Diocesane Instelling voor Liturgische muziek Sint-Gregorius

Op 24 maart 2016 heeft de bisschop van Rotterdam de Diocesane Instelling voor Liturgische Muziek Sint-Gregorius opgericht (= DISG). Tot voorzitter is benoemd door de bisschop de heer dr. Richard Bot MMus, medewerker liturgie en kerkmuziek van het bisdom Rotterdam, als secretaris mevrouw drs. A. de Jong en als penningmeester de heer Jan Kuijs bc.

Deze instelling heeft per 1 december 2016 de taken overgenomen van het afdelingsbestuur van de Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging.

Het bestuur van de DISG richt binnenkort een participantenraad op om het diocesane liturgisch-muzikale beleid af te stemmen op kerkkoren, cantores, dirigenten, organisten en andere instrumentalisten.
Daarnaast zullen werkgroepen en commissies in het leven worden geroepen die bepaalde taken van de instelling gaan uitvoeren.


Het Documentatiecentrum Kerkmuziek blijft gevestigd op het bisdombureau te Rotterdam, Koningin Emmaplein 3, bezoek gedurende kantooruren op afspraak.
Het contactadres is:

secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl

 

  • Hits: 10001