Nieuwe aanwinsten

Aanwinsten april t/m juni 2013

Bladmuziek

Continuo jg. 27 no 4 :

 • Mensen overal vandaan. Eenstemmig lied met piano bij Lucas 14, 25-33. Tekst: J. Lam. Muziek: W. ter Burg.
 • Heer, maak mij tot werktuig van uw vrede. Eenstemmig, met piano. De tekst wordt toegeschreven aan Franciscus. Muziek: R. Goorhuis.
 • Zo doet het volk. Beurtzang naar Psalm 24. Eenstemmig, laatste couplet driestemmig met piano. Tekstvertaling: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens.
 • Wie zichzelf verhoogt. Evangeliemotet. SATB met orgel. Tekst: Lucas 18, 14b (NBV). Muziek: G. Baas.
 • Halleluja! Gezegend de Komende. Vers voor het evangelie op het feest van Christus Koning. Voor sopraansolo met orgel. Tekst: Marcus 11, 10. Muziek: E. te Lindert.

Uitgave: Gooi en Sticht

En weer zingen.

Drie liederen en twee psalmen voor vierstemmig gemengd koor, gemeente en piano:

 • Voor uw Aangezicht
 • En weer zingen - Psalm 101
 • Gezegend (Eeuwige onze God hier nu)
 • Jij bent van jou
 • Stilte nu - Psalm 65, 1-2-3 (uitgebreide versie van het lied dat in de bundel 'Stilte nu' verscheen).

Tekst: H. Oosterhuis. Muziek: A. Oomen. Uitgave: Ekklesia Music Publishing Amsterdam

Evangeliemotet bij Johannes 21: 4-6a.

Voor de derde zondag na Pasen in het A-jaar. Voor 3-stemmig koor (S A A )met orgel.
Componist: B. van Kooten.
Uitgave: Centrum voor de kerkzang Muziekblad no 10.
Voor leden van het Centrum voor de kerkzang zijn de partituren gratis download-baar.

Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk. Gemeentebundel

Het grootste verschil met het 'oude' liedboek is de veelheid aan vormen en stijlen. Het oude Liedboek voor de Kerken kent alleen strofevormen. In het nieuwe Liedboek worden ook canons, acclamaties, gezongen gebeden (zoals het Onze Vader) en zijn er beurtzangen voor voorzanger, koor en gemeente opgenomen. Veel liederen zijn geschikt voor orgelbegeleiding, andere voor piano, gitaar of band. Eindredactie: P. Endedijk. Uitgave: Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, Den Haag

Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk. Koorbundel I, II, III.

Driedelige kooruitgave bij het Liedboek. Koorzettingen bij de meeste liederen, tevens cantoruitgave, met eenstemmige voorzangpartijen bij beurtzangen
Eindredactie: P. Endedijk. Uitgave: Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, Den Haag

Liedboek voor jou.

Het nieuwe Liedboek met aparte toelichtingen voor de kinderen.
Uitgave: Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, Den Haag

Mis.

Nederlandstalig ordinarium; gecomponeerd in opdracht van de Oudkatholieke Raad voor de kerkmuziek. Eenstemmig met orgel. Componist: R. Tienstra. Uitgave: Oudkatholieke Raad voor de kerkmuziek.

Vijftig liederen

De bundel met eenstemmige liederen is bestemd voor gebruik in de eredienst en voor diverse vormen van meditatie. Teksten: overwegend C. Fictoor. Muziek: C. Fictoor.
Uitgave: Stichting Chris Fictoor Foundation

Zingen met Iona

Eenmalige uitgave met artikelen over achtergronden en ervaringen met het zingen van Iona liederen + enkele nieuw vertaalde Iona liederen. Uitgave: Stichting Docete

 

Boeken

Hymnologie VII


Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk. Deel VII: De grote dichters en componisten in de 17e eeuw in Duitsland. Auteur: A. Eikelboom. Uitgave in eigen beheer: arie.eikelboom@wxs.nl

Hymnologie VIII

Een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk. Deel VIII: Het begin van het piëtisme in Duitsland en enkele vroeg-poëtische liederen. Auteur: A. Eikelboom. Uitgave in eigen beheer: arie.eikelboom@wxs.nl

Zingen met Iona

Eenmalige uitgave. Artikelen over achtergronden en ervaringen met het zingen van Iona liederen + enkele nieuw vertaalde Iona liederen.

Het nieuwe liedboek in woord en beeld

Het boek is bedoeld voor de gebruikers van het nieuwe liedboek die graag meer willen weten van het kerklied, zijn geschiedenis en achtergronden. Met fraaie illustraties.
Auteur: J. Smelik. Uitgave: Boekencentrum Zoetermeer

 • Hits: 1114