Vacatures

(scroll naar beneden voor de vacatures in alle bisdommen)
VACATURES bisdom Den Bosch


VACATURES bisdom Breda


VACATURES bisdom Groningen-Leeuwarden

 

VACATURES bisdom Haarlem-Amsterdam

Gezocht organist te Haarlem
De H. Adelbertus (onderdeel van de H. Franciscusparochie) is een vitale parochie in Haarlem waar aandacht is voor elkaar en de liturgie. We willen verwelkomend zijn voor een ieder die ons bezoekt en interesse heeft voor het geloof. Er is veel contact met jonge gezinnen en maandelijks is er kindernevendienst. Op zondag is er om 10.00 uur een eucharistieviering en ongeveer eens in de vijf weken een Woord- en Communieviering. Op zaterdagavond is er geregeld een Taizéviering. Om de taken meer te kunnen verdelen ontstaat er een vacature voor een organist die 1 of 2 diensten per maand kan verzorgen, in samenspraak met de huidige twee organisten.
De kerk en de orgels
De kerk heeft 380 zitplaatsen, heeft een goede akoestiek, en beschikt over twee monumentale orgels. Het Anneessens-orgel uit 1894 voor in de kerk, en het bijna voltooide orgel achter in kerk dat is samengesteld uit delen van het Liduinaorgel (Vermeulen 1923) en het H. Hartorgel (Ypma 1902). Er is tevens een kwalitatief goede vleugel in de kerk aanwezig.
De koren
In de parochie zijn 3 koren actief, namelijk Trinity (eigentijdse Nederlandse en Engelstalige muziek), de Cantorij en de Schola (Nederlandstalig afgewisseld met gregoriaans). Van de nieuwe collega-organist wordt verwacht dat zij/hij met alle koorgroepen zal gaan samenwerken. Alles uiteraard in onderling overleg.
Kandidaat
Onze ideale nieuwe collega heeft:
• ruime ervaring met het begeleiden van koren op zowel orgel als piano, en met improviseren in de liturgie;
• kennis van de r.-k. liturgie in verschillend liturgisch repertoire (van klassiek tot eigentijds).
Wat kunnen we bieden
Het honorarium is conform de diocesane regeling “Salariëring Kerkmusicus” van het bisdom Haarlem-Amsterdam en is afhankelijk van ervaring en niveau.
Procedure
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met de heer Henk van der Weiden (email: hweide@parochiefranciscus.nl of 06–10969814), een bezoek/rondleiding op locatie is uiteraard altijd mogelijk.
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.06.2024) 

VACATURES bisdom Rotterdam

Gezocht organist te Waddinxveen
Wij, de Capella Sint Victor Waddinxveen, zoeken een nieuwe organist. Wij vormen een klein koor dat om de vier à vijf weken een zondagse (eucharistie)viering in de Sint Victorkerk te Waddinxveen ondersteunt. Als geloofsgemeenschap is Sint Victor onderdeel van de grotere parochie Sint Jan de Doper. Naast deze zangbeurten wordt ook medewerking verleend aan een viering met Pasen, Pinksteren en Kerstmis.
De Capella telt momenteel negen leden: vier dames en vijf heren.
Het repertoire omvat meerstemmige missen en andere (Latijnse en anderstalige) gezangen van bekende componisten als Mozart, Bruckner, Schubert en minder bekende componisten als Cockx en Kraft, maar ook werken van componisten als Reger, Korman, Rutter, Gjeilo, Kantor en Wesley.
Wij repeteren op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Mocht wekelijks repeteren bezwaarlijk zijn, dan is tweewekelijks bespreekbaar.
De zondagse vieringen beginnen om 11.00 uur. Het zomerreces loopt doorgaans van begin juni tot half augustus.
De Sint Victorkerk beschikt over een eenvoudig kerkorgel gebouwd door Maarschalkerweerd (1871). De omvang van het manuaal is C-f3 en van het aangehangen pedaal C-f.
Honorering volgens de richtlijnen van het bisdom, dan wel - indien gewenst - als vrijwilligersvergoeding.
Wanneer wij uw interesse hebben gewekt verzoeken wij u contact op te nemen met Jacques Eerden, e-mail: jtmeerden@tiscali.nl contact
(Deze advertentie wordt verwijderd van de site van de NSGV op 01.10.2024)

VACATURES bisdom Utrecht

 

 

Kerkmusicus biedt zich aan

 

 

  • Hits: 49860