folder 2010-2011 van het hele cursuspakket kerkmuziek voor het Bisdom Rotterdam is onlangs verschenen.

Orgelconcerten 2012 in de Maria van Jessekerk te Delft

Hierbij een overzicht (zie PDF) van de orgelconcert serie 2012 in de Maria van Jessekerk te Delft. De concerten zijn op de zondagmiddag en beginnen om 15:00 uur zoals in de afgelopen jaren.  We denken weer een aantal bijzondere organisten te hebben vastgelegd. Het seizoen begint op 15 april a.s. met het Jubileumconcert van Petra Veenswijk. We hopen van harte weer op uw belangstelling.
Bron: Petra Veenswijk, dirigent/ organist van de Maria van Jessekerk; Eddie van den Engel, namens de concert organisatie; 5 februari 2012

 

Herenkoor van de St. Willibrordusparochie in Bodegraven bestaat 125 jaar

Op zondag 14 oktober 2012 viert het herenkoor van de St. Willibrordusparochie in Bodegraven feest. Volgens de geschiedschrijving is herenkoor St. Caecilia in het jaar 1887 lid geworden van de Nederlands St. Gregoriusvereniging en als je dan doortelt, kom je automatisch op de gedenkwaardige leeftijd van 125 jaar!

Gedurende zo lange tijd kan het niet anders, dat heel veel dirigenten en organisten (en niet te vergeten de vele actieve leden) op hun eigen wijze hun beste beentje hebben voorgezet.
Bij alle namen vallen er twee op, die afkomstig zijn uit Bodegraven: J. M. Kouwenhoven, die zowel dirigent, als organist is geweest, W. Kouwenhoven jr, organist en J. Roest, dirigent.
Vanuit het niet zoverre verleden, blijft de naam Paul Bremmers klinken; meer dan 30 jaar heeft hij het herenkoor en bovendien dameskoor St. Lucia op voortreffelijke wijze geleid en daarbij onlosmakelijk verbonden, is de naam van Jan Vermeulen, die als organist – bijna 40 jaar - zijn sporen meer dan verdiend heeft.

Hoe is de huidige praktijk?
De parochie van St. Willibrordus beschikt op dit moment over een kinder-, jongeren- en middenkoor. Ook het dameskoor is van voldoende sterkte en het herenkoor kent een 16-tal leden. Naar de maatstaven van dit moment en gelet op de ontwikkelingen in het kerkelijk muzikale landschap, mogen we ons gelukkig prijzen, dat we in staat zijn om bijna wekelijks onze meer dan gewaardeerde bijdrage kunnen leveren aan de ondersteuning van de liturgie.
Momenteel is Peter Verhoogt de dirigent en Henriètte van Dijk–v.d. Berg de organist.
Beider kwaliteiten staan er borg voor, dat we kwalitatief ons mannetje staan.
Niet onvermeld mag blijven, dat RKK al meerdere keren de uitzending vanuit Bodegraven verzorgd heeft en daarbij heeft St. Caecilia (en natuurlijk St. Lucia) haar muzikale bijdrage  mogen inzetten.

Ook het gregoriaans mag op warme belangstelling van  het koor rekenen.
Onder leiding van Jeroen Pijpers uit Alphen a/d Rijn, worden enkele malen per jaar de aloude, tijdloze gezangen ten gehore gebracht. Opvallend is, dat enkele leden uit de regio komen en zodoende de schola door hun inzet een extra dimensie geven.

Zoals gezegd, vindt op 14 oktober 2012 de officiële viering plaats.
Tijdens de H. Mis van 11.00 uur wordt Missa Octava van Elbert Franssen uitgevoerd en ook het Agnus Dei (uit de Arlésienne Suite) van George Bizet.
Na de kerkelijke plechtigheid, trekken we op naar het parochiehuis om dit bijzondere jubileum nog meer glans te geven!     Nico Bot (voorz.)

Lied- en studiedag voor de advent en kerst in Huissen

DE DAG DIE KOMT - lied- en studiedag voor de advent en kerst - in samenwerking met De Nieuwe Liefde, Amsterdam. Het Dominicanenklooster organiseert op zaterdag 17 november 2012 weer een lieddag. En ook dit keer in samenwerking met ‘De Nieuwe Liefde Amsterdam’. Deze lieddag staat in het teken van de Advent en Kerst.

Bijzondere aandacht krijgt het boek ‘De dag die komt’ van Huub Oosterhuis, waarin een zevental woorddiensten zijn opgenomen voor de Advent en Kersttijd.
De bedoeling is dat we in de middag één van deze vieringen integraal zullen gaan uitvoeren.
Daarom zal uit de deelnemers een groepje ‘lezers en bidders’ gaan repeteren o.l.v. Kees Kok en er wordt een klein koor gevormd dat o.l.v. Elske te Lindert gaat werken aan de ‘koorzangen’.
De andere deelnemers studeren o.l.v. Theo Menting de liederen voor deze dienst in, met nog andere repertoire van Huub Oosterhuis voor de Advent en Kerst.
Henri Heuvelmans zal ons op de vleugel begeleiden.

Deze lieddag is niet alleen bestemd voor koorzangers, dirigenten, begeleiders en voor iedereen die van zingen houdt, maar zeker ook voor lekenvoorgangers, liturgiegroepen en pastores.
De dag begint om 10.30 uur (vanaf 10.00 staat de koffie klaar) en eindigt om 16.00 uur.
De toegang bedraagt € 25,00, inclusief koffie/thee/lunch en programmaboek.

