Vacatures

(scroll naar beneden voor de vacatures in alle bisdommen)
VACATURES bisdom Den Bosch

Gezocht dirigent te Nijmegen
De Oecumenische Studentenkerk Nijmegen zoekt per 1 september 2019 een nieuwe dirigent(e)/(eventueel cantor)
Functieomschrijving:
Het koor van de Studentenkerk bestaat uit 12 betrokken zangers van verschillende leeftijden. Zij worden tijdens de repetities en vieringen begeleid door vaste pianisten. De dirigent leidt de repetities van het koor en de zang - zowel door het koor als de gemeente - tijdens de zondagse vieringen. Daarnaast is de dirigent betrokken bij de liedkeuze en het ontwikkelen van liturgievernieuwing.
De oecumenische zondagviering wordt bezocht door gemiddeld 30 – 50 mensen, meest (oud)medewerkers, studenten en oud-studenten van de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het repertoire bestaat onder andere uit liederen van Oosterhuis/Oomen/Huybers/Löwenthal; liederen uit Taizé, Iona, Nieuw Liedfonds, Nieuw Liedboek van de Kerken.
Taken:
• Leiden van de koorrepetities; deze vinden 1x per maand plaats op vrijdagavond van 20.00 – 22.00 uur en 3x per maand op zondagochtend van ca. 10.00- 11.00 uur.
• Dirigeren van koor en gemeentezang in de zondagochtendviering van 11.00 – 12.00 uur;
• In samenwerking met de liedcommissie: bepalen van de liederen voor de vieringen. Overleg vindt ongeveer eens per 2 maanden plaats.
• Overleg met koorbestuur, pianist(en), secretaresse en pastorale team.
Daarnaast is er ruimte om eigen projecten, met studenten, medewerkers van de universiteit en HAN en anderen, te ontwikkelen. Te denken valt aan: Festival of Lessons and Carols. Deze eventuele extra projecten vallen niet binnen de contracturen en kunnen apart gedeclareerd worden.
Functie eisen:
• U heeft ervaring in het dirigeren van koren
• U heeft enige ervaring als cantor/leider van gemeentezang
• U woont in de buurt van Nijmegen (dwingende eis)
• U heeft aantoonbare affiniteit met liturgie en liturgische muziek
• U heeft enige feeling voor de hedendaagse leefwereld van studenten en andere bezoekers van de Studentenkerk, in een oecumenische setting.
• U draagt bij aan de binding en samenhang van de koorleden, waarbij gevoel voor humor en sfeer, relativeringsvermogen, motiverend en leidend optreden een rol spelen.
Arbeidsvoorwaarden:
Omvang: 3 uren per week
Contractduur: 1 jaar, bij gebleken geschiktheid behoort benoeming voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden.
Salaris: volgens normen van het Bisdom Den Bosch.
Aanvang van de aanstelling is begin september 2019.
Voor informatie kunt u terecht bij studentenpastor John Hacking, info@studentenkerk.ru.nl of 024-3619188. Additionele informatie over de Studentenkerk vindt u op de website www.ru.nl/studentenkerk.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op afspraak. Voorzien is tevens een korte proefdirectie tijdens een reguliere repetitie waarin het koor en u met elkaar kennis kunnen maken. Datum op afspraak.
Na de keuze door de sollicitatiecommissie volgt een arbeidsvoorwaardengesprek. Daarna wordt het besluit van de sollicitatiecommissie voorgelegd aan het bestuur van de Stichting Oecumenische Studentenkerk Nijmegen dat u zal benoemen. Het streven is om te benoemen begin september 2019.
U dient uw sollicitatie uiterlijk 10 augustus 2019 – bij voorkeur per email – te sturen naar info@studentenkerk.ru.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.09.2019)

