Vacatures

(scroll naar beneden voor de vacatures in alle bisdommen)
VACATURES bisdom Den Bosch

 

VACATURES bisdom Breda


VACATURES bisdom Groningen-Leeuwarden

Gezocht dirigent te Hoogeveen
De Parochie Heilige Drie-eenheid, locatie Onze Lieve Vrouw Visitatie te Hoogeveen is per september op zoek naar een amateur dirigent.
De vieringen zijn op zondag om 9.30 uur en de repetities van het koor ( 24 leden) op woensdagavond van 19.30 – 21.30 uur.
Het koor telt 24 leden
Salariëring en rechtspositie zijn volgens de richtlijnen van de Nederlandse Kerkprovincie.
Contactpersoon :Anton Smits, tel. 0528-270382 / 06-40714440, e-mail: mismits@home.nl
Contactgegevens parochie: Parochie Heilige Drie-eenheid, locatie Onze Lieve Vrouw Visitatie, Blankenslaan 2a, 7901 BE Hoogeveen, e-mail: info@rk-kerk-hoogeveen.nl, http://www.parochie-drieeenheid.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.08.2019)

 

VACATURES bisdom Haarlem-Amsterdam

Gezocht organist te Naarden
De parochie H. Drie-eenheid aan de Turfpoortstraat1, 1411 ED Naarden is per direct op zoek naar een organist. De zondagse vieringen zijn om 09.15 uur. De organist begeleidt de vieringen op de 1e, 2e en 3e zondag van de maand. De organist begeleidt het traditioneel gemengde koor.
Salariëring en rechtspositie vanwege de Nederlandse Kerkprovincie zijn van toepassing.
Contactpersoon is mevrouw M. van Waes, tel. 06-15251975, e-mail: an.waes-schmedding@planet.nl
Adresgegevens parochie: H. Drie-eenheid, Turfpoortstraat1, 1411 ED Naarden, e-mail: sintvitusnaarden@outlook.com, www.heilige-drie-eenheid.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.06.2019)