Aanmelden kan via: www.kloosterhuissen.nl

Studiedag over het getijdengebed in de parochies

Wij attenderen u op de studiedag van 10 november 2012 in de Abdij van Koningshoeven over het getijdengebed in de parochies. Op basis van uw naamsbekendheid menen we dat u hierin geïnteresseerd bent of mensen in uw omgeving hierop kunt wijzen. Voor meer informatie en opgave verwijzen we u naar flyer of onderstaande websites:
http://www.koningshoeven.nl/nl/actueel/index.php of http://www.parochie-petrusenpaulus.nl/.
We hopen u als deelnemer te mogen verwelkomen. Parochie HH. Petrus en Paulus, Vierwindenlaan 9-11, Tilburg

Dies Gregoriana 2012, Bennekom

Op zaterdag 10 november a.s. wordt de studiedag gregoriaanse zang (Dies Gregoriana) gehouden in Bennekom (R.K Kerk aan de Heelsumseweg 1). Het thema van de dag is “Gaudete”. De organisatie is in handen van de Schola Cantorum Bennekom, de leiding van de dag berust bij musicus Marcus de Haard.  Na ontvangst (vanaf 9.30u.) zal om 10u. gestart worden met een presentatie van enige basisbegrippen van het Gregoriaans, om de dag wat vlotter te laten verlopen voor diegenen die minder goed thuis zijn in de muzieknotatie (speciale voorkennis niet vereist). Aansluitend volgt het instuderen van repertoire, afgewisseld door een lunch- en een theepauze. De dag wordt besloten met een vesper (ca. 15.30u.) waarin de ingestudeerde zang ten gehore zal worden gebracht.
Voor geïnteresseerden in kerkmuziek is deze dag een mooie gelegenheid kennis te maken met de oudste Westerse muziek die nog steeds beoefend wordt.
De kosten bedragen € 15.- inclusief werkmateriaal, koffie/thee en soep. Voor een lunchpakket dient men zelf te zorgen. Aanmelden vóór 31 oktober bij de secretaris van de Schola: klaaspostma@upcmail.nl (tel. 0318 415 813).

Studie- en contactdag voor amateur-organisten rond Gaspard Corrette

In 1703 schreef de Franse barokcomponist Gaspard Corrette de Messe du 8e ton pour L'Orgue
Deze mis, bestaande uit 24 delen, is door zijn eenvoud goed uit te voeren door amateur-organisten. Daarnaast klinken veel van de voorgeschreven registraties ook op latere (romantische orgels) verassend goed. Daardoor is deze muziek goed bruikbaar in de liturgische praktijk van veel amateur-organisten. Om een indruk te krijgen van deze muziek kunt u hier klikken.  

In de workshop op zaterdag 13 oktober 2012, van 11.00 - 15.00u wordt ingegaan op uitvoeringspraktijk van de Franse barokmuziek waarbij aan bod komen:
- registratievoorschriften
- ornamentiek
- inegalité 
- alternatim praktijk

Het orgel in de Grote Kerk te Schermerhorn  stamt uit de 18e eeuw en er is waarschijnlijk afkomstig uit het Rijnland. Het instrument heeft een Franse dispositie en is goed geschikt voor de uitvoering van Franse barok muziek. Voor meer informatie over dit orgel kunt hier klikken.  

Kosten voor deelname 15,00 euro p.p. incl. koffie en thee (Gelieve zelf voor een lunchpakket te zorgen). Er is plaats voor maximaal 10 actieve deelnemers.
Locatie: Grote Kerk Schermerhorn, Oosteinde 2, 1636 XV Schermerhorn
Voor opgave en voor eventueel aanvullende informatie m.b.t. de drie bovengenoemde activiteiten kunt u contact opnemen met Mark Heerink, regionaal medewerker kerkmuziek NSGV Haarlem-Amsterdam (06-23400843).

 

Zangdag Bisdom Den Bosch 2012: Magnificat

De zangdag van de NSGV in het Bisdom Den Bosch gaat dit jaar over de plaats die Maria heeft in de liturgie. Op de zangdag willen we graag liederen en gezangen met u zingen, die bedoeld zijn voor de eucharistie of andere liturgische vieringen. We zingen muziek die eeuwenoud is, maar ook liederen waarvan de inkt nog maar net droog is.
Dr. Richard Bot zal de zangdag leiden. Hij is medewerker liturgie en kerkmuziek van het bisdom Rotterdam, docent Gregoriaans & Katholieke kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam en dirigent-organist in Voorschoten. Ook is hij Algemeen Voorzitter van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en lid van de redactie van het Gregoriusblad.
De zangdag vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 oktober van 10.00 tot 16.00 uur in de Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. De kosten bedragen € 15,00, inclusief koffie/thee en lunch.

U kunt zich als volgt aanmelden:
1) stuur vóór 15 oktober bijgaand inschrijfformulier (ook te downloaden op onze website) ingevuld naar het bureau, ofwel per post ofwel per mail;
2) maak het verschuldigde bedrag over op Postbank 112.52.36 t.n.v. 'Penningmeester St.-Gregoriusvereniging' te Schijndel, o.v.v. 'Zangdag 27 oktober'.
Uw aanmelding is pas definitief na overmaking van de kosten!
Wie het eerst komt, die het eerst maalt: vol is vol! Vorig jaar hebben we veel mensen moeten teleurstellen, dus wees snel met uw aanmelding!

Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Den Bosch; jrg 6, nr 4, augustus 2012

 

 
Zangcursus Gregoriaans in Noordwijk

Van 14 september tot en met 19 oktober wordt er in het centrum voor geloof en cultuur Maria ter Zee in Noordwijk een cursus Gregoriaans zingen verzorgd.

In zes lessen op vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur leert men o.a. zingen met het Gregoriaans notenschrift. Daarnaast krijgt men deskundige informatie over de geschiedenis en de achtergronden.

De begeleiding is in handen van Marcel Zijlstra, dirigent van de Schola Cantorum Amsterdam. De kosten bedragen € 95,- (inclusief cursusmateriaal). Aanmelden kan via leonoor@mariaterzee.nl.

Bron: NieuwsVanHierNoordwijk;7 augustus 2012
http://www.nieuwsvanhier.nl/bericht.php?bericht_id=10484#.UC58zKO24XU

Repertoiredag advents- en kerstmuziek voor kerkkoren - 'Kind ons geboren'

Op zaterdag 29 september 2012 organiseert de NSGV Haarlem-Amsterdam in de kerk van Sint-Jan de Doper te Noord-Scharwoude (gemeente Langedijk) een zangdag voor dirigenten en koorleden.
We willen u kennis laten maken met minder bekende liturgische gezangen en koorwerken voor de hele ‘kerstkring’: van de eerste adventszondag tot en met de Doop van de Heer.
Nadere informatie in deze folder (pdf).
Aanmelden kan via dit formulier (Word).