Gezocht organist te Den Bosch
De parochie Heilige Augustinus is per direct op zoek naar een (amateur-)organist. De zondagse diensten zijn om 11.00 uur. De organist begeleidt het traditioneel gemengd koor tijdens de vieringen en de koorrepetities op donderdagavond van 20.00 - 22.00 uur. Salariëring en rechtspositie vanwege het bisdom zijn van toepassing.
Contactpersoon: Johan van Wanrooij: tel. 073-6571198 / 06-10114861, e-mail: jvanwanrooij38@gmail.com
Adresgegevens parochie: Parochie Heilige Augustinus, Pastoriestraat 15, 5251 ED Den Bosch, tel. 073-5112215, e-mail: secretariaat@augustinus-parochie.nl , http://www.augustinus-parochie.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.09.2019)

VACATURES bisdom Breda


VACATURES bisdom Groningen-Leeuwarden


 

VACATURES bisdom Haarlem-Amsterdam

Gezocht dirigent te Nederhorst den Berg
De parochie OLV Hemelvaart te Nederhorst den Berg is per direct op zoek naar een amateur-dirigent voor het 28 leden tellende traditioneel gemengd koor. De parochie zoekt een dirigent die bekend is met de liturgische muziek voor de r.-k. kerk in het Nederlands en het Latijn. Het koor zingt eenstemmig t/m driestemmig repertoire.
De zondagse vieringen zijn om 09.30 uur en de repetities zijn op donderdag om 19.30 uur.
Contact: mevrouw Janssen, tel. 06-21210511, e-mail: trudie.janssen@gmail.com
Adres parochie: OLV Hemelvaart aan de Dammerweg 6, 1394 GM Nederhorst den Berg, tel. 0294-251315, e-mail hemelvaart@kanparochies.nl, http://www.kanparochies.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.08.2019)

 

VACATURES bisdom Rotterdam

Gezocht dirigent/organist te Den Haag
De Parochie Maria van Eik en Duinen te Den Haag zoekt per direct een dirigent-organist voor het Emmauskoor, het koor van de Emmauskerk. Het traditioneel gemengd koor bestaat uit 5 heren en 9 dames. Op het repertoire staan enkele Latijnse motetten en missen (Gounod, Brasil, Kraft). Ook worden er (eenstemmige) Nederlandstalige missen gezongen. Het koor zingt 1 à 2 maal per maand op de zondag om 10.00 uur. Het orgel is gebouwd door Vermeulen in 1958 en heeft 32 registers, verdeeld over twee klavieren en pedaal. De werkzaamheden bestaan uit het wekelijks leiden van de repetitie (repetitieavond in overleg) en het muzikaal verzorgen van de viering als het Emmauskoor zingt. Er kan ook afzonderlijk op de functie van dirigent of organist worden gesolliciteerd. Salariëring en rechtspositie zijn volgens de normen van het bisdom Rotterdam.
Informatie bij André Vis (06–23483787; andrevis76@gmail.com). Schriftelijke reacties naar Kerkbestuur Parochie Maria van Eik en Duinen, bestuur@p4ev.nl
Gegevens parochie de Vier Evangelisten, Leyweg 930, 2545 GV Den Haag, e-mail: bestuur@p4ev.nl, www.rkparochiedevierevangelisten.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.09.2019)

VACATURES bisdom Utrecht

Gezocht dirigent te Raalte
De parochie H. Kruis te Raalte is per 1 september 2019 op zoek naar een dirigent voor het (traditioneel) gemengde koor van de H. Kruisverheffing. Het koor repeteert elke donderdagavond van 19.30-20.45 uur en zingt om de week in de zondagse viering om 10.30 uur. Tevens zingt het koor tijdens de vieringen op hoogtijdagen. Daarnaast geeft het koor één keer per jaar een concert tijdens het Sallands Oogstfeest ‘Stoppelhaene’.
Het gemengde koor is een gemotiveerd, enthousiast koor met zo’n 60 trouwe leden.
Het koor heeft een uitgebreid repertoire van een- en meerstemmige kerkmuziek opgebouwd.
De parochie zoekt bij voorkeur een ervaren professionele dirigent die naast zijn muzikale kwaliteiten bovenal goed contact kan maken met een koor/koorleden.
Salariëring en rechtspositie zijn volgens de richtlijnen van het bisdom Utrecht.
Contactpersoon: de heer G. Pronk, tel. 06-11167171, e-mail: ge_pronk@hotmail.com
Adresgegevens parochie: Parochie H. Kruis, Kerkstraat 8, 8102 AE Raalte, tel. 0572-351366, e-mail: kruisverheffing@parochieheiligkruis.nl, Website: http://www.parochieheiligkruis.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.09.2019)

