Nieuwe aanwinsten

Aanwinsten januari t/m maart 2013

Bladmuziek

Ad te levavi animam meam

Studiemap met suggesties voor gezangen in de Advent ten behoeve van kerkkoren in het bisdom Roermond. Niet in de handel. In te zien op het Documentatiecentrum.

Composities van R. Peters

Rob Peters heeft het grootste deel van zijn composities van de afgelopen 20 jaar op de volgende gratis bladmuzieksite gezet: http://imslp.org/wiki/Category:Peters,Rob. Ook op het gebied van orgel- en koormuziek is er veel te vinden.

Do – ut – des muziekbladen no. 93

Tussenzang uit Psalm 16. Eenstemmig met orgel- / pianobegeleiding. Tekst: A. Voester. Muziek: W. Bronkhorst. Bijlage bij "Koorgeleide": Uitgave: NSGV Roermond.

Muziekkatern bij het Gregoriusblad

Kyrie-aanroepingen. Voor cantor en koor SATB met toets -begeleiding. Tekst: Altaarmissaal. Muziek: A. van der Woerd.

Kyrie-aanroepingen voor sterke tijden. Voor cantor en gemeente met orgel / piano - begeleiding.

Muzikale modellen voor het zingen van oraties. Eén- tot driestemmig. Tekst en muziek: Trappisten Abdij Maria Toevlucht, Zundert.

Psalm 19 : Heer uw woorden. Voor cantor en SAB-koor. Vertaling: A. Bronkhorst. Muziek: W. van Belle.

Gezegend zijt Gij God. Voor koor SATB en orgel/piano. Tekst: Altaarmissaal. Muziek: W. van Belle.

Offertory on a Ground. Eénstemmig met orgel. Tekst: Altaarmissaal. Muziek: A. de Kort.

Uitgave : NSGV. Jaargang 136

Continuo jg. 27 no 2

Veertig dagen in de woestijn. Vierstemmig openingslied voor de Veertig-dagen. Met klavierbegeleiding. Tekst: K. Pannekoek. Muziek: C. Fictoor.

De Heer is barmhartig. Afwisselend één- en vierstemmige beurtzang naar psalm 103. Met orgelbegeleiding. Tekstvertaling: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens.

Ik ga weer naar mijn vader. Vers voor het evangelie voor de 4e zondag van de Veertig Dagen - jaar C. Kan één- en driestemmig worden uitgevoerd. Met orgelbegeleiding. Tekst: Lukas 15, 18. Muziek : M. van Elven.

Laat zo uw gezindheid zijn. Een geloofsbelijdenis naar de brief aan de Filippenzen. Tekst: Filippenzen 2,5-11. Muziek: onbekend.

U zal ik loven. Beurtzang naar psalm 30. Tekstvertaling: A. Bronkhorst. Muziek: R. Goorhuis. Voor driestemmig koor SAB met orgelbegeleiding.

Nu moet gij allen vrolijk zijn. Vierstemmig lied voor de paastijd. Tekst: T. Naastepad. Melodie: N. Herman, bewerking: J. Schein.

Continuo jg. 28 no 3

Zij heeft geweten wie zij was. Evangelielied voor de 11e zondag door het jaar C. Eenstemmig met orgel. Tekst: M. de Groot. Muziek: J. Raas.

Geef ons Heer, uw barmhartigheid. Voor SATB en orgel. Beurtzang naar Psalm 33. Tekstvertaling: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens.

Geest van hierboven. Voor SATB. Tekst: M. Jacobse. Muziek: G. G. Gastoldi (1590)

Wie achter mij aan wil komen. Vierstemmig evangeliemotet naar Lucas 9, 23 -24 (NBV). Muziek: W. van Belle.

Hij ging van stad tot stad. Voor gemeente, koor en orgel. Drie – en vierstemmige versie. Tekst: H. Oosterhuis. Muziek: H. in 't Veld.

Wij groeten U, o koningin. Vierstemmige bewerking van de melodie "Salve regina Coelitum" door V. Smit. Tekst: J. Seidenbusch.

In Paradisum

Studiemap met suggesties voor gezangen in de uitvaartliturgie ten behoeve van kerkkoren in het bisdom Roermond. Samenstelling: NGSV bisdom Roermond.
Niet in de handel. In te zien op het Documentatiecentrum.

Muziekbladen Kerkzang. Nr. 8:

Keervers bij psalm 98 II . Voor SATB.

Keervers bij psalm 98 III speciaal voor kerst. Voor SATB

Muziekbladen Kerkzang. Nr. 89:

Twee gezangen bestemd voor de opening van de vespers:

Het begin. Voor SATB. Tekst: I. Lautenbach. Muziek: W. Smits.

Bemoediging. Voor SATB met aanwezigen.

Uitgave: Centrum voor de kerkzang.
Voor leden van het Centrum voor de kerkzang zijn de partituren gratis downloadbaar.

Veni Creator Spiritus.

Studiemap met suggesties voor gezangen met Hemelvaart en Pinksteren ten behoeve van kerkkoren in het bisdom Roermond. Samenstelling: NGSV bisdom Roermond.
Niet in de handel. In te zien op het Documentatiecentrum.

  • Hits: 1223