Gezocht dirigent te Amsterdam
Per 1 september 2019 ontstaat door het vertrek van de huidige dirigent een vacature voor een dirigent voor het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum (LPK) en voor de Schola Cantorum (Schola). Kandidaten kunnen zich voor beide of voor een van de koren melden.
Profiel van het Latijns Parochiekoor Cantemus Dominum
Opgericht in 1920 is dit koor het oudste koor van de Augustinuskerk. Het koor bestaat +/- 40 enthousiaste zangers en is met z’n bijna honderd jaar nog steeds bruisend en vol plannen. Het LPK zingt een breed repertoire van klassieke koormuziek met missen van o.a. Mozart, Michael en Joseph Haydn, Gretchaninov, Bruckner, Rheinberger, Nieland, Schubert, Perosi en W. Lloyd Webber en een grote variëteit aan motetten, hymnes en anthems in het Latijn, Frans, Duits en Engels. Het koor verzorgt eens per zes weken de hoogmis op ‘gewone’ zondagen en zingt tijdens de hoogfeestdagen van Pasen, Pinksteren en Kerstmis. Het koor wordt tijdens alle repetities en vieringen begeleid door een professionele organist.
Naast de zang in de vieringen organiseert en verzorgt het LPK jaarlijks een Herdenkingsconcert op 4 mei. In dit concert worden teksten en zang afgewisseld rond een jaarlijks vastgesteld thema. Hierbij wordt samengewerkt met gastzangers uit de omgeving. Het 4 Mei Herdenkingsconcert is uitgegroeid tot een nieuwe en gewaardeerde traditie voor de bewoners van Amstelveen en Amsterdam.
Profiel van de Schola Cantorum
De Schola Cantorum bestaat uit ongeveer 10 heren die voortkomen uit de mannengroep van het LPK. De zangers zijn enthousiast om de schoonheid van het gregoriaans tot leven te laten komen. De Schola repeteert de laatste woensdag vóór de hoogmis die ongeveer zes-wekelijks op de zondag vanaf 10.30 uur plaatsvindt.
Kandidaten
Kandidaten voor deze vacature herkennen zich in het volgende profiel.
Kennis & ervaring
De kandidaat heeft:
• ruime ervaring met het werken met en leiden van (kerk)koren.
• kennis van de RK Liturgie in het traditionele (kerk)koorrepertoire.
• kennis van het gregoriaans en de uitvoeringspraktijk in de traditie van Solesmes.
Functie-eisen
De kandidaat heeft bij voorkeur een van de volgende opleidingen gevolgd: kerkmuziek, koordirectie, Kurt Thomas Koordirectie-cursus (vanaf B) en/of schoolmuziek.
Persoonskenmerken
- Kwaliteitsgericht: de lat ligt hoog voor het amateurkoor. De dirigent streeft naar een hoog kwaliteitsniveau passend bij de mogelijkheden van de koorleden. Dit uit zich door continue aandacht voor zang- en koortechniek en een ambitieuze repertoire-ontwikkeling alsmede een goede organisatie van de repetities en vieringen en daarvoor vereiste koordiscipline.
- Sensitiviteit: naast de zang is het koor ook een vereniging van mensen die een gemeenschappelijke passie met elkaar delen. Er is veel aandacht voor het sociale aspect van het koor en de koorleden onder elkaar. Een goede balans tussen de muzikale ambities en de sociale aspecten van het koor is cruciaal.
- Enthousiasmeren: het koor heeft een actief bestuur en veel leden zijn betrokken bij de koororganisatie in zijn vele facetten. Een goede samenwerking tussen bestuur en de dirigent is van belang om dit enthousiasme te koesteren en te voeden.
Contractueel
Het honorarium is conform de geldende richtlijnen van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.
Een proefrepetitie in de maand juni vormt onderdeel van de sollicitatieprocedure.
Het contract kent een proeftijd van 2 maanden.
Procedure
Kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat van de Parochie Amstelland, Amstelveenseweg 965, 1081 JG Amsterdam-Buitenveldert, email: secretariaat@rkamstelland.nl , telefoon 020-646.06.83.
Op verzoek is een lijst beschikbaar van het repertoire dat in de afgelopen 10 jaar is uitgevoerd.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.07.2019)

Gezocht dirigent te Nederhorst den Berg
De parochie OLV Hemelvaart te Nederhorst den Berg is per direct op zoek naar een amateur-dirigent voor het 28 leden tellende traditioneel gemengd koor. De parochie zoekt een dirigent die bekend is met de liturgische muziek voor de r.-k. kerk in het Nederlands en het Latijn. Het koor zingt eenstemmig t/m driestemmig repertoire.
De zondagse vieringen zijn om 09.30 uur en de repetities zijn op donderdag om 19.30 uur.
Contact: mevrouw Janssen, tel. 06-21210511, e-mail: trudie.janssen@gmail.com
Adres parochie: OLV Hemelvaart aan de Dammerweg 6, 1394 GM Nederhorst den Berg, tel. 0294-251315, e-mail hemelvaart@kanparochies.nl, http://www.kanparochies.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.08.2019)

 

VACATURES bisdom Rotterdam

Gezocht organist te Haastrecht
De St Barnabasparochie te Haastrecht (gemeente Krimpenerwaard) is voor het gemengde kerkkoor St Cecilia met onmiddellijke ingang op zoek naar een organist(e). Het koor bestaat uit 27 leden en zingt 2 zondagen per maand in de hoogmis van 11.00 uur en op hoogtijdagen. Het repertoire bestaat met name uit Nederlandse, Latijnse missen en gezangen. De repetities zijn op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. De voorkeur gaat uit naar een organist met bevoegdheid KM III. Salariëring en rechtspositie volgens de normen van het bisdom Rotterdam. Informatie bij dirigente Henriette van Dijk (06–24603398; henriette.vandijk@hotmail.com ) of bij Pastoor van der Mee, tel. 0182 - 382455, e-mail: vandermee@kerkmail.nl Schriftelijke reacties naar RK Kerkbestuur, Wal 61, 2871 BC Schoonhoven.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.06.2019)

