Nieuwe diocesane commissie voor kerkmuziek

Bisschop Van den Hout richt SGGL Groningen-Leeuwarden op

Op zaterdag 7 juli 2018 – de dag van de heilige Allyrius (ook Illidius) van Clermont – heeft de Bisschop van Groningen-Leeuwarden, mgr. dr. C.F.M. van den Hout, het reglement ondertekend waarmee de oprichting van de Diocesane Commissie voor Kerkmuziek Sint Gregorius in het bisdom Groningen-Leeuwarden (SGGL Groningen-Leeuwarden) een feit is geworden.

Deze diocesane commissie stelt zich ten doel om op gezag en onder leiding van de bisschop de studie en de beoefening van de muziek ten dienste van de goddelijke eredienst te bevorderen, alsmede over de muziek te waken, volgens de geldende voorschriften en bepalingen van de Rooms-Katholieke Kerk in het algemeen en van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de bisschop van Groningen-Leeuwarden in het bijzonder.

 foto NSGV bestuur juli 2018

Van links naar rechts: Anton Lukassen, Boudien Janssen-Terbraak, Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, Pastoor Drs. P.L. van der Weide, Predikant drs. U. Tjallingii, Pastoor Drs. V.A.H. Maagd en Cecilia Bekema.

De Bisschop heeft de zittende bestuursleden van de NSGV Groningen-Leeuwarden benoemd tot bestuurslid van de nieuwe commissie. Daarnaast is Pastoor Drs. V.A.H. Maagd aan het bestuur toegevoegd als bisschoppelijk gedelegeerde.

NSGV

In 1874 werd in Haarlem de Nederlandse Sint-Gregorius­vereniging opgericht. De initiatief­nemer was priester J.J. Graaf, toenmalig secretaris van de Bisschop van Haarlem. De NSGV groeide binnen vier jaar uit tot een landelijke organisatie met diocesane en dekenale afdelingen. In 1962 werd door de bis­schop­pen bepaald dat ieder kerk­koorlid automatisch lid was van de NSGV en daarmee werd deze vereniging de grootste koren­organisatie van Nederland (rond 100.000 leden).

Zelfstandige stichting

In 2011 hebben de Nederlandse bis­schop­pen besloten de verant­woor­de­lijk­heid voor het landelijke beleid met betrekking tot de kerkmuziek toe te vertrouwen aan de Nationale Raad voor Liturgie, respec­tievelijk de Beleids­sector Liturgie. De diocesane NSGV-afdelingen zouden voortaan als zelfstandige ‘verenigingen’ hun taak onder verant­woorde­lijk­heid van de plaatselijke bisschop gaan voortzetten.

In ons bisdom is ervoor gekozen om de diocesane kerk­muzikale activiteiten voortaan onder te brengen in een commissie. Het bestuur van de SGGL Groningen-Leeuwarden heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat de kerkmuziek in ons bisdom levend gehouden wordt en blijft; daarnaast zal zij fungeren als diocesane werkgroep en als zodanig ook verant­woor­de­lijk­heid dragen voor het toekennen van onder­scheidingen voor jubilerende koorleden en kerkmusici.

  • Hits: 500

Herstructurering van de NSGV in het bisdom Groningen-Leeuwarden

 

In juni hebben alle parochie- en koorbesturen in ons bisdom een schrijven van het NSGV-bestuur in het bisdom Groningen-Leeuwarden ontvangen over de herstructurering van de vereniging.

Klik op DEZE link om het voledige document te lezen.

  • Hits: 421