Kerkmusicus Marc Schaap onderscheiden bij zilveren jubileum

Ter gelegenheid van zijn 25–jarig jubileum als dirigent van IHSE – het parochiekoor van de kathedraal H.H. Laurentius & Elisabeth – is Marc Schaap zondag door de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging onderscheiden voor zijn inzet voor de kerkmuziek gedurende 25 jaar als koordirigent.
Hij ontving bij deze gelegenheid de eremedaille in zilver van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, die hem werd opgespeld door Ton Lindeman, vice-voorzitter van het parochiebestuur H.H. Laurentius & Elisabeth.
Tijdens de Eucharistieviering op de feestdag van de Heilige Drie-eenheid werd ter gelegenheid van het jubileum van Marc Schaap de ‘Missa Brevis IHS Joannis de Deo’ (Bes gr.t.) (‘Kleine Orgelmesse’) van Jozef Haydn uitgevoerd door het parochiekoor IHSE samen met de Cantorij van het Bisdom Rotterdam o.l.v. de jubilerende dirigent zelf, met aan het orgel Aart de Kort.

Marc Schaap heeft zijn jubileum aangegrepen om de kerkmuziek weer even onder de aandacht te brengen. “Kerkmuziek lijkt misschien een gepasseerd station, maar dat is het absoluut niet,” zo verduidelijkt koorlid Ellen Kegge de opvatting van haar dirigent. “Wij zingen in het Westen muziek die is gebaseerd op de uitvoering van het Gregoriaans, dé kerkmuziek van de Middeleeuwen.” Bijna acht eeuwen lang heeft de ontwikkeling van de Europese muziekgeschiedenis voor een belangrijk deel via kerkmuziek plaatsgevonden.” Dat blijft actueel. Zo heeft organist Aart de Kort bij het honderdjarig bestaan van IHSE in 2005 een speciale mis gecomponeerd.

Marc Schaap is een groot liefhebber van orgelwerken van Cesar Franck. Zelf bespeelt hij ook regelmatig de toetsen en registers van het orgel. De jubilerende kerkmusicus is als ambtelijk secretaris verbonden aan ISOK – samenwerkingsverband van Protestante Kerk in Nederland (PKN) en het Rooms Katholieke Kerkgenootschap (RKK) – waar hij de afgelopen jaren o.a. het cursusaanbod Kerkmuziek heeft gereorganiseerd. Iets waar heel veel gebruik van wordt gemaakt door zowel koorzangers als kerkmusici in opleiding. Daarnaast is hij 25 jaar dirigent van het parochiekoor IHSE en tevens chef-dirigent van de Cantorij van het Bisdom Rotterdam. Marc Schaap is verder als medewerker Kerkmuziek verbonden aan Pastorale Dienstverlening (PD) van het bisdom Rotterdam.

RKnieuws.net; Bisdom Rotterdam; 5 juni 2012

Brabants Koor- en Orgelfestival 2012

Op 22 en 23 september 2012 organiseert de Stichting Koorplein Noord-Brabant een koor- en orgelfestival in Bergen op Zoom. Het festival wil organisten en koordirigenten bekend maken met de vele mogelijkheden en de daarbij behorende uitvoeringspraktijk van het orgel als gelijkwaardig vervanger voor een orkest. Vele bekende en uitdagende koorwerken kunnen zo toch binnen bereik komen van het gemiddelde amateurkoor. Daarnaast wil het festival (jonge) bespelers van toetsinstrumenten interesseren voor het orgel als instrument. Voor meer informatie zie de flyer.

Speciaal voor middenkoren, jongerenkoren en kinderkoren

Een compositie voor de (adres)gegevens van uw koor

De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) is opgericht om op gezag en onder leiding van de Nederlandse Bisschoppenconferentie de studie en de beoefening van de liturgische muziek te bevorderen en daarover te waken.  
Iedereen die lid is van een (rk) kerkkoor is automatisch lid van de NSGV. Officieel is aanmelden of afmelden niet noodzakelijk. Het lidmaatschap is in het bisdom Rotterdam helemaal gratis.
De NSGV ondersteunt koren door bijvoorbeeld het organiseren van studiedagen en workshops op het gebied van muziek en liturgie. Ook betaalt de NSGV voor alle koren de bijdragen aan BUMA/STEMRA voor alle kerkmuziek die door koren in vieringen wordt uitgevoerd. Dat hoeft u als koor dus niet zelf te doen!

Het informeren van en communiceren met onze leden gebeurt vooral via onze website en onze digitale Nieuwsbrief. Maar daarmee bereiken we alleen die leden die over een internetverbinding en een E-mailadres beschikken en die zich voor de Nieuwsbrief hebben aangemeld.
Wij willen echter graag alle koren en koorzangers bereiken. Wij benaderen dus af en toe onze leden ook op de traditionele (papieren) wijze, hetzij individueel, hetzij via de koren waar zij lid van zijn. Daarvoor hebben wij een goed bijgewerkt adressenbestand van onze kerkkoren nodig.
Om er zeker van te kunnen zijn dat de gegevens in ons adressenbestand (nog) juist zijn proberen wij periodiek die gegevens te verifiëren en/of aan te vullen. De laatste update-actie is inmiddels alweer een jaar of vijf geleden. Daarom zijn we onlangs met een nieuwe actie begonnen. We voeren die overigens niet voor alle koren tegelijk uit, maar doen het gefaseerd. Tot nu toe waren de gemengde koren, de dameskoren en de herenkoren aan de beurt; nu zijn dat de middenkoren, jongerenkoren en kinderkoren.

Voor wat hoort wat. Om onze actie voor het koor zelf aantrekkelijk te maken krijgt ieder koor dat ons inventarisatieformulier volledig invult van ons als dank een splinternieuwe compositie van Marijke van der Ouderaa, die speciaal is geschreven voor middenkoor, jongerenkoor of kinderkoor. Het is een acclamatie op de tekst ”Ik zal zingen voor de Heer, want Hij is goed voor mij geweest.”. Een tekst die ons als koorzangers moet aanspreken!
Voor kinderkoren is het stuk 1- of 2-stemmig, voor jongerenkoren en voor middenkoren 3-stemmig (SAB). De begeleiding is voor piano en dwarsfluit.
De acclamatie is bijvoorbeeld bruikbaar na een evangelielezing (als de tekst daartoe uitnodigt). Zij heeft ook iets van een 'Gloria'. Daarnaast leent de acclamatie 'Zingen voor God' (voor kinderkoor) zich ook voor een Taizé-achtig gezang aan het einde van een viering (mits meer dan 2 keer herhaald) en is zij wellicht ook bruikbaar als acclamatie bij het tafelgebed (bijvoorbeeld in Eucharistisch Gebed X en XI voor vieringen met kinderen).

Ook als u zeker weet dat wij al over de juiste gegevens van uw koor beschikken, dan toch is het dus zinvol om het formulier in te vullen.
U kunt het inventarisatieformulier invullen door hier te klikken. U kunt het formulier ook vinden op onze website.