Gezocht dirigent/organist te Zoetermeer
De parochie H. Nicolaas te Zoetermeer is per 1 mei 2019 op zoek naar een amateur dirigent/organist voor het traditioneel gemengd koor ‘Sonore’ dat maandelijks zingt in ‘de Wijngaard’ tijdens de zondagse viering om 11.30 uur. In de Wijngaard wordt wekelijks gerepeteerd op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Sonore telt 17 leden, verdeeld over 2 tenoren, 3 bassen, 6 alten en 6 sopranen.
Contactpersoon: de heer van Wieringen, tel. 06-30.62.39.76, e-mail: sccvwieringen@ziggo.nl
Adres parochie H. Nicolaas: Dorpsstraat 26, 2712 AL Zoetermeer, tel. 079-316.30.44, e-mail: info@hnpz.nl, www.nicolaasparochiezoetermeer.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.08.2019)

VACATURES bisdom Utrecht

Gezocht dirigent te Amersfoort
2Gether is een middenkoor dat hoort bij de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en bestaat uit ongeveer 20 leden. Het repertoire bestaat uit modern liturgisch repertoire, zowel in het Nederlands als in andere talen zoals Engels, Spaans en Afrikaans.
Het koor wordt begeleid door een pianist en een fluitiste. De liederen zijn meest drie- of vierstemmig. Eenmaal per week repeteert het koor op
dinsdagavond van 20.00–21.30 uur in de Heilig Kruiskerk in Amersfoort. Regelmatig verzorgt het koor de zang tijdens de viering op zondagochtend in één van de kerken binnen de parochie. Wij zoeken een dirigent die het koor inspirerend leiding kan geven, kennis heeft van de katholieke liturgie, iets aan stemvorming kan doen en passende liederen zoekt. Salariëring is volgens de richtlijnen van het bisdom.
Contactpersoon is Bianca Diebels, bvanbianca@gmail.com (voorzitter).
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.07.2019)

Gezocht dirigent te Raalte
De parochie H. Kruis te Raalte is per 1 september 2019 op zoek naar een dirigent voor het (traditioneel) gemengde koor van de H. Kruisverheffing. Het koor repeteert elke donderdagavond van 19.30-20.45 uur en zingt om de week in de zondagse viering om 10.30 uur. Tevens zingt het koor tijdens de vieringen op hoogtijdagen. Daarnaast geeft het koor één keer per jaar een concert tijdens het Sallands Oogstfeest ‘Stoppelhaene’.
Het gemengde koor is een gemotiveerd, enthousiast koor met zo’n 60 trouwe leden.
Het koor heeft een uitgebreid repertoire van een- en meerstemmige kerkmuziek opgebouwd.
De parochie zoekt bij voorkeur een ervaren professionele dirigent die naast zijn muzikale kwaliteiten bovenal goed contact kan maken met een koor/koorleden.
Salariëring en rechtspositie zijn volgens de richtlijnen van het bisdom Utrecht.
Contactpersoon: de heer G. Pronk, tel. 06-11167171, e-mail: ge_pronk@hotmail.com
Adresgegevens parochie: Parochie H. Kruis, Kerkstraat 8, 8102 AE Raalte, tel. 0572-351366, e-mail: kruisverheffing@parochieheiligkruis.nl, Website: http://www.parochieheiligkruis.nl
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.09.2019)

Kerkmusicus biedt zich aan

Organist met brede repertoirekennis, 30 jaar ervaring als solist en begeleider, is beschikbaar (omgeving Leiden) als invaller bij diensten, bruiloften, uitvaarten enz. Honorarium conform de richtlijnen van het bisdom. Contact per e-mail nrhutson@planet.nl of telefonisch op 06-53733217.

 

  • Hits: 5156
footerlogo2016
 
favicon