Gezocht organist te Barneveld
Wij zijn voor onze geloofsgemeenschap St. Catharina Barneveld-Voorthuizen voor de locatie Barneveld op zoek naar een organist en we zoeken deze organist in brede (geloofs)kring.
De St. Catharinakerk heeft een mooie akoestiek en beschikt over een prachtig orgel van de firma Leeflang (1981). Voor meer technische informatie en afbeeldingen over het orgel: zie deze link https://www.orgelsite.nl/barneveld-sint-catharinakerk/  Naast het orgel wordt ook de piano regelmatig als begeleidingsinstrument ingezet, soms in combinatie met een dwarsfluit.
Het St. Caeciliakoor bestaat uit ca. 30 leden en zingt wekelijks in de zondagse viering en in voorkomende gevallen bij uitvaarten en huwelijksvieringen.
Er zijn op dit moment meerdere organisten actief die één of meerdere vieringen per maand spelen. De taak van de organist is het begeleiden van deze vieringen. In de meeste gevallen begeleidt de dienstdoende organist van de zondag, in de week daaraan voorafgaand op piano, ook de repetitie. Deze repetities zijn op dinsdagavond van 19:30-21:30 uur. Het koor heeft een uitgebreid repertoire opgebouwd van éénstemmige en meerstemmige kerkmuziek, Nederlandstalig (w.o. Oosterhuis), maar ook Latijn (bijv. 'Missa brevis', Gounod en de ‘Kleine Orgelmesse’, Haydn), Engels en Duits.
De honorering is volgens de normen van het Bisdom Utrecht, zie: https://www.nsgv.nl/index.php/service of – indien gewenst met een ‘vrijwilligersvergoeding’.
U kunt contact opnemen met Carla Schulte, dirigent van het St. Caeciliakoor per voorkeur via email: carlaschulte3@gmail.com of op telefoonnummer: 06-57333032.

 

 

Kerkmusicus biedt zich aan

Organist met brede repertoirekennis, 30 jaar ervaring als solist en begeleider, is beschikbaar (omgeving Leiden) als invaller bij diensten, bruiloften, uitvaarten enz. Honorarium conform de richtlijnen van het bisdom. Contact per e-mail nrhutson@planet.nl of telefonisch op 06-53733217.

Michel de Kort is op zoek naar een gezond kerkkoor, liefst in een kerk met een fijne akoestiek, met een mooi orgel en een prima collega organist.
Ik ben een koordirigent (UM) met speciale antennes op stemgebied (zangpedagoog en logopedist/stemtherapeut). Ik begeleid daarnaast als organist en pianist regelmatig op invalbasis. Een poos was ik cantor.
Ik heb ruime ervaring in het dirigeren van kerkkoren, in een breed scala van missen (van Mozart, Jozef en Michael Haydn, Gretchaninoff, Peeters, Bruckner, Andriessen, etc.) en motetten, tot Nederlandse missen, psalmen, gezangen, en gregoriaans. Eventueel werken met begeleidend orkest vind ik leuk.
Ik ben ruim beschikbaar, uitgezonderd de woensdagavond. Ik woon in Houten, ben binnen redelijke afstand bereid te reizen.
Als u geïnteresseerd bent: info@micheldekortvocaltraining.nl of www.micheldekortvocaltraining.nl

 

 

  • Hits: 8759
footerlogo2016
 
favicon