Nieuwe aanwinsten

Februari, maart, april en mei 2011

Boeken


Boventoon

Autobiografie van pianist en organist Thom Jansen. Hij vertelt over een tijdspanne van 40 jaar in de Dominicuskerk in Amsterdam. Veel personen en situaties uit de periode 1970-2010 passeren de revue. Het boek is openhartig geschreven en geeft een beeld van de werkomstandigheden van een musicus op een unieke plek. Bij het boek is een cd ingesloten, 'The Best of Jansen'. Uitgave in eigen beheer, tel. 06-16132148, korthom@zonnet.


Kerstspelen 2

In het boekje staan de kerstspelen "Waar zijn de engelen? "; "Op zoek naar Jozef " en het advents- en kerstspel "De Kroon". Ze zijn geschreven om met kinderen in de basisschoolleeftijd advent en kerst te vieren. Het zijn eenvoudige, eigentijdse spelen, elk van 15 à 30 minuten. Er komen in totaal zes projectliederen in voor.
Auteurs: J. Wolthuizen en G. van Helden. Uitgave Narratio Gorinchem.

Bladmuziek

10 Liedmotetten

10 Liedmotetten bij liederen uit het Liedboek voor de Kerken. De bundel is aangeboden aan componist Hans Jansen ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag. Jansen neemt de melodie van het betreffende kerk-lied als uitgangspunt; terwille van de expressiviteit van de tekst wordt de oorspronkelijke melodie snel verlaten en veroorlooft hij zich ritmische, harmonische en melodische vrijheden. Hij bevindt zich wat dit betreft in goed gezelschap van H. Schütz, die bij liedbewerkingen steeds de grenzen en beperkingen van de melodie doorbrak. De zettingen zijn voor SATB-koor a capella. Uitgave Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek, jansen.kerkmuziek@planet.nl

Ademtocht

17 Nieuwe geloofsliederen. De muziek is eenvoudig tot redelijk moeilijk; er is afwisseling in de begeleiding: orgel, piano, fluit, klarinet, cello. De koorzetting is SATB, enkele fragmenten SSATB. Teksten: M. Poortstra en E. Dam. Componist: J. de Jong . Uitgave: Intrada Heerenveen. De prijzen van de partituren variëren van € 0.65 tot € 4,50 (afhankelijk van het aantal pagina's).


Composities van Kees van Eersel

Verzameling composities met grote diversiteit in vorm en stijl. Diverse tekstschrijvers. De zettingen zijn voor SATB met of zonder orgel . Uitgave: Intrada Heerenveen.

De liefde Gods gaat met ons

Zegenlied. SSATB a capella. Tekst: Irene Builtjes Componist: J.Schets, Uitgave KCZB Voorschoten.


Dit is de dag,
Zend Uw Geest, Heer

Twee psalmen: één voor paaszondag en één voor hemelvaart en Pinksteren
Componist J. Bielen. Uitgave NSGV Roermond; Bijlage no. 88 bij "Koorgeleide".

Een goeie gast. Kerstminimusical

De dialoog tussen Lucas en zijn vriend Teofilus, waarmee het evangelie van Lucas begint, heeft de auteur verder uitgewerkt in deze musical. Mysterieuze gebeurtenissen rond een spectaculaire ontsnapping uit een gevangenis in Jeruzalem doen een beginnend schrijver op zoek gaan naar de waarheid. Zijn speurtocht brengt hem in contact met een reeks van getuigen. Deze musical is geschreven voor jongeren. In de partituur zijn vijf liederen uitgewerkt voor SATB-koor en piano, met akkoordsymbolen. Er is een cd beschikbaar bij de uitgever. Auteur : G. Rinsma. Uitgave Narratio.

Graduale novum de dominicis et festis

Alle gezangen voor zon- en feestdagen zijn opgenomen, voorzien van de neumen van Laon en de Sankt Gallen -familie, zoals we dat reeds van het Graduale Triplex kenden. Dat maakt het mogelijk om zo nauwkeurig mogelijk de ritmische aanduidingen die deze handschriften bevatten in de uitvoering naar voren te laten komen.
Vanwege de praktische bruikbaarheid zijn ook de vaste gezangen opgenomen. (Mis I t/m XVIII uit het Graduale Romanum) Deze zijn zonder melodische correcties. Uitgave: CB Verlag

Het licht van de morgen

Tien requiemgezangen voor gemend koor en piano. De composities zijn gevarieerd van bezetting en van moeilijkheidsgraad: SATB, één- en tweestemmig, a capella, met een eenvoudige tot vrij lastige pianobegeleiding Het lied 'Vogel zingend' is met klari

  • Hits: 609