Harrie Hermans, secretaris/penningmeester NSGV bisdom Rotterdam

 

Inspelingsconcert Adema-orgel St. Agatha Lisse op 23 juni     

De restauratie van het Adema-orgel van de St. Agathakerk in Lisse was al in 2011 afgerond, maar van een officiële inspeling was het nog niet gekomen. Op zaterdag 23 juni haalt de Stichting Vrienden van het Ademaorgel in samenwerking met de lokale commissie van de Willibrordusparochie te Lisse de schade in met een feestelijk orgelconcert.

Het Adema-orgel uit 1913/14 werd in 2009/2011 door ons gerestaureerd, waarbij de in de loop der jaren veel gewijzigde dispositie grotendeels gereconstrueerd werd naar de oorspronkelijke situatie. Daarnaast werd de elektrische tractuur opnieuw aangelegd en plaatsten wij een nieuwe, gedigitaliseerde speeltafel met een setzerinstallatie.

Het inspelingsconcert begint om 15.30 uur en wordt gegeven door Jan Verschuren, organist van de Hartebrugkerk in Leiden, en Ton van Eck, die als adviseur namens de KKOR bij de restauratie betrokken was. Daarnaast zal ook het parochiekoor medewerking verlenen. Namens Adema’s Kerkorgelbouw zal Ronald van Baekel een klankdemonstratie geven en een toelichting geven bij de restauratie. De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Adema Kerkorgelbouw; 2 juni 2012

Gregoriaans voor kinderen

In juni 2011 verscheen bij Ward Centrum Nederland het boek ‘HET WOORD DAT VLEUGELS KREEG, gregoriaans zingen met kinderen in twintig lessen.’ ‘HET WOORD DAT VLEUGELS’ biedt dirigenten van liturgische kinderkoren de mogelijkheid hun jonge zangers te laten kennismaken met het gregoriaans. Er is een handleiding met cd voor de dirigent/ docent (met daarop alle  muziekvoorbeelden, die in het boek voorkomen) en een werkboek voor de kinderen. Enkele van de muziekvoorbeelden zijn ook te beluisteren op de website www.wardcentrumnederland.eu. Bij de handleiding hoort ook een live instructie, waarbij dirigenten/docenten leren hoe het boek te gebruiken. Deze instructie beslaat twee dagen van 4,5 uren per instructiebijeenkomst. Graag zou ik in uw bisdom zo’n instructiesessie verzorgen. Ik hoor graag of u daar belangstelling voor heeft.
Ward Centrum Nederland, Wilko Brouwers, Tel. 06-11098229

Inventarisatie van (adres)gegevens van koren (2)

Wanneer u onze website bezoekt, dan vindt u op de welkomstpagina daarvan een registratie-/inventarisatieformulier. U wordt gevraagd om dat formulier in te vullen om ons, de NSGV, aan een up to date adressenbestand te helpen opdat wij, op onze beurt, u zo goed mogelijk van dienst zullen kunnen zijn. Maar als u iets verder kijkt op onze site dan treft u elders nog een tweede inventarisatieformulier aan.

Het komt misschien wat slordig over dat er twee formulieren op de website staan. Dat is een tijdelijke situatie die helaas onvermijdelijk is gebleken.
U mag zelf kiezen welk van beide formulieren u invult. Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen wijzen wij er echter met nadruk op dat het met name voor gemengde koren, voor herenkoren en voor dameskoren verschil kan maken welk formulier wordt ingevuld.

In onze vorige Nieuwsbrief (die u kunt vinden op www.nsgv.nl/uploads/rotterdam/nb-j1-1005.html) hebben wij de gemengde koren , de dameskoren en de herenkoren (de andere koorsoorten zoals middenkoren, jongerenkoren en kinderkoren) komen later aan de beurt) uitgenodigd om de (adres)gegevens van hun koor aan ons af te staan in ruil voor een speciaal voor gemengd koor, voor dameskoor of voor herenkoor door Jan Valkestijn geschreven compositie. De actie had overigens slechts een heel korte doorlooptijd omdat we eerst wilden zien of het systeem om de ingevulde inventarisatieformulieren te verwerken foutloos zou functioneren. Dat doet het. En daarom hebben we besloten om de actie te verlengen of, zo u wilt, opnieuw open te stellen. Deze keer zonder einddatum maar zolang de voorraad strekt. Een volledig ingevuld inventarisatieformulier levert 2 partituren en voor ieder koorlid een koorexemplaar op.

Als u van deze actie gebruik wilt maken, vul dan niet het formulier in dat op de welkomstpagina van onze website staat, maar  kies dan in het menu links op die pagina voor ‘Registratie’ en vervolgens voor  ‘Registratie koren’.  Als u naar aanleiding van onze oproep in de vorige Nieuwsbrief  het formulier al hebt ingevuld kunt u zich de moeite sparen. In alle andere gevallen geldt: ook als u zeker weet dat wij al over de juiste gegevens van uw koor beschikken, dan toch is het zinvol om het formulier in te vullen en op te sturen.

Harrie Hermans, secretaris/penningmeester NSGV bisdom Rotterdam; maart 2011

Oproep 1: Wij vragen een webmaster

Na acht jaar trouwe dienst neemt ons bestuurslid, dat o.a. de taak van webmaster vervult, afscheid. Wij zijn dus dringend op zoek naar iemand die deze taak op zich kan en wil nemen. Daarnaast zou het prettig zijn als betrokkene ook de “technische” kant van onze digitale Nieuwsbrief, zou willen verzorgen. Vooral omdat er een sterke samenhang is tussen de website en de Nieuwsbrief.
Het beheer van ‘onze’ website vergt geen diepgaande technische kennis omdat die onderdeel is van de landelijke website van de NSGV. Het technisch beheer en het onderhoud daarvan worden op centraal niveau uitgevoerd. Het onderhoud van ons deel van deze site kost gemiddeld ongeveer twee uur per maand.
De Nieuwsbrief verschijnt in beginsel zes keer per jaar. Wij zoeken voor deze nieuwsbrief iemand die ervoor kan zorgen dat de nieuwsbrief bij onze lezers in de mailbox komt, die de opmaak verzorgt en die bij voorkeur ook op redactioneel vlak een bijdrage kan leveren. Deze werkzaamheden kosten gemiddeld ongeveer één à twee uur per maand.
Voor het vervullen van deze taken is lid worden van het bestuur niet vereist. Het kan, maar het hoeft niet. De werkzaamheden kunnen ook als vrijwilliger worden uitgevoerd. De financiële situatie van de vereniging laat niet toe voor dit werk een financiële vergoeding te geven, maar noodzakelijke onkosten worden vergoed.
Wij zijn u ook dankbaar als u ons attent kunt maken op kandidaten die wellicht in staat en bereid zijn om deze ‘functie’ te vervullen.

Harrie Hermans, secretaris/penningmeester NSGV bisdom Rotterdam
E-mail:      hjc.hermans@inter.nl.net
Telefoon:  070-3416115

Oproep 2: Wij vragen nieuwe bestuursleden

Het bestuur van een diocesane afdeling van de NSGV bestaat uit tenminste vijf leden, maar gezien de omvang en diversiteit van het takenpakket is een wat groter aantal bestuursleden erg prettig. De bestuursleden worden, op voordracht van het bestuur, benoemd door de bisschop. De vereniging heeft tot doel om op gezag en onder leiding van de Nederlandse Bisschoppenconferentie in de bisdommen de studie en de beoefening van de liturgische muziek te bevorderen en daarover te waken.
Dat wordt o.a. gedaan door het organiseren van studiedagen, korenfestivals e.d. Bovendien proberen wij allen die bij de liturgische muziek zijn betrokken te informeren over de ontwikkelingen die op dat gebied plaatsvinden door middel van deze Nieuwsbrief. Om de zaak voor de individuele bestuursleden een beetje hanteerbaar te houden worden binnen het bestuur een aantal taakvelden onderscheiden die in onderling overleg door de bestuursleden worden gedefinieerd en over hen verdeeld. De voornaamste taakvelden zijn momenteel: gemengde koren, jongerenkoren, middenkoren, organisten en PR. Daarnaast moeten uiteraard ook de functies worden vervuld van voorzitter, secretaris, penningmeester en afgevaardigde in het hoofdbestuur.
Er is bijna altijd wel plaats voor een extra bestuurslid, want zoals het spreekwoord zegt: vele handen maken licht werk. Op het ogenblik hebben wij echter meer dan normale behoefte aan uitbreiding van het aantal bestuursleden omdat in korte tijd drie bestuursleden ons hebben of zullen verlaten.
Hebt u kennis van en ervaring met liturgische muziek en mocht u in beginsel bereid zijn om u als bestuurslid van de NSGV in het bisdom Rotterdam daarvoor gemiddeld één à twee uur per week in te zetten, neem dan contact met ons op. Dat kan via de E-mail: hjc.hermans@inter.nl.net of via de telefoon: 070-3416115.
En voor deze oproep geldt eveneens: wij zijn u ook dankbaar als u ons attent kunt maken op kandidaten die volgens u wellicht in staat en bereid zijn om een bestuursfunctie te vervullen.

Harrie Hermans, secretaris/penningmeester NSGV bisdom Rotterdam

Festivals voor kinderkoren, jongerenkoren in 2012

In 2012 zullen in de Sint-Bavokerk in Rijsbergen twee korenfestivals gehouden worden: op zondag 18 maart het Nationaal Kinderkorenfestival en in het weekend 2/3 juni het Nationaal Jongerenkorenfestival.
Het thema van beide festivals is Laat je horen.
De inschrijving voor het kinderkoorfestival sluit op 15 januari a.s.
De inschrijving voor het jongerenkoorfestival (waar ook tienerkoren welkom zijn) sluit op 1 februari a.s.
Alle informatie is te vinden op www.korenfestivalrijsbergen.nl
Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Haarlem-Amsterdam; december 2011

 

Nederlandse oraties en prefaties nu op muziek gezet

Met ingang van heden zijn op de website van de NSGV de oraties (gebeden) en prefaties uit het altaarmissaal op muziek (tekst onder de muzieknoten) te vinden. Pater Nico Wesselingh O.S.B. zet alle prefaties op noten volgens de melodische formules van Fl. v.d. Putt (zoals ze ook in het Altaarmissaal staan) en de gebeden op nieuw gecomponeerde melodische formules door Nico Wesselingh zelf. U vindt steeds nieuwe PDF-bestanden voor de komende zon- en feestdagen. Over een jaar - vóór de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het feest van Christus Koning - zal dit project zijn afgerond voor de driejarige lezingencyclus (A, B en C-jaar). De bladmuziek is gratis te downloaden.
Bron: NSGV; december 2011

Gregoriaans Festival 2012 in Ravenstein

Het Nederlands Gregoriaans Festival organiseert in 2012 voor de vierde keer het festival in Ravenstein en wel op zaterdag 16 juni en zondag 17 juni.
Liefhebbers van het Gregoriaans en Gregoriaanse Scholae kunnen deze dagen al in hun agenda noteren!
Meer informatie is te vinden op www.gregoriaansfestival.nl.

Dringende oproep van KKK!

De werkgroep Kind, Koor en Kerk organiseert studiedagen t.b.v. kinderkoordirigenten. Deze studiedagen zijn altijd goed bezocht. Het onderlinge contact en het uitwisselen van ervaringen is een waardevolle aanvulling op de inhoudelijke onderwerpen.
De werkgroep Kind, Koor en Kerk kan alleen actief blijven als er NU (of binnenkort) echt 2 liefst 3 kandidaten zich aanmelden om de werkgroep te versterken. Dan kunnen we ons ook in de toekomst in blijven zetten voor de belangen van dirigenten en van de kinderkoren.

De werkzaamheden van de werkgroep bestaan uit: de jaarlijkse studiedag voorbereiden, elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen in de kinderkoorzang, reageren op vragen vanuit de doelgroep en contact onderhouden met de landelijke Stuurgroep Kind, Koor en Kerk van de NSGV. Hiertoe zijn er 3 á 4 vergaderingen per jaar.

De werkgroep wenst u een Zalig Pasen. Dat het Licht u blijvend inspireert op uw zo belangrijke werk voor het kinderkoor.

Anne-Mieke van der Burg-in ’t Veen
Secretariaat werkgroep Kind, Koor en kerk
e-mail: werkgroep-kkk.rotterdam@nsgv.nl

Inschrijving geopend Kurt Thomas Cursus voor koordirectie

Van vrijdag 6 t/m zaterdag 14 juli 2012 organiseert het Utrechts Conservatorium de Kurt Thomas Cursus voor koordirectie. Iedereen kan deelnemen op zijn of haar eigen niveau. Deze intensieve zomertraining staat open voor amateur- en (semi-)professionele koordirigenten, als deelnemer of als hospitant. Zie Flyer.


De Kurt Thomas Cursus kent verschillende niveaus, namelijk A t/m D. Iedere groep vormt binnen het betreffende niveau zijn eigen koor. Omdat sommige groepen ook open staan voor buitenlandse deelnemers is de voertaal hier mogelijk (ook) Engels.
 
Elke dag zijn er drie dagdelen lang lessen, workshops en informatie over slagtechniek, repertoire, stemvorming en repetitietechniek. De cursus wordt afgesloten met een feestelijk slotconcert, waaraan alle cursisten als dirigent en/of als zanger meewerken. Gastdocent is Erik van Nevel.

Deelnemen
Je bent koordirigent of hebt ambities in die richting. Misschien heb je veel ervaring als koordirigent, misschien weinig. Misschien heb je gewerkt met een kamerkoor, een cantorij, een popkoor of anderszins.
Bijwonen
Je kunt de lessen ook bijwonen als hospitant. Als hospitant zing en kijk je mee. Alleen de actieve deelnemers komen aan bod voor directiebeurten.
Toelating
Op basis van de informatie op het aanmeldformulier stelt de cursusleiding de definitieve groepsindeling vast. Voor de groepen A, B en C is er een instructiedag op zaterdag 2 juni.

De inschrijving loopt t/m 29 februari. Info en aanmelding via www.hku.nl/ktc

Bron: MCN; 2 februari 2012
http://www.muziekcentrumnederland.nl/hedendaags/nieuws/artikel/artikel/4895/

Petra Veenswijk 25 jaar organiste Maria van Jessekerk te Delft

Op 1 maart 2012 was Petra Veenswijk 25 jaar in dienst als organiste van de Maria van Jessekerk te Delft. Dit heuglijke feit wordt gevierd op zondag 15 april. Die dag zal tijdens de Eucharistieviering van 10.30 uur de Messe Solemnelle van Louis Vierne worden gezongen.
Op diezelfde dag zal Petra Veenswijk om 15.00 uuur een concert verzorgen, waarin o.a. de gehele Symphonie V (opus 42), van Charles Widor zal worden uitgevoerd.
Na afloop van dit concert is er gelegenheid om Petra Veenswijk te feliciteren.
Maria van Jessekerk, Burgwal 20, 2611 GJ Delft; april 2012

 

Elfde Internationaal Gregoriaans Festival van Watou (B)

Het Elfde Internationaal Gregoriaans Festival van Watou zal dit jaar plaatsvinden van 12 tot 20 mei.
Het is een Festival met een verhaal en een boodschap.
Het programma bruist van authenticiteit en innovatie.
Het Festival is een kleurrijk klankbord waar eeuwenoude beleefde muzikaliteit en spiritualiteit elkaar, op een hoog muzikaal niveau, in een harmonische eenheid treffen.


Het evenement kan als volgt samengevat worden: 24 evenementen op 8 dagen: 14 in Watou (kerngebeuren van 17 tot 20 mei), 10 in acht partnersteden bestaande uit:
14 concerten/audities, 9 liturgische vieringen, 1 workshop ,28 schola’s/ensembles: uit 18 verschillende landen en en  2 continenten: 25 uit het buitenland, 3 uit België, waarvan 2 knapenkoren, 2 meisjeskoren, 1 jongerenkoor, 9 herenschola’s, 12 damesschola’s, 1 gemengde schola, 1 strijkersensemble waarvan 8 professionele ensembles, 7 semiprofessionele ensembles, 5 jeugdkoren uit muziekopleidingscentra; 8 partnersteden: Duinkerke, Poperinge, Koksijde, Brussel, Boëseghem, Wervik, Haringe, Roosdaal-Strijtem.

Het volledige festivalprogramma vindt U op onze totaal vernieuwde website: www.festivalwatou.be. Op aanvraag sturen wij U tevens graag de 24 pagina’s tellende uitnodigingsbrochure op.

Ik ben dan ook bijzonder verheugd u dit kwalitatief hoogstaand festivalprogramma te mogen voorstellen en u uit te nodigen om de gezongen icoon van onze westerse cultuur te herontdekken. Via het doorsturen van deze mail naar vrienden en bekenden kunt u ons helpen om het Festival, dat om de drie jaar plaatsvindt, nog in bredere kring kenbaar te maken.

Met vriendelijke groeten, Bernard Deheegher
--
Internationaal Gregoriaans Festival van Watou
Moenaardestraat 20
B-8978 Watou
Email: festivalwatou@gmail.com
Tel: +32 57 388 267
www.festivalwatou.be

 

Lieddag  en presentatie van Nieuw Liedfonds op 14 april 2012

Op teksten van Hadewich, Ida Gerhardt, M. Vasalis, Anneke Meiners, Simone Huisman, Judith Herzberg, Juut Meijer, Colet van der Ven, Mischa de Vreede en Maria de Groot. Op muziek van Geke Bruijning, Felicity Goodwin, Mariëtte Harinck, Thom Jansen, Sylvia Maessen, Maria Talis en Dirk Zwart.

Met trots presenteren wij u vijftien splinternieuwe liederen rond het thema verlangen. Ook enkele psalmen vol verlangen zijn opnieuw bewerkt door verschillende dichters. De cd kwam tot stand  onder de muzikale leiding van dirigente Lisette Bernt, waarbij de productie opnieuw in de zorgvuldige handen was van bestuurslid Wilna Wierenga. Het resultaat is mooi en nieuw, zoals u van ons gewend bent.
U kunt weer komen genieten, op twee manieren. Op zaterdag 14 april worden tijdens de hele dag een aantal van de nieuwe liederen vierstemmig ingestudeerd. Om 15 uur is de presentatie van de nieuwe cd en wordt het eerste exemplaar feestelijk uitgereikt. Aansluitend wordt een concert gegeven van een groot aantal liederen.
Na afloop kunt u de cd kopen voor € 18 in plaats van € 20 en vieren we feest. Ook de partituren zijn aanwezig en te koop. Voor de Vrienden van het Nieuw LiedFonds is er een heel speciale verrassing.

Plaats: Dominicuskerk, Spuistraat 12 te Amsterdam (5 minuten lopen vanaf het C.S.)
Tijd: 10.30 tot 17 uur.
LieddagPrijs: € 15,-- inclusief  koffie, thee en muziek (zelf lunch meenemen)
Concert/presentatie om 15. 00 uur: prijs 5 €; Vrienden van het Nieuw LiedFonds krijgen een korting van € 2,--.
Opgave: per email (nieuwliedfonds@beukema.demon.nl) of schriftelijk (Buiksloterweg 30, 1031 CK Amsterdam). Na aanmelding voor de lieddag ontvangt u geen bevestiging.

Bron: Nieuw Liedfonds; januari 2012

Lieddag “Vrolijk en verstild” in Amersfoort

Op 21 april 2012 vindt in Amersfoort een lieddag plaats. Deze wordt georganiseerd door Muziekuitgeverij Intrada en Kerkzang.nl. De dag is bestemd voor leden van cantorijen, koren of liturgiecommissies en voor kerkmusici, predikanten en andere belangstellenden. Onder inspirerende leiding maken de deelnemers kennis met nieuwe geloofsliederen en andere liturgische muziek. Het doel van de dag is dat de aanwezigen inspiratie opdoen door te proeven aan diverse liturgische composities.
Aan de lieddag Vrolijk en Verstild werken mee: Gerben van der Veen (muzikale leiding), Jan de Jong (orgel, piano), Pieter Oussoren (toelichtingen), Anje de Heer (algehele leiding), het liturgisch kleinkoor Simchat Tora o.l.v. Wim Krist en een jeugd-/kinderkoor.

De dag wordt gehouden in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort, van 9.15-15.00 uur.
Voor meer info: Veensluis 18, 8448 GP Heerenveen. Tel. 0513 688951. Email: bureau@kerkzang.nl

Wie gaat de werkgroep Kind, Koor en Kerk versterken?

De werkgroep Kind, Koor en Kerk, die momenteel uit 4 leden bestaat, vraagt versterking. De werkzaamheden van de werkgroep bestaan uit: de jaarlijkse studiedag voorbereiden, elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen in de kinderkoorzang, reageren op vragen vanuit de doelgroep en contact onderhouden met de landelijke Stuurgroep Kind, Koor en Kerk van de NSGV. Hiertoe zijn er 3 á 4  vergaderingen per jaar.  Met meer leden wordt het draagvlak verbreed, en wordt er meer mogelijk!

Aanmelden bij: Anne-Mieke v.d. Burg-in ’t Veen, Berkelseweg 102, 2661 AK Bergschenhoek
tel: 010-522 03 43 / 06-13 37 62 03; mail://mce_host/werkgroep-kkk.rotterdam@nsgv.nl" data-mce-href="http://mce_host/werkgroep-kkk.rotterdam@nsgv.nl"> werkgroep-kkk.rotterdam@nsgv.nl

Bezinningsdag voor kerkkoordirigenten in Egmond

Dirigent, laat je leiden!
Bezinningsmiddag voor kerkkoordirigenten

Op zaterdag 17 maart a.s. zijn kerkkoordirigenten – van alle koorsoorten, zowel professionals als amateurs – van harte welkom in de Abdij van Egmond om zich op deze plaats van stilte en gebed te bezinnen op de spirituele achtergrond van liturgische muziek. Het thema van deze bezinningsmiddag is ‘Dirigent, laat je leiden’. Een koor zal de gezangen beter uitvoeren wanneer de dirigent zichzelf openstelt voor de Geest die ooit tekstdichter en componist heeft bewogen en zich door die Geest wil laten leiden.

Deze activiteit wordt georganiseerd door Benedictushof, het centrum voor geloofsverdieping van de Abdij van Egmond, en de NSGV Haarlem-Amsterdam. Er worden inleidingen en workshops gehouden door de kerkmusici Hein Vrijdag en Antje de Wit en door broeder Adri Kortekaas osb. Er zal worden gezongen door het ensemble Capella Vacalis onder leiding van Bram Verheijen.

De bezinningsmiddag begint om 14.00 uur en eindigt na de vespers (ca. 17.30 uur).
De deelnemersbijdrage bedraagt € 10,00 uur, te betalen bij aankomst.
Opgave bij de abdij: benedictushof@abdijvanegmond.nl

Meer informatie is te vinden in deze folder (pdf)

Vier koren bisdom Rotterdam op Nationaal Kinderkorenfestival

Op zondag 18 maart 2012 zal voor de 6e keer het Nationale Kinderkorenfestival georganiseerd worden. De 5e editie van dit festival werd in tegenstelling tot de voorgaande edities in de St. Bavokerk van Rijsbergen gehouden. Dit was door de deelnemende koren en door de organisatie erg goed bevallen. Het komende kinderkorenfestival zal daarom wederom in de St. Bavokerk gehouden worden. Het thema voor deze dag luidt: Laat je horen
De dag begint met een gezinsviering in de St. Bavokerk, waarbij de muziek wordt verzorgd door een gemengd kinder-, tiener- en zangkoor. Na de gezinsviering zal de competitie van start gaan. Ieder deelnemend kinderkoor zal drie liederen zingen: één inzinglied, één door het koor zelf gekozen lied en één van de verplichte liederen. Een deskundige jury beoordeelt het resultaat en zal aan het einde van de dag de winnaar bekend maken.

De competitie staat open voor alle liturgische kinderkoren van Nederland. Competitie. De deelnemende kinderkoren strijden voor de titel Nationaal Kampioen Kinderkoren. Zij zullen door een vakkundige jury worden beoordeeld op onder andere bruikbaarheid van de liederen in de liturgie en zangkwaliteit. Daarnaast wordt de uitstraling en presentatie van het koor meegenomen in de eindbeoordeling. Met de uitstraling kan een koor bijvoorbeeld laten zien dat het met plezier zingt. Presentatiemogelijkheden zijn bijvoorbeeld kledingkeuze, wisselende opstelling of beweging. Ook zingt elk koor een lied uit de bundel "aangeboden liederen voor kinderkoren" dat door de organisatie verstrekt wordt.

Bron: RKnieuws; Bisdom Rotterdam; 15 maart 2012

Werkgroep Kind, Koor en Kerk

De werkgroep Kind, Koor en Kerk wenst alle lezers van deze Nieuwsbrief een
Zalig Kerstfeest 2011 & Gezegend Nieuwjaar 2012, met mooie en vreugdevolle klanken.
De werkgroep spreekt bij deze de wens uit dat in 2012 nieuwe leden zich aanmelden om actief deel te nemen in de werkgroep.

Vervolgcursus ‘Het leiden van een kinderkoor of kindercantorij’

Verder willen wij de aandacht vestigen op de vervolgcursus voor dirigenten ‘Het leiden van een kinderkoor of kindercantorij’. Deze cursus is georganiseerd door Kerkzang.nl in Amersfoort in de maanden januari - april 2012. Zie: Flyer.

-- GAAT NIET DOOR -- Scratchdag voor (oud)cursisten kerkmuziek

“Ons lied klinkt hemelhoog…”   een scratch dag voor (oud)cursisten kerkmuziek.
Wilt u in één dag veelzijdig repertoire leren voor een complete liturgieviering, kom dan zaterdag 10 maart naar Delft. Onder de bezielende leiding van Wouter Blacquière en Marc Schaap worden fraaie eenstemmige en meerstemmige werken ingestudeerd
(Magnificat in D, [zie  http://www.youtube.com/watch?v=d2vq9eR9VtU&feature=related]  Psalm 147 en Psalm 113) van respectievelijk Herbert Brewer, Tom Löwenthal, en Jan Valkestijn.
Aan het eind van de dag komt alle muziek tot klinken tijdens de afsluitende vesperviering in de kapel van het Stanislascollege.  U zingt daar dan niet alleen voor u zelf, maar ook voor én met de deelnemers aan de ontmoetingsbijeenkomst voor leden van pastoraatsgroepen die door het bisdom Rotterdam op dezelfde dag en plaats wordt georganiseerd.
Wellicht komt u samen met leden van de pastoraatsgroep van uw parochie naar deze dag en kunt u samen reizen! Na afloop van de dag kent u schitterende liturgische muziek waarmee u voor uw eigen parochie een complete liturgieviering kunt samenstellen.
Deze dag is een unieke gelegenheid om uw oud-medecursisten en docenten weer eens te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Ook kunt u nieuw verschenen liturgische muziek inzien en nieuw materiaal kopen voor uw eigen praktijk.
Kom 10 maart naar Delft opdat ook úw stem meeklinkt in ons ‘lied hemelhoog’ (ps. 147)!

Programma
09.00 -  09.30 uur - Ontvangst (koffie/thee)
09.30 -  10.50 uur - Stemrepetities stemgroepen S/A en T/B
10.50 -  11.15 uur - Pauze
11.15 -  12.30 uur - Plenaire repetitie
12.30 -  13.15 uur - Lunch
13.15  - 14.15 uur - Plenaire repetitie
14.30 -  15.00 uur - Vesperviering onder leiding van Marc Schaap en Wouter Blacquière

Tijdens deze studiedag is er in de pauzes gelegenheid om uitgaven in te zien van het Documentatiecentrum Kerkmuziek NSGV en uitgaven van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging te kopen.
Meer informatie telefonisch via 010-2 81 51 84 of per mail: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

Aanmelden  voor 3 maart a.s. per mail met opgave van:
Naam, adres en  woonplaats
Telefoonnummer
Mailadres
Naam van de parochie
Stemsoort (sopraan, alt, tenor of bas/bariton) en naam parochie.

Leiding
Marc Schaap (1958) is kerkmusicus van de Kathedraal:  dirigent van het parochieel gemengd koor "In Honorem Santae Elisabeth" en de “Kathedrale Laurentius en Elisabethcantorij”. Daarnaast is hij   medewerker voor kerkmuziek van de afdeling pastorale dienstverlening van het bisdom Rotterdam,  cantor-organist van de parochie Pax Christi te Rotterdam, dirigent van het Sabrakoor te Schalkwijk,  ambtelijk secretaris van de Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek, coördinator van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en als zodanig lid van verschillende landelijke organen op het terrein van de kerkmuziek. Hij is cursuscoördinator en docent van de opleiding kerkmuziek van de afdeling Pastorale Dienstverlening.

Wouter Blacquière (1944) is dirigent van Toonkunst Schiedam, pianist aan de Hogeschool voor Muziek en Dans te Rotterdam en organist van de Paradijskerk te Rotterdam en heeft een bloeiende concertpraktijk als organist. Hij is als docent verbonden aan de opleiding kerkmuziek van de afdeling Pastorale Dienstverlening.

Praktische informatie
Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u per mail de koorpartijen thuis gestuurd van de gezangen die tijdens de scratch dag worden ingestu-deerd. Wanneer u deze thuis goed voorbereidt, gaat het instuderen des te vlugger!
De scratch dag wordt georganiseerd door de afdeling Pastorale Dienst-verlening van het bisdom Rotterdam. Tijdens deze dag vindt ook de ontmoetingsbijeenkomst plaats voor (aspirant-) leden van pastoraats-groepen en pastorale beroepskrachten die leiding geven aan pastoraats-groepen. Probeer daarom samen te reizen met parochianen uit uw eigen parochie.

Datum : 10 maart 2012 van 09.00 – 15.00 uur
Locatie:  Stanislascollege Westplantsoen 71, 2613 GK, Delft
Kosten : € 10,00 p.p. incl. lunch.
Hiervoor wordt een rekening gestuurd naar uw parochiebestuur.


Routebeschrijving
Met het openbaar vervoer, looproute vanaf het station Delft:
Het Stanislascollege, Westplantsoen 71 te Delft  is ongeveer 10 minuten lopen vanaf station Delft.
Looproute:
Verlaat aan de achterkant station Delft via de loop/fietstunnel (niet via de loopbrug) en sla rechtsaf  de Coenderstraat in. Loop langs het spoor over bruggetje en sla bij de Havenstraat linksaf. Houdt links aan en loop via de Hugo de Grootstraat. Ga aan het einde rechtsaf. Dit is het Westplantsoen.
Met de auto
Vanaf 12.00 uur wordt in Delft parkeergeld geheven (contant geld). Het is dus aanbevolen om met het openbaar vervoer te komen.

Klik hier voor de Folder.

Landelijke zangdag Code-Music in Culemborg

Op zondag 12 februari organiseert Code-Music in Culemborg dé landelijke zangdag. Deze zangdag staat in het teken van ontmoeting, uitwisseling en het instuderen van nieuw, niet eerder uitgebracht, repertoire. Dit repertoire zal onder meer gebruikt worden als verplicht repertoire voor het komende Jongerenkorenfestival in Rijsbergen in juni 2012. De zangdag vindt plaats in Wijkcentrum De Open Hof in Culemborg aan de Beethovenlaan 2.


Het wij

  • Hits: 2870